1 REYES 7

1Chi riij i re' re' i reey Salomón xuyejaa' i paat xub'an wii' i taaq'anik. Eh oxlaj haab' xukohlaaj wii' ruyejeb'jiik chu'nchel. 2Eh xuyejaa' wo' hoq i nimlaj paat panch'ahn Líbano i rub'ihnaal xokik. Re' paat re' re' lajeeb' roxk'ahl b'ara runimaal rooq, eh hoob' ru ka'winaq b'ara runimaal wach, ho'lajuuj b'ara runajtiil naah. Eh kajlok' i ruch'itil re' ruuk' i chee' chakaltee', eh chinaah taqe ch'iit re' re' ch'ikilkeeb' taqe i rib'ojal re' ruuk' i chee' chakaltee'. 3Re' i hoob' roxk'ahl chi i b'ooj re' re' ixib' elenaq ar xich'ihkik chikinaah i ho'oob' roxk'ahl chi ch'iit re' ju'jun tz'uhb' ho'lajuuj chi ch'iit, xich'ihkik wii'. Eh tz'aplik naah taqe i b'ooj re' re' ruuk' i tz'ilom chee' chakaltee'. 4Eh oxlok' chi ju'juntar i ru ventana hiil i paat re' re' k'ulwach taqe i ru ventanahiil. 5Re' taqe i chee' chopolkeeb' wii' i puerta kajtz'u'k noq wilkeeb' oxlok' i ru ventana hiil k'ulwach taqe noq wilkeeb'. 6Eh xuyejaa' wo' hoq jinaj i rumuuj i paat wilkeeb' wii' i ch'iit, hoob' ru ka'winaq b'ara runimaal rooq, eh ho'lajuuj b'ara runimaal wach, wilik rooq, eh tz'aplik naah. Re' i rumuuj paat re' re' ar wilik reje chuk'ulwaach taqe i paat junch'uq. 7Eh xuyejaa' wo' jinaj i paat imb'aan wii' i q'ataj q'orik. Re' i paat re' re' xukoj tz'ilom chee' chakaltee' chupaam xtohq'ik johtoq wach ak'al, eh xponik ko taxaaj. 8Re' paat i rub'an wii' i taaq'anik i reey Salomón wilik rumuuj chi riij, eh jinaj i ye'aab' wilik ar je' wo' re' nimaal. Eh xuyejaa' wo' jinaj i ruye'aab' je' re' nimaal, reh i rehk'een re' i rixq'uun i kireey i aj Egipto. 9Re' taqe i paat re' re', re' ruuk' i k'ih taq tz'aaq ab'aj xkorjik wii' re' ruuk' i sehkamaj wach chi korik ruuk' ch'ihch' nik' ninqaal, xelik johtoq wach ak'al xponik ko taxaaj, je' re' i xikojarik chupaam je' wo' chi riij. Eh imponik ko chi muuj wilik reje chi riij. 10Eh re' i raa' taqe i paat re' re' k'ih tz'aaq ab'aj xkorjik wii' wilik taqe i hoob' b'ara kininqaal, eh wilik taqe i kijib' b'ara kininqaal. 11Chu'nchel i tz'aq xooj johtoq ko taxaaj re' wo' ruuk' i k'ih taq tz'aaq ab'aj xkorjik wii' sehkamaj wach nik' ninqaal iraaj. Eh kojooj tz'ilom chee' chakaltee' chupaam. 12Eh chi junsuut i nimlaj rumuuj i paat re' re' xuyejaa' i tz'aq oxlok' ab'aj xukoj, eh junlaj i chee' chakaltee' xuq'eb'aa' chinaah. Re' muuj wili elik wach ruuk' i muuj wilik reje chuwach i rupaat i QaJaaw Dios. 13Re' reey Salomón xutaq'aaj ruk'amariik i reey Hiram pan tinamit Tiro. 14Re' Hiram rak'uun jinaj ixoq kamnaq rub'ahiil, re' ruuk' taqe i riih rumaam i Neftalí. Re' i rajaaw aj Tiro q'e' inchol kamanik ruuk' i ruch'eyariik i q'an ch'ihch'. Eh je' wo' hoq i Hiram