1 SAMUEL 18

1Noq xukohlaaj i q'orik i David ruuk' i reey Saúl, re' Jonatán xkik'am kiib' chi amigohiil ruuk' i David. Ma' k'isiin ta xuk'ax je' rukab' noq xuk'ax riib' i reh. 2Eh chupaam i q'iij re' re', re' Saúl ma' xukanaa' ta chik chi xooj i David parupaat i rajaaw, xkahnik ruuk'. 3Re' Jonatán ruch'ihil i David xkiq'or i xti korik chi xkik'am kiib' chi amigohiil chi jumpech, ruum re' i Jonatán ruk'ax i David je' rukab' noq xuk'ax riib' i reh. 4Re' Jonatán xresaj cho chi riij i runim rooq so', je' wo' i ruso' xarutak'aam chi riij, je' wo' b'ak'b'al paam xusiij reh i David, eh xusiij wo' reh i ru nimlaj pulato ch'ihch', ruch'ihil i ruq'aslaj ch'ihch', je' wo' kutb'al reh i flecha. 5Eh nik' k'ihaal intaq'ab'jik wii' chi naa rub'anam i David ruum i Saúl xtinelik korik ruum wilik runa'ojb'al, ruum i re' xkojarik ruum i Saúl chi k'amal kib'eeh soldado. Re' i xub'an re' re' ponik chikiwach chu'nchel i soldado je' wo' taqe i k'amal kib'eeh. 6Noq xi sutinik chee soldado ree q'aq'inik, noq xsutinik chee David chukanteesjiik i aj filisteo Goliat, wilik taqe ixoq xi elik chaloq chupaam chu'nchel i tinamit Israel, chuk'ulariik i Saúl. Re' keh tz'uuy inki a'n soon inki a'n ruum i rusuqkiil kik'ux, k'ahchi' kiq'ojem i ki setset laj q'ooj, xa chib'ih chik q'ojil wilik kuuk'. 7Eh noq tz'uuy inki a'n noq soon inki a'n je' wili inkiq'or: Xa jinaj miil chi winaq i xukansaj i Saúl, eh lajeeb' miil chi winaq i xukansaj i David, inki taqe. 8Eh re' i Saúl ma' k'isiin ta xchalik ruk'aah, je' wili i xuq'or: Re' taqe re' inkiq'or chi xa jinaj miil chi winaq i xnukansaj i hin. Eh re' David xkiq'or chi lajeeb' miil i xukansaj ach ta b'ila' k'isiin ma' inkipab'aa' chi reey, inki. 9Eh chupaam i q'iij re' re', re' Saúl xchalik ruk'aah ruuk' i David ma' suq ta chik rilariik i rub'an. 10Eh chi junwaar chik, re' QaJaaw Dios xutaq'aaj chaloq jinaj i ma' tob'laj uxlab'al chinaah i Saúl. Re' reh je' cho yoj paam i naah chupaam i paat i rub'an wii' i taaq'anik, re' David reh k'achi' ruq'ojem i rarpá je' wo' rukab' i rub'an. Eh re' Saúl wilik i ruq'as ju' ch'ihch' pan q'ab'. 11Re' Saúl xukut reje i ruq'as ju' ch'ihch', reh naq chi xch'ahplik i koq chupaam i David wach tz'aq, xa re' la' re' David xuk'uhtzaaj riib', ka'pech xuko'leej riib' chi je' re'. 12Re' Reey Saúl q'e' naq chik inyo'jik ruum i David ruum re' reh ma' toob'jik ta chik ruum i QaJaaw Dios re' chik i David intob'jik. 13Ruum i re', re' Saúl xresaj reje chi kamanik chucheel xupab'aa' chi k'amal kib'eeh i ruk'ihaal soldado re' taqe i kichalik kiooj chi q'aq'inik. 14Eh ruum chi q'e' intoob'jik chee David ruum i QaJaaw Dios i nelik korik ruuk' chu'nchel i rub'an. 15Re' David xti wilik runa'ojb'al chukapeb'jiik riij taqe i rub'an, ruum aj re', re' Saúl ma' k'isiin ta inyo'jik ruum. 16Eh chu'nchel i aj Israel, i aj Judá q'e' inkik'ax i David, ruum re' reh ink'amwik kib'eeh noq kichalik kiooj chi q'aq'inik. 17Eh re' Saúl je' wili i xuq'or reh i David: Re' hin neenuyeew aweh chi awehk'een i Merab re' i peet wixq'uun, xa re' la' kow-oq ak'ux chi q'aq'inik parub'ihnaal i QaJaaw