1 SAMUEL 28

1Pan jinaj q'iij xkimol kiib' i ki soldado i aj filisteo reh ojik chi q'aq'inik kuuk' i aj Israel. Eh re' i reey Aquis je' wili i xuq'or reh i David: Re' hat awuch'ihil taqe aa soldado naa awojiik chi wiij chi q'aq'inik, inki. 2Re' David je' wili i xuq'or: Re' hoj, i hoj awaj kamanoom ar naa anab'eem chib'ih qohchol rub'aan, inki. Eh re' i Aquis je' wili xuq'or reh i David: Re' hat naa kaat nupab'aam chi k'amal kib'eeh taqe i nu soldado kicha'jinik weh, inki. 3Chupaam i q'iij re' re' kamnaq chik i Samuel, eh chu'nchel i aj Israel xioq'inik reh i rukimiik. Eh kimuq'aam chik parutinamiit ar Ramá. Re' Saúl rukaham chik taqe reje pan kitinamiit i aj q'iij, je' wo' taqe i kiq'orinik keh i kamnaq. 4Re' taqe i aj filisteo xkimol reje kiib' xooj kiyejaa' ki-itz'ihy naah paat ar Sunem. Eh re' Saúl xumol wo' kiwach chu'nchel i aj Israel xooj kimol kiib' ar Gilboa. 5Noq xrilow reje i Saúl i ki-itz'ihy naah paat i aj filisteo, ma' k'isiin ta xyojik, eh xsahchik ruk'ux. 6Eh re' i Saúl xupahqaaj reh i Dios, xa re' la' ma' xchaq'weesjik ta ruum i Dios, ni xata paruwiriik xk'uhtjik reh, ni xata ruuk' i rukojariik i Urim, ni xata re' taqe i jalal ruq'oral i Dios xq'orarik reh. 7Ruum i re' je' wili i xuq'or i Saúl keh i rumoso: Yu'naak taq i hat hiy taq cha sik' jino'q weh ixoq inq'orik kuuk' i kamnaq reh chi re' hin neenooj nupahqaaj reh chib'ih naa nub'anam. Re' taqe rumoso je' wili ruchaq'weesjiik xkian: Ar Endor wilik jinaj ixoq i ruq'oreej taqe kamnaq, inki taqe. 8Eh re' reey Saúl tokoom i ruso' xukoj reje re' naq iraaj chi ma' xnaab'jik ta wach, kiib' i rumoso xiooj chi riij noq xooj chaq'ab' chi q'orob'jiik ixoq re' re', je' wili i xuq'or reh: Re' hin i nupahq'aaj otob'il aweh chi neenaq'ijej weh i ránjel rut'osil awach i neenuq'or aweh i hin, inki. 9Re' ixoq je' wili xuq'or: Re' hat Saúl aweht'al chib'ih i xa a'n noq xawesaj taqe chaloq i aj q'iij panatinamiit je' wo' taqe inq'orinik keh i kamnaq. ¿Chib'ih reet noq kinamin chupaam jinaj i na'ojb'al nee kinkanteesjiik ruum? inki. 10Eh re' Saúl je' wili i xuq'or: Re' hin xti korik i nuq'or aweh parub'ihnaal i QaJaaw chi ma' xta neenb'aan aweh ruum i re'. 11Re' ixoq i je' wili xuq'or reh i Saúl: Awach i kamnaq inawaaj chi nee nuq'oreej aweh, inki. Inwaaj chi nee naq'oreej weh i kamnaq Samuel, inki noq chaq'wik i Saúl. 12Re' ixoq xuk'uhtaaj riib' i Samuel chuwach, eh xuk'er chii' ruum ruyo'jiik, je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih reet noq xinajot' i hat reey Saúl? inki. 13Eh re' Saúl je' wili xuq'or: Maa yohb'isaj awiib' cha q'or weh ¿Chib'ih jariik i k'ahchi' awilom wach? inki. Re' ixoq je' wili i xuq'or: Re' hin xwilow chi elik i rub'an cho panak'al i je' ruwii' dios, inki. 14Eh re' reey je' wili i xuq'or reh ixoq: ¿Nik' wach