1 REYES 4

1Re' Salomón xwihik chi reyil chinaah chu'nchel i tinamit Israel. 2Eh re' i xi kamanik ruuk' je' wili i kib'ihnaal: Azarías rak'uun i Sadoc k'amal kib'eeh aj tiij, 3Elihoref, Ahías rak'uun taqe i Sisa re' taqe i kitz'ihb'anik reh chib'ih ink'ularik, Josafat rak'uun i Ahilud, re' re' i raj tz'ihb' i reey, 4Benaía rak'uun i Joiada i k'amal kib'eeh soldado. Re' Sadoc, i Abiatar i k'amal kib'eeh aj tiij, 5Azarías rak'uun i Natán intaaq'anik keh i q'atal q'orik, Zabud rak'uun jinaj chik i Natán, ruch q'orob' i reey, eh xti manlik ramigo, 6Ahisar inilwik reh i paat i rub'an wii' taaq'anik i reey, Adoniram rak'uun i Abda, inilwik keh i kamanik ajwaal wach rub'aan. 7Re' reey Salomón kab'laj i winaq xupab'aa' chi taaq'anik chupaam i ju'jun chi tinamit wilik paruyuq'ul i Israel. Eh re' keh kimolwik wach i k'uxumb'al reh i reey ruch'ihil taqe i awach reh parupaat, i ju'jun poh keh inkiyeew chuwach i jinaj haab'. 8Re' taqe wili i kib'ihnaal, eh i ye'aab' xkian wii' i taaq'anik: Re' i Hur ar xwihik chi taaq'anik chinaah i yuuq' xi wihik wii' i riih rumaam i Efraín. 9Re' Dekar xwihik chi taaq'anik Macaz, je' wo' hoq i Saalbim, je' wo' ar Bet-semes, je' wo' ar Elón, eh je' wo' Bet-hanán. 10Re' Hesed ar xwihik chi taaq'anik Arubot, je' wo' ar Soco, je' wo' chupaam chu'nchel i ye'aab' Hefer. 11Re' Abinadab ar xwihik chi taaq'anik chupaam chu'nchel i ye'aab' Dor. Eh re' rehk'een i winaq re' re', re' i Tafat i rixq'uun i Salomón. 12Re' i Baana i rak'uun i Ahilud ar xwihik chi taaq'anik Taanac, ar Meguido, chinaah chu'nchel i ye'aab' Bet-seán wilkeeb' chucheel i ye'aab' Saretán, re' i wilik reje pansak'aaj reh i tinamit Jezreel inooj k'oloq Bet-seán. Eh imponik ko Abel-mehola, eh inooj k'oloq kochi juntar i Jocmeam. 13Re' i Geber, ar xwihik chi taaq'anik Romot, paruyuq'ul i Galaad. Eh xuchop naah i kok' ye'aab' wilkeeb' wii' patineel xwihik wii' i Jair rak'uun i Manasés wilkeeb' i Galaad. Eh xwihik wo' chi taaq'anik chinaah i ye'aab' Argob, wilik Basán. Ar wilkeeb' i oxk'ahl chi nimaq tinamit kotimaj kiij chi koraal tz'aq q'an ch'ihch' i kipuertahiil. 14Re' i Ahinadab rak'uun i Iddo ar xwihik chi taaq'anik Mahanaim. 15Re' i Ahimaas, ar xwihik chi taaq'anik chikinaah i riih rumaam Neftalí. Re' i Ahimaas re' re' xub'an kaxáro ruuk' i Basemat rixq'uun i Salomón. 16Re' Baana rak'uun i Husai, ar xwihik chi taaq'anik Aser, eh ar Alot. 17Re' Josafat, rak'uun i Parúa ar xwihik chi taaq'anik Isacar. 18Re' Simei rak'uun i Ela ar xwihik chi taaq'anik chinaah i kiye'aab' taqe i riih rumaam Benjamín. 19Re' i Geber rak'uun i Uri ar xwihik chi taaq'anik paruyuq'ul i Gad, re' i rutinamiit i Sahón kireey i aj amorreo. Eh rutinamiit Og i kireey i aj Basán. Eh wilik wo' jinaj intaaq'anik chinaah chu'nchel i tinamit. 20Re' taqe i aj Judá, re' taqe i aj Israel xiik' naah kik'ihaal, je' kik'ihaal saniib' tub'ulkeeb' chi chii' i palaw. Eh xwihik kiwa' kihaa' chi manlik, eh xi wihik pansuqkiil k'uxliis. 