1 SAMUEL 10

1Eh re' Samuel xuchop chaloq jinaj k'isa lemeta i aseite xujalk'iij wach naah i Saúl, eh xutz'ub' i koq i wach je' wili i xuq'or reh: Ruuk' i wili xat rupab'aa' i QaJaaw Dios chi re' hat naa ab'aniik i taaq'anik chinaah i rutinamiit Israel. 2Eh yu'naak noq hat chik elenaq reje wuuk' ki'ib' winaq neenak'ul ma' najt ta ruuk' i jul muqlik wii' i Raquel ar Selsa pankiyuq'ul i riih rumaam Benjamín. Re' taqe winaq re' re' je' wili i neenkiq'or aweh: Re' taqe i b'uurux xat'ooj chu sik'ariik xireqarik chik ma' k'ahchi' ta chik taqe rukapaam awajaaw, chawiij la' chik i hat kapeew i rub'an, je' wili ruq'or: ¿Chib'ih naa nub'anam ruuk' i wak'uun ma' nk'ulik ta chik i loq'? inki inko'q taqe aweh. 3Eh noq neetiponik ruuk' i juniwal chi tz'inuj wilik ar Tabor. Ar nee kielik chaloq ixib' chi winaq johtik inki a'n Bet-el chulooq'jiik i Dios re' jinaj ixib' i kaprax i ruk'am reje re' jinaj ixib' i suq laj kaxlanwi'k i ruk'am reje, eh re' i jinaj, jinaj lemeta chi riis uuva i ruk'am reje. 4Re' keh neenkiyeew rusuqkiil ak'ux, eh ki'ib' i kaxlanwi'k neen kiyeew aweh neerub'an chi neenak'ul keh. 5Chi riij i re' nee ti ponik Gabaa re' inlooq'jik wii' i Dios, re' i wilkeeb' wii' i aj filisteo. Eh noq nee taq ti okik chupaam i tinamit re' re' naa taq ak'ulum i juntz'uhb' chi jalal ruq'oral i Dios qajik inki a'n cho chinaah i yuuq' peet chikiwach taqe i tinamit k'ahchi' kiq'ojem i kik'ahaam wach q'ooj, i kisetesaq q'ooj, k'ahchi' kixulem paam i kituun, k'ahchi' kiq'ojem i kiarpa. 6Eh re' hat neenawik'raaj i rajaawriik i Ruxlab'al i Dios noq neenchalik cha naah nee ti okik chi looq'jiik kuch'ihil i keh, eh naa rujaljiik wach ana'ojb'al chi jumpech. 7Noq ak'ulum chik taqe i re' cha a'n chu'nchel aha' wilik i ruk'ul chi b'anarik ruum re' Dios naa ruwihiik awuuk' cha toob'jiik. 8Re' hat peet naa awojiik chi nuwach ar Gilgal. Ar nee kinawuy-eej chuwach i wuquub' q'iij korehtaal kimponik i hin. Ar naa nuk'atam i chikop chi mayiij, eh naa wo' nuye'em i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios. Eh ko ar naa nuq'orom aweh chib'ih taqe i naa a'nam, inki. 9Eh noq xusutej reje riib' i Saúl noq xukanaa' kahnoq i Samuel, re' Dios xjalwik wach i ránima, eh chupaam i q'iij re' re' xooj eloq wach chu'nchel i xuq'or i Samuel reh i Saúl. 10Eh noq xponik i Saúl ruch'ihil i rumoso ar Gabaa xkik'ul i juntzuhb' chi jalal ruq'oral i Dios qajik inki a'n cho nah yuuq'. Re' Saúl xuk'ul i rajaawriik i santo laj Ruxlab'al i Dios, eh xokik chi ruq'orariik i ruq'oral i Dios chi kixilak i juntzuhb' re' re'. 11Eh re' taqe i kieht'alinik wach i Saúl noq komajaa' i ruk'ul i rajaawriik i Dios noq xkilow chi k'ahchi' ruq'oriik pan kixilak taqe i jalal ruq'oral i Dios je' wili i xkiq'or: ¿Chib'ih jariik i xuk'ul i Saúl i rak'uun i Cis je' inchejalal chik ruq'oral i Dios haa' reh? inki taqe. 12Eh wilik wo' chik i xiq'orik reh chi je' wili: ¿Mi ma' re', re' i winaq wili i rak'uun i Cis? inki taqe. Ruum i re' xkitoq'aa' ruq'orariik chi je' wili: ¿Mi jalal wo' ruq'oral i Dios haa' re' i Saúl? inki taqe. 13Noq xikohlaaj i loq'inik chi kixilak i jalal ruq'oral i Dios xooj parupaat. 