1 REYES 8

1Re' reey Salomón xumol kiwach Jerusaleem taqe i k'amal kib'eeh i aj Israel, je' wo' taqe i kib'anik i taaq'anik chikinaah i ju'jun ch'uq chi aj Israel. Xumol kiwach reh chi xkik'am chaloq chupaam i rutinamiit i David ar Sión i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. 2Eh re' taqe i winaq re' re' xkimol kiib' ruuk' i reey Salomón chupaam i ninq'iij chupaam i ruwuuq poh reh i haab' re' re' chupaam i poh Etanim. 3Xiponik chu'nchel i k'amal kib'eeh i aj Israel je' wo' taqe i k'amal kib'eeh i aj tiij. 4Eh xkik'am chaloq i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios ruch'ihil i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', je' wo' taqe i xa chib'ih jariik inkamanik chupaam itz'ihy naah paat. Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij aj Levíta xi k'amwik cho reh. 5Re' reey Salomón ruch'ihil chu'nchel i aj Israel xkimol kiib' chuwach i loq'laj kaxa. Ar xkiq'asaj chi kimayiij taqe i tentzun, taqe i b'ooyax, xiik' nah kik'ihaal taqe chikop ma' kuyuuj ta kajaljiik. 6Eh re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij xkik'am i koq i loq'laj kaxa parupaat i QaJaaw Dios xooj kiyeew chupaam i santo laj ye'aab', wilik i koq ar chi ri'sil i kixiik' i je' kiwii' ánjel. 7Re' taqe i kiib' chi je' kiwii' ánjel re' re' he'lik reje i kixiik' chinaah i loq'laj kaxa, je' wo' chinaah taqe i q'ab' tehb'al reje reh. 8Re' taqe i q'ab' tehb'al reje reh i loq'laj kaxa ink'utinik i ju' ar chupaam i rupaat i Dios chuwach i santo laj ye'aab' xa re' la' ma' ink'utinik ta i koq rij paat, je' re' xkahnik chi jumpech. 9Eh chupaam i loq'laj kaxa ma' xta chik wilik, xa re' wo' hoq i kiib' chi tz'ilom ab'aj tz'ihb'amaj wii' i ruk'uhb'aal i Dios. Re' xuyeew i Moisés chupaam i loq'laj kaxa noq wilik chinaah i yuuq' Horeb ruye'aab' i Dios. Re' noq wilik i xuyejaa' wach i Dios kuuk' i aj Israel noq elinaq chik taqe chaloq Egipto. 10Noq xi elik chaloq taqe i k'amal kib'eeh aj tiij chupaam i santo laj ye'aab' xnujik chi suutz' i rupaat i QaJaaw Dios. 11Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij ma' xkian taj i kikamaj ruum ma' xuyeew ta riib' ruum i suutz'. Eh ruum wo' hoq chi re' i QaJaaw Dios xunujisaj paam i rupaat ruuk' i ruloq'il. 12Re' reey Salomón xub'an rutiij je' wili i xuq'or: QaJaaw Dios re' hat aq'orom chi xa panq'equm paam suutz' naa awihiik. 13Xa re' la' re' hin xnuyejaa' jinaj aapaat re' i naa awihiik wii' chi juneliik, inki. 14Eh re' reey Salomón xusutej riib' xupahqaaj ree Dios chi naa rukuxisam chu'nchel i aj Israel pa'alkeeb' i koq ar. 15Eh je' wili i xuq'or: Neeta naq inye'arik ruloq'il i QaJaaw qaDios i hoj, hoj aj Israel, ruum xooj eloq wach i ruq'orom rib'iral reh i reey David re' wajaaw, noq xuq'or cho reh chi je' wili: 16Noq xwesaj chaloq i nutinamiit Israel ar Egipto ma' nusik'im ta wach jino'q i tinamit chi kixilak i k'ih