1 CRONICAS 9

1Chu'nchel i aj Israel tz'ihb'amaj i kib'ihnaal chupaam i kihuuj taqe i xi wihik chi reyil Israel, tz'ihb'amaj i kib'ihnaal taqe i kak'uun kiih kimaam. Eh chu'nchel i aj Judá xi k'amarik reje Babilonia, ruum xkikanaa' runimjiik i QaJaaw Dios. 2Re' taqe i aj Israel xi elik cho chi peet ar i xi okik wo' chik chupaam i kitinamiit re' taqe i aj Israel re' taqe i aj tiij, taqe aj Levíta, re' taqe i kikamanik chupaam i rupaat i Dios. 3Eh pan tinamit Jerusaleem xi okik chi patinik taqe i riih rumaam i Judá, taqe i riih rumaam i Benjamín, taqe i riih rumaam i Efraín, taqe i riih rumaam i Manasés. 4Utai i k'amal kib'eeh i riih rumaam i Fares i rak'uun i Judá. Re' Utai rak'uun i Amiud. Re' Amiud rak'uun i Omri. Re' Omri rak'uun i Imri. Re' Imri rak'uun i Bani. Re' Bani re' ruuk' taqe i rak'uun i Fares, i rak'uun i Judá. 5Eh xi okik wo' chik chi patinik ar i Asaías k'amal kib'eeh i riih rumaam i Sela i rak'uun i Judá. 6Je' wo' hoq i Jeuel k'amal kib'eeh i taqe i riih rumaam i Zera rak'uun i Judá. Eh ach lajeeb' ma' wuquub' siento chi kiib' chu'nchel i riih rumaam i Judá. 7Eh xi okik wo' chik chi patinik Jerusaleem. Re' taqe wili i riih rumaam i Benjamín: Salú, rak'uun i Mesulam. Re' Mesulam rak'uun i Hodavías. Re' Hodavías rak'uun i Asenuá. 8Re' Ibniaías rak'uun i Jeroham. Re' Ela rak'uun i Uzi. Re' Uzi rak'uun i Micri, re' Mesulam rak'uun i Sefatías rak'uun i Reuel. Re' Reuel rak'uun i Ibnías. 9B'elejeeb' siento ruuk' waqlaj roxk'ahl chi kiib' chu'nchel i riih rumaam i Benjamín, chu'nchel i re' k'amal b'eeh taqe chupaam i ju'junch'uq chi patineel. 10Eh re' taqe wili i k'amal kib'eeh aj tiij xi okik chi patinik Jerusaleem: Jedaías, Joiarib, Jaquín. 11Re' Azarías rak'uun i Hilcías. Re' Hilcías rak'uun i Mesulam. Re' Mesulam rak'uun i Sadoc. Re' Sadoc rak'uun i Meraiot. Re' Meraiot rak'uun i Ahitob. Re' ink'amwik rub'eeh i kamanik imb'aan parupaat i Dios. 12Eh xwihik wo' ar i Adaía rak'uun i Jeroham. Re' Jeroham rak'uun i Pasur. Re' Pesur rak'uun i Malquías, i Masai i rak'uun i Adiel. Re' Adiel rak'uun i Jazera. Re' Jazera rak'uun i Mesulam. Re' Mesulam rak'uun i Mesilemit. Re' Mesilemit rak'uun i Imer. 13Eh re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij kik'amwik b'eeh chupaam i ju'jun ch'uq chi tinamit jinaj miil ruuk' wuq'uub' siento ruuk' oxk'ahl keht'al rub'anariik chi korik i kamanik chupaam i rupaat i Dios. 14Eh re' taqe i riih rumaam i Leví, je' wili kib'ihnaal: Semaías, rak'uun i Hasub. Re' Hasub rak'uun i Azricam. Re' Azricam, rak'uun i Hasabías. Re' Hasabías re' ruuk' taqe i riih rumaam i Merari. 15Eh xi wihik wo' ar i Bacbacar, Heres i Galal, i Matanías, rak'uun i Micaías. Re' Micaías rak'uun i Zicri, re' Zicri rak'uun i Asaf. 16Eh xwihik wo' ar i Obadías rak'uun i Semaías. Re' i Semaías rak'uun i Galal. Re' Galal rak'uun i Jedutún. Xwihik wo' ar i Berequías rak'uun i Asa. Re' Asa rak'uun i Elcana. Re' taqe re' xi patinik chupaam i kok' ye'aab' i aj Netofatitas. 17Eh re' taqe i kicha'jinik reh i rokb'aal i rupaat i Dios je' wili kib'ihnaal: Salum, Acub, Talimón, Ahimán, re' kichaaq'. Re' Salum i k'amal kib'eeh. 18Eh xi kahnik chi rucha'jaljiik chi jumpech i ookb'al re' re' i kiokik wii' taqe i reey i wilkeeb' reje parelb'aal q'iij. Re' taqe keh kicha'jinik reh i ookb'al reh i kiye'aab' taqe i riih rumaam i Leví. 19Re' i Salum ruch'ihil taqe i ma' tokoom ta ruuk' i xicha'jinik reh i ookb'al reh i rupaat i Dios, je' rukab' noq xkicha'jeej chee ookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat i kimaam kati't. Eh re' i Salum rak'uun i Coré. Re' Coré rak'uun Ebiasaf. Re' Ebiasaf rak'uun i Coré jinaj chik. 20Eh pampeet chaloq re' i rak'uun i Eleazar xwihik chi k'amal kib'eeh re' i QaJaaw Dios xwihik ruuk'. 