1 REYES 22

1Ixib' haab' xik'ik chi re' taqe i aj Israel ma' xkian taj i q'aq'inik chikiwach kuuk' i aj Siria. 2Xa re' la' paroox haab' re' i Josafat kireey i aj Judá xooj chi rula'jiik i kireey i aj Israel. 3Eh re' i kireey i aj Israel je' wili i xuq'or keh i nimaq wach kikamaj ruuk': ¿Mi aweht'al taq i hat chi re' i tinamit Ramot wilik Galaad qee hoj naq? Eh ¿Chib'ih reet noq ma' qasik' ta chi riij chi nee wo' chik inqaq'uch reh i kireey i aj Siria? inki. 4Eh xupahqaaj reh i Josafat chi je' wili: ¿Mi nee tiooj chi wiij chi q'aq'inik kuuk' i aj Ramot wilik ar Galaad? inki. Re' i Josafat je' wili i xuq'or: Re' hin, eh re' taqe nu soldado, re' taqe i aj q'aq'ineel kiooj rij kawáyu nee qohooj cha toob'jiik chi q'aq'inik kuuk', taqe aa soldado. 5Xa re' la' cha pahqaaj pee reh i Dios mi nee raaj i reh chi nee na a'n i je' re', inki. 6Eh re' i Acab i kireey i aj Israel xumol kiwach i jalal ruq'oral i Dios wilkeeb' naakijib'-oq siento chi kiib' xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Mi ma' xta reet chi nee qohooj chi q'aq'inik ar Ramot? inki. Re' taqe jalal ruq'oral i Dios je' wili xkiq'or: Ma' xta reet chi nee taq tiooj ruum re' i QaJaaw Dios naa ruq'asam panaq'ab' i tinamit Ramot, inki taqe. 7Xa re' la' re' Josafat xupahqaaj chi je' wili: ¿Mi ma' xta chik jino'q i jalal ruq'oral i Dios ayu' reh chi neenqapahqaaj reh? inki. 8Eh re' kireey i aj Israel je' wili xuq'or reh i Josafat: Jinaj chik i wilik ayu' chi neenqapahqaaj reh chib'ih i nee ruq'or i Dios, re' i Micaías rak'uun i Imla. Xa re' la' re' hin inwixow wach ruum ma' junriim ruq'orom weh i holohik xa re' i ma' holohik taj i ruq'or rib'iral weh, inki. Maa q'or i ma' holohik taj chi riij, inki i Josafat. 9Eh re' i kireey i aj Israel xuyuq'eej ruuk' jinaj i nim wach rukamaj ruuk', je' wili xuq'or reh: Chak'am lom chaloq i Micaías rak'uun i Imla. 10Eh re' i kireey i aj Israel ruch'ihil i kireey i aj Judá tzunulkeeb' pan kiye'aab' chi kiju'junaal, panookb'al reh i tinamit Samaria kitiq'aam kiib' ruuk' i kiso'. Chu'nchel i jalal ruq'oral i Dios wilkeeb' i koq chikiwach k'ahchi' kiq'orom chib'ih i naa ruk'ulariik. 11Re' i Sedequías rak'uun i Quenaana jalal ruq'oral i Dios xuyejaa' i je' ruk'aa' wakax ruuk' ch'ihch' kow i ruq'or reje chi je' wili: Re' QaJaaw Dios je' wili ruq'or: Ruuk' taqe i uk'aa' wili naa asacham kiwach i aj Siria, inki. 12Eh chu'nchel i jalal ruq'oral i Dios wilkeeb' ar eliik wach i xkiq'or reh i kireey i aj Israel: Hiy q'aq'ineel chupaam i tinamit Ramot wilik ar Galaad, neena a'n reh ruum re' i QaJaaw Dios naa ruq'asam panaq'ab' i tinamit re' re', inki taqe. 13Re' winaq xutaq'aaj reje i reey chi ruk'amariik i Micaias je' wili i xuq'or reh: Chu'nchel i jalal ruq'oral i Dios xkiq'or chi re' i reey Acab naa reliik korik ruuk' i q'aq'inik. Ruum