1 CRONICAS 7

1Re' taqe i kijib' chi rak'uun i Isacar je' wili i kib'ihnaal: Tola, Fúa, Jasub Simrón. 2Re' Tola je' wili i kib'ihnaal taqe i rak'uun: Uzi, Refaías Jeriel, Jahmai, Jibsam, Semuel. Eh re' taqe i re' xi kahnik chi k'amal kib'eeh taqe i ju'jun ch'uq chi riih rumaam i Tola. Re' taqe re' kow kiib' chi q'aq'inik, eh xi ponik kiib' ru ka'winaq miil ruuk' waqiib' siento noq xwihik chi reyil i David. 3Re' i Uzi, Israhías rub'ihnaal i rak'uun. Eh re' Israhías je' wili kib'ihnaal i kijib' chi rak'uun: Micael, Obadías, Joel, Isías, xmanlojik ho'oob' taqe i k'amal b'eeh ruuk' i reh. 4Re' keh ma' k'isiin taqe i kixoqil ruum aj re' ma' k'isiin ta xik'ihaaxb'ik i kak'uun kixq'uun, i kiih kimaam, korehtaal xponik waqlaj ru ka'winaq miil chi soldado chi kixilak, kow kiib' chi q'aq'inik. 5Eh noq xi ajaljik chu'nchel i riih rumaam i Isacar xi ponik kajwinaq miil ruuk' wuquub' miil chi soldado taqe kow kiib' chi q'aq'inik. 6Re' taqe ixib' chi rak'uun i Benjamín je' wili kib'ihnaal: Bela, Bequer, Jediael. 7Eh re' taqe i ho'oob' chi rak'uun i Bela je' wili kib'ihnaal: Ezbón, Uzi, Uziel, Jerimot, Iri. Eh re' taqe i ho'oob' re' re' xi k'amwik kib'eeh i riih rumaam i Bela. Ma' k'isiin ta xi k'ihaaxb'ik noq xi ajaljik xi ponik kiib' ru ka'winaq miil ruuk' kajlaj ru ka'winaq chi soldado kow kiib' chi q'aq'inik. 8Re' Bequer je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot, Alamet. 9Re' taqe re' i k'amal kib'eeh i ruk'ihaal chi riih rumaam i Bequer, juninaq miil ruuk' kiib' siento chi kiib' kow kiib' chi q'aq'inik. 10Re' Jediael, Bilhán rub'ihnaal i rak'uun: Re' Bilhán je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Jeús, Benjamín, Aod, Quenaana, Zetán, Tarsis, Ahisahar. 11Re' taqe re' k'amal b'eeh taqe chi kixilak i ju'jun ch'uq chi riih rumaam Jediael, kow kiib' reh ojik chi q'aq'inik. Eh wuqlaj miil ruuk' kiib' siento chi kiib' chu'nchel. 12Re' Hir je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Supim, Hupim. Re' i Aher, Husim rub'ihnaal i rak'uun. 13Re' Neftalí je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Jahzeel, Guni, Salum. Re' taqe re' i riih rumaam i Bilha. 14Re' Manasés kiib' i rak'uun xwihik ruuk' i rukab' rixolqil aj Siria je' wili kib'ihnaal: Asriel, Maquir. Re' i Maquir rajaaw i Galaad. 15Eh re' Maquir xub'an kaxáro ruuk' i Maaca ma' tokoom ta ruuk' Hupim, i Supim. Eh re' ranaab' i Maquir Maaca i rub'ihnaal. Re' chaq'b'ees rak'uun i Maquir Zelofehad rub'ihnaal, eh re' reh xarixq'uun taqe i xi wihik ma' jino'q rak'uun. 16Re' Maaca i rehk'een i Maquir kiib' i rak'uun xwihik. Re' peet rak'uun Peres i rub'ihnaal, re' i chaaq'b'ees rak'uun Seres rub'ihnaal. Eh re' i Seres je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Ulam, Requem. 17Re' i Ulam Bedán rub'ihnaal i rak'uun, chu'nchel i re' riih rumaam taqe i Galaad. Eh riih taqe i Maquir. Re' Maquir rak'uun i Manasés. 18Re' Galaad xwihik jinaj i ranaab' Hamolequet rub'ihnaal ixib' i rak'uun xwihik je' wili kib'ihnaal: Isod, Abiezer, Mahala. 