1 SAMUEL 22

1Re' David xelik wo' chik reje pan tinamit Gat xooj rukeb'aa' riib' chupaam i paat ab'aj wilik ar Adulam. Eh noq xkib'iraj i rutuut rajaaw taqe i ras chi ar rukeb'aam riib' xooj kimol kiib' ruuk'. 2Eh xooj wo' kimol kiib' ruuk' i David chu'nchel i wilik kik'axkiil, i wilik kik'aas, taqe i wilkeeb' panti' k'axik, wilkeeb' naakijib'-oq siento chi kiib'. Re' i David xkikoj chi k'amal kib'eeh. 3Eh noq xelik reje ar i David xooj Mizpa, i wilik ar Moab, je' wili i xuq'or reh i wilik chi reyil ar: Chakuy cha a'n otob'il weh, nee ta ti kinkahnik ayu' i nutuut wajaaw kore' chik taqe neenuk'am amb'iraj peet chib'ih naa kiin rukanaam wii' i Dios, inki. 4Je' re' noq re' David xuk'am reje i rutuut rajaaw ruuk' i kireey i aj Moab, ar xi k'acharik nik' najtiil xukeb'aa' riib' i David pampaat ab'aj. 5Eh pan jinaj q'iij re' Gad i jalal ruq'oral i Dios je' wili xuq'or reh i David: Re' hat neerub'an chi nee ti elik reje pampaat ab'aj nee tiooj paruyuq'ul i Judá, inki. Je' aj re' noq re' David xooj ar chinaah i yuuq' Haret. 6Eh re' i reey Saúl ar naq wilik Gabaa tzunlik chi ri'sil i juniwal chi chee' tamarisco rub'ihnaal wilik ma' naj ta ruuk' i rupaat i Dios, wilik ruq'as ju' ch'ihch' pan q'ab', eh kimolom i koq kiib' ruuk' chu'nchel i k'amal kib'eeh soldado. 7Re' Saúl je' wili i xuq'or keh i k'amal kib'eeh ru soldado kimolom kiib' ruuk': Chab'iraj taq i hat, hat taq cho riih rumaam i Benjamín: ¿Mi nakapaaj taq re' hat chi re' i David i rak'uun i Isaí nee taq i ruyeew aa ye'aab' tikb'al aa-uuva chawunchelaal, eh chi naa taq rujosam wach akamaj chi naa taq kaat rukojom chi k'amal kib'eeh soldado? 8Chawunchelaal taq i hat xa a'n taq jinaj wach ak'ux chi naa taq a'nam ti' k'axik weh. Eh ma' jino'q taq aweh i hat xq'orik weh chi re' wak'uun wilik i xkiyejaa' wach ruuk' i rak'uun i Isaí. Ma' jino'q taq aweh i hat iraaj nutoob'jiik, ma' awach ta wo' taq aweh ixq'orik reh chi xsutinik chi ixowan nuwach i wak'uun chi raaj nukanteesjiik je' rukab' i k'ahchi' weh yu'naak, inki. 9Eh re' Doeg i aj Edom wilik chi kixilak i k'amal kib'eeh taqe i ru soldado i Saúl je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Re' hin xwilow noq re' i rak'uun i Isaí xponik ruq'oreej i Ahimelec i rak'uun Ahitob. 10Re' i Ahimelec xupahqaaj ree Dios chib'ih i naa rub'anam i David. Eh xuyeew k'uxumb'al reh i David, xuyeew wo' reh i ruq'aslaj ch'ihch' i Goliat re' i aj filisteo. 