1 REYES 20

1Re' i Ben-adad i kireey i aj Siria xumol kiwach chu'nchel i ru soldado. Eh xumol wo' kiwach i kab'laj ru ka'winaq chi reey kuch'ihil taqe i kikawayu, i kikareta, xiooj chi q'aq'inik kuuk' aj Samaria xkikotej riij, xkian reh. 2Re' Ben-adad xutaq'aaj taqe i raj taqareel pan tinamit chi q'orob'jiik i Acab kireey i aj Israel je' wili i xkiq'or reh. 3Re' Ben-adad je' wili i xuq'or cho chawiij. Re' aa plata, aa oro re' taqe i awixoqil taqe awak'uun awixq'uun q'e' holohaq naa taqe aye'em weh, inki cha weh, inki taqe. 4Eh re' Acab kireey i aj Israel je' wili i xuq'or: ma' xta reet qajaaw reey neerub'an je' rukab' i xaq'or chaloq, nee kinkahnik cha weh i hin, je' wo' chu'nchel i chib'ih weh, inki. 5Re' Ben-adad wilik wo' chik iraaj taqareel xutaq'aaj reje ruuk' i Acab je' wili xkiq'or reh: Re' Ben-adad je' wili i xuq'or cho chawiij: Re' hin xnutaq'aaj chik ruq'orariik aweh chi re' aa plata re' aa oro, taqe awixoqil, taqe awak'uun awixq'uun naa taqe aye'em weh. 6Eh je' yu' i iqal naa wo' chik nutaq'aam taqe awuuk' i kikamanik wuuk' naakisik'im paam apaat i hat je' wo' hoq i kipaat i kikamanik awuuk'. Re' taqe chib'ih jariik q'e' holohaq naa kireqem naa kik'amam chaloq, inki. 7Eh re' Acab kireey i aj Israel xutaq'aaj kik'amariik taqe i k'amal b'eeh chupaam i tinamit, je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat inakoj taq rehtaal chi re' i Ben-adad xa nujot'ariik iraaj. Eh re' hin xnuk'ulaa' wo' naq reh chi naa nuye'em reh i nu plata, i nu oro, taqe wixoqil, taqe wak'uun i wixq'uun, inki. 8Eh re' taqe i k'amal kib'eeh, kuch'ihil chu'nchel i tinamit je' wili xkiq'or reh Acab: Manimaj reh chib'ih i ruq'or, eh maayeew reh chib'ih i ru pahq'aaj aweh, inki taqe. 9Re' reey Acab je' wili i xuq'or keh i raj taqareel i Ben-adad: Chaq'or taq ponoq reh i Ben-adad chi re' i xutaq'aaj cho rupahqaljiik weh pampeet neenuyeew reh. Eh re' i rupahqaaj weh yu'naak ma' nee ta nuyeew reh, inki. Eh re' taqe aj taqareel xponik wo' kiq'or i xq'orarik reje keh. 10Noq xrib'iraj chi je' re' i Ben-adad je' wili i xutaq'aaj reje ruq'orariik reh i Acab: Re' hin i ruk'ul chi nee kinkikansaj taqe i nudios, wila' ma' xnusach taq awach. Ruum re' i ye'aab' Samaria ma' naa ta rumanlojiik chi kiye'aab' i ruk'ihaal nu soldado naa nuk'amam reje chi wiij, inki. 11Eh re' i Acab i kireey i aj Israel je' wili i xutaq'aaj ruq'orariik reh i Ben-adad: Maaq'or peet chi naa asacham wach i nutinamiit, noq komajaa' ta naa an, inki. 12Noq xrib'iraj i Ben-adad noq uk'ik i rub'an chupaam i ru-itz'ihy naah paat, ruch'ihil taqe i reey wilkeeb' chi riij je' wili xuq'or keh i kikamanik ruuk': Chayejaa' taq awiib' reh chi nee taq tiooj q'aq'ineel pantinamiit Samaria, inki. Re' keh xkiyejaa' wo' kiib' chi ojik. 13Eh jinaj i jalal ruq'oral i Dios xuk'uhtaaj riib' chuwach i reey