1 SAMUEL 25

1Noq xkimik i Samuel chu'nchel i aj Israel xkimol kiib' xi okik chi oq'ik. Eh ar xkimuq'aa' chupaam i ruye'aab' Ramá. Chi riij i re', re' David xooj chupaam i chiq yuuq' ar Parán. 2Eh jinaj i winaq Nabal rub'ihnaal q'e' b'ehoom aj Maón xwihik rak'aal ar Carmel, ixib' miil i rutentzuun, eh jinaj miil i rukaprax. Eh pan jinaj q'iij k'ahchi' ruyok'om i rismaal riij i rutentzuun ar Carmel. 3Re' Nabal re' re', re' ruuk' taqe i riih rumaam Caleb. Re' Nabal kowlaj winaq, josq' wo' hoq. Eh re' i rehk'een Abigail i rub'ihnaal q'e' holohik, eh wilik runa'ojb'al. 4Noq wilik chee David chupaam i ye'aab' chiq yuuq' xrib'iraj chi k'achi' ruset'em i riij i rutentzuun i Nabal. 5Eh xuyuq'eej ruuk' taqe i lajeeb' chi k'ijool je' wili xuq'or keh: Yu'naak naa taq awojiik ruuk' i Nabal ar Carmel, nee taq i nayeew rusuqkiil ruk'ux panub'ihnaal i hin. 6Je' wili i neenaq'or reh: Re' ta naq i suq kiil k'uxliis neen wihik awuuk' i hat, kuuk' awach aweh, kuuk' chu'nchel i chib'ih aweh. 7Re' hin xb'iraj rib'iral chi k'ahchi' aset'em i riij taqe aatentzuun, eh re' taqe i cha'jen keh aachikoop xi wihik wuuk' ar Carmel. Noq xi wihik wuuk' ma' xnujot ta taqe ma' xta wo' hoq i xwelq'aaj keh. 8Eh chapahqaaj keh amoso, re' keh neenkiq'or aweh i nuq'or. Eh re' hin i nutaq'aaj reje awuuk' taqe i k'ijool wili chi taqarik, nee ta tinak'ul taqe chaloq pansuqkiil k'uxliis. Neeta tiinayeew cho keh i waj taqareel chib'ih jariik i wilik awuuk', eh weh wo' hoq i hin, hin awak'uun noq wilkiin, inki reje i David. 9Re' taqe i k'ijool xutaq'aaj reje i David xiooj wo' hoq, eh xkiq'or chu'nchel i kitaqariik reh i Nabal. Eh noq kiq'orom chik xi okik chi ruyub'jiik chib'ih naa kichaq'weesjiik wii'. 10Eh re' Nabal je' wili kichaq'weesjiik xub'an: ¿Awach i winaq re' re'? ¿Awach i David i rak'uun i Isaí taq inaq'or? Chupaam taqe q'iij yu'naak yohb'aal kiwach taqe i moso xaloq'ooj, eh elik inki a'n chuwach i kipatroon. 11¿Mi neerub'an re' chi nee nuq'uch i kiwa' kihaa' i kitiib' i numoso kiyok' wiik rismaal taqe i nutentzuun, eh keh chik i ma' weht'al taj aha' kichalik neenuyeew reje? inki. 12Noq xkib'iraj chi je' re' i k'ijool xi sutinik wo' chik reje ruuk' i David xkiq'or ponoq reh chu'nchel i xq'orarik keh ruum i Nabal. 13Eh re' i David je' wili i xuq'or keh i rumoso: Chachop taq aq'as laj ch'ihch', inki. Eh chi kunchelaal xkiyeew nah kituuq i kiq'aslaj ch'ihch'. Re' David xuchop wo' reje i ruq'aslaj ch'ihch' i reh. Eh kijib' siento chi soldado i xuk'am reje chi riij noq xooj ruuk' i Nabal, eh kiib' siento i xi kahnik chi cha'jen reh i chib'ih keh. 14Xa re' la' jinaj keh i rumoso i Nabal xooj ruq'or reh i Abigail i rehk'een i Nabal chi je' wili: Ko chupaam i ye'aab' chiq yuuq' xutaq'aaj chee taqareel i David chi ruye'ariik rusuqkiil ruk'ux i qapatroon, xa re' la' re' reh pan josq'iil xchaq'wik reje. 15Xanaah re', re' taqe i winaq re' re' q'e' taqe atoob' quuk' nik' najtiil xooj wihik cho ruuk' panab'iix ma' nik' ta xoj kijot' ma' nik' ta wo' xkiq'uch chib'ih qeh. 16Re' la' keh xiko'linik qeh i hoj chi q'iij chi aq'ab', eh kiko'leej wo' taqe i qatentzuun. 