1 SAMUEL 30

1Eh re' David ruch'ihil taqe i winaq paroox q'iij xi ponik ar pan tinamit Siclag re' taqe i aj Amalec kichopom chik naah i tinamit Siclag, je' wo' i ye'aab' Neguev. Eh ma' xta chik i xkikanaa' chupaam i tinamit Siclag, eh xkiqop ruq'aq'al. 2Eh xkichop wo' taqe reje ixoq, je' wo' chu'nchel i wilkeeb' ar taqe i winaq chi nimaq chi kok' taq xkik'am reje pan kitinamiit, xa re' la' ma' jino'q i xkikansaj. 3Noq re' i David haa' taqe i winaq ruch'ihil xokik chupaam i tinamit xponik rureq chi k'atooj, eh chi xik'amarik reje haa' i ki'ib' chi rixoqil, je' wo' taqe i rak'uun rixq'uun. 4Eh re' David haa' taqe i ruch'ihil xtohq'ik kik'erem kichii' chi oq'ik korehtaal xi kahnik chi ma' xta chik k'isinoq kaansil. 5Eh xkikoj wo' rehtaal chi xk'amarik reje haa' i ki'ib' chi rixoqil i David re' Ahinoam i aj Jezreel, re' Abigail aj Carmel, re' irukanab' kahnoq i kamnaq Nabal. 6Re' David ma' k'isiin ta xtib'ik ruk'ux ruum re' tinamit xkiq'or chi naa kiye'em chi ab'aj ruum chi kiju'junaal xan yot'ik chik i kánima ruum i xkik'ul i kak'uun kixq'uun. Xa re' la' re' David ruuk' i raJaaw i ruDios ruyeew ruk'ux 7Eh re' David je' wili i xuq'or reh i Abiatar k'amal kib'eeh i aj tiij rak'uun i Ahimelec: Cha a'n otob'il weh chak'am cho weh i Efod re' aso', inki. Re' i Abiatar xuyeew wo' reh. 8Re' David xupahqaaj parutiij ree Dios je' wili i xuq'or: Jaaw ¿Mi neerub'an chi neenutahqeej taqe reje i aj Amalec reh chi nee taqe nooj nuchop? inki Eh je' wili i xq'orarik reh ruum i QaJaaw: Neerub'an chi nee tiooj konee taqe nareq wach b'eeh, eh korik chi neenako'leej taqe i xkichop reje, inki. 9Je' aj re' noq xooj i David ruch'ihil taqe i waqiib' siento chi soldado chi kisik'ariik taqe i aj Amalec. Eh noq xi ponik aha' wilik wii' i nim ha' Besor rub'ihnaal. 10Ar xi kahnik taqe i ki'ib' siento chi soldado ruum xiq'uhtik chi ik'ik chupaam i nim ha'. Eh re' i kijib' siento xiooj chi riij i David. 11Re' taqe i winaq ruch'ihil i David jinaj i winaq aj Egipto xkireq pamb'eeh xkik'am reje chuwach i David xkiyeew ruwa' ruhaa'. 12Eh xkiyeew wo' reh i kaxlanwi'k re' ruuk' i higo, xkiyeew wo' reh i suq laj kaxlanwi'k re' ruuk' i uuva korjinaq wii'. Re' aj Egipto re' re' xk'ulik ruk'ux ruum ixib' q'iij ixib' aq'ab' naq chik rutohq'iik rukuyum ruwa' ruhaa'. 13Eh re' David xupahqaaj reh i aj Egipto chi je' wili: ¿Awach apatroon? ¿Aha' ti chalik? inki reh. Re' i aj Egipto je' wili chaq'wik xub'an: Re' hin, hin aj Egipto hin rumoso jinaj i winaq aj Amalec, xa re' la' ixib' q'iij hin ruq'eb'em kahnoq i nupatroon ruum xinchop chi yowab'jik. 14Re' hoj xoj ponik ar Neguev, re' wilkeeb' wii' Cereteo. Eh xoj ponik wo' ar Judá, je' wo' Neguev wilkeeb' wii' i aj Caleb. Eh xqak'at wo' hoq i tinamit Siclag, inki. 15Re' David xupahqaaj reh i aj Egipto chi je' wili: ¿Mi nee naq kinak'am reje kuuk' i ajileq' re' re'? inki. Re' i aj Egipto je' wili i xuq'or: Wila' xaq'or weh i korik parub'ihnaal i QaJaaw chi ma' nee ta kinakansaj, eh chi ma' nee ta kinaq'asaj pan q'ab' i nupatroon neetinuk'am reje kuuk', inki. 