1 SAMUEL 23

1Pan jinaj q'iij xiooj taqe i aj filisteo chi q'aq'inik ar Keila, eh xkelq'aaj i trigo kox potz'arik pariij, eh noq xrib'iraj chi je' re' i David, 2xupahqaaj ree Dios chi je' wili: ¿Mi nee nayeew q'ab' weh chi nee kinooj chi q'aq'inik kuuk' i aj filisteo? inki. Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Ma' xta reet hiy q'aq'ineel chako'leej i tinamit Keila, inki. 3Eh re' taqe i ru soldado i David je' wili xkiq'or: Eh noq ko ayu' wilkooj Judá inchalik qayo'jiik ruum i ki soldado i aj filisteo ra'j naa chik ma' neenchalik qayo'jiik kuum re' chi nee qohooj q'aq'ineel kuuk', inki taqe. 4Eh re' David xupahqaaj wo' chik ree Dios mi ruk'ul chi naa rojiik chi q'aq'inik. Re' QaJaaw Dios je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Hiy q'aq'ineel chupaam i tinamit Keila. Re' hin naa nuq'asam taqe panaq'ab' i aj filisteo, inki. 5Re' David ruch'ihil taqe i ru soldado xiooj chi q'aq'inik ar Keila. Eh ma' k'isiin taqe i aj filisteo xkikansaj, eh kiq'uch i kiwakax, re' i David je' re' noq xiko'leej i tinamit Keila. 6Eh noq re' i Abiatar rak'uun Ahimelec i k'amal kib'eeh aj tiij xelik chuwach i Saúl xuk'am reje chi riij i Efod xooj rureq i David ar pan tinamit Keila. 7Re' Saúl xrib'iraj rib'iral chi re' David ar wilik pan tinamit Keila, je' wili i xukapaaj paruk'ux. Re' hin re' Dios xq'asanik panuq'ab' i David ruum xokik chupaam i tinamit Keila ar xtz'ahpik chi jumpech ma' aha' ta chik neenelik, inki. 8Eh re' Saúl xutaq'aaj rumolariik wach chu'nchel i ru soldado xiooj ar Keila reh chi xooj kikotej riij i David, ruch'ihil taqe i ru soldado. 9Eh noq xrib'iraj rib'iral i David chi naa rub'aan reh xuq'or reh i Abiatar k'amal kib'eeh aj tiij chi xk'amarik cho reh i Efod reh chi xupahqaaj ree QaJaaw Dios chib'ih i naa rub'anam. 10Re' David xub'an rutiij je' wili i xuq'or: QaJaaw Dios qaDios i hoj aj Israel re' hin amoso weht'al chi re' Saúl chalik reh chi rusachariik wach i tinamit Keila xa ruum i nukanteesjiik i hin. 11¿Mi korik chi naa ruchaliik i Saúl chi nusik'ariik je' rukab' imb'iraj? ¿Mi nee kinaq'asaj pan q'ab' i Saúl, je' wo' chu'nchel i tinamit wilkeeb' ayu' Keila? QaJaaw Dios qaDios i hoj aj Israel cha q'or ti cho weh hin, hin awaj kamanoom ¿Mi naa ruchaliik? inki. Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' Saúl naa ruchaliik, inki. 12Re' David je' wili i xuq'or: ¿Mi naa kiin kiq'asam pan q'ab' i Saúl i tinamit ayu' Keila wuch'ihil taqe i nu soldado? inki. Re' i QaJaaw Dios je' wili xchaq'wik xub'an: Naa taq kaat kiq'asam pan q'ab' i Saúl, inki. 13Noq xrib'iraj chi je' re' i David xi elik Keila ruch'ihil i ru soldado wilkeeb' naa waqiib'-oq siento chi kiib' ma' k'utlik ta wach aha' xiooj. Eh noq xponik ar i reey Saúl xrib'iraj chi xelik chik reje i David xama' xooj ta wo' chik rusik'. 14Re' David ar xkahnik chi patinik panchiq yuuq' wilik ar Zif. Eh re' Saúl eqal eqal i rusik' i David xa re' la' xama' xureq ta wo' hoq ruum re' Dios ma' xuq'asaj ta pan q'ab'. 