1 SAMUEL 26

1Re' taqe i patim pan tinamit Zif xiooj ruuk' i Saúl ar Gabaa, je' wili i xkiq'or reh: Re' David ar rukeb'aam riib' chinaah i yuuq' Haquila wilik reje parelb'aal q'iij reh i chiq yuuq', inki taqe. 2Noq xrib'iraj chi je' re' i Saúl ruch'ihil taqe ixib' miil chi sik'oj kiwach soldado chi kixilak aj Israel, noq xooj chupaam i chiq yuuq' ar Zif chi rusik'ariik i David. 3Re' Saúl xooj kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chinaah i yuuq' Haquila wilik chi chii' i b'eeh parelb'aal q'iij reje reh i ye'aab' chiq yuuq'. Eh re' David noq wilik chupaam i ye'aab' chiq yuuq' xukoj rehtaal chi k'ahchi' reje rajimjiik ruum i Saúl ar. 4Je' re' noq re' David xutaq'aaj ilil reh ko aha' k'ahchi' ruponiik i Saúl. 5Re' taqareel xponik ko aha' xkiyejaa' wii' i ki-itz'ihy naah paat i Saúl. Xukoj rehtaal aha' inwirik i Saúl, eh aha' inwirik i Abner rak'uun i Ner re' i k'amal kib'eeh i ru soldado i Saúl. Eh xrilow chi re' Saúl ar inwirik chupaam i itz'ihy naah paat sutimaj riij kuum taqe i soldado. 6Re' taqe i ruch'ihil i David, je' wili i kib'ihnaal: Ahimelec aj heteo, Abisai, rak'uun i Saravia. Re' i Abisai ruchaaq i Joab. Re' David xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Awach taq aweh i hat iraaj ojik ruuk' i Saúl i wilik cho wii' paru-itz'ihy naah paat? inki. Re' hin nee kinooj chawiij, inki noq chaq'wik i Abisai. 7Eh re' David ruch'ihil i Abisai xa chupaam wo' aq'ab' re' re' xiooj i wilik wii' i ru-itz'ihy naah paat i Saúl. Re' Saúl ar wirik i rub'an chupaam i ru-itz'ihy naah paat, re' i ruq'as ju' ch'ihch' ruch'apaam panak'al panaah johtoq. Eh re' i Abner ruch'ihil taqe i ru soldado yokolkeeb' i koq chi rujunsuut i Saúl. 8Eh re' i Abisai je' wili i xuq'or reh i David: Yu'naak xuq'asaj chik panaq'ab' i QaJaaw Dios i nixowanik awach, chayeew q'ab' weh chi re' hin nee kinkansanik reh ruuk' i nuq'as ju' ch'ihch' xa juriim nee nuch'ahpaaj i paam panak'al ruuk' i re' neenukansaj, inki. 9Re' David je' wili i xuq'or reh i Abisai: Ma' nee ta rub'an chi nee nakansaj ¿Chib'ih reet noq naa akansam i reey rusik'im cho wach i QaJaaw Dios? amahk i nee nakoj wila' xakansaj, inki. 10Re' David je' wili i xuq'or: Re' hin i nuq'or i korik parub'ihnaal i QaJaaw chi re' i reh neenesanik reh i ruk'achariik i Saúl noq neemponik i q'iij i rukimiik, oon majaa' taj, oon nee ruyeew q'ab' chi panq'aq'inik neenkimik. 11Re' ta naq i Dios neentoob'inik weh chi ma' nee ta nukansaj i reey i rusik'im cho wach i reh. Xa re' naa a'nam i hat cha chop chee ruq'as ju' ch'ihch' wilik johtoq panaah ruch'ihil i ye'aab' ruhaa' nee qohooj reje, inki. 12Je' aj re' noq re' David xuk'am reje i ruq'as ju' ch'ihch' i reey Saúl, ruch'ihil i ye'aab' ruhaa'. Eh ma' jino'q x-ib'irinik reh, ix-ilwik reh ruum suq naq kiwiriik chi kunchelaal ma' jino'q i xrik'raaj ruum re' QaJaaw Dios xqasanik keh chi suq laj wirik. 