14Eh jinaj i rikaan i Saúl je' wili i xuq'or reh i Saúl ruch'ihil i rumoso: ¿Aha' taq xat ponik? inki. Re' Saúl je' wili i chaq'wik xub'an: Re' hoj xoj ponik chi kisik'ariik taqe i rub'uuruux i wajaaw, eh xqilow chi ma' inqareq ta taqe xoj ooj ruuk' i Samuel, inki. 15Re' i rikaan i Saúl je' wili i xuq'or: Chakuy cha q'or taq weh chib'ih xuq'or taq aweh i Samuel, inki. 16Re' Saúl je' wili i xuq'or: Re' reh xuq'or qeh chi xikan chik taqe i rub'uuruux i wajaaw xisahchik naq, inki. Eh ma' xuq'or ta reh i rikaan chi xq'orarik reh ruum i Samuel chi re' reh naa rukahniik chi kireey i aj Israel. 17Chi riij i re', re' Samuel xutaq'aaj rumolariik kiwach i aj Israel chuwach i QaJaaw Dios ar Mizpa. 18Eh je' wili xuq'or keh: Re' qaDios i hoj, hoj aj Israel je' wili xuq'or: Re' hin xat wesaj taq cho ar Egipto xat wesaj wo' taq cho pan kiq'ab' i aj Egipto, je' wo' pan kiq'ab' taqe i tinamit kib'anik naq ti' k'axik taq aweh, inki. 19Xa re' la' re' taq i hat ma' imponik ta chik taq panaq'awach taq aaDios x-esanik taq cha weh chupaam ti' k'axik je' wo' hoq i ruti'kiil k'uxliis. Ma' imponik ta taq panaq'awach ruum xapahqaaj taq chi naa rokiik taq jino'q aareey. Ruum aj re' yu'naak chamol taq awiib' chi ch'uhqaal, eh nik' pa' ak'ihaal taq chawiib' panapaat, inki i Samuel. 20Re' Samuel xuq'or chi naa kijilim i koq kiib' jar ch'uq chi kiib' i aj Israel. Re' i QaJaaw Dios xusik' wach i junch'uq chi riih rumaam i Benjamín. 21Eh xuq'or chi naa kijilim i koq kiib' i junch'uq chi riih rumaam Benjamín, eh chi kixilak i re' xusik' wach i riih rumaam Matri. Eh chi kixilak taqe re' xusik' wach i Saúl rak'uun i Cis. Xa re' la' ma' xta ar chupaam i junk'aam re' re'. 22Xkilow chi ma' inkireq taj i Saúl xkipahqaaj reh i QaJaaw Dios pan kitiij je' wili i xkiq'or: Jaaw ¿Mi wilik chi qaxilak ayu' i winaq xasik' wach? inki taqe. Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' winaq re' re' wilik ayu' xa re' la' rukeb'aam riib' xilak taq ihq, inki. 23Noq xkib'iraj chi je' re' kajimam kiib' xooj kisik' xkesaj chaloq aha' naq rukeb'aam riib'. Eh noq xkipab'aa' pankiyejaal i tinamit xkikoj rehtaal chi xa re' wo' reh xiik' naah nimaal rooq chikiwach chu'nchel. 24Re' i Samuel je' wili i xuq'or keh i tinamit: Re' winaq wili xupab'aa' i QaJaaw Dios chi naa rukahniik taq chi aareey ma' xta chik jino'q chi je' rukab' i reh chupaam i tinamit, inki. Eh chu'nchel i tinamit xkik'er kichii' ruum rusuqkiil kik'ux je' wili i xkiq'or najta naq neen wihik ruk'achariik i qareey, inki taqe. 25Chi riij i re', re' Samuel xuq'or keh chu'nchel i tinamit nik' wach i k'uhb'aal naa ruk'amam naah i reey, eh xutz'ihb'aaj chupaam jinaj i huuj, eh xumol parupaat i Dios. 26Eh re' Samuel xutaq'aaj taqe reje pankipaat i tinamit chi kiju'junaal. Re' i Saúl xooj wo' parupaat ar Gabaa, eh xooj reje chi riij taqe i winaq aj q'aq'ineel re' i xtz'a'jik reje i kánima ruum i QaJaaw Dios. 27Eh wilik wo' chi kixilak i aj Israel, je' wili xkiq'or: ¿Mi neerub'an qako'ljiik re' winaq wili? inki taqe. Ma' xkiyeew ta rajaawriik, ma' xta wo' hoq i xkisiij reh. Eh re' i Saúl xama' xta wo' xraaj reh.


Copyright
Learn More

will be added

X\