16Eh re' winaq re' re' xuk'am wo' reje i David i wilkeeb' wii' i ajileq' re' re', eh re' taqe i aj Amalec xa aha' kitukem kiib' chupaam i ye'aab' re' re' ninq'iij, wi'k, xohk'rik inki a'n ruum yohb'aal wach k'ihaal i xa chib'ih jariik i xkelq'aaj cho pan kiye'aab' i aj filisteo, pan kiye'aab' i aj Judá. 17Re' David xitoq'aa' q'aq'inik kuuk' kowahq'eq, eh korehtaal xokik i q'iij, eh kuxik rukansam chi kunchelaal, xa re' wo' chik taqe i kijib' siento chi kok' k'ijool xiko'ljik re' xkimol chi elik chi riij taqe i cameyo. 18Re' David xkuxik wo' chik ruq'uchum keh i aj Amalec nik' k'ihaal i xkelq'aaj chaloq. Eh xuq'uch wo' keh i ki'ib' chi rixoqiil. 19Re' David xuq'uch wo' chik cho keh i aj Amelec nik' k'ihaal i xponik kelq'aaj. Eh ma' jino'q wo' keh i nimaq kiristianu' i kok' ak'un xkahnik kuuk' xuq'uch wo' chik chaloq i David chu'nchel. 20Eh xuq'uch wo' chaloq i chu'nchel i tentzun, je' wo' taqe i wakax, re' taqe i kib'esanik cho keh taqe i chikop je' wili inkiq'or: Chu'nchel i wili xrehchaaj chee David, inki taqe. 21Noq xponik i David aha' xi kahnik wii' i kiib' siento chi winaq xi kahnik chi chii' i nim ha' Besor, ruum kiq'uhtiik. Re' keh xi elik cho chi k'ulariik i David je' wo' chi kik'ulariik taqe ruch'ihil, eh re' i David xujil i koq riib' kuuk' xuyeew rusuqkiil kik'ux. 22Xa re' la' wilik chi kixilak i xiooj chi riij i David ma' holohik taj i kina'ojb'al je' wili i xkiq'or reh i David: Re' taqe i winaq wili ma' xi ponik ta chiqiij, ma' ruk'ul taj chi nee nayeew i chib'ih keh re' ruuk' xqaq'uch chaloq. Xa re' wo' hoq i kehk'een, i kiha'lak'uun neerub'an chi nee naaq'asaj keh, inki taqe. 23Xa re' la' re' David je' wili i xuq'or: Re' taq i hat wamigo maa kapaaj taq rub'aan i je' re', ruum chu'nchel i re', re' i QaJaaw Dios xye'wik reh panqaq'ab', re' wo' xko'linik qeh pan kiq'ab' taqe i xi k'amwik i chib'ih qeh. 24Re' taq inaq'or ma' awach taj i nee ruk'ul ruk'ux, ruum noq inch'aq'arik i chib'ih jariik. Nik' k'ihaal inkik'ul i kiooj chi q'aq'inik, je' wo' re' k'ihaal inkik'ul i kikahnik chi rucha'jaljiik i kitz'a'amb'aal, inki. 25Chupaam i q'iij re' re' xtohq'ik cho rub'aan i re', eh je' re' i xkian chi jumpech i aj Israel. 26Eh noq xponik i David ar Siclag wilik xutaq'aaj reje keh i ramigo, je' wo' keh i mama' winaq aj Judá i re' ruuk' i xuq'uch cho keh i aj ixowaal. Eh je' wili i xutaq'aaj reje ruq'orariik keh: K'isiin taq akooch wili re' ruuk' i xnuq'uch cho keh i ki-ixowanik wach i QaJaaw Dios, inki. 27Eh xutaq'aaj wo' reje kikooch i wilkeeb' Bet-el, i wilkeeb' Ramot i wilkeeb' Neguev, i wilkeeb' Jatir, 28je' wo' re' wilkeeb' Aroer, i Sifmot, i Estemoa. 29Eh je' wo' wilkeeb' Racal, je' wo' i wilkeeb' paruyuq'ul i tinamit Jerameel, je' wo' wilkeeb' pankiyuq'ul i aj ceneo. 30Eh xutaq'aaj wo' kikooch i wilkeeb' ar Horma, je' wo' wilkeeb' Corasán, je' wo' wilkeeb' Atac. 31Eh xutaq'aaj wo' kikooch i wilkeeb' Hebrón, je' wo' chupaam chu'nchel i ye'aab' xwihik wii' i David ruch'ihil taqe i winaq xi ponik chi riij.


Copyright
Learn More

will be added

X\