aj re' i ruk'ul chi je' wo' re' neenaq'or i hat, inki reh. 14Re' i Micaías je' wili i xuq'or: Re' hin xti korik i nuq'or parub'ihnaal i k'achlik Dios chi xa re' wo' neenuq'or i nee ruq'or weh i QaJaaw Dios, inki. 15Eh noq xk'uloq ruuk' i reey, eh xq'orarik reh chi je' wili: Micaías ¿Mi ma' xta reet chi nee qohooj chi q'aq'inik Ramot wilik paruyuq'ul i Galaad, oon ma' chih taj? inki. Eh re' i Micaías je' wili i xuq'or: Ma' xta reet chi nee taq tiooj ruum re' hat naa aweliik korik ruuk' i q'aq'inik ruum re' i QaJaaw Dios naa ruq'asam panaq'ab' i tinamit re' re', inki. 16Re' reey je' wili i xuq'or: ¿Jarpech naa nuq'orom aweh chi noq naa aq'oriik parub'ihnaal i QaJaaw Dios re' i korik naa aq'orom? inki. 17Re' i Micaías je' wili xuq'or: Re' hin xwilow chi re' taqe i ki soldado i aj Israel chi kitukem kiib' pantaq rax chee' je' kikab' i tentzun ma' xta cha'jen keh. Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Re' taqe i soldado wili ma' xta chik cha'jen keh neerub'an chi nee kiooj pankipaat chi suq kik'ux, inki. 18Eh re' reey Acab je' wili i xuq'or reh i reey Josafat: Re' hin korik i xnuq'or aweh chi re' winaq re' re' ma' junriim ruq'orom weh i holohik, xa re' wo' hoq i ma' holohik taj i ruq'or rib'iral weh, inki. 19Re' Micaías je' wili xuq'or: Chab'iraj taq, re' hin naa taq nuq'orom aweh chib'ih i xuk'uhtaaj i QaJaaw: Re' hin xwilow chi re' QaJaaw Dios tzunlik paruloq'laj ye'aab' pan taxaaj: Eh chu'nchel i ruánjel pa'alkeeb' i koq chi junsuut, chi je' parusak'aaj, chi je' parutz'eet. 20Re' QaJaaw Dios xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Awach nenooj k'amwoq reh i reey Acab reh chi nenooj Ramot wilik ar Galaad reh chi neenkanteesjik? inki. Eh wilik taqe i ánjel xkiq'or jinaj i na'ojb'al, eh wilik taqe i tokoom i xkiq'or. 21Eh xwilow chi jinaj i uxlab'al xk'ulik rupab'aa' riib' chuwach i QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' hin nee kinooj, panotob'il ti chik nenooj nuk'am inki. Eh ¿Nik' wach rub'aan neena a'n? i nuchjik ruum i QaJaaw. 22Re' uxlab'al re' re' je' wili xuq'or: Re' hin neenuq'or keh panuxlab'al chu'nchel ijalal q'orik reh chi neenkichuk reh i q'orik i reey Acab, re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: ma' xta reet hiy cha a'n ruuk' i Acab, je' rukab' xqaq'or, inki. 23Je' aj re' noq yu'naak xuyeew q'ab' reh i uxlab'al re' re' chi naa ruminim taqe chupaam i chukuj q'orik ijalal q'orik. Re' QaJaaw Dios xuq'or chik chi naa ruchaliik i ti' k'axik cha naah, inki Micaías. 