1 REYES 10

1Re' ixoq xwihik chi reyil ar Sabá noq xrib'iraj rib'iral chi re' i reey Salomón xti q'e' xye'arik runa'ojb'al ruum i QaJaaw Dios xk'ulik runik'eej, ruuk' rupahqaljiik reh taqe i k'ayeew wach na'ojb'al. 2Eh xchalik Jerusaleem ruch'ihil taqe ruk'ihaal chi rumoso. Eh ma' k'isiin taqe i cameyo xihi'qinik cho reh i chib'ih jariik xuk'am chaloq. Yohb'aal wach k'ihaal ink'ohnik laj iq'oom i oro, holohaq ab'aj xuk'am chaloq. Eh noq k'uloq ruuk' i reey Salomón ixoq re' re', xuq'or reh chu'nchel i wilik paruk'ux. 3Re' reey Salomón xuchaq'weej chu'nchel i xupahqaaj ixoq, ma' jino'q chik i xupahqaaj chi ma' ta xuchaq'weej reh. 4Eh re' ixoq xwihik chi reyil ar Sabá noq xrilow chi korik chi wilik runa'ojb'al i Salomón chi q'e' holohik i paat xuyejaa' i rub'an wii' i taaq'anik. 5Eh noq xrilow taqe i suq atoob' i ruk'uxlaaj wii' riib' i ruyeew nah mexa i Salomón je' wo' hoq i kipaat taqe i nimaq kajaawriik kikamanik ruuk'. Noq xrilow i kiso' i kib'anik i taaq'anik, je' wo' kiso' taqe i raj pooh, je' wo' taqe i k'atoj mayiij i ruq'asaj parupaat i QaJaaw Dios, re' ixoq ma' k'isiin ta sahchik ruk'ux. 6Re' ixoq xwihik chi reyil ar Sabá je' wili i xuq'or reh i Salomón: Xti korik wo' hoq i xb'iraj cho rib'iral panutinamiit chi ma' k'isiin i chib'ih aweh wilik, eh chi xiik' naah ana'ojb'al. 7Re' hin ma' nunimaj ta naq ruum aj re' xchalik wilow ruuk' naq'nuwach. Eh xwilow chi ni xata naq yejaal i chib'ih wilik aweh kiq'orom rib'iral weh, ni xata naq yejaal ana'ojb'al b'iram rib'iral xiik' la' naah k'ihaal chuwach i b'iram rib'iral. 8Atoob' naah chi keh chu'nchel i wilkeeb' awuuk'. Atoob' naah chi keh taqe awaj kamanoom ruum xa eliik k'ahchi' kib'iram aaholohik laj na'ojb'al. 9Eh nee ta naq inye'arik ruloq'il i aaWaJaaw aaDios ruum xponik chuwach ana'ojb'al chi xat rukoj chi reyil chinaah i aatinamiit Israel. Ruum re' i QaJaaw Dios juneliik i ruk'ax i tinamit Israel. Re' reh xat rukoj chi reyil reh chi naa a'nam i taaq'anik parukorkiil, parub'ehel, inki ixoq. 10Re' ixoq xwihik chi reyil ar Sabá xusiij kahnoq reh i reey Salomón i k'isiin ma' jinaj siento kintaal chi oro, je' wo' taqe i holohaq ab'aj. Eh ma' jank'al q'iij ink'amarik cho reh i reey Salomón chi je' k'ihaal ink'ohnik laj iq'oom xk'amarik cho reh ruum ixoq re' re'. 11Eh re' i barco xutaq'aaj chaloq i reey ar Hiram i xk'amwik cho reh taqe i oro ar Ofir ma' k'isiin taqe i holohaq chee' sándalo rub'ihnaal, eh wilik wo' taqe i holohaq ab'aj xuk'am chaloq. 12Re' reey Salomón ruuk' i holohaq chee' sándalo xuyejaa' i ixkaleria chi chii' i rupaat i Dios, eh je' wo' i chi chii' i paat i rub'an wii' i taaq'anik. Eh ruuk' chee' re' re' xuyejaa' taqe i arpa je' wo' taqe i k'ahaam kiwach q'ooj inkamanik keh i aj q'ooj. Ma' jank'al ta naq inilarik wach Israel i ruk'ihaal chee' sándalo, eh ma' x-ilarik ta chik wach chi jumpech. 13Eh re' reey Salomón reh wilik wo' hoq i xusiij reh ixoq xwihik chi reyil ar Sabá. Eh xuyeew wo' reh chu'nchel i xupahqaaj, eh chu'nchel i xraaj. Chi riij i re' xsutinik reje parutinamiit ruch'ihil taqe i rumoso. 14Re' taqe i oro i ruk'ul i reey Salomón chuwach i haab' ik'inaq hoob' siento kintaal rahliil. 