1 SAMUEL 11

1Re' Nahas i kireey i aj Amón xuyejaa' reje riib' ruch'ihil taqe i ru soldado xiooj ar chi q'aq'inik Jabes wilik paruyuq'ul i Galaad. Eh re' taqe i aj Jabes je' wili xkiq'or reh i Nahas: Chayejaa' wach jino'q i na'ojb'al quuk', re' hoj neenqayeew qiib' chi ri'sil awajaawriik, inki taqe. 2Eh re' Nahas i kireey i aj Amón je' wili i xuq'or: Re' hin wilik i na'ojb'al neenuyejaa' taq wach awuuk' xa re' la' wi xayeew taq q'ab' weh chi nee taq inwesaj i rusak'aaj naq'awach cha ju'junaal reh chi neenuk'uhtaaj kik'ixb'ilaal chi kunchelaal i aj Israel, inki. 3Eh re' i k'amal kib'eeh i aj Jabes je' wili i xkiq'or reh i reey: Qoh awuy-eej pee wuquub'-oq q'iij reh chi neenqataq'aaj taqe reje i taqareel chupaam chu'nchel i tinamit Israel wila' ma' awach i xi chalik chi qako'ljiik neenqaq'asaj q'iib' chi ri'sil awajaawriik, inki taqe. 4Noq xi ponik taqe taqareel Gabaa i patim wii' i Saúl, xkiq'or reh chu'nchel i tinamit i xuq'or i kireey i aj Amón. Eh re' taqe tinamit yohb'aal wach noq xtib'ik kik'ux xi okik chi oq'ik chi kunchelaal. 5Eh re' i Saúl manlik sutinik i rub'an cho panab'iix ruch'ihil junk'uhl i rub'oyaax je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih reet noq suq kioq'ik chu'nchel i tinamit? inki. Eh xkiq'or reh chib'ih jariik i xkiq'or i aj taqareel xi chalik Jabes. 6Eh noq xrib'iraj i Saúl i q'orik re' re' xti xrik'raaj noq xchalik i rajaawriik i Ruxlab'al i Dios chinaah ma' k'isiin ta xchalik ruk'aah. 7Eh junk'uhl i b'oyax xuwetz'eb'eej paam i kitib'kaal, wilik taqe xutaq'aaj chi ruk'uhtjiik chupaam chu'nchel i tinamit Israel je' wili i xkiq'or reje keh: Chaq'or taq keh chi je' re' i naa rub'aan reh i kib'ooyax awach taqe i ma' xiooj ta chi q'aq'inik chi riij i Saúl ruch'ihil i Samuel. Eh noq xkib'iraj chi je' re' i tinamit Israel ma' k'isiin ta chalik kiyo'jiik, eh chi kunchelaal xkimol kiib' kuuk' reh ojik chi q'aq'inik. 8Eh re' i Saúl xumol kiwach i winaq Bezec noq xrajlaaj xi ponik ixib' siento miil taqe i aj Israel, eh lajeeb' ru ka'winaq miil taqe i aj Judá. 9Eh je' wili i xuq'or reje keh i taqareel xi chalik Jabes: Chaq'or taq keh chu'nchel taq aatinamiit chi noq komajaa' insaq'ik i iqal naa qaponiik chi kiko'ljiik, inki. Re' taqe i aj taqareel re' re' xi sutinik wo' chik reje, xponik kiq'or keh chu'nchel i wilkeeb' ar Jabes i xq'orarik reje keh. Eh noq xkib'iraj chi je' re' ma' k'isiin ta suuqb'ik kik'ux. 10Eh je' wili xkiq'or reh i kireey i aj Nahas: Iqal inqaq'asaj q'iib' aweh neerub'an chi neena a'n quuk' nik' wach inawaaj i hat, inki taqe. 11Eh chi junwaar chik re' Saúl ox ch'uq xresaj i ru soldado, eh noq komajaa' insaq'ik xi okik chupaam i ye'aab' wilkeeb' wii' i aj Amón re' taqe i aj ixowaal. Eh xtohq'ik kikansam taqe i aj Amón korehtaal xponik kab'lajora i q'iij. Eh re' taqe i koxikahnik chi k'achalkeeb' xkimol chi elik ma' jino'q keh i xkahnik chi wilik ta ruch'ihil. 12Eh wilik taqe i aj Israel je' wili i xkiq'or reh i Samuel ¿Awach taqe i winaq xiq'orik reh chi re' Saúl ma' ruk'ul ta chi neenkahnik chi reyil chi qanaah? Chaq'asaj panqaq'ab' reh chi neenqakansaj, inki taqe. 13Eh re' Saúl je' wili i xuq'or keh: Yu'naak ma' jino'q keh i naa rukimiik ruum re' i QaJaaw Dios xoj ruko'leej i hoj aj Israel, inki. 14Re' Samuel reh je' wili i xuq'or keh chu'nchel i tinamit: Kim taq yu'naak taq taq Gilgal reh chi ar wo' chik neenqapab'aa' i Saúl chi reey, inki. 15Eh xiooj wo' chu'nchel i tinamit Gilgal ar xkipab'aa' wo' chi reey i Saúl. Eh ar xkiyeew i kimayiij k'amb'al kiib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios. Re' i Saúl ma' k'isiin ta xsuuqb'ik ruk'ux, je' wo' chu'nchel i aj Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\