1 REYES 6

1Noq ik'inaq chik i kijib' siento haab' ruuk' kajwinaq haab' keliik cho paruyuq'ul i Egipto taqe i aj Israel. Re' noq kijib' haab' chik rokiik chi reyil chinaah i tinamit Israel i Salomón xutaq'aaj ruyejeb'jiik i rupaat i QaJaaw Dios chupaam i poh Zif parukab' poh reh i haab' re' re'. 2Eh re' i rupaat i QaJaaw Dios xuyejaa' i reey Salomón, lajeeb' ru ka'winaq b'ara runimaal rooq, eh lajeeb' b'ara runimaal wach, ho'lajuuj b'ara runajtiil naah. 3Re' muuj wilik panookb'al reh i rupaat i QaJaaw Dios lajeeb' b'ara runimaal rooq, eliik wach nimaal rooq ruuk' i paat re' re' eh ho'oob' b'ara runimaal wach. 4Eh re' reey Salomón xutaq'aaj ruyejeb'jiik taqe i ru ventana hiil i rupaat i Dios nimaq wach xub'an reh i chupaam, eh kok' taq wach i chi riij xub'an. 5Eh xuyejaa' i koq i kok' paat wataq tz'aq chi junsuut i rupaat i Dios. Eh xuyejaa' wo'-oq i koq i kok' paat wach tz'aq i wilik wii' i santo laj ye'aab'. 6Re' taqe kok' paat xuyejaa' ox taq ch'iht, re' taqe peet ch'iht kiib' b'ara ruuk' yejaal runimaal kipaam, re' taqe i roox ch'iht ixib' b'ara ruuk' yejaal i runimaal kipaam. Re' taqe i peet ch'iht xa k'isiin kipaam xelik chikiwach taqe i roox ch'iht, ruum re' taqe i rib'ojal chinaah i tz'aq reh i rupaat i Dios ch'ikilkeeb'. 7Eh noq xkiye'jaa' i rupaat i QaJaaw Dios xkiyejaa' ruuk' taqe ab'aj sehkamaj chik cho kiwach. Noq xkiye'jaa' i rupaat i Dios ma' x-ib'irjik ta chik taqe i choqik i rub'an i paxb'al ab'aj ni xata re' i choq'ik i rub'an ikej, ma' jino'q chik i ch'ihch' xb'irjik i choqik i rub'an. 8Re' taqe i ru puertahiil i peet ch'iht reh i kok' paat ar wilkeeb' reje pansak'aaj reh i rupaat i Dios. Eh re' xkaleria imb'aan wii' i johtik paruka'ch'iht, paroox ch'iht taqe i kok' paat xankotik johtoq. 9Eh noq xukohlaaj ruyejeb'jiik i rupaat i Dios i reey Salomón xutz'ap naah ruuk' i tz'ilom chee' chakaltee'. 10Re' taqe i kok' paat xuyejaa' chi junsuut i rupaat i Dios kiib' b'ara ruuk' yejaal i runajtiil kinaah, re' taqe i kib'ojal re' ruuk' i chee' chakaltee', ar ch'ikilkeeb' chinaah i tz'aq reh i rupaat i Dios. 11Re' reey Salomón je' wili i xq'orarik cho reh ruum i QaJaaw Dios: 12Re' hin inwaaj k'utaaj awuuk' chi riij i nupaat xayejaa' wila' xat k'acharik parukorkiil chi nuwach, wila' xa a'n chu'nchel i ruq'or i nuk'uhb'aal, wila' xa a'n aha' wilik taqe i nuq'or i hin. Re' hin naa wo' nuye'em aweh i hat taqe i nuq'orom cho rib'iral reh i David i aawajaaw. 13Eh naa wo' nuwihiik chupaam i nupaat xayejaa' naa nuwihiik chi kixilak i nutinamiit Israel, ma' jaruuj naa nukanaam taqe chi kutkeel, inki. 14Je' aj re' noq re' reey Salomón xukohlaaj ruyejeb'jiik i rupaat i QaJaaw Dios. 15Eh xutz'ap wach i tz'aq chupaam ruuk' i tz'ilom chee' chakaltee' ar xtohq'ik johtoq wach ak'al korehtaal xponik kochuwach taqe i b'ooj. Eh xukoj i tz'ilom chee' sohchaj wach ak'al chupaam i rupaat i Dios. 16Eh xuyejaa' wo' hoq i santo laj ye'aab' b'elejeeb' b'ara wach chupaam i koq i rupaat i QaJaaw Dios xukoj i tz'ilom chee' chakaltee' chupaam, xtohq'ik johtoq wach chak'al, xponik chinaah. 17Re' ye'aab' wilik chupaam i rupaat i Dios chuwach reje i santo laj ye'aab' juninaq b'ara runimaal rooq. 18Eh chu'nchel i paam i rupaat i QaJaaw Dios b'uruuj i koq chi tz'ilom chee' chakaltee'. Eh re' taqe tz'ilom re' re' xoyimaj kiwach ruuk' i rehtalil taqe i wach chee', i rehtalil taqe uhtz'ub', b'urlik wach chi korik ma' jino'q ab'aj ink'utinik. 