1 SAMUEL 4

1Eh re' taqe i aj filisteo xkimol cho kiib', xi chalik chi q'aq'inik kuuk' i aj Israel. Eh re' taqe i aj Israel xi elik cho chi kik'ulb'ejiik, ar kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat Eben-ezer. Eh re' taqe i aj filisteo ar xkiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat Afec. 2Re' keh kow xi chalik chi q'aq'inik chikinaah i aj Israel. Eh re' taqe i aj filisteo je' naakijib' miil i ki soldado i aj Israel xkikansaj chupaam i q'aq'inik re' re'. 3Eh noq xi sutinik reje i aj Israel chupaam i ki-itz'ihy naah paat, re' taqe k'amal b'eeh chi kixilak je' wili i xkiq'or: ¿Chib'ih reet noq xooj ruq'asaj i QaJaaw Dios pan kiq'ab' i aj filisteo? Re' hoj naa qak'amam reje Silo i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios, reh chi neen wihik pan qaxilak chi je' re', re' QaJaaw Dios nee qoh ruko'leej chikiwach taqe ixowaal re' re', inki taqe. 4Re' taqe i aj Israel xkitaq'aaj wo' reje taqe i winaq ar Silo xkik'am reje i loq'laj kaxa wilik rehtalil i kiib' chi k'achareel chinaah wilik kixiik', molik wii' ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios nim rajaawriik. Eh re' Ofni re' Finees kiib' chi rak'uun i Elí k'amal kib'eeh aj tiij, chucheel i loq'laj kaxa wilkeeb' noq xiooj. 5Eh noq xponik i loq'laj kaxa i molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios, i kimolom wii' kiib' i aj Israel yohb'aal wach noq xkik'er kichii' ruum rusuqkiil kik'ux xanq'ajb'anik chik paam i ye'aab' xkian. 6Noq xkib'iraj i aj filisteo chi xkik'er kichii' ruum rusuqkiil kik'ux je' wili i xkiq'or: ¿Chib'ih reet noq k'ahchi' kik'erem kichii' i aj Israel pan kiye'aab'? inki taqe. Eh xkib'iraj wo' rib'iral chi xkik'am reje i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios pan kiye'aab' i aj Israel. 7Re' taqe i aj filisteo xchalik kiyo'jiik je' wili i xkiq'or: Re' Dios xk'ulik chik iloq pan kiye'aab' wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat i aj Israel. Re' wili ma' jank'al tanb'aan, yu'naak i hoj naa kisacham qawach. 8Eh je' wili xkiq'or: ¿Awach neenko'linik qeh pan q'ab' i Dios? re' reh nim rajaawriik. Re' reh xtaaq'anik chaloq i runimaal ti' k'axik chikinaah i aj Egipto panchiq yuuq', eh xusach kiwach. 9Eh qakowb'isaj taq qak'ux i hoj aj filisteo, nee ta naq inqakowb'isaj qiib' chi q'aq'inik kuuk' i aj Israel reh chi ma' nee ta qohkahnik chi ri'sil i kajaawriik je' rukab' noq xi kahnik i keh chi ri'sil i qajaawriik i hoj, inki taqe. 10Re' taqe i aj filisteo xkitoq'aa' i kowlaj q'aq'inik, eh xkian reh i aj Israel xkimol chi elik chupaam i ki-itz'ihy naah paat. Xa re' la' yohb'aal wach i xikimik lajeeb' ru ka'winaq miil chi aj Israel i xikimik re' ruuk' i xa chi kooq kib'ehik. 11Eh re' i loq'laj kaxa i molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios xkiq'uch, eh kikansaj i Ofni i Finees i kiib' chi rak'uun i Elí. 12Eh jinaj i winaq re' ruuk' riih rumaam Benjamín xumol chi elik chikiwach i aj q'aq'ineel xa chupaam wo' hoq i q'iij re' re' xponik ar Silo, xiheel i ruso', eh tolin pooq i wach naah. 13Noq xponik ar, re' Elí tzunlik pan xiila chii' puerta tz'eht i rub'an reje wach b'eeh, ruum yo'jik i rub'an i ránima ruum i rukapeb'jiik i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. Re' winaq re' re' xokik chupaam i tinamit, eh xuq'or keh i tinamit chib'ih i xk'ularik, eh re' taqe i tinamit ma' k'isiin ta noq xkik'er kichii' ruum kiyo'jiik. 14Eh noq xrib'iraj i Elí chi k'erik kichii' i tinamit je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih inchireet noq xak'erik chik kichii' k'ahchi' kitukem kiib' taqe re'? inki. Eh rajimam riib' xponik i winaq xuq'or i koq reh i Elí chib'ih xk'ularik. 15Re' Elí ach naq kiib' ma' jinaj siento haab' i wilik reh k'ahchi' naq chik ruq'equmriik paam inaq'wach. 16Re' winaq je' wili i xuq'or i koq reh i Elí: Re' hin xinelik cho panq'aq'inik chikiwach i aj filisteo xa xwesaj cho wiib', inki. Eh re' Elí xupahqaaj reh i winaq chi je' wili: ¿Chib'ih jariik xk'ularik hat wak'uun noq wilkaat? inki. 17Eh re' winaq je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Re' taqe i aj filisteo xkian reh i aj Israel, ma' k'isiin i xikimik, eh re' taqe awak'uun kab'chel re' Ofni, i Finees xkikansaj wo' hoq. Eh re' i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios xkiq'uch wo' hoq i aj filisteo, inki. 18Eh noq xrib'iraj i Elí chi xq'ucharik i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios xk'awlooj reje chi riij pan xiila chi chii' i puerta tzunlik wii' xutoq i ralaq, eh xkimik ruum riji' winaq chik xama' rukuy ta naq chik riib'. Eh ka'winaq haab' xwihik chi taaq'anik ar Israel. 19Re' ril-iib' i Elí i rehk'een i Finees wach k'acharik naq wilik ach naq k'isiin ma' ink'ulik ruk'ux. Eh noq xrib'iraj chi xkiq'uch i loq'laj kaxa, eh chi xkimik i rajaaw i rub'ahiil chi xkimik i rub'ahiil, xchalik lom i ruti'kiil xk'ulik ruk'ux. 20Eh noq xkilow ixoq k'ahchi' kilwiik reh chi kimik chik i rub'an ixoq xk'ulik ruk'ux je' wili i xuq'or reh: Mat qajik kapeew re' aha'lak'uun x-aasjik k'isa k'un, inki taqe reh. Eh re' ixoq ma' xchaq'wik taj ruum xsahchik ruk'ux. 21Re' k'isa k'un Icabod i rub'ihnaal xkikoj, je' re' xkikoj reh ruum xelik i ruloq'il i Dios chi kixilak i aj Israel ruum xkiq'uch i tokoom tinamit i loq'laj kaxa, eh xkimik chik i rub'ahiil, eh xkimik wo' hoq i Elí rajaaw i rub'ahiil ixoq re' re'. 22Eh xkiq'or chi xelik chik i kiloq'il i aj Israel ruum xkiq'uch chik i tokoom tinamit i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\