1 SAMUEL 1

1Chinaah i yuuq' i wilkeeb' wii' i riih rumaam Efraín pan tinamit Ramá xpatinik jinaj i winaq Elcana rub'ihnaal rak'uun i Jeroham, riih Eliú, xikin cho riih i Tohu, rak'uun i Zuf, re' ruuk' i riih rumaam Efraín. 2Re' Elcana kiib' i rehk'een xwihik, re' jinaj Ana rub'ihnaal, eh re' jinaj Penina i rub'ihnaal. Re' i Penina wilik ruha'lak'uun, eh re' i Ana ma' xta ruha'lak'uun. 3Re' Elcana rajlan haab' i nelik reje paru tinamiit inooj Silo chi loq'inik i chi ruq'ahteesjiik i rumayiij chuwach i QaJaaw Dios nim rajaawriik. Eh ar naq wilkeeb' i kiib' chi rak'uun i Elí, re' jinaj Ofni rub'ihinaal, eh re' jinaj Finees rub'ihnaal k'amal b'eeh aj tiij taqe chuwach i QaJaaw Dios. 4Eh noq i ruq'asaj i rumayiij i Elcana i ruyeew reh i Penina i rukab' rixoqil, nik' nimaal i ruk'uxlaaj wii' riib', eh i ruyeew wo' k'uxumb'al keh chu'nchel i rak'uun rixq'uun i Penina. 5Eh i ruyeew wo' k'uxumb'al reh i rehk'een Ana rub'ihnaal, xa re' la' sik'ooj wach i k'uxb'al ruwa' i ruyeew, ruum q'e' i ruk'ax atoob' ta ma' ruyeew q'ab' i Dios chi nwihik ruha'lak'uun. 6Ruum aj re', re' Penina ma' k'isiin ta rujot' i Ana i rukaqse'laaj i ruyeew ruti'kiil ruk'ux ruum ma' ruyeew ta q'ab' i Dios chi nak'unanik. 7Eh rajlaal haab' noq kiooj chi looq'jiik i Dios, re' Penina q'e' rujot' i Ana q'e' ruyeew ruti'kiil ruk'ux ruum aj re', re' Ana i rumol chi oq'ik, eh ma' rub'an ta ruwa' ruhaa'. 8Ruum i re' je' wili inq'orarik reh i Ana ruum i Elcana re' i rub'ahiil ¿Chib'ih reet noq suq tioq'ik, eh q'e' ti' ak'ux? ¿Chib'ih reet noq ma' tiwi'k taj? ¿Mi ma' q'e' chihooj chi wilkiin awuuk' re' hin chuwach lajeeb'-oq awak'uun? inki. 9Eh pan jinaj q'iij noq wilik Silo i Ana, eh noq rukohlaam chik ruwa' ruhaa' xooj parupaat i QaJaaw Dios. Eh re' i Elí tzunlik chupaam jinaj i xiila panookb'al reh i rupaat i Dios. 10Re' Ana xati' chik ruk'ux noq xub'an rutiij chuwach i QaJaaw Dios. Eh xasuq suq chik inoq'ik. 11Je' wili i xuq'or parutiij i Ana: QaJaaw Dios nim awajaawriik, nee ta tii naaketelaaj nuwach ruuk' i ruti'kiil nuk'ux i hin awaj kamanoom. Neeta naq kink'ulik cho panak'ux, ma' ta naq ne kinsahchik panak'ux. Neeta naq i nayeew cho jino'q k'isa wak'uun, re' hin QaJaaw Dios nee naq i nuq'asaj aweh chi nee inkamanik aweh nik' najtiil neenk'acharik, eh ma' nee ta naq inyok'arik i rismaal naah, inki. 12Eh noq ma' rukanaa' ta chik i tiij i Ana chuwach i QaJaaw Dios. Re' Elí k'amal b'eeh aj tiij xakow chik i rilow i xaq chii' i Ana. 13Ruum re' Ana ma' nib'irjik taj i ruq'or xa paránima k'ahchi' chi tiij, xa re' xaq chii' ink'uyu'jik. Eh re' Elí xukapaaj chi re' i Ana xohk'reel, 14je' wili xuq'or reh: Raaj i hat ¿Kojaruuj inakanaa' i xohk'rik? Chakanaa' ruuk'jiik i k'ahlaj ha', inki reh. 15Re' Ana je' wili ruchaq'weesjiik i Elí xub'an: Re' hin jaaw ma' xohk'rik ta nub'an ma' jank'al ta nwuk'ej weh i