19Re' reey Salomón xuyejaa' i santo laj ye'aab' chupaam i rupaat i Dios reh chi ar xye'arik i loq'laj kaxa ye'aab' re' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. 20Re' santo laj ye'aab' ar xuyejaa' chupaam i rupaat i Dios. Eh lajeeb' b'ara runimaal rooq, lajeeb' b'ara i runimaal wach, eh lajeeb' b'ara wo' i runajtiil naah. Eh xukoj i koq i manlik oro chuwach i artaal korjinaq ruuk' i chee' chakaltee'. 21Re' reey Salomón xukoj manlik oro chupaam chu'nchel i rupaat i QaJaaw Dios. Xukoj wo' hoq i manlik oro chupaam chu'nchel i santo laj ye'aab'. Eh xutz'ap chi karena re' ruuk' i oro i ru puertahiil. 22Je' re' noq xukoj i oro chupaam chu'nchel i rupaat i Dios. Eh xukoj wo' i koq manlik oro chuwach i artaal wilik chupaam i santo laj ye'aab'. 23Eh chupaam i santo laj ye'aab' kiib' i je' kiwii' ánjel xuyejaa', ruuk' ruche'el olivo, hoob' b'ara runajtiil kooq chi kiju'junaal. 24Eh eliik wach ikixiik'taqe i kiib' chi je' ruwii' ánjel kiib' b'ara ruuk' yejaal i runimaal ikixiik'chi ju'juntar, iraaj ruq'orom chi hoob' b'ara runimaal wach i kixiik' i nelik cho chi ju' chi juntar, imponik chi ju' chi juntar. 25Re' taqe i kiib' chi je' kiwii' ánjel elik wach nimaal kooq iraaj ruq'orom chi ho' taq b'ara runajtiil kooq. Eh eliik wach kiyejeb'jiik. 26Re' i runajtiil kooq hob' taq b'ara. 27Re' reey Salomón xuyeew taqe chupaam i santo laj ye'aab' i je' kiwii' ánjel re' i kixiik' juntar reje imponik kireq wach i tz'aq. Eh re' chik taqe i kixiik' chi juntar he'lik reje imponik kireq wach i tz'aq chi juntar. 28Eh xukoj oro chikiij taqe i kiib' chi kiwii' ánjel re' re'. 29Chu'nchel i tz'aq reh i rupaat i Dios chi je' chupaam, chi je' chi riij xukoj xoyb'al wach xuyejaa' taqe i je' kiwii' ánjel, eh je' taqe xaq i kalab', je' taqe i uhtz'ub'. 30Eh wach ak'al xukoj wo' oro chupaam chu'nchel i rupaat i Dios je' wo' chi riij. 31Eh panookb'al reh i santo laj ye'aab' xukoj taqe i kiib' chi puerta re' ruuk' i chee' olivo korjinaq wii'. Re' chee' inchopinik reh i puerta ho'tz'uk noq wilik. 32Re' taqe i kiib' chi puerta re' ruuk' i chee' olivo korjinaq wii' xukoj xoyb'al kiwach xuyejaa' taqe i je' kiwii' ánjel, eh je' taqe xaq kalab', je' taqe uhtz'ub'. Chu'nchel i re' re' xukoj oro chikiwach. 33Eh ruuk' i chee' olivo xuyejaa' i chee' inchopinik reh i ru puertahiil i rupaat i Dios, eh kajtz'u'k xub'an. 34Re' taqe i kiib' ki puerta re' ruuk' i chee' sohchaj korjinaq wii'. Re' taqe kiib' chi puerta re' re' ka' taq pehr noq wilkeeb', eh k'ul kik'uyu'jik pan kiye'aab' i ju'jun pehr. 35Eh xukoj xoyb'al kiwach i puerta re' re' xuyejaa' taqe i je' kiwii' ánjel, eh je' kiwii' xaq kalab', je' kiwii' uhtz'ub', chu'nchel i re' xukoj i koq oro chikiwach. 36Xuyejaa' wo' hoq i tz'aq chuwach reje i rupaat i Dios oxlok' i sehkamaj wach ab'aj xukoj, eh junlok' i chee' chakaltee' xuq'eb'aa' chinaah. 37Eh noq xokik i tz'aq reh i raa' i rupaat i QaJaaw Dios kijib' haab' chik rokiik chi reyil i Salomón chupaam i poh Sif. 38Eh ar xkuxik rukorb'eesjiik chu'nchel chupaam i poh Bul noq junlaj haab' chik rokiik chi reyil i Salomón paruwaxaaq poh ree haab' re' re'. Re' reey Salomón wuquub' haab' xuyejaa' wii' i rupaat i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\