Acab je' wili i xuq'or: Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Atoob' ta re' hat inawilow chi re' taqe i aj ixowaal re' re' yohb'aal wach kik'ihaal re' hin yu'naak naa ruq'asam taqe panaq'ab', reh chi nee nanaab'eej chi re' hin i k'achlik Dios, inki. 14Re' Acab je' wili xuq'or: ¿Awach aj pan q'ab' naa ruq'asam taqe i aj ixowaal re' re'? inki. Re' jalal ruq'oral i Dios je' wili i xuq'or: Re' QaJaaw Dios xuq'or chi pan kiq'ab' taqe i k'ijolaq intoob'inik keh taqe i kib'anik i taaq'anik chupaam i ju'jun chi tinamit, inki. Re' reey Acab je' wili xuq'or: Awach naa rutik'aniik i q'aq'inik, inki. Re' hat naa aatoq'aniik reh, inki. 15Re' Acab xutaq'aaj kik'amariik i soldado kok'ijool i kitoob'inik keh i kib'anik taaq'anik chupaam taqe i tinamit xrajlaaj kiib' siento ruuk' kab'laj ru ka'winaq chi kiib', eh xumol wo' kiwach i soldado wilkeeb' Israel xrajlaaj taqe wuquub' miil chi kiib'. 16Eh noq xponik kab'lajora i q'iij re' taqe re' xkitoq'aa' q'aq'inik, re' noq re' i Ben-adad k'ahchi' chi xohk'rik paru-itz'ihy naah paat ruch'ihil taqe i kab'laj ru ka'winaq chi reey i xkian jinaj wach kik'ux ruuk. 17Re' taqe xi okik i koq chi peet b'eeh re' taqe i k'ijool intoob'inik keh i kib'anik i taaq'anik chupaam i ju'jun chi tinamit. Noq xkilow taqe i rukojom chi cha'jinik i Ben-adad chi xiooj k'oloq, jumehq'iil xooj kiq'or reh i Ben-adad chi wilik taqe winaq xi chalik Samaria. 18Re' i Ben-adad je' wili i xuq'or: Atoob' ta suq kiil k'uxliis inkik'am chaloq, atoob' ta chi q'aq'inik xi chalik cha chop taq weh chi k'achlik kiwach, inki. 19Re' taqe i k'ijool xiooj chi peet b'eeh intoob'inik keh i kib'anik taaq'anik chupaam i ju'jun chi tinamit, xam reje chikiij taqe i soldado aj Israel. 20Eh re' i ju'jun chi soldado re' re' ju'jun i aj ixowaal xkikansaj re' ruuk' taqe i aj Siria. Re' taqe i aj Siria xkimol chi elik, xi ajimjik reje kuum i aj Israel, xa re' la' re' Ben-adad kireey i aj Siria xumol chi elik rij kawáyu, ruch'ihil taqe kiib' ixib' i soldado xiooj chi riij i kawáyu. 21Re' i Acab i kireey i aj Israel xelik reje xub'an keh i soldado xiooj chi riij i kawáyu xkehchaaj i kikawayu, je' wo' hoq i kikareta reh q'aq'inik, yohb'aal wach taqe i aj Siria xukansaj. 22Eh re' jalal ruq'oral i Dios xooj wo' chik k'oloq ruuk' i Acab kireey i aj Israel je' wili xuq'or reh: Tisutinoq wo' chik reje panatinamiit cha tijej taqe chi korik a soldado ruum je' yu' pan jinaj haab' naa wo' chik ruchaliik chi q'aq'inik awuuk' i kireey i aj Siria, inki. 23Re' taqe i nimaq wach kikamaj ruuk' i reey Ben-adad je' wili xkiq'or: Re' taqe ki dios i aj Israel wilik rajaawriik chinaah taqe i yuuq', ruum aj re' xkian qeh. Eh wila' xooj qa'an i q'aq'inik kuuk' wach k'ixkaab' xti korik inqaq'or chi re' chik i hoj nee qohb'anik keh. 24Xa re' la' chib'ih i naa a'nam i hat yu'naak re' chi naa awesam taqe i kab'laj chi reey, xakoj taqe chi k'amal kib'eeh i soldado. Tokoom i nee nakoj chi kijilow re' ruuk' taqe i aj q'aq'ineel chi korik. 