13Eh chi riij i re', re' David xqahxik reje chi juntar i rooq yuuq' xooj ruyeew riib' chinaah jinaj i yuuq' najt ruuk' i wilik wii' i Saúl. 14Re' David xuk'er reje chii' chi q'orob'jiik i ru soldado i Saúl ruch'ihil i Abner je' wili xuq'or: Re' taq i hat chab'iraj taq i naa nuq'orom aweh, inki. Eh re' Abner je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih awajaawriik i hat noq inak'er cho aachii' chi q'orob'jiik i reey? inki. 15Re' David je' wili i xuq'or cho reh i Abner: ¿Mi ma' re' naq re' hat q'e' kow awiib' chi q'aq'inik chikiwach chu'nchel i winaq wilkeeb' Israel? Eh ¿Chib'ih reet noq ma' k'ahchi' ako'leem aawajaaw aareey? ¿Chib'ih reet noq xayeew q'ab' chi jinaj i aj Israel xokik naq chi rukanteesjiik aawajaaw aareey? 16Re' hat ma' holohik taj i k'ahchi' kaat, parub'ihnaal i QaJaaw i nuq'or i korik chi ruk'ul naq chi nee tikanteesjiik i hat je' wo' taqe a soldado, ruum ma' k'ahchi' ta taq ako'leem riij i reey rusik'im cho wach i QaJaaw. Re' hin i nuq'or taq aweh chi chasik' taq i ruq'as ju' ch'ihch', i ye'aab' ruhaa' aareey wilik naq johtoq panaah, inki. 17Eh noq xrib'iraj i Saúl i ruq'oral i David je' wili xuq'or: David hat wak'uun noq wilkaat re' hat k'ahchi' chaq'orinik weh maje', inki. Re' i David je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Korik i xaq'or qajaa reey re' i hin i David. 18¿Chib'ih reet noq k'ahchi' kiin asik'im reh i nukanteesjiik i hin, hin awaj kamanoom? ¿Chib'ih xnub'an aweh, chib'ih i yiib' wach na'ojb'al xnub'an aweh? 19Re' hat reey chab'iraj tii i naa nuq'orom aweh i hin, hin awaj kamanoom. Wila' re' QaJaaw Dios xq'orik aweh chi naa awixowaam nuwach nee ta naq i ruk'ul weh jino'q i mayiij reh chi nee rujal wach i rukapaaj. Eh wila' xa winaq taqe k'ahchi' kiq'oriik aweh re' ta naq i QaJaaw neenye'wik keh chutojariik i kimahk ruum re' keh k'ahchi' kin kesam chupaam i tinamit i nuloq'ej wii' i k'achlik Dios. K'ahchi' kiin kiminim reje chi kilooq'jiik taqe i tiyoox. 20Re' hin ma' inwaaj ta naq chi nee kinkimik chupaam inajt laj ye'aab' aha' ma' looq'jiik ta wii' i k'achlik Dios. Xa re' la' re' hat reey k'ahchi' kiin asik'im ree nukanteesjiik, xa je' chik kinsik'arik k'aq xa je' chik kisik'ariik chikop inrupinik pantaq ch'ahn i na a'n weh, inki. 21Eh re' reey Saúl je' wili xuq'or reh i David: Hat wak'uun noq wilkaat re' hin ximahkunik chawach, ruum xnuchop nuk'ux chasik'ariik ma' holohik taj i nub'an. Xa re' la' re' hin i nuq'or aweh chi tisutinoq cho wuuk' re' hin ma' xta neetiwuchej ruum re' hat chupaam i q'iij wili ma' xinakansaj taj i hat, inki. 22Re' David je' wili xuq'or: Qajaaw reey re' aq'as ju' ch'ihch' ayu' wilik wuuk' cha taq'aaj cho jino'q amoso reh chi neenk'ulik ruk'am aweh. 23Re' ta naq i QaJaaw Dios neenkuxisanik reh i ju'jun, ruuk' i rotob'il ruuk' i rukorkiil wach ruk'ux. Atoob' ta re' i QaJaaw Dios xat ruq'asaj naq panuq'ab' i hat reey, re' hin ma' xwaaj ta akanteesjiik ruum weht'al chi re' Dios xsik' wik chawach chi reyil. 24Eh re' hin yu'naak ma' xwaaj ta akanteesjiik i hat. Je' ta naq re' noq ma' nee ta ruyeew q'ab' i QaJaaw chi ma' nee ta kinkimik i hin. Eh re' ta naq i reh neenesanik weh chupaam i ti' k'axik wilkiin wii', inki. 25Re' Saúl je' wili xuq'or: David hat wak'uun noq wilkaat re' ta naq i QaJaaw Dios neenkuxisanik chaaweh. Re' hin weht'al chi chu'nchel i naa a'nam nee ti elik korik ruuk', inki. Eh re' i reey Saúl xooj chupaam i paat i rub'aan wii' taaq'anik. Eh re' David xooj chuwach ruuk' i rub'eeh.


Copyright
Learn More

will be added

X\