1 REYES 9

1Noq xukohlaaj i reey Salomón ruyejeb'jiik i rupaat i QaJaaw Dios, je' wo' hoq i paat xub'an wii' i taaq'anik, ruch'ihil chu'nchel i xraaj ruyejaam, 2re' i QaJaaw Dios xuk'uhtaaj riib' chuwach ruka'peech parusaq wiriik, je' rukab' noq xuk'uhtaaj riib' reh ar Gabaón. 3Je' wili i xq'orarik reh: Re' hin xb'iraj aatiij xa a'n xb'iraj chib'ih taqe i xapahqaaj weh. Re' hin xnukuxisaj chik i paat wili re' i xayejaa' chi ayu' naa rulooq'jiik i nub'ihnaal chi juneliik. Re' hin naa nuwihiik chupaam chi juneliik, re' hin naawilwiik reh chi juneliik. 4Eh wila' re' hat xat k'achariik chi nuwach chi korik wach ak'ux je' rukab' noq xk'acharik David chi nuwach i aawajaaw korik wach ruk'ux. Wila' xa a'n chu'nchel i nuq'or aweh, je' wo' i ruq'or taqe i nuk'uhb'aal, je' wo' hoq i tinutaq'aaj wii'. 5Re' hin naa kaat nukojom chi reyil chi juneliik chinaah i tinamit Israel, je' rukab' i nuq'orom cho reh i David chi je' wili: Re' hat juneliik naa ruwihiik awak'uun, awiih aamaam naakokiik chi reyil chinaah i tinamit Israel, kinki. 6Eh raaj wila' re' i hat, wila' re' taqe awak'uun, awiih aamaam xakanaa' taq rub'aan taqe i ruq'or i nuk'uhb'aal ruch'ihil taq i tinutaq'aaj wii', wila' xat'ooj taq chunimjiik taqe i xatz'aqoj tiyoox, inkiloq'ej i tokoom tinamit. 7Re' hin naa taq kaat wesam reje chawunchelaal i hat taq aj Israel chupaam i ye'aab' nuye'em taq aweh. Eh re' paat wili i xnukuxisaj chi loq'oomb'al weh naa nusacham wach. Eh re' taq aatinamiit Israel naa rub'ajariik, naa rukaqse'ljiik kuum i tokoom tinamit. 8Noq naakilom chi sahchinaq wach i paat wili, naa rusahchiik kik'ux, eh naa kikaqse'laam je' wili i naa kiq'orom: ¿Chib'ih reet noq xub'an chi je' wili i Dios chupaam i tinamit wili? ¿chib'ih reet noq xusach wach i rupaat? inko'q taqe. 9Re' taqe i junch'uq je' wili i naa kiq'orom: Re' tinamit wili je' wili xkik'ul ruum xkiq'eb' chi riij kik'ux i ki Dios x-esanik cho keh i kimaam kati't ar Egipto. Eh re' chik i xatz'aqoj tiyoox xkiloq'ej, xkikamaneej wach. Ruum aj re', re' QaJaaw Dios xuyeew chee runimaal ti' k'axik wili chikinaah, inko'q taqe. 10Noq re' reey Salomón juninaq chik haab' rukohlaam ruyejeb'jiik i rupaat i QaJaaw Dios, ruch'ihil i paat xub'an wii' i taaq'anik. 11Re' Hiram kireey i aj Tiro xuyeew reh i reey Salomón i k'ih laj chee' chakaltee' i chee' sohchaj korb'eesb'al paat, eh xuyeew wo' reh i k'ih laj oro. Ruum aj re', re' i reey Salomón xuyeew reh i Hiram i juninaq seht chi tinamit paruyuq'ul i Galilea. 12Eh re' i Hiram xelik cho Tiro xchalik chi rilariik taqe i tinamit xye'arik reh ruum i reey Salomón, eh re' reh ma' xuk'ax ta kiwach, 13je' wili i xuq'or: ¿Mi re' taqe i ma' holohik ta laj tinamit wili xayeew weh i hat nuchaaq' noq wilkaat? inki reh i Salomón. Eh re' Hiram Cabul i rub'ihnaal xukoj i tinamit re' re', eh je' re' i kib'ihnaal xkahnik chi jumpech. 