1 CRONICAS 27

1Chupaam i ju'jun poh reh i haab' kijib' ru ka'winaq miil chi winaq kikamanik chi ki soldado i aj Israel. Eh chi kixilak i re' kiokik haa' i k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi aj patineel, je' wo' taqe i k'amal kib'eeh i soldado, je' wo' taqe nimaq wach kikamaj ruuk' i reey David. Eh re' q'oreel i poh kikamanik wii' i ju'jun ch'uq, eh je' wili kib'ihnaal ink'amwik kib'eeh: 2Re' peet ch'uq xi okik chi kamanik, kijib' ru ka'winaq miil taqe chi winaq, re' i xkahnik chi k'amal kib'eeh re' i Josobeam rak'uun i Zabdiel 3Eh re' taqe i riih rumaam i Fares i xkahnik chi k'amal kib'eeh taqe i kajaaw soldado xi okik chi k'amanik chuwach i peet poh. 4Eh re' rukab' ch'uq xi okik chi kamanik chuwach i rukab' poh, kijib' ru ka'winaq miil chi winaq taqe, re' xkahnik chi k'amal kib'eeh re' i Dodai riih rumaam i Ahod, eh re' ruk'ab' k'amal b'eeh re' i Miclot. 5Eh re' i roox ch'uq xi okik chi kamanik chuwach i roox poh, re' xkahnik chi k'amal kib'eeh re' Benaía rak'uun i Jocadá kajaaw i k'amal kib'eeh i aj tiij. 6Eh re' i Benaía kow riib' chi kixilak i lajeeb' ru ka'winaq chi soldado, re' reh i k'amal kib'eeh, i junch'uq re' re' wilik i Amisabad re' i rak'uun 7Eh re' i rukaaj ch'uq xi okik chi kamanik parukaaj poh, kijib' ru ka'winaq miil chi winaq taqe, re' xkahnik chi k'amal kib'eeh, re' i Asael ruchaaq i Joab, chi riij i re', re' chik i Zebadías i rak'uun xkahnik chi k'amal b'eeh. 8Eh re' i roo' ch'uq i xi okik chi kamanik paroo' poh, kijib' ru ka'winaq miil chi winaq taqe, re' xkahnik chi k'amal kib'eeh, re' i Samhut aj Izraita. 9Eh re' i ruwaaq ch'uq xi okik chi kamanik paruwaaq poh, kijib' ru ka'winaq miil chi winaq taqe, re' i xkahnik chi k'amal kib'eeh, re' Ira, rak'uun i Ikes aj pan tinamit Tecoa. 10Re' i ruwuuq ch'uq xi okik chi kamanik paruwuuq poh, kijib' ru ka'winaq miil chi winaq taqe, re' i xkahnik chi k'amal kib'eeh, re' i Heles aj ar Pelón. Eh re' taqe i riih rumaam Efraín. 11Re' ruwahxaaq ch'uq xi okik chi kamanik paruwahxaaq poh, kijib' ru ka'winaq miil chi winaq taqe, re' xkahnik chi k'amal kib'eeh re' Sibecai aj Husá, re' i riih rumaam Zérah. 12Re' rub'eleej ch'uq xi okik chi kamanik parub'elejeeb' poh, kijib' ru ka'winaq miil chi winaq taqe, re' i xkahnik chi k'amal kib'eeh, re' i Abiezer aj Anatot, re' taqe i riih rumaam i Benjamín. 13Re' ru lajeeb' ch'uq xi okik chi kamanik parulajeeb' poh, kijib' ru ka'winaq chi winaq taqe re' xkahnik chi k'amal kib'eeh, re' i Maharai i aj Netofa re' ruuk' taqe i riih rumaam i Zérah. 14Re' i rujunlaaj ch'uq xiokkik chi kamanik parujunlaaj poh, kijib' ru ka'winaq miil chi winaq taqe, re' xkahnik chi k'amal kib'eeh re' i Benaías aj Piratón, re' taqe i riih rumaam i Efraín. 15Re' rukab'laaj ch'uq xi okik chi kamanik parukab'laaj poh, kijib' ru ka'winaq miil chi winaq taqe, re' i xkahnik chi k'amal kib'eeh re' i Heldai aj Netofa, re' i riih rumaam i Otoniel. 