xti wilik wo' runa'ojb'al inchol wo' kamanik ruuk' i ruch'eyariik i q'an ch'ihch'. Re' Hiram xchalik wo' ruuk' i reey Salomón, xub'an chu'nchel i kamanik xye'arik reh. 15Re' Hiram xuyejaa' kiib' pilalix re' ruuk' q'an ch'ihch' xuhab'isaj b'elejeeb' b'ara runimaal rooq, eh waqiib' b'ara runimaal paam. 16Eh xuhab'isaj wo' q'an ch'ihch' noq xuyejaa' i kiib' i nimaq paam ch'ihch', xuyeew chikinaah i kiib' chi pilalix. Re' i ju'jun chi ch'ihch' re' re' kiib' b'ara ruuk' yejaal i runinqaal kooq. 17Eh xuyejaa' kiib' i jitz'ooj ch'ihch' je' ruwii' karena xuyeew chinaah taqe i nimaq ch'ihch' xuyeew chikinaah i pilalix, ju'jun i xuyeew chikinaah i nimaq ch'ihch' re' re'. 18Eh xuyejaa' wo' ruuk' i q'an ch'ihch' i je' kiwii' wach granado ka'lok' i xuyeew reje chi junsuut i jitz'ooj ch'ihch' b'urb'al wach i nimlaj ch'ihch' xokik chikinaah i kiib' chi pilalix. Nik' wach noq xub'ur riij i nimlaj ch'ihch' jinaj je' wo' chik re' i xub'an ree jinaj. 19Re' i nimaq ch'ihch' xukoj chikinaah i kiib' chi pilalix wilkeeb' chi muuj paat je' kiwii' uhtz'ub' liria, eh ka'kab' b'ara runimaal kooq. 20Eh re' re' taqe kiib' chi nimaq ch'ihch' wilkeeb' chikinaah i kiib' chi pilalix, kiib' siento i je' ruwii' wach granado ka'lok' xukoj chi kijunsuut i ju'jun chi ch'ihch'. 21Re' Hiram panookb'al reh i rupaat i QaJaaw Dios xupab'aa' taqe i kiib' chi pilalix re' re'. Re' i xupab'aa' pansak'aaj reh i rupaat i Dios, Jaquín i rub'ihnaal xukoj, eh re' i xupab'aa' pantz'eet Boaz i rub'ihnaal xukoj. 22Eh xuyejaa' ruuk' q'an ch'ihch' i je' kiwii' uhtz'ub' liria chikinaah i kiib' chi pilalix. Je' re' noq xikohlaaj kiyejeb'jiik taqe i pilalix i Hiram. 23Eh re' Hiram xuyejaa' wo' ruuk' q'an ch'ihch' jinaj i nimlaj ye'aab' haa' kotkot hoob' b'ara i runimaal chi ju'juntar, eh kiib' b'ara ruuk' yejaal runajtiil naah, eh ho'lajuuj b'ara runimaal paam chi junsuut. 24Chi junsuut i chii' i ye'aab' ha' re' re' xukoj taqe i je' wach granado i yejaal i b'ara, kixilak i laj taq chi je' wach granado. Eh junyejeb'jiik i xooyb'al wach xub'an noq xuyejaa' i ye'aab' ha'. 25Re' i nimlaj ye'aab' ha' xutzunaa' chikinaah i kab'laj chi je' kiwii' b'ooyax xuyejaa' ruuk' q'an ch'ihch' re' i kooq panyejaal ye'aab' haa' wilik i koq. Re' taqe i je' b'oyax re' re' ixib' i ki-ilwik reje pantz'eet reh ireelb'aalq'iij, ixib' i ki-ilwik reje panrookb'aal i q'iij, ixib' i ki-ilwik reje pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij, eh ixib' i ki-ilwik reje panelb'aal reh i q'iij. 26Re' i nimlaj ye'aab' ha' re' re' kajq'ab' rupimiil, eh xoyimaj i chii' chi je' ruwii' uhtz'ub' liria, eh i ruk'am i kijib' roxk'ahl miil chi nimaq lemeta chi ha'. 