17Xa re' la' re' ab'ahiil i hat q'e' josq' ma' raaj ta chi awach inq'orinik reh. Re' hat cha kapaaj riij chi korik cha sik' chi riij i naa a'nam, ruum xti korik chi wilik i ti' k'axik naa ruchaliik chinaah ab'ahiil, je' wo' chikinaah i awach reh, inki. 18Eh re' i Abigail xa chi jumehq'iil xumol wach i kiib' siento chi kaxlanwi'k, eh kiib' koxtaal tz'uhuum i riis uuva, eh ho'oob' i b'ahoj tentzun. Eh kiib' nimaq chakach inaq'wach trigo k'ilimaj, jinaj siento i suq laj kaxlanwi'k uuva korjinaq wii', eh kiib' siento i suq laj kaxlanwi'k higo korjinaq wii' chi riij i re' xuyeew reje chu'nchel chi riij i b'uurux. 19Eh je' wili i xuq'or reje keh i rumoso: Hiy taq i hat chi peet b'eeh re' hin nee taq tinureq reje wach b'eeh, inki. Re' xub'an re' re' ma' xuq'or ta reh i rub'ahiil. 20Eh re' Abigail xjotik reje chi riij jinaj i b'uurux chi ma' ehtalimaj noq johtik i rub'an chinaah i yuuq' chi ma' reht'al xrilow reje wach i David chalik i rub'an ruch'ihil taqe i ru soldado, eh re' reh xooj chi k'ulariik. 21Re' David k'ahchi' naq cho rukapaam chi xama' xta nkih chi xuko'leej riij chupaam i ye'aab' chiq yuuq' i chib'ih reh i Nabal, eh chi ma' xuq'uch taj i chib'ih reh, ruum re' Nabal ruuk' i yiib' wach na'ojb'al xutoj riij i otob'il xb'aan reh. 22Ruum aj re' i ruk'ul chi re' i QaJaaw Dios neen ye'wik weh chi tojariik i numahk wila' xukanaa' chi kok'achalkeeb' noq neensaq'ik taqe awach reh i Nabal, inki. 23Eh re' i Abigail reh noq xrilow wach i David xqajik chi riij i rub'uuruux xupach'aa' qohoq riib' wach ak'al k'uhtb'al reh chi xuyeew ruloq'il. 24Eh xukut i koq riib' wach'ehk i David je' wili i xuq'or reh: Neerub'an chi neenkahnik wach nunaah i hin i mahk xub'an i nub'ahiil, xa re' i nupahq'aaj aweh chi chayeew q'ab' weh chi nee nub'an nuk'utaaj awuuk', eh nee ta tinab'iraj weh chib'ih i naa nuq'orom aweh. 25Eh ma' ta tiinenayeew panak'ux i xuq'or aweh i winaq re' re' ma' holohik ta runa'ojb'al. Re' Nabal xkiyeew wo' naq ruloq'il i rub'ihnaal xa re' la' re' reh ma' xta runa'ojb'al pank'aah inq'orik. Eh re' hin, i hin awaj kamanoom ma' xwilow ta kiwach i xataq'aaj taqe reje chi awaj taqareel. 26Re' hin xti korik chi re' i QaJaaw Dios ma' xuyeew ta q'ab' aweh chi xat chalik chi kansanik chi re' hat naa aq'atwiik i q'orik xachawib'il awiib'. Inko'q ta naq i QaJaaw chu'nchel i ki-ixowanik awach inkaaj akanteesjiik eliik ta naq wach i ti' neen kik'ul ruuk' i Nabal. 27Re' hin i nuq'or aweh chi re' taqe i chib'ih jariik xchalik nusiij aweh nee ta tii nach'aq taq chawach kuuk' taqe amoso ki uhch'ihlinik aweh. 28Eh nee ta tinakuy numahk i hin, hin ixoq awaj kamanoom wila' ximahkunik chawach, re' hat junelik naa kaat rutob'eem i QaJaaw ruuk' i rajaawriik. Ruum re' hat k'ahchi' achopom ak'ux chi ko'ljiik riij, runimjiik i QaJaaw. Eh chu'nchel aak'achariik ma' xta ti' naawilom wach. 29Eh wila' awach insik'wik aweh i hat reh akanteesjiik re' i QaJaaw Dios neenko'linik riij ak'achariik. Re' taqe i ki-ixowanik awach i hat naa kiq'ehb'iik reje wulu' naa rub'aan keh ruum i QaJaaw je' rukab' noq inkutarik reje jino'q ab'aj ruuk' tolo'x. 30Eh noq naa rojiik eloq wach i q'e' holohik ruq'orom cho chawiij i QaJaaw Dios, re' noq naa kaat rukojom chi kireey i aj Israel. 