k'ahlaj ha'. Re' hin k'ahchi' nuyot'om i nuk'ux chuwach i QaJaaw Dios panutiij, ruum xiik' naah i ti' k'ahchi' nuk'ulum. 16Maacapaaj inche hat chi re' hin, hin jinaj ixoq yiib' wach i nuna'ojb'al. Re' hin ma' nukanaa' tee tiij chuwach i Dios ruum ti' nuk'ux inyot'ik i wánima, inki. 17Eh re' Elí i je' wili i ruchaq'weesjiik i Ana xub'an: Hiy chi suq ak'ux nee ta naq i ruyeew cha weh i QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel aha' wili i k'ahchi' apahqaam reh, inki. 18Re' Ana je' wili ruchaq'weesjiik i Elí xub'an: Rint'ioos aweh jaaw inaq'or, inki. Chi riij i re', re' Ana xsutinik wo' chik cho chupaam i ye'aab' aha' k'achi' wii' chi hi'lik, eh ma' xtib'ik ta chik ruk'ux. 19Eh chi junwaar chik re' Ana ruch'ihil i Elcana xiooj wo' chik chi looq'jiik i Dios. Eh xi sutinik wo' chik reje pankipaat ar Ramá, eh re' i Elcana xwirik ruuk' i Ana re' i rehk'een, eh xukanaa' wach k'acharik, xye'arik wo' cho reh ruum Dios i xupahqaaj parutiij. 20Eh noq xkahnik wach k'acharik i Ana xponik i q'iij chi x-aasjik i k'isa rak'uun, eh Samuel i rub'ihnaal xukoj, ruum re' i k'isa k'un re' re' xupahqaaj reh i QaJaaw Dios. 21Eh chi riij i re'. Re' Elcana ruch'ihil taqe awach reh xiooj ar Silo chi ruye'ariik i rumayiij chuwach i QaJaaw Dios, je' wo' rukab' i rub'an i rajlaal i haab', xuyeew wo' hoq aha' wilik i ruq'orom chi naa ruye'em. 22Re' Ana reh ma' xooj ta chikiij, ruum je' wili i xuq'or reh i rub'ahiil: Re' hin komajaa' chik naa wojiik konaa chik nuq'uchum reh i ch'uuch' i k'isa k'un kora'j naa wojiik re' chi ruq'ahteesjiik chuwach i QaJaaw Dios, eh naa nukanaam cho ar chi jumpech, inki. 23Re' Elcana i rub'ahiil je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Re' hat cha a'n aha' wilik i ruk'ul cha weh, tikaan peet korehtaal inaq'uch reh i ch'uuch' i k'isa k'un chi je' re' neena a'n i ruq'orom aweh i Dios, inki. Eh re' Ana xkahnik wo' pampaat chuk'ihteesjiik i k'isa k'un korehtaal chik xuq'uch reh i ch'uuch'. 24Eh re' Ana noq xuq'uch reh i ch'uuch' xti ko k'isiin noq xuk'am reje parupaat i Dios ar Silo. Eh xkik'am reje haa' ixib' chi kok' imas wakax ruch'ihil i kiib' ru ka'winaq nimaq lemeta i arina, eh xkik'am wo' reje jinaj koxtaal tz'uhuum i riis uuva. 25Eh noq xkikansaj imas wakax, eh xkik'am reje i k'isa k'un chuwach i Elí. 26Eh re' i Ana je' wili i xuq'or reh i Elí: Chakuy jaaw re' hin inwaaj chi nee nanaab'eej chi korik chi re' hin ixoq xk'ulik nub'an nutiij ayu' chuwach i QaJaaw Dios noq tzunulkaat chi chii' i puerta. 27Re' noq xk'ulik nupahqaaj reh i QaJaaw Dios chi chuyeew jino'q k'isa wak'uun, eh re' reh xuyeew wo' weh, re' i wili. 28Je' re' noq re' hin yu'naak xin chalik chi ruq'ahteesjiik chuwach i QaJaaw Dios nim rajaawriik, eh naa rukamaniik reh nik' najtiil naa ruk'achariik, inki. Eh xkiloq'ej i Dios ar.


Copyright
Learn More

will be added

X\