1 SAMUEL 17

1Re' taqe i aj filisteo xkimol wach i ki soldado reh q'aq'inik. Eh ar xkimol kiib' Soco wilik paruyuq'ul i Judá, ar xooj kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat Efes-damin. Re' wilik pankiyejaal i kiib' chi tinamit Soco, i Azeca. 2Eh re' i Saúl ruch'ihil taqe i ru soldado xkimol kiib' ar xooj kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat wach k'ixkaab' Ela. Eh kiyejaa' kiib' reh chi naa kojiik chi q'aq'inik kuuk' i aj filisteo. 3Re' taqe i aj filisteo keh ar kimolom kiib' chinaah i yuuq' juntar yuuq' xa jinaj chi k'ixkaab' inq'atwik kipaam. 4Eh jumehq'iil xelik chaloq jinaj i winaq kow riib' chi q'aq'inik xelik cho chi kixilak i aj filisteo jinaj i winaq ik'inaq ixib' b'ara runimaal rooq, Goliat i rub'ihnaal aj pan tinamit Gat. 5Wilik rupuneet wach naah re' ruuk' q'an ch'ihch', eh re' i ruso' rukojom chi riij re' wo' ruuk' i q'an ch'ihch'. Re' i ruso' re' re' ho'oob' aroba rahliil. 6Eh b'otlik wo' kab'chel i rutuuq ruuk' i q'an ch'ihch', eh ruk'amam chaloq i ruq'as ju' ch'ihch' nah tileb'. 7Eh kowlaj chee' i rooq i ruq'as ju' ch'ihch', eh re' ch'ihch' wilik chi ju' i k'inaq kab'laj libra rahliil. Eh re' ink'amwik reh i ru nimlaj pulato ch'ihch' ko'lb'al riib' peet reje chuwach. 8Eh re' Goliat xupab'aa' riib' je' wili i xuq'or keh i ki soldado i aj Israel: ¿Chib'ih reet noq xa atusum taq chik awiib' noq xat chalik taq chi q'aq'inik wuuk'? ¿Mi ma' aweht'al taq re' hat chi re' hin, hin aj filisteo? Eh re' taq i hat, hat taq ru soldado i Saúl. Chasik' taq cho weh re' jino'q i winaq taq chaxilak, reh chi neenchalik chi q'aq'inik wuuk'. 9Wila' neerukuy i q'aq'inik wuuk' wixub'an weh nee qoh kahnik chi ri'sil taq awajaawriik. Eh wila' xnub'an taq aweh i hat nee taq ti kahnik chi ri'sil i qajaawriik i hoj. 10Re' hin yu'naak k'ahchi' taq nuq'orom aweh chi cha taq'aaj taq chaloq jino'q i winaq reh chi neenchalik chi q'aq'inik wuuk', inki. 11Eh noq xrib'iraj taqe i xuq'or i aj filisteo i Saúl ruch'ihil taqe i ru soldado chi k'unchelaal xsahchik kik'ux ma' k'isiin taxiyo'jik. 12Eh noq xwihik cho chi reyil i Saúl jinaj i winaq xwihik chaloq aj Belén wilik paruyuq'ul i Judá mama' winaq chik chi korik Isaí rub'ihnaal waxiqiib' i rak'uun xwihik. Eh jinaj keh i rak'uun re' i David. 13Eh re' taqe ixib' chi aasb'ees rak'uun i Isaí ojinaq chik taqe panq'aq'inik chi riij i Saúl. Re' i peet rak'uun i Isaí Eliab i rub'ihnaal, re' i rukab' rak'uun Abinadab i rub'ihnaal, re' roox rak'uun Samá i rub'ihnaal. 14Eh re' i David tz'apaab' wach rak'uun, eh re' taqe ixib' chi aasb'ees rak'uun xiooj chi riij i Saúl. 15Re' David imponik ruuk' i Saúl, xa re' la' insutinik wo' chik chaloq Belén chi rucha'jaljiik i rutentzuun i rajaaw. 16Eh re' i Goliat i aj filisteo rajlaal wahq'eq, rajlaal xq'eq ink'ulik ruksaj i kijosq'iil i ki soldado i aj Israel. Ka'winaq q'iij xub'an chi je' re'. 