1 SAMUEL 6

1Re' loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios wuquub' poh xub'an pan kitinamiit i aj filisteo. 2Eh re' keh xkitaq'aaj kik'amariik taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe aj q'ij, xkipahqaaj keh chi je' wili: Chaq'or taq qeh i hat chib'ih i naa qa'nam ruuk' i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios, eh nik' wach noq naa wo' chik qasutem reje paruye'aab', inki taqe. 3Re' keh je' wili i xkiq'or: Wila' re' taq i hat naa aq'asam i loq'laj kaxa molik wii' ruk'uhb'aal i kaJaaw i ki Dios i aj Israel, cha taq'aaj taq reje jino'q i siih chupaam tojb'al riij taq amahk. Wila' xa a'n taq i je' re' nee taq ti k'acharik, eh nee taq inanab'eej chib'ih reet noq xuyeew taq cha naah i ti' k'axik re' re', inki taqe. 4Re' taqe i aj filisteo xkipahqaaj reh taqe re' chi je' wili: ¿Chib'ih jariik i neenqasiij reh i Dios? inki taqe. Re' keh je' wili xkiq'or nee taq inataq'aaj reje pan kaxa ho'oob'-oq chi je' ruwii' sipjeel re' ruuk' i oro korjinaq wii', pankib'ihnaal taqe i k'amal ab'eeh taq i hat aj filisteo. Eh ho'oob'-oq i ch'ooh oro korjinaq wii' ruum re' taqe re' k'ahchi' rub'aniik ti' k'axik aweh taq i hat je' wo' k'amal taq ab'eeh. 5Eh nee taq inayejaa' kijalwaach taq asipjeel ruch'ihil i ch'ooh ruum re' taqe re' k'achi' rujot'wiik keh taq aatinamiit, eh nee taq i nayeew ruloq'il i ki Dios i aj Israel. Nee taq i nayeew reh i ki Dios i aj Israel chi je' re' nee oon naq inche resaj i ti' k'axik taq cha naah, je' wo' chikinaah taq aadios, chikinaah taq atik. 6¿Chib'ih reet noq i naa kowb'isaj taq anaah je' rukab' xkian i aj Egipto, ruch'ihil i kireey? Re' taqe re' yohb'aal wach i ti' k'axik xkik'am cho chikinaah kora'j xkiyeew q'ab' re' chi xi elik chaloq taqe i aj Israel pan kitinamiit. 7Re' taq i hat cha taq'aaj taq ruyejeb'jiik jinaj i ak'laj kareta, Eh nee taq i nak'am chaloq i kiib' chi ixoq wakax wilik kak'uun ma' jank'al ta nokik per per wach chee' rij kinaah. Eh nee taq i nalaq'aa' kiwach reh chi pankib'al nee kiwihik, xa re' la' ma' nee ta nooj chikiij i kak'uun nee taq inakanaa' cho pan kikoraal. 8Chi riij i re' nee taq i nak'am chee loq'laj kaxa molooj wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios nee taq i nayeew reje pan kareta. Eh nee taq i nayeew pan jino'q kaxoon taqe i oro korjinaq wii' naa asihim taq reje reh i Dios chi riij taq amahk, eh nee taq i naa taq'aaj reje i kareta chi rutkeel. 9Eh nee taq inakoj rehtaal i kareta mi chi korik neenooj ar Bet-semes re' kiye'aab' i aj Israel. Ar taq nee nakoj rehtaal chi re' i ki Dios i aj Israel inye'wik chaloq i ti' k'axik k'ahchi' qak'ulum. Eh wila' ma' chi korik xooj kareta ar taq neenqakoj rehtaal chi ma' re' tee reh xye'wik cho reh xa xchalik chi qanaah, inki taqe. 10Eh re' taqe i winaq re' re' xkian i xq'orarik keh, xkik'am wo' chaloq i kiib' chi ixoq wakax xkikanaa' taqe i kak'uun pan koraal, eh xkilaq'aa' kiwach ixoq wakax xkib'ak' reje i kareta wach kinaah, 11Chi riij i re' xkiyeew reje pan kareta i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios, xkiyeew wo' reje pan kareta i kaxoon kiye'em wii' i rehtaliil i kisipjeel, ruch'ihil i kijalwaach i ch'ooh oro taqe korjinaq wii'. 