1 SAMUEL 15

1Re' Samuel je' wili i xuq'or reh i Saúl: Re' hin re' QaJaaw Dios xq'orik weh chi xat nupab'aa' chi reyil chikinaah i rutinamiit Israel. Xa re' la' chab'iraj chib'ih iraaj ruq'orom aweh i QaJaaw Dios. 2Re' QaJaaw nim rajaawriik je' wili i ruq'or: Re' hin naa nuye'em chutojariik i kimahk taqe i riih rumaam Amalec ruum ma' xkiyeew ta q'ab' keh i aj Israel aha' naq naakik'iik noq xi elik cho Egipto. 3Eh yu'naak hiy q'aq'ineel kuuk' i riih rumaam Amalec neenasach kiwach kuuk' chu'nchel i chib'ih keh, eh ma' nee ta naketelaaj kiwach. Naa akansam taqe chi winaq chi ixoq chi kok' ha'lak'un koxi-aasjik, chi imas wakax, chi tentzun, chi cameyo, chi b'uurux, inki Dios, inki. 4Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Saúl xumol kiwach i tinamit chupaam i ye'aab' Telaim, ar xrajlaaj taqe i ru soldado kiib' siento miil i xiooj chi kooq, eh lajeeb' miil taqe i ki soldado i aj Judá. 5Chi riij i re' xiooj i Saúl chupaam i kitinamiit i aj Amalec ar xooj kiyeew kiib' wach k'ixkaab' chi uy-inik. 6Eh re' Saúl xutaq'aaj ruq'orariik keh i aj kenita chi je' wili: Eleen taq i hat chi kixilak i aj Amalec reh chi ma' nee ta inqasach awach taq i hat chi kixilak i keh, ruum re' taq i hat xaketelaaj taq kiwach i aj Israel noq xi-ik'ik ar noq xi elik cho Egipto. Re' taqe i aj kenita xi elik wo' chi chi kixilak i aj Amalec. 7Re' Saúl xutoq'aa' q'aq'inik kuuk' i aj Amalec, ar xkitoq'aa' reje chupaam i tinamit Havila, eh ko xi ponik panookb'al reh i tinamit Shur, re' i wilik pank'ula't reh i Egipto, eh xkian reh taqe re'. 8Eh xkichop chi k'achlik wach i Agag i kireey i aj Amalec, eh xkikansaj ruuk' q'aslaj ch'ihch' chu'nchel i ru soldado. 9Xa re' la' re' Saúl ruch'ihil taqe i ru soldado xkikanaa' chi k'achlik wach i Agag. Eh ma' xkikansaj taj i q'e' holohaq laj tentzun, i nimaq imas wakax, i kok' imas wakax q'e' taqe q'ina', je' wo' taqe i imas tentzun. Eh ma' xkisach ta wach taqe i k'ih tz'aaq, xa re' xkisach wach taqe i ma' q'e' ta kamaneel, eh ma' q'e' ta k'ih tz'aaq. 10Chi riij i re', re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Samuel: 11Re' hin ti' xwik'raaj chi xnupab'aa' chi reyil i Saúl ruum re' reh xiruq'eb' chi riij ruk'ux ma' xunimaj taj i xnuq'or reh, inki. Eh re' Samuel xtib'ik ruk'ux ruum i xrib'iraj re' re', eh chuwach i jinaj aq'ab' re' re' xub'an rutiij chuwach i QaJaaw Dios. 12Eh kowahq'eq chi junwaar re' Samuel xooj ruk'ul i Saúl, xa re' la' xq'orarik reh chi xooj Carmel, eh chi xuyejaa' jinaj i ehtalil ar, eh chi xukotej reje riij i ye'aab' re' re' korehtaal xponik ar Gilgal. 13Re' Samuel xooj ruuk' i Saúl. Re' Saúl je' wili i xuq'or reh: Jaaw re' ta naq i Dios neentoob'inik aweh, re' hin xnub'an chik aha' wilik i xuq'or i QaJaaw Dios, inki. 14Eh re' Samuel je' wili i xuq'or: Wila' korik chi xa a'n i ruq'or i QaJaaw ¿Chib'ih reet noq k'ahchi' b'iram chi oq'ik inki a'n taqe imas wakax, taqe i tentzun? inki. 15Re' Saúl je' wili i xuq'or: Re' taqe i chikop re' re' reh i Amalec xkik'am chaloq, ruum re' taqe soldado ma' xkikansaj ta taqe i holohaq laj imas wakax, i holohaq tentzun. Re' taqe i xayiib' chik kiwach ra'j kuxik kikansam re', inki. 16Re' Samuel je' wili ruchaq'weesjiik i Saúl xub'an: Chamay i q'orik, re' hin naa nuq'orom aweh chib'ih i xuq'or weh i QaJaaw chaq'ab', inki. Neerub'an chi nee naq'or weh, inki noq chaq'wik i Saúl. 17Eh re' Samuel je' wili i xuq'or: Xakapaaj chi ma' xta k'isinoq awajaawriik i hat pampeet, xa re' la' re' hat xat ponik chi k'amal kib'eeh i k'ih ch'uq chi aj Israel. Eh re' QaJaaw Dios xpaab'anik aweh chi reyil chikinaah. 18Eh wila' re' QaJaaw xuq'or reje aweh chi korik chi naa rojiik asacham kiwach i aj Amalec re' taqe i q'e' aj mahk, eh chi naa taq rukuxiik asacham kiwach. 