17Eh re' Isaí je' wili i xuq'or reh i David i rak'uun: Chak'am reje i jinaj chakach chi trigo wili k'ilimaj, ruch'ihil i lajeeb' chi kaxlanwi'k reh chi nee nayeew ponoq keh aawas, aha' kimolom wii' kiib' i soldado. 18Eh chak'am wo' reje i lajeeb' seht chi kexu wili nee nayeew ponoq reh i k'amal kib'eeh i juntuhb' chi soldado Eh nee nakoj cho rehtaal mi ma' xta keet taqe aawas nee nak'am cho jino'q weh i chib'ih keh naab'al reh i chi suq kik'ux. 19Eh chupaam i q'iij re' re', re' reey Saúl, ruch'ihil taqe i ru soldado ar wilkeeb' wach k'ixkaab' Ela k'ahchi' keeb' chi q'aq'inik kuuk' i aj filisteo. 20Eh re' David kowahq'eq xwuktik chi junwaar xukanaa' taqe i tentzun pan q'ab' i tokoom, xooj xuk'am wo' taqe reje i suq atoob', xq'ahteesjik reh ruum i rajaaw. Noq xponik aha' wilik i ki-itz'ihy naah paat i soldado elik chik inki a'n reje chi q'aq'inik xakow chik inkik'er kichii' chuq'orariik chi naa kianam i q'aq'inik. 21Eh xkiyejaa' kiib' chi q'aq'inik i ki soldado i aj Israel, je' wo' taqe i ki soldado i aj filisteo reh chi xi kahnik chi k'ulwaach taqe. 22Eh re' David xukanaa' i ruk'amooj ruuk' inilwik reh i chib'ih keh i soldado rajimam riib' xooj i kimolom wii' kiib' i soldado. Eh xupahqaaj mi suq kik'ux taqe i ras. 23Eh noq k'ahchi' chi q'orik i David re' Goliat i nimlaj winaq inchalik ar Gat xelik chaloq chi kixilak i ki soldado i aj filisteo rukaqrisam wo' chik taqe i ru soldado i aj Israel, re' wo' chik i xuq'or nik' wach i xuq'or pampeet. Eh re' i David xrib'iraj taqe i xuq'or. 24Eh noq xkilow wach i winaq re' re' i ru soldado i Saúl ma' k'isiin taxiyo'jik ruum, xkimol chi elik chuwach. 25Eh k'ul xtohq'ik kipahqaam chikiwach chi je' wili: ¿Mi xakoj taq rehtaal i winaq i nelik chaloq chi qab'ajariik rajlaal i q'iij? Awach ta neenkansanik reh i winaq re' re' nee naq inye'arik rub'ehomal ruum i reey nee naq i ruyeew i rixq'uun i reey chi rehk'een ma' nee ta naq chik i rub'an i tooj taqe i awach reh, inki taqe. 26Eh re' i David je' wili i xuq'or keh i wilkeeb' chucheel: ¿Chib'ih reet noq neenye'arik chib'ih reh inenkansanik reh i winaq re' re' ma' runimaj tee Dios? ¿Awach neneesanik reh i k'ixb'ilaal iraaj ruye'em chinaah i qatinamiit Israel? ¿Chib'ih rub'anam i aj filisteo re' re' chi raaj rub'anam keh i ru soldado i k'achlik Dios? inki. 27Re' taqe i winaq je' wo' chik wili i xkiq'or reh i David: Re' hoj inqaaj chi neenye'arik chib'ih reh awach neenkansanik reh i Goliat, inki taqe. 28Eh re' Eliab i ras i David noq xrib'iraj chi k'utaaj i rub'an kuuk' i soldado i ruchaaq' xkaqrik, je' wili i xuq'or reh: ¿Chib'ih xchalik asik' ayu' i hat? ¿Awach i xakanaa' cho chi rilariik taqe i tentzun chupaam i ye'aab' chiq yuuq'? Re' hin weht'al i rutehkiil awach, eh chib'ih ma' holohik taj inakapaaj, re' hat xa re' nawaaj chi xchalik awilow i q'aq'inik, inki. 29Re' i David je' wili xuq'or: ¿Chib'ih jariik i ma' holohik taj k'ahchi' kiin? ¿Mi ma' ruk'ul chi nee kinq'orik re'? inki. 30Eh re' David xelik reje ruuk' i ras, eh xupahqaaj wo' chik reh i tokoom nik' wach i xq'orarik reh pampeet je' wo' chik re' xchaq'wesjiik wii'. 