ruwii' xawil? inki. Je' ruwii' mama' winaq wilik i ruso' xarutak'aam chi riij, inki, ixoq. Re' Saúl xureq chi riij chi re' i kamnaq Samuel, ruum i re' xupach'aa' qohoq riib' wach ak'al korehtaal xureq wach aak'al ruuk' i yejal wach. 15Re' Samuel je' wili i xuq'or reh i Saúl ¿Chib'ih reet noq kiinajot' eh kinaq'oreej cha yu'? inki. Re' Saúl je' wili xuq'or: Re' hin q'e' ti' k'ahchi' nuk'ulum re' taqe i aj filisteo k'ahchi' keeb' chi q'aq'inik wuuk'. Eh re' hin i nupahqaaj naq ree Dios chib'ih i naa nub'anam, ma' xiruchaq'weej taj, ni xata panuwiriik xuk'uhtaaj cho weh, ni xata ruuk' kichii' taqe i jalal ruq'oral, ruum i re' xat nuq'oreej i hat reh chi nee naq'or weh chib'ih i naa nub'anam, inki. 16Eh re' Samuel je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih reet noq inapahqaaj weh i hin? Re' hat aweht'al chik chi xat rukanaa' cha wutkeel i Dios xsutinik chi ma' raaj ta chik awach, inki. 17Re' QaJaaw Dios k'ahchi' rub'anam chaa wuuk' i ruq'orom chaloq re' i xnuq'or aweh i hin ruuk' nuchii'. Re' reh xq'uchwik awajaawriik chi reyil re' chik i David awuch'ihil xuyeew rajaawriik chi reyil. 18Re' hat ma' xanimaj taj i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios, eh ma' xa a'n ta wo' hoq noq xuq'or aweh chi naa asacham kiwach taqe i aj Amalec ruum i re' xresaj awajaawriik chi reyil yu'naak. 19Re' QaJaaw Dios naa kaat ruq'asam i hat awuch'ihil taqe i awuch aj Israel pan kiq'ab' i aj filisteo. Eh re' hat awuch'ihil taqe aawak'uun naa awihiik wuuk' i iqal Re' i QaJaaw Dios naa wo' rukanaam pan kiq'ab' i aj filisteo aa soldado taq i hat aj Israel, inki 20Re' Saúl q'e' wo' naq nimlaj winaq ma' k'isiin xyo'jik noq xrib'iraj chib'ih i xuq'or i kamnaq Samuel. Xqehb'ik wach ak'al, xama' xta chik k'isinoq raansil ruum ma' runik'eem ta naq chik wach ruwa' ruhaa' chi q'iij chi aq'ab'. 21Eh noq xrilow ixoq chi ma' xta chik k'isinoq raansil i Saúl xujil i koq riib' ruuk' je' wili xuq'or reh: Re' hat reey re' hin, hin amoso xnub'an aha' wilik i xaq'or weh atoob' ta xnuyeew wiib' pankimik chub'aan. 22Eh re' hin i nuq'or aweh chi chak'ulaa' i naa nuq'orom aweh. Re' hin neenuyeew k'isinoq awa' ahaa' reh chi neen k'ulik ak'ux reh chi nee tiooj chawach ruuk' ab'eeh, inki. 23Re' Saúl ma' xraaj ta naq rub'anam ruwa' ruhaa', xa re' taqe i kikamanik ruuk' ruch'ihil ixoq kow xkiq'or reh chi xub'an ruwa' ruhaa'. Je' re' noq xwuktik johtoq wach ak'al xutzunaa' riib' nah ch'aht. 24Eh re' ixoq xukansaj i jinaj q'ina' laj k'isa wakax wilik parupaat. Eh xuyuq' paam i arina reh chi xuyejaa' jinaj i suq laj kaxlanwi'k. 25Chi riij i re' xuk'am reje reh i reey Saúl je' wo' keh i kikamanik ruuk' reh chi xkik'ux. Eh noq kianam chik kiwa' kihaa' xiooj chupaam aq'ab' re' re'.


Copyright
Learn More

will be added

X\