21Eh re' reey Salomón xwihik rajaawriik chikinaah i ye'aab' intohq'ik reje chi chii' i nim ha' Éufrates, eh imponik chupaam i kiye'aab' i aj filisteo, imponik kopan k'ula't reh i Egipto. Chu'nchel i patim ar xi wihik chi ri'sil i rajaawriik i reey Salomón, eh xkian tooj ruuk' nik' najtiil xk'acharik. 22Re' reey Salomón je' wili k'ihaal i xa chib'ih jariij inkamanik reh rajlaal i q'iij: Ik'inaq oxlaj ru ka'winaq kintaal chi ke'emaj holohik k'aj, eh ik'inaq jinaj chik ma' jinaj siento kintaal i holohik arina. 23Eh lajeeb' i q'ina' laj b'ooyax, juninaq i b'ooyax re' ruuk' i xa kok' ch'ahn inkik'ux. Eh jinaj siento i tentzun, ma' xi ajaljik ta haa' i nimaq keej, taqe i kok' keej, taqe ak'ach, taqe i kixlaan q'e' taqe q'ina'. 24Re' reey Salomón xwihik rajaawriik chinaah chu'nchel i ye'aab' wilik reje parookb'aal q'iij. Ar intohq'ik reje chi chii' i nim ha' Éufrates, intohq'ik reje Tifsa, imponik Gaza. Eh xwihik wo' rajaawriik chikinaah reey wilkeeb' ar, eh xuk'am taqe pansuqkiil i wilkeeb' chi kijunsuut i ye'aab' re' re'. 25Eh nik' najtiil k'acharik chi reey i Salomón, re' taqe i aj Israel, taqe aj Judá xi k'acharik pansuqkiil k'uxliis i ju'jun chi patineel, eh wilik naq kitik re' ruuk' i uuva, re' ruuk' i higo. Ar xtohq'ik reje Dan, eh koxponik ko Beerseba. 26Re' reey Salomón xwihik ka'winaq miil i rukawayu chupaam i kiye'aab', re' taqe re' kiqerinik reh i rukareta. Eh kab'laj miil i winaq kik'amwik rub'eeh i rukawayu 27Re' i kab'laj chi winaq rupab'aam i Salomón chi taaq'anik chikinaah i ju'jun seht chi tinamit rajlaal poh inkik'am chaloq chi kiju'junaal i k'uxumb'al reh i reey Salomón ruch'ihil taqe awach reh parupaat. 28Eh inkik'am wo' chaloq i sebada, i k'im chi kiwa' taqe i kawáyu, kiwa' wo' taqe i kawáyu aj ihqoom. Eh inkik'am chaloq chupaam i ye'aab' q'orooj keh, re' q'oreel poh q'orooj keh chi kiju'junaal chi naa kik'amam chaloq. 29Re' i QaJaaw Dios xti xuyeew runa'ojb'al chi manlik i reey Salomón. Eh xuyeew runimaal wach i ránima, xiik' naah i runa'ojb'al xye'arik ma' xata je' k'ihaal i saniib' tub'lik chi chii' i palaw. 30Re' reey Salomón xiik' naah i runa'ojb'al chuwach i kina'ojb'al i aj Egipto, je' wo' chuwach i kina'ojb'al i wilkeeb' reje chupaam i tz'a'laj yuuq'. 31Re' Salomón xiik' naah i runa'ojb'al chikiwach chu'nchel i winaq, chuwach i Etán aj ezraíta, chuwach i Hemán, chuwach i Calcol, chuwach i Darda, rak'uun i Mahol. Re' i reey Salomón xelik rib'iral chupaam chu'nchel i nimaq tinamit chi wilik runa'ojb'al. 32Re' Salomón ixib' miil i holohaq q'orik xuyejaa', eh jinaj miil ruuk' ho'oob' i q'orik tz'uuy paam xuyejaa'. 33Eh xq'orik wo' chi riij taqe i chee' chakaltee' wilkeeb' Líbano. Xq'orik wo' chi riij i hisopo impoq wataq tz'aq. Eh xq'orik wo' chi riij taqe i wakax, je' wo' chi riij taqe i chikop wilik kixiik', je' wo' chi riij taqe i chikop kijukem kiib' noq kib'ehik, je' wo' chi riij taqe i kar. 34Eh re' taqe reey wilkeeb' pantaq nimaq tinamit xponik rib'iral kuuk' chi re' reey Salomón ma' k'isiin taj i runa'ojb'al. Ruum aj re' inkitaq'aaj chee kaj taqareel chi rib'irjiik i runa'ojb'al i Salomón. Eh ma' k'isiin tinamiit kik'ulik chi rib'irjiik i runa'ojb'al.


Copyright
Learn More

will be added

X\