1 CRONICAS 3

1Re' taqe wili i rak'uun i David xi aasjik ar Hebrón, re' peet rak'uun Amnón i rub'ihnaal, re' rutuut Ahinoam i rub'ihnaal aj Jezreel. Re' rukab' rak'uun Daniel i rub'ihnaal, re' rutuut Abigail i rub'ihnaal aj Carmel. 2Re' roox rak'uun Absalón i rub'ihnaal, re' rutuut Maaca i rub'ihnaal rixq'uun i Talmai kireey i aj Gesur. Re' rukaaj rak'uun Adonías i rub'ihnaal, re' rutuut Haguit i rub'ihnaal. 3Re' roo' rak'uun Sefatías i rub'ihnaal, re' rutuut Abital rub'ihnaal. Re' ruwaaq rak'uun Itream rub'ihnaal, re' rutuut Egla rub'ihnaal re' rehk'een jinaj chik i David. 4Re' taqe i waq'iib' chi rak'uun i David re' re' ar xi-aasjik Hebrón. Re' i xwihik wii' chi reyil i David chuwach i wuquub' haab' ruuk' waq'iib' poh. Chi riij i re', re' David oxlaj ru ka'winaq haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. 5Re' reey David kijib' chik i rak'uun xi-aasjik Jerusaleem, je' wili kib'ihnaal: Simea, Sobab, Natán, Salomón. Re' kituut kikajcheel i re', re' i Betsabé rixq'uun i Amiel. 6Re' David kob'elejeeb' chik i rak'uun xi wihik, je' wili kib'ihnaal: Ibhar, Elisama, Elifelet, 7re' Noga, Nefeg, Jofía, 8Elisama, Eliada, Elifelet, 9eh chu'nchel i re' rak'uun taqe David, jinaj i kanaab' Tamar i rub'ihnaal. Eh ma' xi okik ta haa' i rak'uun xi wihik kuuk' iruxoqil tokoom. 10Re' taqe i wili i rak'uun i riih rumaam Salomón. Re' Salomón rajaaw i Roboam. Re' Roboam rajaaw i Abías. Re' Abías rajaaw i Asa. Eh re' Asa rajaaw i Josafat. 11Re' Josafat rajaaw i Joram. Re' Joram rajaaw i Ocozías. Re' Ocozías rajaaw i Joás. 12Re' Joás rajaaw i Amasías. Re' Amasías rajaaw i Azarías. Re' Azarías rajaaw i Jotam. 13Re' Jotam rajaaw i Acaz. Re' Acaz rajaaw i Ezequías. Re' Ezequías rajaaw i Manasés. 14Re' Manasés rajaaw i Amón. Re' Amón rajaaw i Josías. 15Re' Josías re' taqe wili i rak'uun: Re' peet rak'uun Johanán rub'ihnaal, re' rukab' rak'uun Joacim i rub'ihnaal. Re' roox rak'uun Sedequías rub'ihnaal. Re' rukaaj rak'uun Salum i rub'ihnaal. 16Eh re' i Joacim kiib' i rak'uun xwihik je' wili kib'ihnaal: Jeconías, Sedequías. 17Re' Jeconías je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Asir, Salatiel. 18Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Hosama, Nedabías. 19Re' Pedaías je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Zorobabel, Simei. Re' Zorobabel je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Mesulam, Hananías, eh jinaj i kanaab' Selomit rub'ihnaal. 20Re' i Zorobabel ho'oob' chik i rak'uun xwihik je' wili kib'ihnaal: Hasuba, Ohel, Berequías, Hasadías, Jusab-hesed. 21Re' Hananías kiib' i rak'uun xwihik je' wili kib'ihnaal: Pelatías, Jesaías. Re' Jesaías rajaaw i Refaías. Re' Refaías rajaaw i Arnán. Re' Arnán rajaaw i Abdías. Re' Abdías rajaaw i Secanías. 22Re' Secanías waqiib' i rak'uun xwihik je' wili kib'ihnaal: Semaías, Hatús, Igal, Barías, Nearías, Sefat. 23Re' Nearías ixib' i rak'uun xwihik je' wili kib'ihnaal: Elioenai, Ezequías, Azricam. 24Re' Elioenai wuquub' i rak'uun xwihik je' wili kib'ihnaal: Hodavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Johanán, Dalaías, Anani.


Copyright
Learn More

will be added

X\