1 REYES 21

1Eh xwihik jinaj i winaq Nabot i rub'ihnaal aj Jezreel, rutikim junseht i ru-uuva ma' najt ta ruuk' i paat i rub'an wii' i taaq'anik i Acab wilik chi reyil Samaria. 2Eh re' i reey Acab je' wili i xuq'or reh i Nabot: Chayeew weh i ye'aab' reh aa-uuva, reh chi neenutik chib'ih weh ar, ruum ma' naj ta wilik ruuk' i nupaat i nub'an wii' taaq'anik, q'e' chik chihooj i ye'aab' neenuyeew aweh chi jilow, wila' inawaaj nee wo' nutoj aweh chi tumiin, inki. 3Re' Nabot je' wili i xuq'or reh i Acab: Ma' ta naq nee ruyeew q'ab' weh i Dios chi neenuk'ayej aweh i nuye'aab' wili ruum xa re' wo' taqe i numaam wati't xikananiik kahnoq weh, inki. 4Re' reey Acab intz'irik wach, eh kaqrinaq noq xooj chupaam i paat i rub'an wii' i taaq'anik ruum i xq'orarik reh ruum i Nabot chi ma' naa ta ruye'ariik reh i ye'aab' re' re' xkanab'jik kahnoq reh ruum i rumaam rati't. Eh xooj ruyok'aa' riib' xusutej i koq i wach, wach tz'aq ma' kota chik xraaj ruwa'. 5Xrilow chi je' re' i Jezabel i rehk'een xooj i koq ruuk' xupahqaaj reh chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq q'e' intz'irik awach ma' nawaaj ta awa'? inki. 6Re' reey Acab je' wili i chaq'wik xub'an: Re' hin intz'irik nuwach ruum xnupahqaaj naq reh i ruye'aab' i Nabot aj Jezreel, eh ma' xuyeew ta weh, inki. 7Eh re' i Jezabel i rehk'een je' wili i xuq'or: Ayu' Israel re' hat reey tib'anik taaq'anik, wukteen ma' intib'ik ak'ux cha a'n awa' re' hin neenusik' chi riij chib'ih i neena a'n noq neenawehchaaj i ye'aab' ru-uuva i Nabot, inki. 8Re' Jezabel xutz'ihb'aaj reje jinaj i huuj parub'ihnaal i rub'ahiil xukoj reje i rehtaliil i rulopq'aaq' i reey chuwach, eh xutaq'aaj reje keh taqe k'amal b'eeh chi kixilak taqe i rutinamiit i Nabot. 9Eh chupaam taqe i huuj je' wili xutz'ihb'aaj reje: Re' taq i hat chawesaj taq ruq'orkiil chi kikuy kiwa' i tinamit, eh chatzunaa' taq i Nabot chikiwach. 10Nee taq inak'am chaloq kiib'-oq i winaq i yiib' wach kina'ojb'al chuwach i Nabot nee ti chik inkiq'or chi re' reh xub'aj i Dios, eh chi xub'aj i reey, eh nee taq i nak'am reje i Nabot chi riij i tinamit ar taq neenak'utib'eej chi ab'aj reh i rukanteesjiik, inki reje. 11Eh re' taqe i k'amal b'eeh i kitaaq'anik chi kixilak i rutinamiit i Nabot xkian wo' taqe i xutz'ihb'aaj reje i Jezabel. 12Xkesaj wo' ruq'orkiil chi naa kikuyum kiwa' i tinamit, eh xkitzunaa' kiib' chuwach i Nabot. 13Eh xi chalik wo' hoq i kiib' chi winaq yiib' wach kina'ojb'al xkitzunaa' i koq kiib' chuwach i Nabot. Eh xkikoj ru mahk kiq'or chuwach i tinamit chi re' i Nabot xub'aj i Dios, chi xub'aj i reey. Ruum i re' xkik'am reje kochiriij i tinamit i Nabot, ar xkikutib'eej chi ab'aj reh i rukanteesjiik. 14Chi riij i re' xkitaq'aaj ruq'orariik reh i Jezabel chi xkikutib'eej chi ab'aj i Nabot, eh chi xkimik ruum i re'. 