1 CRONICAS 29

1Eh chi riij i re' je' wili i xuq'or i David keh i tinamit kimolom kiib': Xa re' wo' hoq i wak'uun Salomón xsik'arik wach ruum i QaJaaw Dios. Atoob' ta komajaa' k'ih i ruhab'ul nim wach i kamanik naa rub'anam. Ruum ma' re' ta rupaat jino'q i reey naa ruyejaam rupaat la' i QaJaaw Dios i naa ruyej-aam. 2Re' hin xnuchop nuk'ux chi molariik wach taqe naa rukamaniik reh i rupaat i nuDios. Xnumol wach i oro reh i naa rukorjiik ruuk' oro, i plata reh i naa rukorjiik ruuk' plata, i q'an ch'ihch' reh i naa rukorjiik ruuk' q'an ch'ihch', i xach'ihch' reh i naa rukorjiik ruuk' i xach'ihch'. Eh numol wo' wach i chee' reh i naa rukorjiik ruuk' chee', je' wo' hoq i holohaq ab'aj ónice, je' wo' taqe i ab'aj k'ih tz'aaq, i q'eq ab'aj, taqe ab'aj xa reh reh wach kika'yik, taqe i holohoaq ab'aj marmol. 3Atoob' ta xnumol kiwach chu'nchel wili chi yejemb'al reh i rupaat i Dios. Re' hin ruum chi q'e' i nuk'ax i rupaat i Dios naa nuq'asam i oro, i plata weh naq i hin chi yejemb'al reh i rupaat i Dios. 4Re' hin naa nuq'asam i kiib' miil ruuk' kiib' siento kintaal i manlik oro. Eh hoob' miil ruuk' oxk'ahl kintaal i manlik plata, esamaj i ruch'uwa'iil wach. Re' taqe re' naa rokiik i koq chib'urb'al wach i rutz'aqiil taqe i paat. 5Eh re' oro, re' i plata naa rukamaniik keh i naakiyej-aniik reh i xa chib'ihjariik ruuk' oro, ruuk' plata. Eh raaj taq i hat, ¿Mi ma' k'ulik taq panak'ux chi naa taq aye'em amayiij yejemb'al reh i rupaat i Dios? inki i David. 6Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi patineel, taqe k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi aj Israel, taqe i k'amal kib'eeh i nimaq ch'uq chi soldado, taqe i k'amal kib'eeh i ki-ilwik reh i chib'ih i wilik reh i reey xkiyeew wo' kimayiij nik' k'ihaal i xchalik pankik'ux. 7Eh ixib' miil ruuk' waxiqiib' siento kintaal ruuk' lajeeb' roxk'ahl kintaal i oro xkiyeew chi yejemb'al reh i rupaat i Dios, eh lajeeb' miil i tumiin oro, eh i wuquub' miil kintaal ruuk' kiib' siento ruuk' oxk'ahl kintaal i plata, eh oxlaj miil kintaal ruuk' kiib' siento kintaal i q'an ch'ihch'. Eh kab'laj ru kajwinaq miil ruuk' waqiib' siento kintaal i xach'ihch'. 8Eh je' wo' taqe i wilik i holohaq ab'aj kuuk' xkiq'asaj chi yejemb'al reh i rupaat i Dios, eh kiq'asaj reh i Jehiel re' rak'uun i Gersón, re' i molwik reh i tumiin, reh i rupaat i Dios. 9Re' taqe tinamit ma' k'isiin ta xsuuqb'ik kik'ux ruum xkiyeew reh i QaJaaw nik' k'ihaal i xchalik pankik'ux. 10Eh je' wo' i reey David ma' k'isiin ta xsuuqb'ik ruk'ux xuloq'ej i QaJaaw Dios chikiwach i tinamit kimolom kiib' ar, je' wili xuq'or: Neeta naq inye'arik aloq'il chi juneliik i hat QaJaaw Dios nim awajaawriik. Hat ruDios chee Israel re' qamaam qati't i hoj. 11QaJaaw Dios re' hat aweh i ajaawriik, i loq'il, i loq'inik. Eh i ruk'ul chi naa ruye'ariik runimaal awach, aloq'il, ruum chu'nchel i xa chib'ih jariik aweh taqe. Chi je' wilkeeb' pan taxaaj, chi je' wilkeeb' wach ak'al. Eh wilik runimaal awajaawriik. Xa re' wo' hat wilik runimaal awach chikiwach chu'nchel. 12Eh re' wo' hat ti ye'wik reh i b'ehomal, i loq'il. Re' hat, hat q'oreel chinaah chib'ih wilik. Eh re' kowiil i awajaawriik panaq'ab' wilik, hat wo' ti ye'wik i runimaal wachiis, je' wo' hoq i awajaawriik. 13Ruum aj re', re' hoj QaJaaw qaDios inqayeew runimaal wach, ruloq'il asantolaj b'ihnaal. 