1 REYES 12

1Re' Roboam xooj ar Siquem ruum chu'nchel aj Israel xiooj ar chi rupa'ab'jiik chi reyil. 2Xa re' la' xunab'eej chee Jeroboam rak'uun i Nabat, noq wilik cho ar Egipto re' i xooj wii' chi patinik noq xumol chi elik chuwach i reey Salomón. 3Re' keh xkitaq'aaj ruk'amariik i Jeroboam, eh ruch'ihil chu'nchel i aj Israel noq xiooj chi q'orob'jiik i Roboam, je' wili xkiq'or reh: 4Re' awajaaw noq xwihik chi reyil q'e' kow xoj rutaq'aaj, eh q'e' ahl ihq xuyeew chi qanaah. Eh re' hat yu'naak inqaaj chi neenajot'isaj k'isinoq wach i qak'axkiil re' re' ma' q'e' ta chik kow nee qoh ataq'aaj. Wila' xa a'n i je' re' neeqohkamanik chawach, inki taqe. 5Eh re' i Roboam je' wili kichaq'weesjiik xub'an: Hiy taq, k'oloq wo' chik taq ab'iraj weh paroox q'iij, inki. Re' taqe i tinamit xi sutinik wo' reje. 6Re' reey Roboam xupahqaaj runa'ojb'al keh taqe i mama' winaq xi kamanik cho ruuk' i Salomón i rajaaw noq kok'achlik, xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Chib'ih i na'ojb'al i nayeew taq weh i hat nik' wach kichaq'weesjiik neenub'an taqe i tinamit? inki 7Eh re' keh je' wili ruchaq'weesjiik xkian: Wila' re' hat wilkaat chi reyil chikinaah i tinamit, parukorkiil ruuk' i holohaq q'orik cha q'oreej taqe. Re' keh juneliik neekikamanik awuuk', inki taqe. 8Xa re' la' re' i Roboam ma' xunimaj taj i xq'orarik reh kuum i mama' winaq. Xooj wo' rupahqaaj runa'ojb'al keh taqe i k'ijolaq kikamanik ruuk', i junk'iih taqe ruuk'. 9Xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Chib'ih i nuna'ojb'al i nayeew taq i hat nik' wach kichaq'weesjiik taqe i tinamit k'ahchi' kipahqanik weh chi naa nujot'isam wach i kik'axkiil xye'arik kahnoq wach kinaah ruum i wajaaw? inki. 10Re' taqe i k'ijolaq junk'iih ruuk' je' wili ruchaq'weesjiik xkian: Re' taqe i tinamit k'ahchi' kipahqanik aweh chi naa ajot'isam wach i kik'axkiil xkanab'jik wach kinaah ruum aawajaaw je' wili kichaq'weesjiik cha a'n: Wila' re' wajaaw kow xtaaq'anik taq cha naah noq inaq'or, re' hin q'e' wo' chik kow taq naa nutaq'aniik cha naah chuwach i reh. 11Wila' re' wajaaw ahl i ihq xuyeew taq cha naah, noq inaq'or, re' hin q'e' wo' chik ahl i ihq naa nuye'em taq cha naah. Re' i wajaaw xatz'uhuum taq i rukoj aweh, eh re' hin ch'ihch' panju' i tz'uhuum naa nukojom taq aweh, tiko'q keh, inki taqe. 12Eh paroox q'iij chik re' taqe tinamit kuch'ihil Jeroboam xiooj wo' chik k'oloq ruuk' i reey Roboam ruum xuq'or keh chi paroox q'iij naa wo' chik kojiik k'oloq ruuk'. 13Re' reey Roboam kow taqe xuq'oreej i tinamit ma' xub'an taj i xq'orarik reh kuum i mama' winaq. 14Xuq'or wo' keh i tinamit i xq'orarik reh kuum i k'ijolaq, je' wili i xuq'or keh: Wila' naq'or taq chi ahl i ihq xuyeew taq wach anaah i wajaaw, re' hin q'e' chik ahl i ihq naa nuye'em taq cha naah. Re' wajaaw xatz'uhuum i xukoj taq weh, re' hin ch'ihch' panju' i tz'uhuum naa nukojom taq aweh, inki. 15Re' i reey Roboam ma' xunimaj taj i xq'orarik reh kuum i tinamit ruum re' i QaJaaw xyej-anik wach chi je' re' i xk'ularik. Reh chi xooj eloq wach i ruq'orom QaJaaw reh i Jeroboam rak'uun i Nabat re' xq'orarik reh ruum i QaJaaw ruuk' chii' i Ahías aj Silo jalal ruq'oral i Dios. 16Eh noq xkilow i tinamit chi ma' xunimaj taj i reey i xkiq'or, je' wili i xkiq'or reh: ¿Chib'ih inqak'ax i hoj ruuk' i riih rumaam i David rak'uun i Isaí? Re' hoj ma' xtaj i ruyeew qeh. Re' hoj naa qilom qiib' chi qib'il qiib', re' hat naa akahniik chi reyil chikinaah i riih rumaam David, inki taqe reh. Eh re' i tinamit xi sutinik reje pan kiye'aab'. 