31Eh wilik i xi ib'irinik reh taqe xuq'or i David xponik kiq'or reh i reey Saúl, eh re' reh xutaq'aaj ruk'amariik i David. 32Re' David je' wili i xuq'or reh i reey Saúl: Maa awach i rub'an kiib' ruk'ux ruum i aj filisteo. Re' hin, hin awaj kamanoom nee kinooj chi q'aq'inik ruuk' i winaq re' re', inki. 33Re' Saúl je' wili xuq'or reh i David: Re' hat ma' nee ta rub'an chi nee tiooj chi q'aq'inik ruuk' i aj filisteo re' re' cha wutkeel ruum ko hat k'isa k'ijool. Eh re' reh qamaan winaq chik, eh ko paruk'ijolal i rutoq'aam cho q'aq'inik, inki. 34Re' David je' wili i xuq'or i reh Saúl: Qajaaw reey re' hin, hin amoso, noq i nucha'jeej taqe i rutentzuun i wajaaw. Eh noq re' jino'q i kaq b'ahlam, oon jino'q i oso ink'ulik ruk'am jino'q i tentzun, chi kixilak i ruch'ihil. 35Re' hin kinooj chi riij i josq'laj chikop re' re' korehtaal i nuq'uch panchii' i tentzun, eh noq inchalik naq chub'anariik weh, inuchop chi rukahkachi' i nuq'ojib'eej wach ak'al korehtaal i nukansaj. 36Atoob' ta kaq b'ahlam, atoob' ta oso re' hin awaj kamanoom i nukansaj. Re' winaq re' re' ma' runimaj taj i Dios je' wo' re' i neeruk'ul ruum iraaj rub'anam keh i ru soldado i k'achlik Dios, inki. 37Eh je' wo' chik wili i xuq'or i David: Re' hin re' i QaJaaw Dios inko'linik weh pan q'ab' i kaq b'ahlam, pan q'ab' i oso, re' wo' reh neenko'linik weh pan q'ab' i aj filisteo re' re', inki. Re' i reey Saúl je' wili i xuq'or reh i David: Neerub'an chi nee tiooj chi q'aq'inik ruuk', re' ta naq i Dios neentoob'inik aweh, inki. 38Re' Saúl xukoj i ch'ihch' so' chi riij i David re' ruuk' i ruso' i rukoj i reh, xukoj reje rupuneet wach naah re' ruuk' i q'an ch'ihch'. 39Re' David xumin reje i ruq'aslaj ch'ihch' chupaam i b'ak'b'al reh i ruso' xutoq'aa' reje b'ehik xa re' la' ma' xchol ta b'ehik ruum ma' jank'al ta i rukoj i kiso' i soldado. Eh je' wili i xuq'or reh i Saúl re' hin ma' kinchol ta b'ehik ruum taqe wilik chi wiij wili, ruum re' hin ma' hin ta okrinaq, inki, xresaj chi riij chu'nchel i re'. 40Xuchop i rukarote xusik' wach i ho'oob' chi ch'ub'ik wach ab'aj chupaam i rooq ha' xumin reje paruchiim, eh wilik i rutolo'x pan q'ab', xooj i wilik wii' i aj filisteo. 41Eh re' i aj filisteo q'uun q'uun rujilim i koq riib' ruuk' i David eh peet reje chuwach i to'ool reh. 42Eh noq re' aj filisteo xrilow wach i David, xrilow chi jinaj k'ijool kaqb'uxik inka'yik q'e' holohik, eh ma' xta xraaj reh, 43je' la' wili i xuq'or reh i David: ¿Hin oon tz'i' kinawilow ruum ruuk' chee' inawaaj a'nam weh? inki. Eh xupahqaaj i ti' k'axik chinaah i David parub'ihnaal i ki dios i aj filisteo. 