19¿Chib'ih reet noq ma' xa a'n ta taqe i xuq'or aweh? ¿Chib'ih reet noq xamol i chib'ih taq i xaq'uch chaloq? ¿Chib'ih reet noq xa a'n i ma' holohik ta chuwach i QaJaaw Dios? inki. 20Eh re' Saúl je' wili i chaq'wik xub'an: Re' hin i xnunimaj i xuq'or weh i QaJaaw Dios xnub'an chu'nchel i xuq'or weh: Xnuchop chaloq chi k'achlik wach i Agag re' i kireey i aj Amalec, eh xnusach wo' kiwach i aj Amalec. 21Xa re' la' re' taqe i soldado xkahnik kuuk' i holohaq imas wakax, i holohaq tentzun re' taqe i q'orooj chi naa kikanteesjiik, xkik'am chaloq reh chi naa kiq'asam chi mayiij chuwach i qaDios ar Gilgal, inki. 22Eh re' Samuel je' wili xuq'or: ¿Aha' wilik i q'e' looq' chuwach i QaJaaw Dios noq inakapaaj i hat? ¿Mi re' i ruye'ariik i mayiij, oon re' chi neenanimaj i nee ruq'or? Re' hin xti korik i nuq'or chi re' i rub'anariik i ruq'or i reh chuwach i ruye'ariik i k'atoj mayiij, i ruye'ariik i xa chib'ih chi mayiij je' wo' i ruk'atariik i ruxeb'ohiil imas tentzun. 23Awach i ma' runimaj i QaJaaw Dios ru mahk i rukoj je' rukab' i ru mahk i aj q'iij, je' rukab' i ru mahk i inloq'inik reh i tiyoox. Re' hat xaq'eb' chi riij ak'ux i xuq'or aweh i QaJaaw Dios, je' wo' reh xat ruq'eb' wo' chi riij ruk'ux chi hat reey, inki. 24Eh re' Saúl je' wili i xuq'or reh i Samuel: Re' hin korik noq ximahkunik chuwach i QaJaaw Dios ruum ma' xnub'an taj taqe i xuq'or. Re' hin ma' xnunimaj ta taqe i xaq'or weh i hat, ruum xinyo'jik kuum i tinamit re' xnub'an i xkipahqaaj i keh cha kuy i numahk. 25Eh taq chi wiij i hat Gilgal reh chi neenooj nuloq'ej i Dios ar, inki. 26Re' Samuel je' wili i xuq'or: Re' hin ma' nee ta rub'an chi nee kinooj chawiij ruum ma' xanimaj ta taqe i xuq'or i QaJaaw Dios, ruum i re', re' QaJaaw Dios xat ruq'eb' chik chi riij ruk'ux chi hat reey chikinaah i tinamit Israel, inki. 27Eh noq xusutej reje riib' i Samuel reh ojik xchoparik reje chi rooq ruso' ruum i Saúl, eh xih pan q'ab'. 28Eh re' Samuel je' wili i xuq'or reh i Saúl: Je' re' xub'an i QaJaaw Dios yu'naak noq xesaj awajaawriik chi hat reey chinaah i tinamit Israel. Reh chik jinaj aatinamiit naa ruye'em q'e' chihooj chawach i hat. 29Ruum re' i QaJaaw Dios i kiloq'il i aj Israel ma' inchukwik ta q'orik. Eh ma' nee ta rusutej chi riij i ruq'oral, ruum ma' re' ta jino'q xa winaq chi nee rusutej chi riij i ruq'oral, inki. 30Re' Saúl je' wili i xuq'or reh: Korik wo' hoq chi ximahkunik, xa re' la' i nupahq'aaj otob'il aweh chi chayeew nuloq'il chi hin reey chikiwach i k'amal kib'eeh i nutinamiit Israel, je' wo' chikiwach chu'nchel i tinamit, inwaaj chi nee tiooj chi wiij reh chi nenooj nuloq'ej i qaDios, inki. 31Eh re' Samuel xooj wo' chi riij i Saúl, eh re' Saúl xuloq'ej wo' hoq i QaJaaw Dios. 32Chi riij i re' je' wili i xuq'or i Samuel: Chak'am cho weh i Agag ayu' i kireey i aj Amalec, inki. Eh re' Agag xooj wo' pa'lojoq chuwach i Samuel, xasuq suq chik ruk'ux, ruum xukapaaj chi xik'ik chik chi riij i ti' laj kimik. 33Eh re' Samuel je' wili i xuq'or reh i Agag: Re' hat ruuk' ach'ihch' xa a'n ikaansanik xakanaa' taqe chi ma' xta kak'uun taqe i tuutb'ees je' wo' re' i naa ak'ulum i hat yu'naak naa rukahniik aatuut chi ma' xta chik rak'uun, inki. Re' Samuel xuwetz'eb'eej i ruti'jolal i Agag chuwach i QaJaaw Dios ar Gilgal. 34Chi riij i re', re' Samuel xooj ar Ramá. Eh re' Saúl xooj wo' chik parupaat ar Gabaa chupaam i ruye'aab'. 35Re' Samuel ma' xrilow ta chik wach chi jumpech i Saúl, nik' najtiil k'achariik. Atoob' ta xtib'ik wo' naq i ránima chi riij i Saúl chi re' i QaJaaw Dios xresaj i rajaawriik chi reey chikinaah i tinamit Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\