14Eh re' i Hiram k'isiin ma' jinaj siento kintaal rahliil i oro xusiij reh i reey Salomón. 15Re' reey Salomón xumin taqe pankamanik i tinamit chi korb'eesjik i rupaat i QaJaaw Dios je' wo' hoq i paat i xub'an wii' i taaq'anik i reh, je' wo' i paat Milo rub'ihnaal. Eh xutaq'aaj rukorb'eesjiik i koraal tz'aq chi riij i tinamit Jerusaleem, je' wo' taqe i tinamit Hazor, Meguido, eh Gezer. 16Eh re' i kireey i aj Egipto xooj chi q'aq'inik ar Gezer, eh xuk'at i tinamit, xkuxik taqe rukansam chu'nchel i aj cananeo wilkeeb' ar. Re' i ye'aab' xuq'uch i reey re' re' xusiij reh i rixq'uun, re' i rehk'een i Salomón. 17Re' reey Salomón xumanaa' wach rukorb'eesjiik i tinamit Gezer, eh Bet-horón wilik qohoq panyuuq'. 18Eh je' wo' hoq i tinamit Baalat, i Tamar wilkeeb' chupaam i ye'aab' chiq yuuq' Judá. 19Eh xukorb'isaj chu'nchel i tinamit i rumol wii' i xk'uxumb'al, taqe i paat wilkeeb' wii' i soldado. Xukorb'isaj wo' chik taqe i kareta reh q'aq'inik, je' wo' taqe i paat xi wihik wii' taqe i kawáyu inkamanik keh i soldado. Re' Salomón xuyejaa' chu'nchel chib'ih i xraaj ruyejaam ar Jerusaleem, ar Líbano je' wo' chupaam taqe i ye'aab' ruchopom naah. 20Eh wilik i ma' re' ta taqe aj Israel xi kahnik chupaam taqe i tinamit re' re', wilik taqe i aj amorreo, i aj heteo aj ferezeo, aj heveo, aj jebuseo. 21Re' taqe i kiih kimaam taqe i re' ma' xkian ta rehtesjiik taqe i aj Israel ruum aj re', re' i reey Salomón xumin taqe pankowlaj kamanik tojb'al riij i kiye'aab', eh je' re' i xkian chi jumpech. 22Xa re' la' ma' jino'q keh i aj Israel xumin taqe pankowlaj kamanik, chi soldado hiil, i chi k'amal b'eeh, chi k'amal kib'eeh soldado, chi kajaaw soldado. Eh chi k'amal kib'eeh i kik'amwik reje keh i kareta panq'aq'inik chi k'amal kib'eeh i kik'amwik reje kib'eeh taqe i kawáyu, xukoj taqe i aj Israel. 23Eh re' i Salomón ho'oob' siento ruuk' yejaal i siento taqe i xukoj chi cha'jen keh i kamanoom k'ahchi' kib'aniik reh i kamanik re' re'. 24Re' i rixq'uun i kireey i aj Egipto x-ehtesjik, eh xk'amarik reje chupaam i rutinamiit i David eh xkorb'eesjik rupaat ruum i reey Salomón. Eh xukorb'isaj wo' hoq i paat Milo. 25Re' reey Salomón oxpech chupaam i haab' i ruq'saj chi rumayiij taqe i k'atoj chikop, je' wo' mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios, chinaah i artaal ruyejaam ar inlooq'jik wii' i QaJaaw Dios. Eh ruk'at wo' hoq i insensia chuwach i QaJaaw Dios, re' noq xukohlaaj i rukorb'eesjiik i rupaat i QaJaaw Dios. 26Re' reey Salomón xukorb'isaj wo' taqe i barco ar Ezión-geber, re' wilik chucheel i Elat, wilik chi chii' i kaq palaw wilik paruyuq'ul i Edom. 27Re' reey Hiram xutaq'aaj taqe i rumoso i xti kichol rutz'a'jiik taqe i barco kuch'ihil taqe i rumoso i Salomón noq xiooj. 28Xiponik ar Ofir pan barco, ar xkik'am reje i k'isiin ma' waqlaj kintaal rahliil chi oro. Eh xponik kiq'asaj reh i reey Salomón.


Copyright
Learn More

will be added

X\