1 REYES 2

1Noq xrik'raaj i reey David chi ach k'isiin ma' inkimik xuk'uhb'alej i rak'uun Salomón, je' wili i xuq'or reh: 2Re' hin naa nukimiik, je' rukab' noq kikimik i tinamit sut i wach ak'al. Re' hat chakowej awiib', cha chop ak'ux chub'aan i holohik. 3Eh naa wo' a'nam aha' wilik ataq'ab'jiik naa rub'anam aaWaJaaw aaDios, naa wo' a'nam aha' wilik iraaj i reh naa animam aak'uhb'aaljiik i rub'an. Eh naa a'nam taqe i ruq'or i ruk'uhb'aal, je' wo' taqe i tirutijej wii' naa wo' a'nam taqe i ruq'or aweh je' rukab' taqe i tz'ihb'amaj chupaam i k'uhb'aal ye'ooj ree Moisés. Reh chi nee nelik korik chib'ih jariik taqe i naa a'nam xa aha' pa' nee tiooj i k'oq. 4Reh chi neenooj eloq wach i ruq'orom cho weh i QaJaaw Dios, re' i xuq'or weh chi je' wili: Wila' re' taqe awak'uun awixq'uun xi k'acharik parukorkiil chi nuwach. Eh wila' xkian i korik chu'nchel kik'ux, chu'nchel i kánima, juneliik re' taqe awak'uun awiih aamaam naa kokiik chi reyil chikinaah i aj Israel, inki. 5Re' hat Salomón aweht'al chib'ih i xub'an aweh i Joab i rak'uun i Sarvia, noq xukansaj taqe i kiib' chi kajaaw i k'amal kib'eeh a soldado aj Israel. Re' i Abner rak'uun i Ner, eh re' i Amasa rak'uun i Jeter. Re' taqe re' xukansaj taqe ma' re' ta paruq'ijil q'aq'inik, q'ajb'al wach ikaansanik xb'aan panq'aq'inik. Eh re' i Joab xukoj panunaah taqe ikaansanik xub'an re' re'. 6Re' hat wilik-oq ana'ojb'al chub'aan i naa a'nam korehtaal inakansaj i Joab maa kanaa' chi pansuqkiil k'uxliis neenkimik reje. 7Eh re' taqe i riih rumaam Barzilai aj Galaad naa aketelaam kiwach, naa ayuq'eem taqe awuuk' noq naa a'nam awa' ahaa' nah mexa ruum re' keh xitoob'inik weh noq elik i nub'an chuwach i Absalón aawas. 8Eh naa wo' ruwihiik awuuk' i Simei rak'uun i Gera aj Behurim re' ruuk' taqe i riih rumaam Benjamín. Re' i Simei ma' k'isiin taj i nub'ajariik xub'an noq ojik i nub'an Mahanaim. Eh koq'uun chik xooj chi nuk'ulariik chi chii' i nim ha' Jordán. Eh ar xnuq'or reh i korik parub'ihnaal i QaJaaw chi ma' naa ta nukansam. 9Xa re' la' re' hat ma' naa ta akuyum ru mahk, re' hat wilik ana'ojb'al neenasik' chi riij nik' wach noq nee nakansaj, maayeew q'ab' chi pansuqkiil k'uxliis neenkimik reje, inki David. 10Re' reey David xkimik reje xooj rureq taqe i rumaam rati't. Ar xkimuq'aa' Jerusaleem chupaam i rutinamiit. 11Eh re' David ka'winaq haab' xwihik chi reey ar Israel, wuquub' haab' xwihik chi reyil ar Hebrón. Eh oxlaj ru ka'winaq haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. 12Eh chi riij i re', re' chik i Salomón xokik chi reyil chi jilow i David i rajaaw. Re' i Salomón holohik i reyil xub'an. 13Re' i Adonías rak'uun i tu' Haguit xooj ruuk' Betsabé i rutuut i Salomón. Re' Betsabé je' wili i xuq'or: ¿Mi suq kiil k'uxliis i xak'am chaloq? inki. Re' Adonías je' wili i xuq'or: Suq kiil k'uxliis ixnuk'am chaloq. 