12Chi riij i re', re' xkitaq'aaj reje i junk'uhl chi ixoq wakax xkik'am reje kareta xiooj chi korik chupaam i rub'eeh i tinamit Bet-semes ma' xkijal taj i kib'eeh, ni xata pansak'aaj, ni xata pantz'eet. Eh re' taqe i aj filisteo xkitahqeej reje i kareta korehtaal xponik pank'ula't reh i Bet-semes. 13Eh re' taqe i patim Bet-semes chuquj trigo inki a'n wach k'ixkaab' noq xkilow chi wilik pan kareta i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios ma' k'isiin ta xsuuqb'ik kik'ux. 14Noq xponik i kareta chupaam i ruye'aab' i Josué wilik paruyuq'ul i Bet-semes, eh ar wilik wii' jinaj i nimlaj ab'aj. Re' taqe i aj Israel ar xkipaxej i kareta xkiluk' jinaj i q'aaq', eh xkik'at i kiib' chi ixoq wakax chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios. 15Eh noq komajaa' naq inkipaxej i kareta re' taqe i riih rumaam i Leví xkiqasaj i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios, xkiqasaj wo' hoq i kaxoon wilkeeb' wii' taqe i xa chib'ih jariik oro korjinaq wii'. Eh ar xkitub'aa' chinaah i nimlaj ab'aj, chupaam i q'iij re' re', re' taqe i wilkeeb' ar Bet-semes xkiq'asaj i kik'atoj mayiij, je' wo' taqe i xa mayiij chuwach i QaJaaw Dios. 16Eh noq xkilow chi je' re' taqe i ho'oob' chi k'amal kib'eeh i aj filisteo xa chupaam i q'iij re' re' xi sutinik reje pan tinamit Ecrón. 17Re' taqe i ho'oob' chi rujalwaach sipjeel oro korjinaq wii' xkiq'asaj i aj filisteo reh i QaJaaw Dios chi riij i kimahk, jinaj i pankib'ihnaal i aj Asdod, jinaj i pankib'ihnaal i aj Gaza, jinaj i pankib'ihnaal i aj Gat, eh jinaj i pankib'ihnaal i aj Ecrón. 18Eh re' taqe i kijalwaach i ch'ooh oro korjinaq wii' je' k'ihaal i jar ch'uq kitinamiit i aj filisteo, je' wo' k'ihaal i k'amal kib'eeh, je' wo' k'ihaal i kitinamiit sutimaj riij chi koraal tz'aq, je' wo' k'ihaal i kok' tinamit ma' sutimaj ta riij chi koraal tz'aq. Eh re' nimlaj ab'aj xkiyeew wii' i loq'laj kaxa ko wilik wo' chupaam i ruye'aab' i Josué yu'naak re' wilik paruyuq'ul i Bet-semes. 19Re' QaJaaw Dios wilik taqe i winaq xukansaj aj Bet-semes ruum xkilow qohoq paam i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. Lajeeb' ru kajwinaq chi winaq i xukansaj taqe chupaam i q'iij re' re'. Re' taqe i tinamit xasuq chik kioq'ik ruum i runimaal i ti' k'axik xye'arik cho chikinaah ruum i QaJaaw Dios. 20Eh xkilow chi je' re' i patim ar Bet-semes je' wili xkiq'or: ¿Awach i neerub'an ruko'ljiik riib' chuwach i qaDios wilik ruSantohiil? ¿Awach chik aj uuk' naa qataq'aam reje i loq'laj kaxa? inki, taqe. 21Eh kitaq'aaj i taqareel ar Quiriat-jearim, je' wili i xkiq'or reje: Re' taqe i aj filisteo xkiq'asaj wo' chik i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios neerub'an chi nee taq ink'ulik ak'am, inki taqe.


Copyright
Learn More

will be added

X\