1 SAMUEL 9

1Chi kixilak taqe i riih rumaam Benjamín xwihik chaloq jinaj i winaq Cis i rub'ihnaal kowlaj winaq. Rak'uun i Abiel, riih i Zeror, xikin riih i Becorat re' i rak'uun Afia. 2Re' i Cis re' re' xwihik jinaj i rak'uun Saúl rub'ihnaal kok'ijool naq xa re' wo' reh xiik' naah holwochiil chi kixilak chu'nchel i aj Israel. Eh xa re' wo' re' xiik' naah nimaal rooq chi kixilak chu'nchel i aj Israel. 3Eh pan jinaj q'iij re' i Cis i rajaaw i Saúl xsahchik taqe i rub'uuruux, eh je' wili i xuq'or reh i rak'uun: Yu'naak cha yejaa' awiib', chak'am reje jino'q i moso chawiij nenooj asik' taqe weh i nub'uurux, inki. 4Re' Saúl ruch'ihil i moso xooj chusik'ariik taqe i b'uurux xik'ik ponoq pantaq rax chee' wilkeeb' wii' i riih rumaam Efraín, xik'ik ponoq chupaam ye'aab' Salisa, eh xama' xkireq ta wo' taqe i rub'uuruux i rajaaw. Eh xik'ik ponoq chusik'ariik chupaam i ye'aab' Saalim, je' wo' chupaam i kiye'aab' i riih rumaam i Benjamín, eh xama' xkireq ta wo' hoq. 5Eh noq xi ponik chupaam i ye'aab' wilik ar Suf re' i Saúl je' wili i xuq'or reh i moso ruch'ihil: Yu'naak neerub'an chi nee qoh sutinik reje pampaat ruum re' wajaaw xsahchik naa chik paruk'ux taqe i rub'uuruux, chiqiij naa chik i hoj kapeew i rub'an, inki. 6Re' i moso je' wili i chaq'wik xub'an: Chupaam i tinamit wili wilik jinaj i winaq eht'alimaj wach jalal i ruq'oral i Dios, aha' wilik i ruq'or chi naa ruk'ulariik ma' nik'ik ta wach ink'ularik wo' hoq. Re' hoj neerub'an chi neenooj qapahqaaj reh chib'ih naaqa'nam, ru q'iij nee naq i ruq'or qeh aha' neenqareq taqe b'uurux, inki. 7Eh re' Saúl je' wili i chaq'wik xub'an: Neerub'an chi nee qohooj ruuk' i jalal ruq'oral i Dios inaq'or, xa re' la' ¿Chib'ih i neenqak'am reje reh ma' xta chik qa kaxlanwi'k pan qachiim, chib'ih i neenqasiij reh i jalal ruq'oral i Dios ruum ma' xta chik i wilik qeh? inki. 8Re' i moso je' wili ruchaq'weesjiik xub'an i Saúl: Re' hin jinaj i tumiin wilik wuuk' re' ruuk' i plata ma' q'e' ta k'ih wach re' re' neenqasiij reh i jalal ruq'oral i Dios i nuq'or aweh, ru q'iij nee ruq'or qeh chib'ih i neen qa'an, inki. 9(Eh chupaam taqe q'iij re' re' noq re' taqe i aj Israel inkaaj kinab'eem chib'ih iraaj i Dios je' wili inkiq'or: Taq qasik' chi riij ruuk' i aj q'iij, inki taqe. Ruum re' i aj q'iij inkiq'or ree keh najtir re' i jalal ruq'oral i Dios inq'orarik keh yu'naak) 10Re' Saúl je' wili i ruchaq'weesjiik i moso xub'an: Ma' xta reet i xaq'or taq ruuk', inki. Eh kikab'cheel xiooj chupaam i tinamit patim wii' i jalal ruq'oral i Dios. 11Noq johtik chik inki a'n chi korkiil i tinamit, wilik taqe i kok' qahxoq xkik'ul ar chalik inki a'n k'amal ha' xkipahqaaj reh chi je' wili: ¿Mi ayu' patim i aj q'iij? inki taqe. 12Re' kok' qahxoq je' wili i xkiq'or: Hoo' ayu' patim k'isiin taq ma' nareq, xa re' la' hiy taq chi jumehq'iil reh chi nee taq inareq ar, ruum xchalik chuk'atariik i mayiij chuwach i Dios chinaah i artaal wilik chinaah i yuuq'. 13Noq nee taq ti ponik pan tinamit jumehq'iil taq nee tiooj ruuk' noq komajaa' injohtik naah yuuq' chuye'ariik i mayiij pankib'ihnaal i tinamit. Ruum noq komajaa' imponik i reh ma' nee ta inki a'n kiwa' taqe i yuuq'imaj chi wi'k. Kopeet naa rukuxisam i mayiij i reh koraj naa kianam kiwa' re'. Je' re' noq hiy taq nee taq inareq i jalal ruq'oral i Dios, inki taqe. 14Re' Saúl xiooj wo' chupaam i tinamit, eh noq xi ponik chupaam i tinamit re' re' xkilow reje chi re' Samuel chalik i rub'an chi kikorkiil ojik i rub'an chuk'atariik i mayiij chinaah i yuuq'. 