17Je' aj re' noq re' i Roboam xa chikinaah i aj Israel wilkeeb' Judá xkahnik chi reyil. 18Re' reey Roboam xutaq'aaj reje i Adoram re' i pab'amaj chi kilariik taqe i minooj pankowlaj kamanik. Xa re' la' re' i Adoram re' re' xkanteesjik chi ab'aj kuum i aj Israel. Ruum i re', re' i reey Roboam xjohtik reje parukareta xumol chi elik xooj Jerusaleem. 19Je' re' noq re' taqe i aj Israel xkesaj kiib' chi ri'sil i rajaawriik i riih rumaam David, eh je' re' xi kahnik chi jumpech. 20Eh noq xkib'iraj rib'iral i aj Israel chi xsutinik chaloq Egipto i Jeroboam xkimol kiib' xkiyuq'eej kuuk' xkipab'aa' chi reey chikinaah chu'nchel i aj Israel. Xa re' wo' i Judá xkahnik chi ri'sil i rajaawriik i reey Roboam riih i David. 21Eh noq xponik Jerusaleem i Roboam xumol kiwach jinaj siento miil ruuk' kajwinaq miil chi soldado, re' taqe i riih rumaam i Judá, re' taqe i riih rumaam Benjamín, reh chi naa kojiik q'aq'ineel kuuk' i kuch aj Israel reh chi naa naq rukahniik chi reyil chikinaah chu'nchel i aj Israel i Roboam rak'uun i Salomón. 22Xa re' la' re' QaJaaw Dios xuq'oreej chee Semaías i raj kamanoom je' wili i xuq'or reh. 23Re' hat cha q'oreej i Roboam rak'uun i Salomón i wilik chi reyil Judá, eh chaq'oreej taqe i riih rumaam i Judá, je' wo' taqe i riih rumaam Benjamín, je' wo' chu'nchel i tinamit, je' wili i cha q'or keh: 24Chi re' hin i Dios kinq'orik chi ma' kiooj chi q'aq'inik kuuk' i kuch aj Israel, kisutinoq reje pankipaat chi kunchelaal, ruum re' hin je' re' i nuyejaam wach tiko'q keh, inki. Eh noq xkib'iraj chi je' re' i xuq'or i Dios xkinimaj wo' hoq xi sutinik reje pan kiye'aab'. 25Re' Jeroboam xuyejaa' ruka' pech i tinamit Siquem, i wilik chinaah i yuuq' wilkeeb' wii' i riih rumaam Efraín, eh xkahnik chi patinik ar. Eh xuyejaa' ruka'peech i tinamit Panuel. 26Eh je' wili i xuq'or paruk'ux i Jeroboam: Re' i nutinamiit nee ta b'ila' inkaaj sutinik chi ri'sil i rajaawriik i riih rumaam David. 27Wila' xiooj chuye'ariik i kimayiij chupaam i rupaat i Dios Jerusaleem. Noq iraaj nee wo' chik inkik'am kiib' panotob'il kuuk' i Roboam kireey i aj Judá, nee-oq kinkikansaj i hin, eh nee wo' chik kisutinik reje ruuk' i Roboam kireey i aj Judá, inki. 28Eh noq rupahqaam chik runa'ojb'al i reey Jeroboam xuyejaa' ruuk' oro i kiib' chi kok' imas wakax, je' wili xuq'or keh i tinamit: Re' taq i hat wuch aj Israel k'ih pech taq xat ponik chi loq'inik Jerusaleem. Eh yu'naak wili taqe aadios x-esanik taq chaaweh Egipto, inki. 29Eh jinaj keh i tiyoox xuyejaa' ruye'aab' ar Bet-el, eh re' jinaj xuyejaa' ruye'aab' ar Dan. 30Ruuk' i re', re' taqe i aj Israel ximahkunik, ruum ar chik Bet-el ar chik Dan kiooj chi loq'inik. 31Re' i Jeroboam xuyejaa' kipaat taqe i tiyoox, eh xupab'aa' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij i ma' re' ta taqe ruuk' i riih rumaam Leví. 32Eh xuq'or wo' hoq chi naa rub'aan jinaj i nimlaj ninq'iij chupaam i ho'lajuuj rub'eeh i ruwahxaaq poh, je' rukab' i ninq'iij i nik'ik ar Judá. Re' i reh xuq'asaj i mayiij chuwach i artaal ar Bet-el chikiwach taqe i kok' wakax tiyoox xuyejaa'. Eh xupab'aa' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij chupaam i kipaat taqe i tiyoox xuyejaa'. 33Eh re' i reey Jeroboam chupaam i ho'lajuuj rub'eeh i ruwahxaaq poh xuq'asaj i rumayiij chuwach i artaal xuyejaa' ar Bet-el. Re' xub'an i wili re' noq xub'an i ninq'iij chupaam ho'lajuuj rub'eeh i ruwaxaaq poh re' i xa ruyejaa' wach i reh, eh xub'an kininq'iij i aj Israel xuk'at i insensia chuwach i artaal.


Copyright
Learn More

will be added

X\