ch'uq chi tinamit Israel. Reh chi ar neen korjik i nupaat neenlooq'jik wii' i nub'ihnaal, xa re' la' xnusik' wach i David chi xkahnik chi reey chinaah i nutinamiit, inki. 17Re' reey David i wajaaw xraaj wo' naq ruyejaam i rupaat i QaJaaw Dios, reh chi ar naq naa rulooq'jiik i QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel. 18Xa re' la' je' wili i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios: Ma' xta reet i na a'n chi k'ahchi' akapaam ruyejeb'jiik jino'q i nupaat. 19Xa re' la' ma' re' tee hat naa ayej-aniik reh i nupaat re' la' awak'uun naa ruwihiik naa ruyej-aniik reh i nupaat naa nulooq'jiik wii', inki. 20Eh yu'naak xooj eloq wach i ruq'orom chaloq i QaJaaw Dios, je' wo' rukab' i ruq'orom chaloq ruum re' chik i hin xi nokik chi reyil chi jilow i wajaaw i David. Re' hin xi nokik chi reyil chikinaah i aj Israel, eh xnuyejaa' jinaj i rupaat i QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel. 21Eh xnuyejaa' wo' hoq chupaam i rupaat i Dios jinaj i ye'aab' molik wii' i tz'ihb'amaj wii' i xuyejaa' cho wach i QaJaaw Dios kuuk' qamaam qati't, noq xresaj taqe chaloq Egipto, inki. 22Chi riij i re', re' reey Salomón xooj chuwach i ru artaal i QaJaaw Dios chikiwach chu'nchel i aj Israel kimolom kiib' ar. Eh xujosaj johtoq kab'chel i q'ab' pan taxaaj, 23je' wili i xuq'or: QaJaaw qaDios i hoj, hoj aj Israel ma' xta chik jino'q Dios chi je' rukab' i hat ni xata pan taxaaj, ni xata wach ak'al. Re' hat i na a'n taqe inaq'or, eh i naaketelaaj kiwach taqe awaj kamanoom, korik wach kik'ux chawach. 24Ruum xa a'n wo' chaloq i xaq'or cho rib'iral reh awaj kamanoom David i wajaaw. Ruuk' aachii' aq'orom chaloq, eh xa a'n wo' hoq, re' k'ahchi' qilom yu'naak. 25QaJaaw qaDios i hoj, hoj aj Israel yu'naak xa a'n chik i aq'orom cho reh i awaj kamanoom David i wajaaw, re' i xaq'or cho reh chi je' wili: Juneliik naa ruwihiik chi kixilak aawak'uun i naa rokiik chi reyil chikinaah i aj Israel, xa re' la' wila' xi k'acharik chi korik wach kik'ux chi nuwach, je' rukab' noq xat k'acharik i hat, tiki reh. 26QaJaaw qaDios i hoj, hoj aj Israel chayeew q'ab' chi nenooj eloq wach taqe aq'orom cho reh awaj kamanoom David i wajaaw. 27QaJaaw Dios, ¿Mi neerub'an chi nee ti wihik wach ak'al? Re' taxaaj xiik' naah nimaal, eh xama' i manlojik ta wo' chi aaye'aab'. Re' aj naa chik re' aapaat xnuyejaa' neemanlojik chi aa ye'aab'. 28Atoob' ta je' re' waJaaw nuDios, chab'iraj la' tii cho weh i nutiij, chayeew weh i nupahqaaj aweh yu'naak i hin, hin awaj kamanoom. 29Juneliik ta naq nee nayeew chee naq'awach chinaah aapaat wili, chi q'iij chi aq'ab', re' aaye'aab' aq'orom chaloq chi ar naa awihiik chi juneliik. Chab'iraj tii weh i nutiij k'ahchi' kiin yu'naak i hin, hin awaj kamanoom. 30QaJaaw chab'iraj ti cho weh i nutiij i hin, hin awaj kamanoom, je' wo' hoq i kitiij taqe i wuch aj Israel noq neenkian kitiij chupaam aaye'aab' wili. Chab'iraj tii cho pan taxaaj i qatiij, ar pana ye'aab', eh nee ta tinakuy i qamahk. 