16Re' i xi okik chi k'amal kib'eeh i kab'laj ch'uq chi riih rumaam i Israel je' wili i kib'ihnaal: Re' taqe i riih rumaam i Rubén re' i Eliezer rak'uun i Zicri. Re' taqe i riih rumaam i Simeón, re' i Sefatías rak'uun i Maaca xkahnik chi k'amal kib'eeh. 17Re' taqe i riih rumaam i Leví re' xkahnik chi k'amal kib'eeh i re' i Hasabías rak'uun i Kemuel. Eh re' taqe i riih rumaam i Aarón, re' i Sadoc xkahnik chi k'amal kib'eeh. 18Re' taqe i riih rumaam i Judá, re' i xkahnik chi k'amal kib'eeh, re' Eliú ras i David. Re' taqe i riih rumaam i Isacar, re' Omri rak'uun i Micael i xkahnik chi k'amal kib'eeh. 19Re' taqe i riih rumaam i Zabulón, re' i xkahnik chi k'amal kib'eeh, re' i Ismaías, rak'uun i Abdías. Eh re' taqe i riih rumaam i Neftalí, re' Jerimot, rak'uun i Azriel i xkahnik chi k'amal kib'eeh. 20Re' taqe i riih rumaam i Efraín, re' i Oseas rak'uun i Azazías i xkahnik chi k'amal kib'eeh. Eh re' taqe yejaal i reh i riih rumaam i Manasés, re' i Joel rak'uun i Pedaías i xkahnik chi k'amal kib'eeh. 21Eh re' i yejaal chik reh i riih rumaam i Manasés wilkeeb' Galaad, re' xkahnik chi k'amal kib'eeh, re' i Iddo rak'uun i Zacarías. Eh re' taqe i riih rumaam i Benjamín, re' xkahnik chi k'amal kib'eeh, re' Jaasiel rak'uun i Abner. 22Re' taqe i riih rumaam i Dan, re' i xkahnik chi k'amal kib'eeh re' i Azareel rak'uun i Jeroham. Re' taqe wili xi kahnik chi k'amal kib'eeh i kab'laj ch'uq chi riih rumaam i Israel. 23Re' reey David ma' xrik'saj taj i ajlanik chikinaah i komajaa' kiponik juninaq haab'. Ruum re' i QaJaaw Dios ruq'orom chi naa ruk'ihaaxb'isam, taqe i aj Israel korehtaal kiponik chi je' kik'ihaal i ch'umiil wilkeeb' pan taxaaj. 24Re' Joab xutoq'aa' wo' naq rub'aan i tz'ihb' reh i kajaljiik xa re' la' ma' xukohlaaj ta rub'aan ruum chi xutoq'aa' naq ajlanik, xchalik i ti' k'axik chikinaah i aj Israel. Ruum aj re' ma' xtz'ihb'jik ta rehtalil chi manlik, jarub' chi kiib' i aj Israel i rutz'ihb'aaj wii' rehtaliil i reey David. 25Re' i Azmavet rak'uun i Adiel incha'jinik reh i k'ih taq tz'aaq wilik reh i reey. Eh re' i Jonatán rak'uun i Uzías incha'jinik reh i k'ih taq tz'aaq wilkeeb' pantaq ab'iix, pantaq nimaq tinamit, pantaq kok' tinamit, je' wo' taqe i paat najt kinaah i kiko'leej wii' kiib'. 26Eh re' Ezri i rak'uun i Quelub xkahnik chi k'amal kib'eeh taqe i kiab'ixinik wach ak'al. 27Eh re' Simei i aj Romat xkahnik chi k'amal kib'eeh taqe i kitikwik reh i uuva. Eh re' Zabdi aj Sefam, xkahnik chi k'amal kib'eeh i kimolwik reh i riis uuva panye'aab' reh. 28Eh re' i Baal-hanán aj Gedera, xkahnik chi k'amal kib'eeh i kikamanik wach taqe chee' olivo, i chee' higo, re' taqe i wilkeeb' wach k'ixkaab' Sefela. Eh re' Joás xkahnik chi k'amal kib'eeh i kimolwik reh i aseite. 29Eh re' i Sitrai aj Sarón xkahnik chi k'amal kib'eeh i kicha'jinik reh taqe i Safat i rak'uun i Adlai xkahnik chi k'amal kib'eeh i kicha'jinik reh taqe chikop wilkeeb' wach k'ixkaab'. 30Eh re' i Obil, re' taqe i riih rumaam i Ismael, xkahnik chi k'amal kib'eeh taqe i kicha'jinik reh taqe i cameyo. Eh re' i Jehedías aj Meronat, incha'jinik taqe i b'uurux. 31Eh re' i Jaziz, re' aj agareno xkahnik chi k'amal kib'eeh taqe i kicha'jinik reh taqe i tentzun. Re' taqe chu'nchel i wili xi kahnik chi k'amal kib'eeh taqe i xi ilwik reh chu'nchel i chib'ih xwihik reh i reey David. 32Eh re' Jonatán rikaan i David re' reh kojol na'ojb'al, eh tijimaj chi korik holohik runa'ojb'al. Eh re' i Jehiel i rak'uun i Hacmoni inilwik keh i rak'uun i reey David. 33Eh re' Ahitofel intoob'inik reh i reey chukapeb'jiik riij chib'ih taqe i rub'an. Re' i Husai i aj arquita, xti atoob'laj ramigo i reey. 34Eh koq'uun chik re' i Joiada rak'uun i Benaía, re' Abiatar xi okik chi jilow Ahitofel. Re' Joab wilik chi k'amal kib'eeh taqe i ru soldado i reey David.


Copyright
Learn More

will be added

X\