14Re' hin xa jinaj i q'orik xchalik nuq'or aweh, inki. Re' Betsabé je' wili i chaq'wik xub'an: Neerub'an chi neenaq'or, inki. 15Re' Adonías je' wili xuq'or: Re' hat aweht'al chi re' naq i hin xi nokik chi reyil, eh chu'nchel i qatinamiit Israel xkaaj naq chi re' hin xin kahnik chi reyil. Eh yu'naak re' chik i Salomón i nuchaaq' xkipab'aa' chi reey ruum je' re' i xraaj i QaJaaw Dios ruuk', inki. 16Re' hin jinaj otob'il i nupahqaaj aweh, inwaaj chi neena a'n, inki. Re' Betsabé je' wili i xuq'or: Chapahqaaj chib'ih jariik inawaaj, inki. 17Re' Adonías je' wili xuq'or: Re' hin i nupahqaaj otob'il aweh chi neenooj a'an ak'utaaj ruuk' i reey Salomón, re' hin weht'al chi nee ruyeew aweh i neenapahqaaj reh. Chaq'or reh chi nee ruyeew chi wehk'een i Abisag aj pan tinamit Sunam, inki. 18Re' Betsabé je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Neenooj nuq'or reh i reey Salomón, inki. 19Re' Betsabé xooj wo' ruq'or reh i reey Salomón i xuq'or i Adonías. Re' i Salomón xwuktik chaloq chi kulariik i rutuut xuk'utzaa' riib' chuwach, eh xooj wo' chik tzuhnoq paruye'aab'. Eh xutaq'aaj ruk'amariik jinaj i xiila reh chi xutzunaa' i rutuut chucheel. 20Re' Betsabé je' wili xuq'or reh: Re' hin jinaj i otob'il xchalik nupahqaaj aweh inwaaj chi neena a'n inki. Re' reey je' wili i xuq'or: Chapahqaaj weh chib'ih inawaaj nutuut re' hin neenub'an, inki. 21Re' Betsabé je' wili xuq'or: Re' otob'il i nupahqaaj aweh re' chi chayeew i Abisag aj pan tinamit Sunam chi rehk'een i Adonías i aawas, inki. 22Re' i reey Salomón je' wili i xuq'or reh i rutuut: ¿Chib'ih reet noq inapahqaaj weh chi naa nuye'em i Abisag aj pan tinamit Sunam chi rehk'een i Adonías inawaaj la' wo' naak chi nee nuq'asaj reh i wajaawriik chi reyil ruum re' reh i was? Eh re' i Abiatar i k'amal b'eeh aj tiij, ruch'ihil i Joab i rak'uun i Sarvia wilkeeb' chi riij, inki. 23Eh re' Salomón xuq'or i xti korik parub'ihnaal i QaJaaw Dios, je' wili xuq'or: Re' ta naq i QaJaaw Dios neen ye'wik weh chutojariik i mahk wila' ma' xnukansaj i Adonías chi riij i rupahqaaj weh. 24Re' hin, re' i k'achlik Dios ixpaab'anik weh chi reyil i chupaam i ye'aab' xub'an wii' i taaq'anik i wajaaw David. Re' i Dios xuyeew i rajaawriik chi nunaah i hin, chikinaah i wiih numaam je' rukab' i ruq'orom weh, re' hin i nuq'or chi naa rukanteesjiik i Adonías yu'naak, inki. 25Eh re' i reey Salomón xutaq'aaj i Benaía rak'uun i Joiada chukanteesjiik i Adonías. Eh re' i Benaía xub'an wo' hoq i xq'orarik reh. 26Re' reey Salomón je' wili i xuq'or reh i Abiatar i k'amal b'eeh aj tiij: Re' hat hiy chupaam aa ye'aab' ar Anatot, korik noq re' hat i ruk'ul wo' naq chi naa kaat nukansam ruum amahk, xa re' la' ma' naa ta kaat nukansam ruum xak'am reje i loq'laj kaxa chuwach i David i wajaaw, eh xak'ul wo' aweh i ti' k'axik i hat je' rukab' i xuk'ul i reh, inki. 27Je' aj re' noq re' reey Salomón xresaj i Abiatar chi k'amal b'eeh aj tiij. Ar aj re' xooj eloq wach i xuq'or i QaJaaw Dios ar Silo chikiij taqe i riih rumaam Elí. 28Eh noq xponik rib'iral ruuk' i Joab i re' xumol chi elik xooj rukeb'aa' riib' wach artaal chupaam i ru-itz'ihy naah paat i QaJaaw Dios xuchop riib' ruuk' i kab'chel i ruk'aa' i artaal. Xyo'jik ruum re' wo' naq haa' chi riij i Adonías atoob' ta ma' xokik ha' chi riij i Absalón. 29Eh xponik rib'iral ruuk' i Salomón chi re' Joab xooj rukeb'aa' riib' wach artaal chupaam i ru-itz'ihy naah paat i QaJaaw. Re' Salomón je' wili i xuq'or reh i Benaía rak'uun i Joiada: Chakansaj chaloq i Joab, inki. 30Re' Benaía xokik i koq paru-itz'ihy naah paat i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Joab: Re' reey Salomón xuq'or chi naa aweliik reje ayu', inki. Re' Joab je' wili i xuq'or: Re' hin ma' neetakinelik reje, neerub'an chi ayu' neekinkimik, inki. Re' i Benaía xooj wo' chik ruq'or reh i reey Salomón i xuq'or i Joab. 31Re' reey je' wili xuq'or reh i Benaías: Cha a'n aha' wilik i ruq'or aweh i Joab hiy cha kansaj ar reh chi nee nelik chi nunaah i hin i mahk xub'an noq xukansaj taqe i ma' xta wo' naq kimahk. Eh nee wo' nelik i mahk re' re' chikinaah taqe i riih rumaam i David i wajaaw. 