31Eh wila' awach i xmahkunik chuwach i ras ruchaaq', eh xminarik-oq chupaam chi neeruq'or i xti korik. Eh xchalik-oq wo' ruq'or xti korik chuwach i artaal chupaam apaat wili. 32Re' hat naa ab'iram cho pan taxaaj chib'ih i naa ruq'orom neenaq'at i q'orik chinaah, eh nee nayeew chi tojariik i ru mahk wila' korik chi wilik ru mahk. Eh neenako'leej riij i ruk'achariik i ma' xta ru mahk, nee wo' na a'n ruuk' je' rukab' i ruk'ul chi reh. 33Eh wila' xb'aan keh aatinamiit Israel kuum i aj ixowaal ruum chi ximahkunik chawach. Wila' re' aatinamiit, wila' xat kinimaj wo' chik, wila' xkiq'or wo' chik rib'iral aab'ihnaal, wila' xkian kitiij chawach chupaam aapaat wili re' hat neenab'iraj taqe chaloq pan taxaaj. 34Eh nee chik i nakuy kimahk. Eh nee wo' chik inasutej taqe chaloq chupaam i ye'aab' aye'em keh i qamaam qati't. 35Eh wila' ma' xub'an chik i jab' ruum chi ximahkunik chawach taqe aatinamiit, wila' xkian kitiij chupaam i ye'aab' wili, wila' xkiloq'ej wo' chik ab'ihnaal, wila' xkiyot' i kik'ux chi riij i kimahk, ruum i tojb'al kimahk naa aye'em. 36Re' hat QaJaaw Dios neenab'iraj chee kitiij kopan taxaaj neenakuy taqe kimahk aatinamiit Israel re' taqe awaj kamanoom. Eh cha k'uhtaaj keh nik' wach noq naa kiwihiik parukorkiil, eh nee wo' chik i nayeew chee jab' wach ak'al, re' i nayeew cho chi kikooch aatinamiit. 37Eh wila' xchalik i wi'jaleel chinaah i tinamit, wila' xi chiqik taqe i tik, wila' chalik taqe i yab'ilaal, wila' chalik taqe ruq'ahiik, rumoohriik, wila' xi k'uxarik ruum i nimaq chili'l i qatik. Eh wila' xchalik kikotej riij i qatinamiit taqe i aj ixowaal, oon xchalik jino'q chik i kaq yab'ilaal. 38Re' hat QaJaaw Dios nee ta tii nab'iraj i neerupahqaaj aweh parutiij xa awach pa' i neerub'an rutiij chawach chupaam i ye'aab' wili, oon chu'nchel aatinamiit Israel noq neenkik'raaj pankik'ux i ruti'kiil i k'ahchi' ruk'ulariik. Eh wila' xkijosaj i kiq'ab' pan taxaaj chub'aan i kitiij, 39re' hat neenab'iraaj chee kitiij kopan taxaaj, re' i wilkaat cho wii'. Nee wo' inakuy i kimahk neenaq'at i q'orik chikinaah re' q'oreel chib'ih inki a'n chawach, ruum re' hat aweht'al chib'ih i wilik pankanima. Eh aweht'al chib'ih i wilik pankik'ux i tinamit. 40Wila' xa a'n kuuk' i je' re', neenkiyohleej awach nik' najtiil neekik'acharik chupaam i ye'aab' aye'em kahnoq keh i qamaam qati't. 41Eh wila' re' taqe i tokoom tinamit ma' re' ta ruuk' taqe aatinamiit Israel nee kichalik chi najt yuuq' neenkib'iraj rib'iral aab'ihnaal. 