15Eh re' David q'e' inyo'jik ruum i Saúl ruum k'ahchi' naq rusik'ariik reh i rukanteesjiik, ruum aj re' ar xkahnik Hores wilik chupaam i chiq yuuq', ar Zif. 16Pan jinaj q'iij re' Jonatán i rak'uun i Saúl xooj ruuk' i David ar Hores chi ruye'ariik rukowiil ruk'ux rusuqkiil ruk'ux xuq'or reh chi naa ruye'em ruk'ux ruuk' i Dios. 17Je' wili xuq'or reh i David: Re' hat mat yo'jik ruum i Saúl i wajaaw ma' naa ta kaat rureqem. Re' hat korehtaal naa akahniik chi reyil chinaah i tinamit Israel, eh re' hin nanukahniik chi rukab' wilik wajaawriik chawiij. Re' wili reht'al chik i Saúl i wajaaw. 18Eh xkiyejaa' wo' wach kikab'cheel xkiq'or chi re' Dios x-ilwik reh i xkiq'or. Re' Jonatán xsutinik reje parupaat. Eh re' David reh ar xkahnik Hores. 19Xa re' la' re' taqe i patim ar Zif xiooj Gabaá chuq'orob'jiik i Saúl je' wili xkiq'or reh: Re' David ar rukeb'aam riib' chupaam i qayuq'ul Hores, ar pampaat ab'aj wilik chinaah i yuuq' Haquila wilik reje pansak'aaj reh i chiq yuuq'. 20Re' hoj qajaa reey qeht'al chi nawaaj achopom i David neerub'an chi nee tiooj chi jumehq'iil panqatinamiit, re' hoj neenqaq'asaj panaq'ab', inki taqe. 21Eh re' Saúl je' wili i xuq'or: Re' ta naq i QaJaaw Dios neenkuxisanik taq aweh ruum xaq'or taq weh chi ketelb'al nuwach. 22Re' hin i nupahq'aaj taq otob'il aweh chi hiy taq cha sik' chi riij aha' i ye'aab' wilik chakoj taq rehtaal, eh awach ilwinaq wach ar. Ruum re' hin inkiq'or weh chi q'e' wilik runa'ojb'al chi ko'ljiik riib'. 23Eh xti chakoj taq rehtaal aha' wilkeeb' i ye'aab' rukeb'aam wii' riib', eh nee wo' chik taq ti chalik chi jumehq'iil nee taq ink'ulik aq'or weh chib'ih i xponik taq awilow. Re' hin nee taq kinooj chawiij, neenusik'ib'eej korehtaal i nureq aha' wilik naa wo' nusik'im chi kixilak i aj Judá, inki. 24Eh re' taqe i patim ar Zif xi elik reje ruuk' i reey Saúl xiooj wo' chik pan kitinamiit. Eh re' i David haa' taqe i winaq ruch'ihil, ar naq chik wilkeeb' chupaam i ye'aab' chiq yuuq' Maón wach k'ixkaab' wilik pantz'eet reh i rookb'aal i q'iij reje reh i chiq yuuq'. 25Eh re' Saúl ruch'ihil taqe i ru soldado xiooj chusik'ariik i David. Xa re' la' xq'orarik reh i David chi k'ahchi' rusik'ariik, ruum i re' xooj qohoq chupaam i ye'aab' chiq yuuq' Maón pan rax chee' ar xukeb'aa' riib' chi xilak taqe ab'aj. Eh re' i Saúl xooj chusik'ariik i David. 26Re' Saúl chi juntar yuuq' k'ahchi' rusik'im i David. Eh re' i David reh haa' taqe i winaq ruch'ihil chi juntar yuuq' k'ahchi' rik'iik, xa rajimam chik riib' chi elik chuwach i Saúl. Eh re' Saúl ruch'ihil taqe i ru soldado xa k'isiin naq chik ma' xkireq i David reh i ruchopariik. 27Eh chupaam i jumehq' re' re' jinaj i taqareel xponik ruuk' i Saúl je' wili i xuq'or reh: Tisutinoq reje panqatinamiit ruum re' taqe i aj filisteo xi okik chik chi q'aq'inik panqatinamiit, inki. 28Je' re' noq re' Saúl xukanaa' rusik'ariik i David xsutinik reje parutinamiit xooj chub'anariik keh i aj filisteo. Ruum i re' xkikoj i rub'ihnaal i ye'aab' re' re' chi Sela-hama-lecot. 29Eh re' David xelik reje chupaam i ye'aab' re' re', ar xooj rukeb'aa' riib' chupaam i ye'aab' En-gadi.


Copyright
Learn More

will be added

X\