Dios, inki. Je' re' xuq'or ruum xukapaaj paruk'ux chi ma' kota ruman chi ruuk' nuq'ab' i hin neenukansaj i David, re' la' taqe i aj filisteo neekikansanik reh, inki. 18Eh re' David je' wili i xuq'or reh i Saúl: ¿Mi wilik wajaawriik re' hin chi nee kinokik chi ajii' i hat reey? ¿Mi wilik kajaawriik re' i nutuut wajaaw, eh taqe i awach weh ayu' Israel? inki. 19Eh noq xponik i q'iij chi naa naq ruye'ariik pan kaxáro i Merab i rixq'uun i Saúl ruuk' i David, ruuk' chik i Adriel, Mehola i rutinamiit xuyeew pan kaxáro i rixq'uun. 20Eh re' i Mical i rixq'uun jinaj chik i Saúl q'e' ruk'ax wach i David. Noq xq'orarik rib'iral reh i Saúl chi re' i rixq'uun i ruk'ax wach i David q'e' suq xrib'iraj. 21Re' Saúl xraaj wo' ruye'em i rixq'uun re' re' chi rehk'een i David. Eh xuyeew reh chi rehk'een re' naq xraaj chi re' i rixq'uun naa ruq'eb'wiik reh i David pan kiq'ab' i aj filisteo. Eh je' wo' chik wili i xuq'or reh i David: Yu'naak ra'j korik re' chi naa akahniik chi nujii', inki reh. 22Eh re' Saúl je' wili i xuq'or keh i rumoso: Hiy taq cha q'oreej chi rutkeel i David je' taq wili i cha q'or reh: Re' reey Saúl q'e' ti raaj, je' wo' i hoj, hoj rumoso q'e' wo' tiqaaj ruum aj re' chak'ulaa' reh chi nee ti kahnik chi hat rujii', tiko'q taq reh, inki. 23Eh re' taqe i rumoso i Saúl xponik wo' kiq'or reh i David chu'nchel i re', xa re' la' re' David je' wili xuq'or: ¿Mi nakapaaj taq re' hat chi ma' k'axik ta chi reh jino'q i neb'aa' ma' xta rajaawriik chi neenkahnik chi rujii' jino'q i reey, je' rukab' i hin, hin tii k'isa neb'aa'? inki. 24Eh re' taqe i moso xooj wo' chik kiq'or reh i Saúl aha' wilik taqe i xuq'or i David. 25Re' Saúl je' wili i xuq'or: Re' taq i hat je' wili i cha q'or taq reh i David: Re' reey ma' kota ruman chi neenatoj riij reh i rixq'uun, xa re' b'ila' raaj i reh chi nee nak'am cho reh jinaj siento chinaah i kik'achab' taqe i aj filisteo, q'ajb'al wach keh i aj ixowaal i b'anooj ree reh, tiko'q taq reh, inki. Re' Saúl je' re' i xuq'or xa re' naq xraaj chi xq'ehb'ik i David pan kiq'ab' i aj filisteo. 26Re' taqe i rumoso i Saúl xkiq'or wo' reh i David chu'nchel i xuq'or i Saúl. Eh re' David xuk'ul ruk'ux chi naa rukahniik chi rujii' i reey noq komajaa' naq i rureq i ruq'ijil q'atooj. 27Eh re' David xuk'am taqe reje i ru soldado xooj chi q'aq'inik xukansaj taqe i kiib' siento chi aj filisteo. Eh xuk'am wo' reje reh i reey i jinaj siento chinaah i kik'achab' i aj filisteo xuq'asaj reh i reey reh chi xkahnik chi rujii'. Re' i Saúl xuq'asaj wo' chi rehk'een i David Mical re' rixq'uun. 28Eh noq xukoj rehtaal i Saúl chi re' David q'e' intoob'jik cho ruum i QaJaaw Dios, eh q'e' ink'axarik i David ruum i Mical. 29X-uhtik wach i ruyo'jiik i Saúl ruum i David. Eh xkahnik chi rixow wach i David chi jumpech korehtaal chik i rukimiik. 30Eh jarpech inki a'n i q'aq'inik i aj filisteo kuuk' i aj Israel, re' taqe i ru soldado i David kielik korik chikiwach taqe i junch'uq chi k'amal kib'eeh soldado kikamanik ruuk' i Saúl. Ruum i re' chu'nchel xye'wik rajaawriik i David.


Copyright
Learn More

will be added

X\