1 CRONICAS 5

1Re' Rubén i peet rak'uun i Israel, ruum chi xumin riib' ruuk' i rukab'ruxoqil i rajaaw ma' xuk'ul taj i rukooch naa naq ruye'ariik reh ruum chi peet ak'un ma' xye'arik ta chik reh. Re' chik i rak'uun i Israel José i rub'ihnaal xk'ulwik reh i rukooch naq i Rubén. Eh ma' xkiyeew ta chik rajaawriik chi peet ak'uunb'ees. 2Re' José xk'ulwik reh i rukooch i peet ak'un xa re' la' re' taqe i riih rumaam i Judá xwihik kajaawriik chikinaah i kuch tinamitaal. Eh chi kixilak wo' keh xelik chaloq jinaj i aj taq'oom chikinaah. 3Re' Rubén i peet rak'uun i Israel je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Hanoc, Hezrón, Falú, Carmi. 4Re' Joel, Semaías i rub'ihnaal i rak'uun. Re' Semaías Gog rub'ihnaal i rak'uun. Re' Gog Simei i rub'ihnaal i rak'uun. 5Re' Simei Micaía i rub'ihnaal i rak'uun. Re' Micaía Reaía rub'ihnaal i rak'uun. Re' Reaía Baal rub'ihnaal i rak'uun. 6Re' i Baal Beera rub'ihnaal i rak'uun, re' i xk'amarik reje ruum i Tiglat-pileser kireey i aj Asiria. Re' Beera, re' naq i k'amal kib'eeh i riih rumaam i Rubén. 7Re' taqe i ruchaaq' i Beera xtz'ihb'jik i kib'ihnaal nik' kik'ihaal taqe i kak'uun kixq'uun. Re' taqe i k'amal kib'eeh je' wili i kib'ihnaal Jeiel i Zacarías. 8Bela rak'uun i Azaz. Re' Azaz rak'uun i Sema. Re' Sema rak'uun i Joel. Re' taqe re' xi wihik ar Aroer, ko xi ponik Nebo, eh Baal-meón. 9Eh xi wihik wo' hoq chi korkiil reje ireelb'aalq'iij, ar xtohq'ik reje chi chii' i ye'aab' chiq yuuq' korehtaal xi ponik chi chii' i nim ha' Éufrates, ruum xiik' naah k'ihaal i kichikoop wilik paruyuq'ul i Galaad. 10Eh noq xwihik i Saúl chi reyil chikinaah i riih rumaam i Rubén xkian i q'aq'inik kuuk' i aj agarenos, eh xkian reh. Je' re' noq re' chik i keh xkiyejaa' ki-itz'ihy naah paat, chi korkiil reje ireelb'aalq'iij reh i Galaad. 11Eh re' taqe i riih rumaam i Gad ar xi patinik chi kik'ulwaach reje xi wihik wii' i riih rumaam i Rubén. Ar paruyuq'ul i Basán, ko xi ponik Salca. 12Re' i Joel xti xwihik rajaawriik chi peet ar Basán, chi riij i reh re' Safán, chi riij i reh, re' Jaanai, chi riij i reh re' i Safat. 13Eh re' taqe i junch'uq chik chi riih rumaam je' wili kib'ihnaal k'amal kib'eeh: Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Zía, Heber, wuquub' chi kiib'. 14Re' taqe i wili rak'uun i riih i Abihail rak'uun i Huri. Re' Huri rak'uun i Jaroa. Re' Jaroa rak'uun i Galaad. Re' Galaad rak'uun i Micael. Re' Micael rak'uun i Jesisai. Re' Jesisai rak'uun i Jahdo. Re' Jahdo rak'uun i Buz. 15Eh re' i Ahí rak'uun i Abdiel. Re' Abdiel rak'uun i Guni. Re' Ahí xwihik chi k'amal kib'eeh taqe re'. 