1 REYES 19

1Re' i reey Acab xuk'utjaaj ree i Jezabel i rehk'een, chu'nchel i xub'an i Elías, eh nik' wach noq xkuxik taqe ruyok'om kalaq i kinimanik reh i Baal. 2Eh re' i Jezabel jinaj i aj taqareel xutaq'aaj chuq'orariik reh i Elías chi je' wili: Re' hin i ruk'ul chi nee kinkikansaj taqe nudios wila' je' yu' i iqal majaa' tinukansaj i hat chi je' rukab' kikanteesjiik xa a'n taqe i kinimanik reh i Baal, inki reje reh. 3Eh re' Elías noq xrilow chi panyohb'aal wilik i ruk'achariik xooj ruko'leej riib' Beerseba wilik paruyuq'ul i Judá, ar xukanaa' i rumoso. 4Eh re' reh xooj, jinaj q'iij xb'ehik reje panchiq yuuq', eh xponik rureq i juniwal i chee' enebro i b'ih, xutzunaa' riib' chi hi'lik chi ri'sil xa rootwaaj chik kimik je' wili i xuq'or: QaJaaw Dios manlik i ti' xnuk'ul chawesaj i nuk'achariik, ma' kota re' hin naa nukimiik, xikimik wo' taqe reje i numaam wati't, inki. 5Re' Elías xiyok'aa' riib' chi ri'sil i enebro xqajik i ruwiriik. Eh jinaj i ruánjel i QaJaaw xtz'a'inik i koq reh je' wili xq'orarik reh: Wukteen johtoq cha a'n awa' ahaa', i nuchjik. 6Re' reh xrik'raaj riib' i rilow jinaj i ma' kow ta laj kaxlanwi'k wilik i koq panaah re' ruuk' i xab'ahooj wach q'aaq', eh jinaj xaro i ruhaa'. Noq rub'anam chik ruwa' ruhaa' xqajik wo' chik chi wirik. 7Eh xk'ulik wo' chik iloq ruka'peech i ruánjel i QaJaaw xutz'aa'j wo' chik i koq i Elías je' wili i xuq'or reh: Wukteen cha a'n awa' ahaa' ruum konajt i b'ehik naa a'nam, inki. 8Re' Elías xwuktik johtoq xub'an ruwa' ruhaa'. Eh noq ye'ooj chik rukowiil ruum i wi'k ha' re' re' ka'winaq q'iij, ka'winaq aq'ab' xb'ehik reje. Korehtaal xponik chinaah i yuuq' Horeb re' inlooq'jik wii' i Dios. 9Noq xponik ar xokik i koq chupaam i jinaj jul, ar xrik'saj i jinaj aq'ab'. Eh ar xq'orob'jik cho ruum i QaJaaw Dios chi je' wili: Chib'ih jariik i na a'n ayu' Elías, i nuchjik. 10Re' Elías je' wili i ruchaq'weesjiik xub'an: QaJaaw Dios nim awajaawriik re' hin q'e' ti' tiwik'raaj ruum re' taqe i wuch aj Israel ma' xkian taj ayejaam wach kuuk'. Eh xkiyojib'eej taqe aa artaal, eh xkuxik kikansam ruuk' q'aslaj ch'ihch' taqe jalal aq'oral ach wo' re' hin xin kahnik, eh kinkaaj wo' kiin kikansam i hin, inki. 11Eh re' i QaJaaw je' wili xuq'or reh: Eleen cho chi riij i jul wilkaat wii', chapab'aa' reje awiib' chinaah i yuuq' chi nuwach, inki. Chupaam i jumehq' re' re' xik'ik i QaJaaw, eh xik'ik jinaj i runimaal teew xutarib'eej taqe yuuq', xupaxej taqe ab'aj chuwach i QaJaaw. Xa re' la' re' i QaJaaw Dios ma' xta naq chupaam i teew re' re'. Eh xik'ik wo' hoq jinaj i runimaal yihk, xa re' la' re' QaJaaw Dios ma' xta naq chupaam i yihk re' re'. 12Eh noq ik'inaq chik i yihk xik'ik i jinaj i q'aaq'. Xa re' la' chupaam i q'aaq' re' re' ma' xta naq i QaJaaw Dios. Noq ik'inaq chik i q'aaq' x-ib'irjik jinaj i ma' q'e' ta kowlaj choqik. 13Noq xrib'iraj i Elías xub'ur i wach ruuk' itz'ihy, xelik cho panjul xupab'aa' riib' chi chii' i jul, eh je' wili i xq'orarik reh: ¿Chib'ih i na a'n ayu' Elías? i nuchjik. 14Re' Elías je' wili i xuq'or: QaJaaw Dios nim awajaawriik, re' hin q'e' ti' tiwik'raaj ruum re' taqe i wuch aj Israel ma' xkian taj ayejaam wach kuuk'. Eh xkiyojib'eej taqe aa artaal, xk'uxik kikansam taqe jalal aq'oral ruuk' q'aslaj ch'ihch', ach wo' re' hin xin kahnik, eh kinkaaj wo' kiin kikansam i hin, inki. 15Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Elías: Tisutinoq wo' chik reje chupaam i b'eeh xat chalik wii', hiy reje panchiq yuuq' wilik ar Damasco. Noq nee ti ponik nenajalk'iij i aseite wach naah i Hazael neena pab'aa' chi kireey i aj Siria. 16Eh nee wo' najalk'iij aseite wach naah i Jehú rak'uun i Nimsi neenapab'aa' chi kireey i aj Israel. Eh je' wo' re' i neena a'n reh i Eliseo rak'uun i Safat wilik ar Abel-mehola, neenapab'aa' chijalal nuq'oral chi ajilow i hat. 17Chi je' re' nik' k'ihaal i aj Israel ma' nee ta kikanteesjiik ruuk' q'aslaj ch'ihch' ruum Hazael, re' i Jehú neenkansanik keh, nik' k'ihaal i ma' nee ta kikanteesjiik ruum i Jehú, re' i Eliseo neenkansanik keh. 18Eh ma' naa ta nuye'em q'ab' chi naa kikanteesjiik taqe i wuquub' miil chi aj Israel i ma' xkixuk'aa' ta kiib' chi kilooq'jiik i Baal, eh ma' xkitz'ub' ta ruuk' kichii', inki Dios. 19Eh re' Elías xelik wo' reje ar, xooj reje, eh xponik rureq i Eliseo rak'uun i Safat chi k'otooj paam ak'al i rub'an ruuk' i kab'laj k'uhl chi b'ooyax. Eh re' tz'apaab' wach k'uhl re' reh ink'amwik reje reh, eh re' Elías xresaj i ruso' xa rutak'aa' chi riij xukoj chi riij i Eliseo. 20Eh re' Eliseo xukanaa' taqe kahnoq i b'ooyax xooj rajimam riib' chi riij i Elías, je' wili xuq'or reh: Chayeew pee q'ab' weh chi nee taqe nooj nutz'ub' i nutuut wajaaw ch'aqb'al wiib' kuuk', chi riij i re' nee kinooj chawiij, inki. Ma' xta reet chi netiooj xa re' la' mansahchik panak'ux chib'ih i xnub'an aweh, inki Elías. 21Eh re' Eliseo xukanaa' kahnoq i Elías xooj ruk'am i junk'uhl i b'ooyax xupoch', eh ruuk' i chee' inokik rij kinaah i b'oyax, xuchaq'saj i kitib'kal. Eh re' Eliseo xuyeew keh i tinamit chi k'uxarik, chi riij i re' xooj chi riij i Elías, eh xokik chi kamanik ruuk'.


Copyright
Learn More

will be added

X\