31Ma' naa ta rutib'iik ak'ux ma' naa ta ruchaliik ruyot'kiil awánima ruum ma' awach taj i xakansaj chi ma' xta ru mahk. Eh chi ma' xa a'n ta jilow i yiib' wach xkian aweh. Noq naa ruye'em awajaawriik i QaJaaw Dios k'oloq panak'ux i xnuq'or aweh i hin, hin ixoq amoso, inki. 32Re' David je' wili ruchaq'weesjiik i Abigail xub'an: Neeta naq inye'arik ruloq'il i QaJaaw Dios xtaaq'anik chaaweh chi nuk'ulariik. 33Eh nee ta wo' naq tikuxesjik chee hat ruuk' aha' wilik i holohik inakapaaj xa awuum chik i hat ma' naa ta wojiik chi kansanik ar, eh chi naa rojiik nuq'ajam wach i hin chi wib'il wiib' i yiib' wach xb'aan weh. 34Re' hin i nuq'or aweh i korik parub'ihnaal i QaJaaw qaDios i hoj, hoj aj Israel. Re' hin ma' naa ta nub'anam i ti' k'axik aweh, wita ma' xanik'eej chaq'iij chi chalik chi nuk'ulariik i iqal ma' k'achlik ta naq chik i Nabal ab'ahiil, eh ma' jino'q naq chik i winaq wilik ruuk' naa rukahniik chi k'achlik, inki. 35Eh re' David xik'ul wo' reh i Abigail taqe xk'amarik reje reh, je' wili i xuq'or reh: Neerub'an chi neetisutinik reje panapaat chi suq ak'ux. Re' hat xakoj chik rehtaal chi xb'iraj aweh aha' wilik taqe i xaq'or weh, eh xnuk'ulaa' wo' aweh taqe i xapahqaaj weh. 36Eh noq re' i Abigail xponik parupaat i rilow i Nabal i rub'ahiil k'ahchi' chi ninq'ijinik, je' rukab' i ruk'ul chi reh jino'q i reey. Eh xiik' naah suq kiil ruk'ux, eh kamnaq xohk'reel, je' re' noq re' i Abigail ma' xta xuq'or reh koxruy-eej chi junwaar. 37Eh chi junwaar noq ik'inaq chik i ruxohk'riik i Nabal. Xq'orarik reh ruum i Abigail i rehk'een chu'nchel i chib'ih xk'ularik. Noq xrib'iraj i Nabal chi je' re' xanoq wo' xq'ehb'ik wach ak'al, eh xsikrik i ruti'jolal. 38Eh lajeeb' q'iij-oq chik rik'iik i re' xehteesjik chee ruk'achariik i Nabal ruum i QaJaaw Dios, xkimik reje. 39Noq xrib'iraj i David chi xkimik i Nabal je' wili xuq'or: Loq'imaj ta naq i QaJaaw Dios ruum re' reh xb'anik jilow reh i Nabal i ma' holohik taj xub'an weh. Eh xi ruko'leej chuwach i rub'anariik i ma' holohik taj xuyeew wo' chutojariik i ru mahk i Nabal chi riij i xub'an, inki. Chi riij i re', re' David xutaq'aaj reje ruq'orariik reh i Abigail chi raaj rub'anam kaxáro ruuk'. 40Noq xi ponik taqe i rumoso i David ar Carmel chi q'orob'jiik i Abigail je' wili xkiq'or reh: Re' David xooj rutaq'aaj cha wuuk' chuq'orariik aweh chi raaj b'ila' kaxáro awuuk', inki taqe. 41Eh re' i Abigail xupach'aa' qohoq riib' chikiwach xuyeew kiloq'il je' wili xuq'or: Re' hin xa hin tii jinaj raj kamanoom i David, neerub'an chi nee kinkahnik chi hin tz'ajal reh i rooq i rumoso i David wila' je' re' i xraaj wuuk', inki. 42Eh noq ruq'orom chik taqe i re' i Abigail xuyejaa' riib' chi jumehq'iil ruch'ihil i ho'oob' chi ixoq re' taqe i rumoso, xjohtik reje chi riij jinaj i b'uurux xooj chi riij taqe i rumoso i David. Eh re' David xub'an wo' kaxáro ruuk' i Abigail. 43Re' David rub'anam wo' kaxáro ruuk' i Ahinoam pampeet ar inchalik Jezreel kikab'cheel xi kahnik chi rehk'een. 44Re' Saúl ruye'em wo' chee rixq'uun Mical i rub'ihnaal chi rehk'een i David. Re' Saúl xumin chupaam i rixq'uun re' re' chi xub'an kaxáro ruuk' i Palti rak'uun i Lais Galim i rutinamiit.


Copyright
Learn More

will be added

X\