42Eh re' keh neenkib'iraj chi rib'iral i runimaal awajaawriik neenkib'iraj rib'iral aab'ihnaal, ruch'ihil i ketelinik wachiis i na a'n nee kichalik chi tiij chupaam aapaat wili. 43Re' hat QaJaaw Dios neenab'iraj chee kitiij ko ar pan taxaaj chupaam aaye'aab' wilkaat cho wii'. Neeta tii nayeew keh i neenkipahqaaj aweh reh chi chu'nchel i tinamit wilkeeb' wach ak'al neenkinab'eej chi nim awajaawriik, eh neenkiyohleej awach, je' rukab' inqa'an i hoj, hoj aj Israel. Eh reh wo' hoq chi neenkinab'eej chi re' ab'ihnaal inqaloq'ej chupaam apaat wili, re' i xnuyejaa'. 44Wila' re' aatinamiit xiooj chi q'aq'inik kuuk' i nixowanik kiwach xa aha' pa' neena taq'aaj taqe hat, wila' xki sutej chee kiwach chub'aan i kitiij chi korkiil i tinamit asik'im wach, eh chi korkiil aapaat wili re' i xnuyejaa', 45re' hat neenab'iraj chee kitiij ko ar pan taxaaj nee nayeew cho keh i neenkipahqaaj aweh, eh neenatoob'eej taqe parukorkiil. 46Ma' awach taj i ma' mahkunik wila' ximahkunik chawach aatinamiit re' hat neenchalik aajosq'iil chikinaah, nee naq'asaj taqe pan kiq'ab' i nixowanik kiwach, reh chi neekichoparik, neekik'amariik reje pan kitinamiit i nixowanik kiwach, atoob' ta najt, atoob' ta ma' najt. 47Xa re' la' noq chopooj chik taqe reje kuum i tokoom tinamit, eh xk'ulik-oq pankik'ux chi ma' holohik taj i xkian, xkijal-oq wach i kina'ojb'al, xkian-oq kitiij je'-oq wili i xkiq'or: Korik wo' hoq chi xooj mahkunik eh xqa'an wo' hoq i ma' holohik taj, inko'q taqe. 48Eh xat kinimaj-oq wo' chik i hat chu'nchel kik'ux, chu'nchel i kánima noq wilkeeb' ponoq chupaam i kitinamiit i nixowanik kiwach, naa kik'amariik reje wii'. Wila' xkisutej chee kiwach chub'aan i kitiij chawach chi korkiil i ye'aab' wili aye'em cho keh i qamaam qati't, chi korkiil aapaat wili, i xnuyejaa', 49re' hat neenab'iraj chee kitiij kopan taxaaj re' i wilkaat cho wii', eh nee nayeew cho keh i neenkipahqaaj aweh, eh nee taqe naa tob'eej parukorkiil. 50Je' re' noq nee ta tii nakuy i kimahk aatinamiit i ximahkunik chawach, eh ma' xkinimaj taj aak'uhb'aal. Eh chach'ub'isaj i kánima taqe i xi k'amwik reje keh reh chi neenkiketelaaj wach taqe aatinamiit. 51Ruum re' taqe re' aatinamiit taqe, eh aweh taqe, re' hat xat esanik cho keh Egipto, je' naa pan horna k'atb'al ch'ihch' xawesaj taqe chaloq. 52QaJaaw Dios nee ta tii nab'iraj cho weh i nutiij i hin, hin awaj kamanoom. Eh nee ta tii nab'iraj chee kitiij aatinamiit Israel, eh nee ta nayeew cho keh i neenkipahqaaj aweh. 53Ruum re' hat QaJaaw Dios xasik' cho kiwach chi kixilak chu'nchel i tinamit wilkeeb' wach ak'al. Eh xakoj taqe chi awak'uun awixq'uun, je' rukab' aq'orom cho reh i Moisés i xwihik cho chi awaj kamanoom noq xawesaj taqe chaloq i qamaam qati't ar Egipto, inki Salomón. 54Noq xub'an rutiij i reey Salomón xuxuk'aa' riib' chuwach i artaal xujosaj johtoq kab'chel i q'ab' pan taxaaj. 55Eh noq xukohlaaj rutiij xpa'lojik johtoq, xupahqaaj i rotob'il i Dios chikinaah chu'nchel i aj Israel kimolom kiib' ar, kow xuq'or chi je' wili: 56Neeta naq inye'arik ruloq'il i QaJaaw Dios ruum xuyeew chik i suq kiil k'uxliis pan qayejaal pan qaxilak i hoj rutinamiit Israel je' rukab' i ruq'orom cho rib'iral ma' jino'q chik i ma' xub'an taj, xub'an la' chu'nchel i xuq'or cho reh i Moisés i xwihik cho chi raj kamanoom. 