24Eh re' i Sedequías rak'uun i Quenaana jalal ruq'oral i Dios xujil i koq riib' ruuk' i Micaías xuyeew i koq chi q'ab'iis i panaq'wach, je' wili xuq'or reh: ¿Mi xelik wuuk' re' hin i Ruxlab'al i Dios reh chi xq'orik awuuk' i hat? inki. 25Re' Micaías je' wili i xuq'or: Re' hat kore' naa akojom rehtaal mi korik i xnuq'or aweh noq k'ul naa awojiik chi keb'anik awiib' chupaam taqe i paat ruum ayo'jiik, inki. 26Eh re' Acab kireey i aj Israel je' wili xuq'or: Chachop taq i Micaías chak'am taq reje chuwach i Amón i wilik chi taaq'anik chinaah i tinamit, chak'am wo' taq reje chuwach i Joás re' i wak'uun. 27Eh cha q'or taq keh chi re' hin xinq'orik chi kiyeew pantz'ilom. Eh xa pajooj i ruwa' ruhaa' neenkiyeew korehtaal chik kinsutinik chee hin chi suq nuk'ux, inki. 28Re' i Micaías je' wili i xuq'or: Wila' xat sutinik cho chi suq ak'ux iraaj ruq'orom chi ma' re' tee Dios xq'orik weh i xnuq'or, inki. Eh je' wili xuq'or keh i tinamit: Re' taq i hat xab'iraj taq i xnuq'or, inki. 29Re' Acab kireey i aj Israel, ruch'ihil i Josafat kireey i aj Judá xiooj chi q'aq'inik pan tinamit Ramot wilik paruyuq'ul i Galaad. 30Eh re' i kireey i aj Israel, je' wili xuq'or reh i Josafat kireey i aj Judá: Re' hin naa nujalam wach i nuso' noq neekinokik chi q'aq'inik. Eh re' hat re' nuso' neenakoj, inki. Re' Acab i kireey i aj Israel xujal wo' wach i ruso' noq xokik chi q'aq'inik. 31Eh re' i kireey i aj Siria ruq'orom chik keh i kab'laj ru ka'winaq chi kajaaw i soldado i kik'amwik rub'eeh taqe i rukareta chi ma' awach ta chik jino'q i tokoom naa kianam reh, xa re' wo' hoq i Acab i kireey i aj Israel. 32Eh noq xkilow wach i Josafat taqe i kajaaw soldado i kik'amwik rub'eeh taqe i kareta xkikapaaj chi re' i kireey i aj Israel, xkikotej riij reh chi naa kianam reh. Eh noq xrilow i reey Josafat chi je' re' xuk'er chii' xupahqaaj chi naa rutoob'jiik. 33Eh noq xkilow chi ma' re' taj i Acab kireey i aj Israel ma' xkian ta reh xkikanaa' wo' chik kahnoq. 34Eh jinaj keh i ki soldado i aj Siria xukut reje panteew i ru flecha manlik xokik pank'ulb'al riib' i ru nimlaj pulato ch'ihch' i Acab kireey i aj Israel tz'eht xponik reqaroq i reh. Eh re' reh je' wili xuq'or reh imb'esanik reh i rukareta: Chasutej i kareta, re' hin xinkireq chik kimik weh kinawesaj reje panq'aq'inik ayu', inki. 35Eh chayeew i q'aq'inik inki a'n chupaam i q'iij re' re'. Re' i Acab kireey i aj Israel xkipab'aa' parukareta chi kilariik taqe i aj Siria. Xa re' la' re' i rukik'eel i ruhopeel xamb'ehik chik rooq chupaam i rukareta. Eh noq xokik i q'iij xkimik i reey Acab. 36Eh noq okik chik i rub'an qohoq i q'iij je' wili i xq'orarik: Re' taqe i soldado naa kojiik pankipaat, pan kitinamiit chi kiju'junaal, inki. 37Re' i Acab i kireey i aj Israel xkimik xkik'am reje pan tinamit Samaria, ar xkimuq'aa'. 38Eh ar Samaria wilik jinaj i ha' inki a'n wii' kitiin i k'oyoom laj ixoq. Chupaam i ha' re' re' xkitz'aj wach i rukareta i reey Acab, eh re' taqe i tz'i' xi req' wik reh i rukik'eel je' rukab' i xuq'or Dios. 39Re' taqe i ruk'uliil xub'an i reey Acab, i paat i xub'an wii' taaq'anik xuyejaa' ruuk' ab'aj marfil, ruch'ihil taqe i tinamit xuyejaa'. Ar tz'ihb'amaj rehtalil chupaam taqe i huuj ree Crónicas. Re' wo' tz'ihb'amaj wii' i xkian taqe i xi wihik chi reyil Israel. 