11Noq xrib'iraj chi je' re' i reey Saúl xutaq'aaj ruk'amariik i Ahimelec i k'amal b'eeh aj tiij je' wo' chu'nchel i ma' tokoom ta ruuk' wilkeeb' chi k'amal kib'eeh aj tiij ar Nob. Eh noq wilkeeb' chik i koq chuwach i reey Saúl, 12je' wili i xuq'or reh i Ahimelec: Kinab'iraj i hat rak'uun i Ahitob, inki. Re' i Ahimelec je' wili i chaq'wik xub'an: Qajaaw reey re' hin nee tib'iraj, inki. 13Eh re' i Saúl je' wili xuq'or: ¿Chib'ih reet noq xayejaa' taq wach i ma' holohik taj chi wiij ruuk' i David? Re' hat xayeew rukaxlanwi'k, eh xayeew reh jinaj i q'aslaj ch'ihch'. Eh xapahqaaj ree Dios chib'ih i naa rub'anam i David reh chi naa rukahniik chi ixowan nuwach, eh chi naa kiruq'aatam reh i nukanteesjiik, je' rukab' i k'ahchi' rub'anam yu'naak. 14Re' i Ahimelec je' wili i xuq'or reh i reey Saúl: ¿Mi wilik jino'q chi kixilak i k'amal kib'eeh taqe aa soldado xti korik wach ruk'ux je' rukab' i David? Eh re' reh ajii' wo' hat reey, eh k'amal kib'eeh taqe soldado, eh q'e' nim wach chupaam i paat i na a'n wii' i taaq'anik. 15¿Mi nakapaaj re' hat chi kore' peet nupahqaam ree Dios chi riij i David? Re' hat maakapaaj chi re' hin k'ahchi' nuyejaniik wach i ma' holohik ta chawiij, eh chi re' taqe i wak'uun. Re' hin ma' xta k'isinoq i weht'al chi riij i na'ojb'al inaq'or, inki. 16Eh re' reey Saúl je' wili xuq'or reh i Ahimelec: Re' hat chanab'eej noq korik chi re' hat naa akimiik je' wo' taqe awach aweh, inki. 17Eh re' i reey Saúl je' wili xuq'or keh i taqe ru soldado: Chakansaj taqe i k'amal kib'eeh aj tiij raj kamanoom i QaJaaw. Re' keh xkian jinaj wach kik'ux ruuk' i David, ruum re' keh keht'al wo' naq chi re' David elik i rub'an, eh ma' xkiq'or ta weh, inki. Xa re' la' re' taqe i soldado ma' xkaaj ta kikansam taqe i k'amal kib'eeh aj tiij raj kamanoom i Dios. 18Noq xrilow chi je' re' i reey Saúl je' wili i xuq'or reh i Doeg aj Edom: Chakansaj taqe i hat, inki. Eh re' i Doeg xukansaj wo' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij kikojom chikiij i kiso' Efod holohik lino korjinaq wii' kajwinaq ruuk' ho'oob' chi kiib' taqe i xukansaj. 19Re' Saúl xutaq'aaj kikanteesjiik ruuk' q'aslaj ch'ihch' chu'nchel ar Nob k'amal kib'eeh aj tiij, kuxik kikansam chi winaq chi ixoq chi nimaq chi kok' taq, je' wo' taqe koxi-aasjik. Eh kikansaj wo' taqe i b'oyax, taqe b'uurux, taqe i tentzun. 20Xa re' la' re' i Abiatar jinaj keh i rak'uun i Ahimelec rak'uun i Ahitob xuko'leej riib' chuwach i kimik xumol chi elik xooj wilik wii' i David. 21Re' i Abiatar xuk'utjaaj reh i David chi re' i reey Saúl xutaq'aaj kikanteesjiik taqe i k'amal kib'eeh aj tiij raj kamanoom taqe i Dios. 22Re' David je' wili xuq'or reh: Pan jinaj q'iij noq xwilow wach ar i Doeg xnukapaaj wo' naq chi re' reh naa ruq'oriik reh i Saúl chib'ih i xqa'an. Je' re' noq re' hin wilik numahk chi kuxik kikimiik taqe i awach aweh. 23Xa re' la' tikaan wuuk' ayu' mat yo'jik, awach i neraaj akanteesjiik i hat iraaj ruq'orom chi raaj wo' nukanteesjiik i hin, wuuk' i hin ma' xtaj i neenak'ul, inki reh.


Copyright
Learn More

will be added

X\