57Neeta naq inwihik quuk' i QaJaaw Dios je' rukab' noq xwihik cho kuuk' i qamaam qati't, ma' ta naq nee rukanaa' qatoob'jiik, eh ma' ta naq nee qoh rukanaa' chi qutkeel. 58Neeta naq inqayeew i qanima i hoj ruuk' i reh, nee ta naq inqa'an taqe iraaj i reh. Eh nee ta naq inqa'an taqe i ruq'or, i ruk'uhb'aal, je' wo' taqe i qoh rutijej wii' je' wo' taqe qoh rutaq'aaj wii' re' xutijeej taqe cho wii' i qamaam qati't. 59Eh chu'nchel i wili i xnupahqaaj panutiij reh i QaJaaw Dios, juneliik ta naq neen wihik taq panawánima chi q'iij chi aq'ab'. Reh chi nee kirutob'eej i hin, hin raj kamanoom, eh nee wo' rutoob'eej chee rutinamiit Israel, re' q'oreel chib'ih i ajwaal wach chi keh. 60Chi je' re' neenkinab'eej chu'nchel i tinamit wach ak'al chi re' i QaJaaw Dios xa re' wo' reh i manlik Dios, ma' xta chik jino'q chuwach i reh. 61Je' re' noq korik-oq taq wach ak'ux ruuk' i QaJaaw Dios, cha a'n taq aha' wilik taqe i ruq'or, eh je' wo' taqe i ruk'uhb'aal, je' rukab' taq i k'ahchi' kaat yu'naak, inki. 62Eh re' i reey Salomón ruch'ihil chu'nchel i tinamit kimolom kiib' ar xkikansaj taqe i chikop chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios. 63Re' Salomón xuq'asaj i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios. Kiib' ruk'a' winaq miil i b'ooyax xuq'asaj chi rumayiij chuwach i QaJaaw Dios, eh jinaj siento miil ruuk' juninaq miil i tentzun. Eh re' i reey Salomón ruch'ihil chu'nchel i aj Israel xkiq'asaj pan q'ab' i Dios i rupaat i Dios. 64Re' reey Salomón chupaam q'iij re' re' xuq'asaj pan q'ab' i Dios i ye'aab' wilik reje chuwach i rupaat i QaJaaw Dios. Eh ar xkiq'asaj i k'atoj chikop chi mayiij, i kixeb'ohiil i taqe chikop inkiyeew chi mayiij k'amb'al iib' panotob'il, je' wo' taqe mayiij chi naq'wach. Ar xkiq'asaj taqe mayiij re' re' ruum re' i artaal korjinaq ruuk' q'an ch'ihch' wilik i koq inq'orob'jik wii' QaJaaw k'isiin, ma' manlik ta kiokik ar i mayijimaj chikop, i kixeb'ohiil i mayiij xa chi naq'wach k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios. 65Eh chupaam i q'iij re' re' i reey Salomón xub'an i ninq'iij, ruch'ihil chu'nchel i aj Israel kimolom kiib' ar. Re' taqe re' ar kichalik chupaam i ye'aab' Hamat, eh imponik inik'ik wii' i nim ha' i nelik cho ar Egipto. Re' i ninq'iij re' re' wuquub' q'iij xkian, eh xkian wo' chik i wuquub' q'iij xponik kajlaj q'iij chu'nchel i ninq'iij reh i perpat xaq chee' naah. 66Eh chi junwar chik, re' reey Salomón xuch'aq taqe reje i tinamit. Eh re' keh xkipahqaaj ree Dios chi naa rutob'eem Salomón. Re' taqe tinamit xi sutinik reje pankipaat, eh ch'iklik kik'ux ruum i rotob'il i Dios xub'an kuuk' parub'ihnaal i David i raj kamanoom Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\