1 SAMUEL 27

1Re' i David je' wili i xuq'or paruk'ux: Xa naa wo' ruponiik i q'iij chi re' reey Saúl naa kiin rukansam. Ruum aj re', re' i chihooj chi naa nub'anam re' chi naaweliik chi kixilak i aj Israel naa wojiik pan kitinamiit i aj filisteo. Chi je' re' ma' nee ta kirukansaj, eh ma' nee ta chik kirusik' i Saúl, inki. 2Je' aj re' noq re' David ruch'ihil taqe i waqiib' siento chi ru soldado, xiooj ruuk' i Aquis kireey i aj Gat. Re' i Aquis re' re' rak'uun i Maoc. 3Re' David ruch'ihil taqe i ru soldado xiooj chi wihik ar Gat ruuk' i Aquis xkik'am reje kehk'een je' wo' i kak'uun kixq'uun. Re' David reh ki'ib' i rehk'een xuk'am reje, re' i Ahinoam i aj Jezreel, eh re' i Abigail i xwihik chi rehk'een i kamnaq Nabal, ar Carmel. 4Eh noq xunab'eej i Saúl chi xumol reje chi elik i David ar Gat xukanaa' rusik'ariik reh i rukanteesjiik. 5Re' David je' wili i xuq'or reh i Aquis: Re' hat reey wila' korik chi naa a'nam otob'il weh i nupahqaaj otob'il aweh chi chayeew q'ab' weh chi nee kinooj chi patinik chupaam jino'q i k'isa tinamit wilik chupaam ayuq'ul ruum ma' ruk'ul ta chi weh chi awuuk' nee kink'achariik ayu' i na a'n wii' i taaq'anik, inki. 6Eh re' Aquis chupaam i q'iij re' re' xuyeew ruye'aab' i David ar Siclag. Ruum aj re', re' i Siclag xkahnik chi jumpech chi re' ruuk' i kitinamiit i kireey i aj Judá. 7Re' David jinaj haab' ruuk' kijib' poh xwihik pan kitinamiit i aj filisteo. 8Eh re' i David ruch'ihil taqe i ru soldado kiooj chi q'aq'inik kuuk' i aj Gesur, kuuk' taqe i aj Gezer, kuuk' i aj Amalec wilkeeb' chupaam i ye'aab' re' re' inkelq'aaj i chib'ih keh. Ar xtohq'ik reje Telaim chuk'ulwaach i ye'aab' Shur, eh xponik ko Egipto. 9Eh noq xkitoq'aa' q'aq'inik kuuk' i tinamit re' re' ma' xta chik inkikanaa' chi k'achlik chi winaq chi ixoq inkikansaj. Eh inkik'am wo' reje i kitentzuun i aj ixowaal, je' wo' kiwakax, je' wo' kib'uruux, je' wo' kicameyo, je' wo' hoq i kiso'. Eh kiooj wo' chik aha' wilik wii' i reey Aquis. 10Eh je' wili inq'orarik keh ruum i Aquis: Aha' taq xat ponik q'aq'ineel yu'naak, inki. Re' David je' wili i xuq'or: Ar xoj ponik pantz'eet reh i rookb'aal q'iij reh i Judá, wilik pech i ruq'or pantz'eet reje reh i rookb'aal q'iij reh i Jerameel, wilik pech i ruq'or chi pantz'eet reje reh i rookb'aal q'iij reh i wilkeeb' wii' i aj Ceneo. 11Re' David ma' jino'q chik inkikanaa' chi k'achlik reh chi ma' awach ta chik inooj q'oroq ar Gat chib'ih i k'ahchi' kianam. Eh nik' najtiil k'achariik i David pan kitinamiit i aj filisteo je' re' xub'an. 12Re' reey Aquis je' wili i xuq'or: Re' David xti korik chi rixowaaj chik kiwach i rutinamiit Israel. Ruum aj re' i ruk'ul chi naa rukahniik chi waj kamanoom chi jumpech, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\