15Eh noq xrib'iraj rib'iral i rukimiik i Nabot i Jezabel je' wili xuq'or reh i Acab i rub'ahiil: Yu'naak neerub'an chi neenooj achop nah chi aweh i ye'aab' rutikim wii' ru-uuva i Nabot re' i ma' raaj ta ruk'ayem aweh. Ruum re' Nabot ma' k'achlik ta chik xkikansaj chik, inki. 16Noq xrib'iraj rib'iral i reey Acab chi xkimik chik i Nabot jumehq'iil xooj ruchop naah i ye'aab' rutikim wii' ru-uuva i Nabot. 17Re' i QaJaaw Dios xuq'oreej chee Elías i jalalruq'oral i reh Tisbe i rutinamiit je' wili xuq'or reh: 18Yu'naak i hat hiy ruuk' i Acab kireey i aj Israel re' i patim ar Samaria. Chupaam i junk'aam wili ar wilik, chupaam i ye'aab' rutikim wii' ru-uuva i Nabot, re' i xooj ruchop naah chi reh. 19Eh je' wili i neenaq'or reh: Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or chawiij ruum chi xakansaj i Nabot xaq'uch i ruye'aab' chupaam i ye'aab' xkireq' wii' i tz'i' i rukik'eel i reh chupaam wo' i ye'aab' re' re' naakireq'em i tz'i' akik'eel i hat, tiko'q reh, inki. 20Re' reey Acab je' wili ruchaq'weesjiik i Elías xub'an: ¿Mi nawixow nuwach re' hat? Mi xinareq chub'aan i yiib' wach na'ojb'al, inki. Eh re' Elías je' wili i chaq'wik xub'an: Korik chi xat nureq chi rub'aan i yiib' wach na'ojb'al. 21Je' aj re' noq re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or chawiij naa nuye'em i ti' k'axik cha naah. Eh naa rukuxiik nusacham wach awiih aamaam. Eh ma' jino'q chik i winaq re' ruuk' i awach aweh i hat naa nukanaam, chi je' taqe patroon, chi je' taqe wilkeeb' chi mosojik. 22Re' hin naa nusacham kiwach awach aweh je' rukab' i xnub'an keh i awach reh i Jeroboam rak'uun i Nabat. Je' rukab' i xnub'an keh i awach reh i Baasa rak'uun i Ahías, ruum xajosaj wach i nujosq'iil noq ma' xinanimaj taj, eh xamin taqe pamahk i aj Israel, inki, Dios. 23Eh chi riij i Jezabel awehk'een je' wili i xuq'or i QaJaaw Dios: Re' Jezabel re' taqe i tz'i' naa ruk'uxwiik reh i wilik wii' i tz'aq kotimaj wii' riij i ye'aab' Jezreel. 24Re' taqe i rak'uun rixq'uun naakikimiik pan tinamit re' taqe i tz'i' naa ruk'uxwiik keh. Eh re' taqe naa kikimiik pantaq ab'iix re' taqe k'uch naa ruk'uxwiik keh, inki. 25Eh ma' awach ta chik jino'q xb'anik reh i xub'an i reey Acab. Xa re' i yiib' wach na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios, ruum xminarik chupaam ruum i Jezabel i rehk'een. 26Eh xti q'e' wo' chik yiib' wach i xub'an i reey Acab ruum xuloq'ej taqe i tiyoox je' rukab' i xkian i aj amorreo. Re' taqe i xi ehteesjik reje ruum i QaJaaw Dios pan kitinamiit i aj Israel. 27Noq xrib'iraj i Acab taqe i xuq'or i Dios xuweq i ruso' chi riij, eh xukoj i q'as wach itz'ihy chi riij xwirik ruuk' i ruso' re' re' xukuy ruwa', xan tz'irik chik wach noq imb'ehik pamb'eeh. 28Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Elías Tisbe i rutinamiit: 29¿Mi xawilow i hat chi q'e' xuloch' riib' i Acab chi nuwach? Ruum chi xuloch' riib', re' hin ma' naa ta nuye'em i ti' k'axik chikinaah i rak'uun rixq'uun noq kok'achlik i reh. Kore' naa nuye'em i ti' k'axik chikinaah i rak'uun rixq'uun noq re' chik i rak'uun wilik chi reyil, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\