14¿Mi wilik wajaawriik i hin? ¿Mi wilik rajaawriik i nutinamiit chi qayeew taqe aweh chu'nchel i wili? Xti korik wo' hoq chi re' hoj ma' xta wilik qeh, re' i xqayeew aweh re' wo' hat xat ye'wik qeh. 15Re' hoj xa je' hoj tokoom tinamit chawach ruum xa ik'ik inqa a'n chinaah i wach ak'al wili, je' rukab' noq xi-ik'ik i qamaam qati't. Re' qak'achariik, ayu' wach ak'al xa re' yu' inooj kuxoq wach xa je' nik'ik jinaj muuj. 16Loq'laj QaJaaw qaDios, re' wo' hat xat ye'wik cho qeh chu'nchel i xqamol wach wili yejemb'al reh aapaat naa rulooq'jiik wii' asantolaj b'ihnaal. 17WaJaaw nuDios re' hin weht'al chi re' hat aweht'al i wilik cho paránima i ju'jun, eh chimponik chawach i rukorkiil wach k'uxliis. Ruum aj re', re' hin ruuk' i rukorkiil wach nuk'ux i nuq'asaj aweh chu'nchel i wili. Re' hin xnukoj rehtaal chi re' aatinamiit kimolom kiib' ayu' q'e' suq kik'ux noq xkiyeew aweh i kimayiij. 18QaJaaw Dios ruDios chee i Abraham, i Isaac, i Jacob re' taqe i qamaam qati't. Chatoob'eej aatinamiit reh chi juneliik neen wihik pankanima ruye'ariik i kimayiij, je' rukab' i xkian yu'naak. Eh chi neen kiyeew i kánima awuuk'. 19QaJaaw Dios i nupahqaaj aweh chi chayeew cho rukorkiil wach ruk'ux i wak'uun Salomón reh chi neerub'an taqe i ruq'or aak'uhb'aal, je' wo' hoq i neenataq'aaj wii'. Reh chi neerub'an ruye'jeb'jiik aapaat re' i xnuchop nuk'ux chumolariik wach i naa rukorjiik wii', inki David. 20Chi riij i re', re' David je' wili i xuq'or keh i tinamit kimolom kiib' ar: Yu'naak chayeew taq ruloq'il i QaJaaw Dios, inki. Eh chu'nchel i tinamit xkiloq'ej i Dios re' ki Dios chee kimaam kati't. Eh kixuk'aa' kiib' chuwach i Dios, je' wo' chuwach i reey David. 21Eh chi junwaar chik xkiyeew i kimayiij xkik'at chi kimayiij jinaj miil i kok' imas wakax, jinaj miil imas tentzun jinaj miil i kok' tentzun. Eh xkiq'asaj wo' chi kimayiij i riis uuva, xiik' naah k'ihaal i mayiij xkiq'asaj pankib'ihnaal chu'nchel i aj Israel. 22Eh xkian kiwa' kihaa' chi suq kik'ux chuwach i QaJaaw Dios. Eh re' i Salomón i rak'uun i David xkipab'aa' wo' chik ruka'peech chi reey chinaah i rutinamiit, chuwach i Dios xkijalk'iij i aseite wach naah reh i rupa'ab'jiik chi reey. Eh xkipab'aa' i Sadoc chi k'amal kib'eeh i aj tiij. 23Je' aj re' noq re' Salomón xokik chi reyil chinaah i rutinamiit i Dios chi jilow i David i rajaaw, chu'nchel i xub'an xelik korik chuwach, eh chu'nchel i aj Israel xnimanik reh taqe i xuq'or. 24Eh chu'nchel i wilik kajaawriik, je' wo' taqe i kow kiib' chi q'aq'inik, eh chu'nchel i rak'uun i reey David xkiyeew ruloq'il i reey Salomón. 25Eh re' i QaJaaw Dios xuyeew runimaal wach i reey Salomón chikiwach chu'nchel i aj Israel. Xuyeew ruloq'il i Salomón chi reey, eh ma' jino'q i reey Israel i xwihik cho chi peet chuwach i reey i Salomón xuyeew ruloq'il chi je' rukab' noq xuyeew ruloq'il i reh. 26Re' David rak'uun i Isaí xwihik chi reyil chinaah chu'nchel i tinamit Israel. 27Ka'winaq haab' xwihik chi reyil chinaah i tinamit Israel wuquub' haab' xwihik chi reyil ar Hebrón, eh oxlaj ru ka'winaq haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. 28Eh xtirijib' chik chi korik noq xkimik reje i David k'ih laj haab' xk'acharik, xti wihik ruloq'il, rub'ehomal. Eh re' chik i Salomón i rak'uun xkahnik chi jilow chi reyil Israel. 29Eh chu'nchel i xub'an i reey David noq xutoq'aa' chee rukamaj korehtaal xukohlaaj rutz'ihb'jiik rehtaliil i Samuel jalal ruq'oral i Dios rutz'ihb'aam wo' rehtaliil i Natán jalal ruq'oral i Dios, je' wo' hoq i Gad jalal ruq'oral i Dios. 30Eh tz'ihb'amaj wo' rehtaliil chib'ih taqe xub'an noq xwihik chi reyil, je' wo' hoq i rajaawriik. Eh tz'ihb'amaj wo' rehtaliil taqe xuk'ul i reh, je' wo' taqe i xk'ularik Israel, je' wo' hoq i xkik'ul taqe i tokoom tinamit.


Copyright
Learn More

will be added

X\