16Chu'nchel i re' ar xi k'acharik paruyuq'ul i Galaad, eh Basán, je' wo' chupaam taqe i kok' ye'aab', je' wo' chupaam i ye'aab' Sarón, re' wilik wii' i holohaq ch'ahn. 17Eh chu'nchel i re' xi ajaljik chi ch'uhqaal noq xwihik i Jotam chi kireey i aj Judá. Eh noq xwihik i Jeroboam chi kireey i aj Israel. 18Re' taqe i junch'uq chi riih rumaam Rubén, ruch'ihil i Gad, ruch'ihil i yejaal ch'uq chi riih rumaam i Manasés. Re' keh kowlaj soldado taqe chi q'aq'inik, wilik kinimaq pulato ch'ihch', wilik kiq'aslaj ch'ihch', eh wilik kiflecha, tijimaj taqe chi korik reh i q'aq'inik. Eh kijib' roxk'ahl miil ruuk' wuquub' siento ruuk' oxk'ahl chi kiib', kichol q'aq'inik chi korik. 19Re' taqe re' xkian i q'aq'inik kuuk' i aj agareno, je' wo' kuuk' i kiih kimaam i Jetur, Nifis, eh Nadab. 20Re' keh re' Dios xtoob'inik keh ruum xkiyeew kik'ux ruuk', eh xkipahqaaj i rotob'il noq k'ahchi' keeb' chi q'aq'inik. Eh re' taqe i aj agarenos, ruch'ihil taqe i k'ahchi' naq rutoob'iniik keh xkiq'asaj kiib' pan kiq'ab'. Ruum re' Dios xtoob'inik keh. 21Eh xkiq'uch i kichikoop i nixowanik kiwach, lajeeb' roxk'ahl miil i kicameyo, kiib' siento ruuk' lajeeb' roxk'ahl miil kitentzuun, eh kiib' siento miil i kib'uruux. Eh xkichop reje i jinaj siento miil i tinamit. 22Eh ma' k'isiin i aj ixowaal xkikansaj i riih rumaam i Rubén i Gad, ruum re' i Dios xtoob'inik keh chi xi elik korik ruuk' i q'aq'inik. Ar xi patinik chupaam taqe ye'aab' re' re' korehtaal chik xi k'amarik reje pan tokoom tinamit 23Eh re' taqe i yejaal i ch'uq reh i riih rumaam i Manasés, ma' k'isiin ta noq xik'ihaaxb'ik. Eh ar xi patinik Basán, eh ar Baal-hermón, Senir, eh ko xi ponik chupaam i ye'aab' Hermón. 24Eh re' taqe i ju'jun ch'uq je' wili kib'ihnaal ink'amwik kib'eeh: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías. Hodavías, Jandiel. Re' taqe winaq wili kow kiib' chi q'aq'inik eht'alimaj kiwach, eh k'amal kib'eeh taqe i awach keh. 25Xa re' la' re' keh xkiq'eb' chi riij kik'ux i Dios xkinimaj chaloq i qamaam kati't i hoj, hoj aj Israel. Re' chik taqe i tiyoox xtohq'ik kiloq'em, re' ki dios i tokoom tinamit. Re' taqe i tiyoox xresaj reje chikiwach i aj Israel noq xi okik chupaam i ye'aab'. 26Je' aj re' noq re' i QaJaaw Dios xuyeew paruk'ux i Pul inkiq'or reh re' wo' hoq i Tiglat-pileser i kireey i aj Asiria chi naa rojiik chi q'aq'inik kuuk' i riih rumaam i Rubén, kuuk' i riih rumaam i Gad, je' wo' kuuk' i yejaal i ch'uq i riih rumaam i Manasés. Eh xuk'am taqe reje chupaam taqe i tinamit Halah, Habor, Hara, re' wilik wii' i nim ha' Gozán, eh ar xi kahnik chi jumpech.


Copyright
Learn More

will be added

X\