27Eh lajeeb' wo' hoq i ch'ikaab' reh xuyejaa' ruuk' i q'an ch'ihch' kajtz'u'k, kiib' b'ara runimaal paam i ju'jun, eh jinaj b'ara ruuk' yejaal runajtiil kinaah. 28Eh je' wili kiyejeb'jiik xub'an i ch'iit re' re': Kojooj i koq per per wach ch'ihch' chuwach. 29Re' i ch'ihch' i kojooj i koq chuwach xoyimaj wach ruuk' i je' kiwii' kaq b'ahlam, i je' kiwii' b'ooyax, eh je' kiwii' ánjel. Eh xoyimaj wo' i chi kijunsuut i ch'iit re' re' ruuk' je' ruwii' uhtz'ub' je' taxaaj, je' panyuuq'. 30Eh re' ju'jun chi ch'iit kajkaj i kotokaq wilik chi ki'sil re' ruuk' q'an ch'ihch', je' wo' hoq inchopinik keh, q'an ch'ihch' wo' hoq. Eh pantaq kitz'ukaal taqe i ch'iit re' re', wilik taqe i choplik wii' i kotokaq elinaq taqe chaloq chinaah taqe i ch'ihch', ch'iklik i nimlaj ye'aab' haa', eh xoyimaj wo' kiwach. 31Re' chii' i ye'aab' i ha' re' re' sutusik yejaal i b'ara i runajtiil ik'inaq johtoq chuwach i runimaal. Eh wilik i koq i ch'ihch' chuwach xoyimaj wach k'isiin ma' jinaj b'ara runimaal wach, ma' sutusik taj kajtz'u'k noq wilik. 32Eh chi ri'sil per per laj ch'ihch' wilkeeb' i kijib' chi kotokaq, je' wo' hoq i ch'ihch' inchopwik keh. Eh re' ju'jun chi kotokaq b'ehtesb'al reh, k'isiin ma' jinaj b'ara runajtiil kinaah. 33Re' ruwii' i kotokaq re' re' je' ruwii' i kotokaq imb'esanik keh i kareta. Re' taqe inchopinik keh ch'ihch' wilkeeb' panyejaal i kotokaq taqe i ch'ihch' insutinik wii' re' taqe b'ak'lik wii' kipaam chu'nchel i re', re' ruuk' i q'an ch'ihch' korjinaq wii'. 34Eh pantaq rutz'ukaal i chopolkeeb' wii' chinaah i ch'ik'aab' reh junkorjiik xb'aan ruuk' i ch'ikilkeeb' wii'. 35Eh chinaah johtoq i ch'ikaab' reh jinaj i ch'ihch' xukorb'isaj ar b'olob'ik paam junk'itub' runajtiil naah. Chinaah taqe i ch'ilik wii' i nelik reje i perepaq ch'ihch' xoyimaj wach junkorjiik b'anooj ruuk' taqe i ch'ikaab' reh. 36Re' reey Hiram chuwach taqe i perepaq ch'ihch' xuyejaa' taqe i je' kiwii' ánjel, je' wo' taqe i je' kiwii' kaq b'ahlam, je' kiwii' xaq kalab', eh je' kiwii' uhtz'ub' re' q'oreel nik' najtiil xilak raaj ruye'em paruk'ux i reh. 37Je' re' ruyejeb'jiik i lajeeb' i ch'ik'aab' reh xub'an, elik wach kininqaal, eh elik wach kiyejeb'jiik xub'an ruuk' q'an ch'ihch'. 38Re' i Hiram xuyejaa' ruuk' q'an ch'ihch' lajeeb' i ye'aab' ha' kiib' b'ara runinqaal i ju'jun. Eh i ruk'am i waxiqiib' siento ruuk' kajwinaq nimaq lemeta chi ha' i ju'jun. Eh ju'jun chi ye'aab' ha' i xuch'ikaa' chinaah i ju'jun chi ch'ikaab' reh. 39Eh ho'oob' ye'aab' ha' ruch'ihil i ch'ikaab' reh xuyeew pansak'aaj reh i rupaat i QaJaaw Dios. Eh ho'oob' i xuyeew pantz'eet. Eh re' i nimlaj ye'aab' ha' ar xuyeew reje parelb'aal q'iij reh i rupaat i Dios. 40Re' Hiram xuyejaa' taqe i xun ruuk' q'an ch'ihch', taqe i chopb'al naah wach q'aaq', taqe i nimaq kulk. Je' aj re' noq xukohlaaj ruyejeb'jiik chu'nchel i chib'ih jariij inkamanik parupaat i QaJaaw Dios xye'arik reh chi korb'eesjik ruum i reey Salomón. 