19Re' Semida je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Ahián, Siquem, Likhi, Aniam. 20Re' taqe i rak'uun i riih rumaam Efraín re' i rak'uun i Efraín Sutela i b'ih. Re' Sutela, Bered i b'ih i rak'uun. Re' Bered, Tahat i b'ih i rak'uun. Re' Tahat, Elada i b'ih i rak'uun. Re' Elada, Tahat i b'ih i rak'uun. 21Re' Tahat re' re' Zabad i b'ih i rak'uun. Re' Zabad Sutela wo' chik i b'ih i rak'uun. Eh kiib' chik i rak'uun i Efraín, je' wili kib'ihnaal: Ezer, Elad. Re' taqe kiib' re' re' xi kanteesjik noq k'ahchi' naq kelq'aam taqe i ruchikoop i Gat wilkeeb' chupaam i ye'aab' re' re'. 22Re' Efraín k'ih q'iij xtib'ik ruk'ux chi riij i kikimiik i rak'uun. Kox k'ulik chik ye'aroq rusuqkiil ruk'ux kuum taqe i ma' tokoom ta ruuk'. 23Chi riij i re' xukanaa' wo' chik wach k'acharik i rehk'een i Efraín. Eh noq Xasjiik i rak'uun Bería i rub'ihnaal xukoj ruum ma' k'isiin i ti' kiil k'uxliis parupaat. 24Eh re' i rixq'uun i Efraín Seera i b'ih. Eh re' reh xtooq'anik reh i kiib' chi tinamit Bet-horón, jinaj wilik taxaaj, jinaj wilik panyuuq', eh re' wo' reh xtooq'anik reh i tinamit Uzen-seera. 25Re' i Bería je' wili kib'ihnaal i rak'uun, i riih rumaam Refa. Re' Refa Resef i b'ih i rak'uun. Re' Resef Telah i b'ih i rak'uun. Re' Telah Tahán i b'ih i rak'uun. 26Re' i Tahán Laadán i b'ih i rak'uun. Re' Laadán Amiud i b'ih i rak'uun. Re' Amiud Elisama i b'ih i rak'uun. 27Re' Elisama Nun i b'ih i rak'uun. Re' Nun Josué i b'ih i rak'uun. 28Re' taqe i tinamit xi wihik wii' re' taqe wilik Bet-el, wilik reje parelb'aal q'iij. Naarán wilik reje parookb'aal q'iij Gezer, Siquem xponik ko Gaza. Re' taqe i tinamit re' re' haa' taqe i kok' ye'aab' wilkeeb' chi kijunsuut. 29Re' taqe i riih rumaam i Manasés ar xi wihik chupaam i tinamit Bet-seán, Taanac, Meguido, Dor, je' wo' taqe i kok' ye'aab' wilkeeb' chi junsuut i ju'jun chi tinamit re' re', chupaam wo' taqe i ye'aab' re' re' xi wihik i riih rumaam i José rak'uun i Israel. 30Re' Aser kijib' i rak'uun je' wili kib'ihnaal: Imna, Isúa, Isúi, Bería, eh jinaj i kanaab' Sera rub'ihnaal. 31Re' Bería je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Heber, Malquiel, rajaaw i Birzavit. 32Re' Heber je' wili kib'ihnaal i rak'uun i Jaflet, Somer, Hotam, jinaj i kanaab' Súa rub'ihnaal. 33Re' Jaflet je' wili i kib'ihnaal i rak'uun: Pasac, Bimhal, Asvat. 34Re' Semer je' wili kib'ihnaal i rak'uun Ahí, Rohga, Jehúba, Aram. 35Re' Helem ruchaaq' i Semer je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Zofa, Imna, Seles, Amal. 36Re' Zofa je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Súa, Harnefer, Súal, Beri, Imra. 37Eh Beser, Hod, Sama, Silsa, Itrán, Beera. 38Re' Jeter je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Jefone, Pispa, Ara. 39Re' Ula je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Ara, wo' chik, Haniel, Rezia. 40Chu'nchel i re' riih rumaam i Aser. Re' taqe i xi kahnik chi k'amal kib'eeh ju'junch'uq chi xak'uuk' kiib'. Q'e' kow kiib' chi q'aq'inik, eh chu'nchel re' waq'iib' ru ka'winaq miil chi winaq taqe.


Copyright
Learn More

will be added

X\