15Eh noq xa i iqal chik kiponik i Saúl, re' QaJaaw Dios wilik i xuq'or reh i Samuel parusaq wiriik, je' wili i xuq'or reh: 16Iqal je' yu' ora jinaj i winaq re' ruuk' taqe i riih rumaam Benjamín naa nutaq'aam cha wuuk'. Re' i reh naa akuxisam reh chi re' reh naa rukahniik chi taaq'anik chikinaah i nutinamiit Israel. Re' reh naa ruko'liniik keh pan kiq'ab' i aj filisteo, re' hin xnuketelaaj chik kiwach i nutinamiit Israel. Eh xb'iraj chik inkipahqaaj weh ruuk' oq'ik, inki. 17Eh noq re' Samuel xrilow wach i Saúl je' wili xq'orarik reh ruum i Dios: Re' i winaq wili i xnuq'or aweh, re' reh naa rukahniik chi taaq'anik chinaah i nutinamiit, inki. 18Eh noq wilkeeb' chik i koq panookb'al reh i tinamit i Saúl je' wili i xuq'or reh i Samuel: Chakuy cha k'uhtaaj weh aha' wilik i rupaat i aj q'iij ayu', inki. 19Re' Samuel je' wili ruchaq'weesjiik i Saúl xub'an: Re' hin i aj q'iij inaq'or, re' hin, hin jalal ruq'oral i Dios, taq chi wiij chinaah i yuuq' chupaam i santo laj ye'aab' ar neena a'n awa' wuuk' yu'naak. Eh ko'qal wahq'eq neenuq'or aweh inawaaj anab'eem, eh iqal wo' tinutaq'aaj reje. 20Re' hat matkapeb'inik chik chi riij i b'uurux xisahchik ixib' q'iij yu'naak, ruum yu'naak xikan chik. ¿Mi ma' re' hat mi ma' re' taqe re' awach aweh naa taq awehchaniik reh chu'nchel i q'e' holohaq wilkeeb' Israel? inki. 21Re' Saúl je' wili i chaq'wik xub'an: Re' hin, hin cho riih rumaam Benjamín, xama' hoj ta k'ih chi kixilak i quch aj Israel. Re' nutuut wajaaw i hin ma' nim ta wach i kajaawriik chi kixilak i riih rumaam i Benjamín. Eh ¿Chib'ih reet noq inaq'or taqe weh chu'nchel i re'? inki. 22Eh re' Samuel xuk'am reje i Saúl ruch'ihil i rumoso, xooj rutzunaa' panyejaal i mexa pankiyejaal taqe i yuuq'imaj chi wi'k chu'nchel i re', wilkeeb' naa lajeeb'-oq ru ka'winaq. 23Re' Samuel je' wili i xuq'or reh i winaq aj chaq'san wi'k: Chak'am cho weh i tiwik re' i xnuq'or aweh chi pareh naa amolom, inki. 24Re' i chaq'san wi'k rajimam riib' xooj ruk'am i rutuuq i chikop, xuyeew nah mexa chuwach i Saúl. Re' Samuel je' wili i xuq'or reh i Saúl: Wili i tiwik nusik'im wach cha weh chak'ux xa aweh wo' noq nusik'im wach chi naa nuye'em aweh yu'naak noq xnuyuq'eej taqe chi wi'k i wulaa', inki. Eh chupaam i q'iij re' re' xub'an ruwa' ruhaa' i Saúl ruuk' i Samuel. 25Chi riij i re' xiqajik cho chinaah i yuuq' xiooj naah ka'ch'iht paat pan tinamit ar xub'an ruk'utaaj i Samuel ruuk' i Saúl. 26Eh chi junwaar chik noq xchalik rusaq'iik re' Samuel xruksaj reje i Saúl i xwirik wii' nah ka'ch'iht paat je' wili i xuq'or reh: Wukteen xsaq'ik chik neerub'an chi nee tiooj, inki reh. Re' Saúl xwuktik wo' hoq xiqajik chaloq, noq xi k'uloq panelb'aal reh i tinamit i Saúl ruch'ihil i Samuel, 27je' wili i xuq'or i Samuel reh i Saúl: Yu'naak cha q'or reh amoso chi ohoq chi peet b'eeh, eh re' hat neepetikahnik junk'aam-oq reh chi nee nuq'or aweh chib'ih i xuq'or weh i Dios chawiij, inki reh.


Copyright
Learn More

will be added

X\