40Re' reey Acab xkimik reje xooj taqe rureq i rumaam rati't. Eh re' chik i Ocozías i rak'uun xkahnik chi reyil chi jilow. 41Noq kijib' haab' chik rokiik chi reyil i Acab Israel, re' i Josafat i rak'uun i Asa xokik chi reyil Judá. 42Re' Josafat ho'lajuuj ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil, eh ho'oob' ru ka'winaq haab' xub'an i reyil Jerusaleem. Re' i rutuut i Josafat Azuba i rub'ihnaal, rixq'uun i Silhi. 43Eh xk'acharik parukorkiil je' rukab' i xub'an i Asa i rajaaw, ma' xukanaa' ta rub'aan. Eh xub'an i holohik chuwach i QaJaaw Dios. Xa re' la' ma' xresaj ta wo' taqe i artaal chikinaah inajt kinaah yuuq'. Eh re' taqe tinamit konkik'at i kimayiij, konkik'at i insensia chikinaah i artaal chi loq'oomb'al reh i kitiyoox. 44Re' i reey Josafat xuk'am riib' panotob'il ruuk' i Acab kireey i aj Israel. 45Re' taqe i ruk'u'liil i xub'an i xuk'uhtaaj i Josafat, ruch'ihil taqe i q'aq'inik xub'an, Ar tz'ihb'amaj rehtalil chupaam taqe i huuj reh i Crónicas, re' wo' i tz'ihb'amaj wii' i xkian taqe i xi wihik chi reyil Judá. 46Eh re' i reey Josafat x-esanik keh i winaq, ixoq chupaam i tinamit i xib'anik reh i k'oyomal ruuk' i kilooq'jiik taqe i tiyoox. Re' taqe i loq'ineel re' re' xawilkeeb' wo' chaloq chuwach i Asa i rajaaw i Josafat. 47Chupaam i q'iij re' re', ma' xta naq reey Edom, xa jinaj naq i aj taq'oom wilik ar. 48Re' reey Josafat wilik taqe i barco xuyejaa' je' rukab' i wilkeeb' Tarsis reh naq chi naa kojiik nah ha' Ofir k'amb'al naq chaloq i oro, xa re' la' ma' xi ponik ta wo' hoq ruum xipaxib'ik i barco, ar Ezión-geber. 49Re' i reey Ocozías rak'uun i Acab je' wili i xuq'or reh i reey Josafat: Re' hat cha taq'aaj taqe reje a soldado pan barco kuch'ihil taqe i nu soldado i hin, inki. Eh re' i Josafat ma' xraaj taj. 50Eh re' reey Josafat xkimik reje ar xkimuq'aa' i muhqinaq taqe wii' i rumaam rati't chupaam i rutinamiit i David. Eh re' chik i Joram i rak'uun xkahnik chi reyil chi jilow. 51Noq wuqlaj haab' chik rokiik chi reyil i Josafat ar Judá re' Ocozías rak'uun i Acab xokik chi reyil chikinaah i aj Israel ar Samaria. Eh kiib' haab' xwihik chi reyil. 52Eh re' taqe i yiib' wach na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios, ma' xukanaa' ta rub'aan i yiib' wach na'ojb'al xkian i rutuut rajaaw. Eh je' wo' hoq i na'ojb'al xub'an i Jeroboam rak'uun i Nabat re' xminwik keh pamahk i aj Israel. 53Eh xuloq'ej xuyeew runimaal wach i tz'aqoj tiyoox Baal, je' rukab' i xub'an i rajaaw pampeet. Ruum i xub'an re' re' i Ocozías xujosaj chaloq i rujosq'iil i QaJaaw qaDios i hoj, hoj aj Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\