21Re' i Zacarías rak'uun Meselemías incha'jinik reh i rookb'aal i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. 22Re' taqe i xicha'jinik reh i ookb'al sik'ooj cho kiwach kiib' siento ruuk' kab'laj chi kiib' noq xi ajaljik chi kixilak awach keh patim taqe wii'. Eh re' reey David, re' Samuel jalal ruq'oral i Dios xpaab'anik keh. 23Je' re' noq re' taqe re' xan kijal kiib' ruuk' i kak'uun chi rucha'jaljiik i ookb'al reh i rusanto laj itz'ihy naah paat i QaJaaw Dios. 24Eh re' taqe i cha'jen reh taqe i ookb'al re' re'. Wilik i xi wihik parelb'aal reje i q'iij i xi wihik parookb'aal reje i q'iij, wilik i xi wihik pantz'eet reh i rookb'aal i q'iij, wilik i xi wihik pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij. 25Eh re' taqe i wilkeeb' cho chupaam i kikok' ye'aab' rajlaal ruwuuq' q'iij kichalik chi to'ooj chi rucha'jaljiik taqe i ookb'al. 26Xa re' la' re' taqe i kijib' chi winaq kik'amwik b'eeh eliik wilkeeb' chucha'jaljiik taqe i ookb'al. Eh re' wo' keh kicha'jinik i kok' paat i molol keeb' wii' taqe i k'ih taq tz'aq inkamanik parupaat i Dios. 27Re' keh ki-ik'ik aq'ab' chi junsuut i rupaat i Dios, ruum re' keh kicha'jinik reh, eh re' keh kitehwik reh pantaq wahq'eq. 28Eh wilik wo' keh taqe re' i kicha'jinik reh taqe i xa chib'ih jariik inkamanik chupaam i rupaat i Dios. Re' keh kiesanik cho reh, kimolwik i koq reh, eh tiklik kajlaam. 29Eh wilik wo' keh i kicha'jinik reh taqe i xa chib'ih jariik inkamanik chupaam i santo laj ye'aab'. Eh inkicha'jeej wo' hoq i arina, i riis uuva, i aseite, i insensia, ink'ohnik laj iq'oom. 30Eh wilik taqe i kak'uun i k'amal kib'eeh aj tiij kiyej-anik reh ink'ohnik laj iq'oom inkamanik chupaam i rupaat i Dios. 31Eh jinaj i re' ruuk' taqe i riih rumaam i Leví Matatías rub'ihnaal peet rak'uun i Salum re' reh inilwik reh taqe ink'iljik wach pan xartiin inye'arik chi mayiij. 32Wilik taqe i rak'uun i Coat, i kak'uun taqe i ma' tokoom ta ruuk' kiyej-anik reh i kab'laj chi kaxlanwi'k inkiyeew nah mexa chupaam i santo laj ye'aab' chupaam taqe i ju'jun chi hi'limb'al q'iij. 33Eh wilik wo' taqe i aj tz'uuy i re' ruuk' i riih rumaam i Leví i k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi tinamit. Re' taqe re' chupaam i kok' paat wilik chucheel i rupaat i Dios xi patinik ruum chi q'iij chi aq'ab' kikamanik ar. 34Re' k'amal b'eeh reh taqe i ju'jun ch'uq chi tinamit aj Levíta nik' pa' k'ihaal i kak'uun kixq'uun. Re' taqe re' i k'amal b'eeh xi wihik ar Jerusaleem. 35Re' Jediel ar xpatinik pan tinamit Gabaón, rajaaw i Gabaón. Re' rehk'een i Jehiel Maaca i rub'ihnaal. 36Re' Jediel je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Abdón i peet rak'uun, eh Zur, Cis, Baal, Ner, Nadab. 37Eh Gedor, Ahío, Zacarías, Miclot. 38Re' Miclot rajaaw i Simeam. Re' keh xi patinik wo' Jerusaleem i xi patinik wii' taqe i ras i ruchaaq'. 39Re' Ner rajaaw i Cis. Re' Cis rajaaw i Saúl. Re' Saúl rajaaw i Jonatán. Malquisúa, re' Abinadab, re' Es-baal 40Re' Jonatán Merib-baal rub'ihnaal i rak'uun. Eh re' Merib-baal rajaaw i Micaía. 41Re' i Micaía je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Pitón, Melec, Tarea, Acaz. 42Re' Acaz rajaaw i Jera. Re' Jera rajaaw i Alemet, Azmavet, Zimri. Re' Zimri rajaaw i Mosa. 43Re' Mosa rajaaw i Bina, re' rak'uun i Bina Refaías rub'ihnaal, eh re' rak'uun i Refaías Elasa. Re' rak'uun i Elasa Azel rub'ihnaal. 44Re' Azel waq'iib' i rak'uun xwihik je' wili kib'ihnaal: Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías, Hanán.


Copyright
Learn More

will be added

X\