2 CRONICAS 1

1Re' Salomón rak'uun i David xti xureq rukowiil ruk'ux chi korik chi reyil, eh xti xureq runimaal rajaawriik ruum re' i QaJaaw Dios xtoob'inik reh. 2Re' Salomón xumol kiwach i aj Israel, je' wo' taqe i k'amal kib'eeh ju'jun ch'uq chi soldado Eh je' wo' taqe i q'atal q'orik, je' wo' chu'nchel i k'amal kib'eeh i aj Israel, je' wo' taqe i k'amal b'eeh chupaam i ju'jun chi paat. 3Eh re' Salomón ruch'ihil chu'nchel i tinamit xumol kiwach xooj chinaah inajt naah yuuq' Gabaón ruum ar wilik i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', re' ruyejaam panchiq yuuq' i Moisés raj kamanoom Dios. 4Re' i kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw ko ar naq wilik Jerusaleem chupaam i itz'ihy naah paat ruyejaam i reey David re' i xuyeew wii' noq xresaj chaloq chupaam i ye'aab' Quiriat-jearim. 5Eh re' artaal q'an ch'ihch' xuyejaa' wii' i Bezaleel rak'uun i Uri, riih i Hur. Re' artaal re' re' ar wilik reje chuwach i itz'ihy naah paat inlooq'jik wii' i QaJaaw Dios. Eh re' Salomón ruch'ihil taqe i tinamit ar xponik rupahqaaj runa'ojb'al reh i QaJaaw Dios chib'ih i naa rub'anam. 6Re' Salomón xooj chuwach i artaal re' re' q'an ch'ihch' korjinaq wii' wilik reje chuwach i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', eh jinaj miil chi k'atoj chikop i xuq'asaj chi mayiij ar. 7Eh chupaam aq'ab' re' re' xuk'uhtaaj riib' i QaJaaw Dios reh i Salomón, je' wili xq'orarik reh: Chapahqaaj weh chib'ih jariik inawaaj re' hin neenuyeew aweh, inki. 8Eh re' reey Salomón je' wili ruchaq'weesjiik i Dios xub'an: Re' hat juneliik xa ketelaaj wach i David i wajaaw. Eh re' hat xat kojwik weh chi jilow chi reyil. 9WaJaaw nuDios cha a'n aha' wilik aq'orom cho reh i David i wajaaw. Ruum re' hat xat pab'anik weh chi reyil chinaah i tinamit xiik' naah kik'ihaal, xa je' chik k'ihaal taqe saniib'. 10Je' re' noq i nupahqaaj aweh, chi chayeew nuna'ojb'al reh chi nee nub'an i taaq'anik chikinaah, ¿Awach i neerub'an i taaq'anik chinaah aatinamiit wili chi rutkeel, ruum xiik' naah nimaal? inki. 11Eh re' i QaJaaw Dios xrib'iraj i rutiij i Salomón je' wili xuq'or reh: Ruum chi ma' re' ta b'ehomal, chi ma' re' ta chib'ih aweh, ma' re' ta runimaal awach i xapahqaaj weh. Eh ma' re' ta wo' kikimiik i ki-ixowanik awach, ma' re' ta wo' xapahqaaj weh chi nee nu naajtb'isaj rooq ak'achariik. Re' la' ana'ojb'al xapahqaaj chinaah i nutinamiit i xat nupab'aa' wii' chi reyil. 12Je' re' noq re' hin naa nuye'em ana'ojb'al akapeb'aal xapahqaaj weh. Eh naa wo' nuye'em ab'ehomal, runimaal awach, ma' jino'q i reey wihinaq, eh ma' jino'q i reey naa ruwihiik, nutoob'eem chi je' rukab' i hat, inki. 13Eh re' reey Salomón xelik cho chinaah inajt naah yuuq' Gabaón wilik wii' i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', xooj Jerusaleem. Ar i rub'an i taaq'anik chikinaah i aj Israel. 14Re' Salomón xumol kiwach i kareta, je' wo' taqe i soldado kib'ehik rij kawáyu. Eh jinaj miil ruuk' kijib' siento i rukareta, kab'laj miil taqe i kiooj chi riij taqe i kawáyu, wilik xkiyeew taqe i kareta pan kiye'aab' soldado, wilik taqe xkiyeew Jerusaleem i wilik wii' i reey. 15Re' reey Salomón ma' k'isiin i oro, i plata xumol wach Jerusaleem, xa je' chik kituhb' ab'aj. Eh yohb'aal wach i holohik chee' chakaltee' xumol wach, xa je' chik kik'ihaal i ruche'el i higo wilkeeb' chupaam i ye'aab' Sefela. 16Re' taqe i junch'uq chi rumoso i reey Salomón kiooj Egipto chi ruloq'ariik taqe i kawáyu, chi ruloq'ariik taqe i holohaq itz'ihy chi reh i Salomón. 17Eh kichalik kiooj chi yak ar Egipto imponik kiloq' i kareta chi waqiib' siento chi tumiin re' ruuk' i plata, eh imponik kiloq' i kawáyu chi jinaj siento ruuk' yejaal i siento. Eh re' chik i keh kik'ayinik reh taqe i re', keh i kireey i aj heteo, i kireey i aj Siria.


Copyright
Learn More

will be added

X\