41Eh xuyejaa' i kiib' chi pilalix, xuyejaa' i kiib' chib'olob'aq ch'ihch' xuyeew chikinaah i kiib' chi pilalix, xuyejaa' i jitz'ooj q'an ch'ihch' je' ruwii' karena xuyeew chikinaah i pilalix. 42Eh xuyejaa' wo' hoq i kijib' siento chi je' ruwii' wach granado reh chi xukoj chuwach kiib' chi jitz'ooj q'an ch'ihch' ka'lok' i xukoj chuwach i ju'jun. Reh chi xukoj chi riij i kiib' chib'olob'aq ch'ihch' xuyeew chikinaah i kiib' chi pilalix. 43Xuyejaa' wo' taqe i lajeeb' chi ch'ikaab' reh, eh je' wo' hoq lajeeb' chi ye'aab' ha' xuch'ikaa' chikinaah i ju'jun. 44Eh xuyejaa' i nimlaj ye'aab' ha' ruch'ihil taqe i kab'laj chi je' kiwii' b'oyax ch'iklik wii'. 45Xuyejaa' wo' taqe i xun, taqe i chopb'al nah wach q'aaq', i nimaq k'ulk. Eh chu'nchel i re' xi kamanik parupaat i Dios xuyeew i reey Salomón chiyejeb'jik reh i Hiram, eh ruuk' q'an ch'ihch' xuyejaa' chu'nchel. 46Chu'nchel i re' ruuk' haab'imaj q'an ch'ihch' xuyejaa' i Hiram wach k'ixkaab' Jordán pankiyejaal i ka'seht chi tinamit, re' Sucot kuch'ihil Saretán. 47Re' reey Salomón ma' xupaj taj nik' rahliil i q'an ch'ihch' xikorjik wii' chu'nchel i re' ruum xiik' naah k'ihaal. 48Re' i reey Salomón xutaq'aaj ruyejeb'jiik chu'nchel i xa chib'ih jariik xkamanik chupaam i rupaat i Dios, re' taqe wili: Re' i artaal oro korjik wii', re' i mexa oro korjik wii', re' inye'arik wii' i kaxlanwi'k inye'arik chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios. 49Eh xkorjik lajeeb' chi ye'aab' kantela re' ruuk' i oro, re' taqe i wilik reje chuwach i ye'aab' xti wilik rusantohiil, ho'oob' i xuyeew pansak'aaj, ho'oob' i xuyeew pantz'eet. Eh xukoj xoyb'al kiwach chi uhtz'ub' re' ruuk' oro, taqe i saqumb'al re' ruuk' oro taqe i chopb'al nah wach q'aaq'. 50Re' taqe i kulk, taqe i chupb'al reh taqe saqumb'al, taqe i nimaq k'ulk, taqe nimaq kuchara, taqe i chopb'al naah wach q'aaq', taqe i sansario xikorb'eesjik ruuk' i xti manlik oro. Eh xuyejaa' wo' ruuk' oro choplik wii' i ru puertahiil i santo laj ye'aab' xwihik chupaam i rupaat i QaJaaw Dios. 51Je' re' noq kuxik wach ruyejeb'jiik i xa chib'ih jariik xkamanik parupaat i Dios, xutaq'aaj chiyejeb'jik i reey Salomón, eh re' reh xumol kiwach i ruq'asam parukamaj i Dios i David re' rajaaw re' ruuk' taqe oro, re' ruuk' taqe i plata, eh xumol taqe panye'aab' reh, re' wo' kimolarik wii' taqe i kikamanik parupaat i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\