25Nee wo' chik inamol kiwach i soldado je' kik'ihaal i xb'aan keh. Eh je' wo' k'ihaal taqe kawáyu, je' wo' k'ihaal i kikareta. Chi je' re' nenooj qak'ulb'ilej taqe i ki soldado i aj Israel wach k'ixkaab' konee aj inawil re' wii ma' neen qa'an keh, inki taqe. Eh re' reey Ben-adad xub'an wo' hoq i xq'orarik reh. 26Eh jinaj-oq chik haab'rik'iiki re', re' Ben-adad xtohq'ik rajlaam taqe i ki soldado i aj Siria, xuk'am taqe reje Afec reh chi xiooj aj q'aq'ineel kuuk' i ki soldado i aj Israel. 27Re' i ki soldado i aj Israel xi ajaljik wo' hoq xkik'am i chib'ih ke, eh xooj kik'ul taqe i aj Siria. Re' taqe aj Israel xooj kiyejaa' kiye'aab' chi k'ulwaach i wilkeeb' wii' i aj Siria. Re' taqe i ki soldado i aj Israel xa je' kik'ihaal ka'ch'uq chi kaprax. Eh re' i ki soldado i aj Siria xiik' naah kik'ihaal kinujisaj wach i k'ixkaab'. 28Eh xponik wo' chik i jalal ruq'oral i Dios ruuk' i Acab kireey i aj Israel je' wili i xuq'or reh: Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' taqe i aj Siria i xkiq'or chi xa re' wo' hoq nah taq yuuq' wilik wajaawriik, eh chi ma' xta wajaawriik wataq k'ixkaab'. Ruum i xkiq'or re' re' naa nuq'asam panaq'ab' chu'nchel i ruk'ihaal chi aj Siria re' re', reh chi re' hat neenanab'eej chi re' hin i k'achlik Dios. 29Eh wuq'uub' q'iij xi wihik pan kiye'aab' ar i aj Israel chi k'ulwaach taqe kuuk' i aj Siria. Paruwuuq q'iij xkitoq'aa' q'aq'inik i aj Israel xa chuwach i jinaj q'iij xkikansaj i jinaj siento miil chi ki soldado i aj Siria re' ruuk' i xa chi koq kib'ehik. 30Re' taqe i ma' xikimik taj xkimol chi elik xiooj pan tinamit Afec, xa re' la' re' tz'aq kotimaj wii' riij i tinamit q'ehb'ik chikinaah, eh wuquub' ru ka'winaq miil chi ki soldado i aj Siria. Eh re' reey Ben-adad xumol chi elik xponik pan tinamit xa aha' ta chik ma' rukeb'aa' riib' chupaam taqe i paat. 31Re' taqe i nimaq wach kikamaj ruuk' je' wili xkiq'or: Re' hoj qib'iram rib'iral chi re' taqe i kireey i aj Israel wilik ketelinik wachiis kuuk'. Re' hoj qab'ak' i qak'ahaam chi qalaq qakoj i q'as wach itz'ihy chiqiij. Eh nee qohooj ruuk' i Acab neenqapahqaaj qakuyb'al reh, ma' nee ta oon naq inche qoh rukansaj, inki taqe. 32Eh xkikoj wo' reje i k'ahaam chi kalaq je' wo' hoq i q'as wach itz'ihy chikiij, xiooj ruuk' i Acab kireey i aj Israel je' wili i xkiq'or reh: Qajaaw reey, re' Ben-adad i qareey xuq'or chaloq chi nee ta tii ruko'leej riij i nuk'achariik, inki taqe. Re' Acab je' wili i xuq'or: ¿Mi kok'achlik wo' re' taq aareey? Chi wee hin je' jinaj wasb'ees noq wilik, inki. 33Re' taqe i nimaq wach kikamaj ruuk' i Ben-adad xsuuqb'ik kik'ux noq xkib'iraj chi je' re', eh jumehq'iil xkiq'or reh chi je' wili: Re' aawas noq wilik inaq'or k'achlik, inki taqe. Chak'am taq cho weh re' inki noq chaq'wik i Acab. Re' i reey Ben-adad xooj wo' hoq, noq xponik, re' Acab, xuk'am reje parukareta. 