32Re' QaJaaw Dios naa rukansaniik reh i Joab ruum re' reh xukansaj i kiib' chi winaq korik wach kik'ux chuwach i reh. Re' i xukansaj taqe ruuk' q'aslaj ch'ihch' chi ma' reht'al i David i wajaaw. Re' taqe xukansaj re' i Abner rak'uun i Ner kajaaw i k'amal kib'eeh i soldado ar Israel. Eh re' i Amasa rak'uun i Jeter kajaaw i k'amal kib'eeh soldado ar Judá. 33Eh re' kikimiik taqe re', re' wo' i Joab, eh re' taqe riih rumaam naakitojwiik wach chi juneliik. Eh chinaah i David i wajaaw re' chikinaah taqe i riih rumaam re' suq kiil k'uxliis reh juneliik naa ruye'em QaJaaw Dios, je' wo' chikinaah taqe i awach reh i wajaaw naa kokiik chi reyil chikinaah i aj Israel, inki. 34Eh re' Benaía xooj chupaam i ru-itz'ihy naah paat i Dios wach artaal xukansaj i Joab. Eh xutaq'aaj rumuq'ub'jiik chupaam i ruye'aab' wilik panchiq yuuq'. 35Eh re' reey Salomón re' chik i Benaía xukoj chi k'amal kib'eeh i soldado chi jilow i Joab. Eh re' chik i Sadoc xukoj chi k'amal b'eeh aj tiij chi jilow i Abiatar. 36Eh re' reey Salomón xutaq'aaj ruk'amariik i Simei, je' wili xuq'or reh: Re' hat neerub'an chi nee nayejaa' apaat ayu' Jerusaleem ayu' nee ti wihik ma' aha' ta chik nee tiooj. 37Ruum wila' xat elik reje ayu' xat ik'ik reje chi juntar i ha' Cedrón xti korik i nuq'or aweh chi naa kaat kikansam. Eh xa re' hat wilik amahk wila' xat kikansaj, inki. 38Eh re' i Simei je' wili ruchaq'weesjiik i reey Salomón xub'an: Ma' xta reet qajaaw reey neenub'an aha' wilik inaq'or, inki. Je' re' noq re' Simei najt xk'acharik Jerusaleem. 39Xa re' la' noq ik'inaq chik ixib' haab', kiib' i rumoso xaruloq'om i Simei xiooj ruuk' i Aquis rak'uun i Maaca. Re' Aquis i wilik chi reyil ar Gat. Eh xponik kiq'or reh i Simei chi kiib' taqe i rumoso xiooj ar Gat. 40Noq xrib'iraj chi je' re' i Simei xukoj reje riij i rub'uuruux xooj ruuk' i Aquis ar Gat chi rusik'ariik taqe i kiib' chi rumoso. Eh noq xureq taqe xuk'am wo' chik taqe chaloq Jerusaleem. 41Eh xponik kiq'or reh i reey Salomón chi re' Simei xponik chuk'amariik taqe i rumoso ar Gat xuk'am wo' chik taqe cho Jerusaleem. 42Eh re' reey Salomón xutaq'aaj ruk'amariik i Simei, je' wili xuq'or reh: ¿Mi ma' xnuq'or aweh re' i xti korik parub'ihnaal i QaJaaw Dios chi wila' xat elik reje ayu', eh nee wo' chik ti chalik xti korik i nuq'or aweh chi naa akimiik? Re' hat je' wili xaq'or weh: Re' hin neenub'an i xaq'or, tiki. 43Eh ¿Chib'ih reet noq ma' xa a'n taj i xti korik xaq'or parub'ihnaal i QaJaaw Dios, eh ma' xanimaj taj i xnuq'or aweh i hin? 44Eh re' hat aweht'al chu'nchel i xat mahkunik wii' chuwach i David i wajaaw. Eh ruum taqe xa a'n re' re' yu'naak i QaJaaw Dios naa ruye'em i ti' k'axik cha naah. 45Eh re' hin re' QaJaaw Dios naa rukuxisaniik weh. Re' wo' reh naa rupab'aniik keh chi reyil chi juneliik i riih rumaam i David i wajaaw, inki. 46Eh re' reey Salomón xuq'or reh Benaía chi naa rukansam i Simei. Eh re' i Benaía xukansaj wo' hoq i Semei. Je' aj re' noq re' i Salomón xkahnik chi reyil chi korik.


Copyright
Learn More

will be added

X\