15Chi ma' ajlamaj ta haa' i ruk'ul kuuk' taqe i yakool, i ruk'ul kuuk' i aj k'aay, i ruk'ul kuuk' chu'nchel i reey wilkeeb' paruyuq'ul i Arabia, je' wo' hoq i ruk'ul kuuk' chu'nchel i wilkeeb' chi ajaab'esil chupaam taqe tinamit. 16Re' reey Salomón xutaq'aaj ruyejeb'jiik kiib' siento nimaq pulato ch'ihch' reh ko'lemb'al iib', eh ik'inaq oxlaj libra chi xti manlik oro xkorjik wii' i ju'jun. 17Eh xuyejaa' wo' hoq ixib' siento chi pulato ch'ihch' ko'lemb'al iib' xamanaan ik'inaq ixib' libra chi oro xuyejaa' wii' i ju'jun. Re' i reey ar xumol chupaam i paat imb'aan wii' i taaq'anik ch'ahn reh Líbano rub'ihnaal. 18Re' i reey Salomón xuyejaa' jinaj i nimlaj tzunaab' ruuk' i Marfil, eh xukoj i koq xti manlik oro chuwach. 19Re' nimlaj tzunaab' re' re' waqiib' i ru ixkaleriahiil, eh re' reh riij i tzunaab' sutusik, eh k'ultar chel wilik ye'aab' reh i q'ab'iis. Eh k'ultar korjinaq i kiib' chi je' kiwii' kaq b'ahlam pa'alkeeb'. 20Eh chikiwach i waqiib' chi ixkaleria xkorjik i kab'laj chi je' kiwii' kaq b'ahlam ju'jun chi ju'juntar. Ma' jino'q i tinamit xuyejaa' i tzunaab' chi je' rukab' i re'. 21Chu'nchel i kulk inkamanik reh i reey xti manlik oro korjinaq wii' je' wo' taqe i kulk wilik chupaam i paat i rub'an wii' i taaq'anik ch'ahn reh Líbano rub'ihnaal. Ma' jino'q i plata korjinaq wii' ruum ma' k'ih ta tz'aaq i plata chupaam taqe q'iij re' re'. 22Re' taqe i ru barco i reey Salomón wilkeeb' ar Tarsis, ruch'ihil i ru barco i reey Hiram rajlaal ixib' haab' kik'ulik, inkik'am chaloq i oro, plata Marfil. Eh inkik'am taqe chaloq i b'aatz', je' wo' taqe i pavoreal. 23Xa re' wo' hoq i reey Salomón xti xiik' naah b'ehomal, eh xti wilik runa'ojb'al chikiwach chu'nchel i reey wilkeeb' wach ak'al. 24Eh chu'nchel i tinamit wilkeeb' wach ak'al xkaaj naq kilom wach i reey Salomón, eh xkaaj naq kib'iram i runa'ojb'al, xye'arik ruum i QaJaaw Dios. 25Ruum i re', rajlaal haab' kik'ulik ruuk' i Salomón, wilik ink'ulik kisiij reh. Xa chib'ih jariik inkik'am cho reh re' ruuk' taqe i oro i plata korjinaq wii', itz'ihy, ink'ohnik laj iq'oom, ch'ihch' reh q'aq'inik, ink'amarik cho reh taqe kawáyu. 26Eh re' reey Salomón ximol kiwach kareta, i soldado kijohtik chikiij i kawáyu. Jinaj miil ruuk' kijib' siento i rukareta, eh kab'laj miil i kiooj chi riij i kawáyu. Wilik taqe xuk'am reje chupaam i tinamit molb'al reh taqe i rukareta, eh wilik xukanaa' taqe Jerusaleem i wilik wii' i reey. 27Re' i Salomón xiik' naah k'ihaal i plata xumol wach Jerusaleem xa je' chik kituhb'ik ab'aj. Eh xumol wo' wach taqe i chee' chakaltee', xa je' chik kik'ihaal taqe i ruche'el higo wilkeeb' pantaq ch'ahn, wilik wach k'ixkaab'. 28Re' taqe i kawáyu xuloq' i reey ar kichalik Egipto. Eh re' taqe i nimaq wach kikamaj ruuk' ar wo' imponik kiloq' i kikawayu. 29Eh kichalik kiooj Egipto, imponik kiloq' i ju'jun chi kareta ar ruuk' waq'iib' siento chi tumiin plata. Eh re' ju'jun chi kawáyu jinaj siento ruuk' yejaal imponik kiloq' wii'. Eh ruuk' chik taqe i ruloq'ool i Salomón inkiloq' i kikawayu, i kikareta taqe i kireey i aj heteo, taqe i kireey i aj Siria.


Copyright
Learn More

will be added

X\