44Kim ayu', re' hin neenuyeew ati'jolal chi kitiib' i chikop kirupinik pan taxaaj, eh neenuyeew chi kitiib' taqe i josq'laj chikop wilkeeb' panch'ahn, inki. 45Eh re' David je' wili ruchaq'weesjiik i Goliat xub'an: Re' hat xat chalik chi q'aq'inik wuuk' ruuk' aq'as laj ch'ihch', ruuk' q'as ju' ch'ihch', ruuk' ch'ihch' wilik ju' chee', eh re' hin xin chalik q'aq'ineel awuuk' parub'ihnaal i QaJaaw re' i ki Dios i ki soldado i aj Israel re' i k'ahchi' ajosam i kijosq'iil. 46Re' QaJaaw Dios naa kaat ruq'asam pan nuq'ab' yu'naak. Re' hin neenub'an aweh, naa nuyok'om awalaq. Eh re' kiti'jolal i aj filisteo naa nuye'em chi kitiib' taqe i chikop kirupinik pan taxaaj, chi kitiib' i chikop wilkeeb' pantaq ch'ahn, chi je' re' chu'nchel naakinab'iniik reh chi re' qaDios i hoj, hoj aj Israel xti wilik rajaawriik. 47Eh chu'nchel i kimolom kiib' ayu' neenkikoj rehtaal chi re' QaJaaw Dios ma' ruuk' ta q'aslaj ch'ihch', chi ma' ruuk' ta q'as ju' ch'ihch' inko'linik. Re' la' reh naa ruq'asaniik taq aweh panqaq'ab' i hoj, inki. 48Eh re' i aj filisteo xooj i koq ruuk' i David, eh re' David reh jumehq'iil wo' xooj i koq ruuk' i aj filisteo. 49Eh xumin qohoq i q'ab' chupaam i ruk'isa chiim, xresaj chaloq jinaj i ab'aj xuyeew chupaam i rutolo'x xuk'ut reje i aj filisteo chi reh tz'eht xub'an reh i yejal wach ch'aplik xkahnik ar ab'aj, eh pachlik qajik panak'al i aj filisteo Goliat rub'ihnaal. 50Je' aj re' noq re' i David xukansaj i Goliat xa ruuk' i jinaj chi ab'aj xukut reje ruuk' i tolo'x. Eh ma' xta ruq'aslaj ch'ihch' ruuk'. 51Re' David xooj i koq ruuk' i aj filisteo xuq'uch reh i ruq'aslaj ch'ihch' xresaj parupaat ruuk' i re' xumanaa' rukanteesjiik xuyok' i ralaq. Noq xkilow taqe i aj filisteo chi xkimik i q'e' kow chi k'amaj kib'eeh chi q'aq'inik xkimol chi elik. 52Eh re' i ki soldado i aj Israel, taqe i aj Judá kow xkik'er kichii' xkajimaj reje taqe i aj filisteo korehtaal xi ponik panookb'al reh i tinamit Gat, eh Ecrón. Eh xa aha' chupaam i b'eeh reh i Saaraim, i b'eeh reh i Gat, i b'eeh reh i Ecrón xkahnik chi kutlik i kiti'jolal taqe i aj filisteo. 53Re' taqe i ki soldado i aj Israel xkajimaj taqe reje i aj filisteo korehtaal xi ponik i wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat, eh xponik kiq'uch i chib'ih i wilik keh. 54Re' David reh xuk'am reje Jerusaleem i naah i Goliat, re' taqe i q'aslaj ch'ihch' xuq'uch ar xumol chupaam i ru-itz'ihy naah paat. 55Eh noq xooj i David chi q'aq'inik ruuk' i Goliat re' reey Saúl xupahqaaj reh i Abner i k'amal kib'eeh i soldado chi je' wili: ¿Awach i rajaaw i k'ijool re' re'? inki. Re' Abner je' wili i chaq'wik xub'an: 56Xti korik i nuq'or qajaaw reey ma' weht'al taj, inki. Re' reey je' wili xuq'or: Chasik' chi riij re' awach i rajaaw, inki 57Eh noq xsutinik chaloq i David reh i q'aq'inik ruk'amam cho pan q'ab' i naah i Goliat. Eh re' i Abner xuk'am reje i David chuwach i reey Saúl. 58Re' Saúl xupahqaaj reh i David chi je' wili: ¿Awach awajaaw? inki reh. Eh re' David je' wili i chaq'wik xub'an: Re' hin, hin rak'uun i Isaí re' awaj kamanoom, Belén i rutinamiit, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\