34Re' Ben-adad je' wili i xuq'or reh i Acab: Re' hin nee wo' chik i nuq'asaj aweh jarseht i tinamit ruq'uchum i wajaaw reh aawajaaw i hat. Eh neenayejaa' ak'aayb'aal ar Damasco, je' rukab' i xuyejaa' Samaria i wajaaw i hin, inki. Re' i Acab je' wili i chaq'wik xub'an: Re' hin i nuq'or aweh chi nee tiooj ruum i xayejaa' wach wuuk' re' re', inki. Re' Acab wilik i xkiyejaa' wach ruuk' i Ben-adad xutaq'aaj reje ma' xta xruchej. 35Eh jinaj keh i jalal ruq'oral i Dios je' wili i xuq'or reh i ruch jalal ruq'oral i Dios re' QaJaaw Dios xuq'or: Chi naa kiin ayok'om ruuk' ach'ihch', inki. Re' ruch'ihil ma' xraaj ta rub'anam. 36Re' jalal ruq'oral i Dios je' wili xuq'or: Ruum chi ma' xanimaj taj i xuq'or i Dios jinaj i kaq b'ahlam naa ruk'uxwiik aweh noq nee ti elik reje wuuk', inki. Noq xelik reje i jinaj ruuk' i ruchjalaal ruq'oral i Dios xuk'ul jinaj i kaq b'ahlam pamb'eeh xkanteesjik ruum. 37Eh re' i jalal ruq'oral i Dios xooj wo' chik ruuk' i winaq jinaj je' wili i xuq'or reh: Kinayok' ruuk' ach'ihch', inki. Re' winaq xusak', eh xuyok' i jalal ruq'oral i Dios. 38Eh re' i jalal ruq'oral i Dios xub'ak' reje i naq wach ruuk' jinaj i itz'ihy reh chi ma' xnaab'jik ta wach xooj rupab'aa' riib' chi b'eeh chi ruyub'jiik i Acab kireey i aj Israel. 39Noq xik'ik ponoq ar i Acab kireey i aj Israel re' jalal ruq'oral i Dios kow xuq'or chi je' wili: Re' hin, hin awaj kamanoom xinooj chi peet b'eeh chikiwach i aj q'aq'ineel. Eh jinaj i soldado xuk'am cho weh jinaj i winaq je' wili i xuq'or weh: Chacha'jeej weh chi korik wila' xelik chawach neenatoj riij ruuk' ak'achariik, oon neenatoj riij ruuk' i ho'lajuuj libra rahliil chi plata, inki weh. 40Eh noq re' hin k'ul inooj i nukapeb'aal xumol chi elik i winaq ma' kota chik xqilow wach, inki jalal ruq'oral i Dios. Re' i reey je' wili i xuq'or: Re' wo' hat xat q'orik chi naa aye'ariik chutojariik amahk, eh je' wo' re' rutojariik riij naa a'nam, inki. 41Eh re' i jalal ruq'oral i Dios jumehq'iil xresaj itz'ihy rub'ak'am wii' inaq'wach. Eh re' i reey xukoj rehtaal chi re' reh jinaj keh i jalal ruq'oral i Dios. 42Re' i jalal ruq'oral i Dios je' wili xuq'or reh i reey Acab: Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Ruum chi re' hat ma' xakansaj taj i winaq nuq'orom naq i hin chi naa rukanteesjiik re' hat naa akanteesjiik chi jilow. Eh re' aatinamiit i hat naa rusahchiik wach chi jilow i rutinamiit i reh, inki. 43Noq xrib'iraj chi je' re' i kireey i aj Israel xooj pan tinamit Samaria, chi ntz'irik wach chi kaqrinaq xumin i koq riib' chupaam i paat i rub'an wii' i taaq'anik.


Copyright
Learn More

will be added

X\