1 CRONICAS 26

1Xich'aqarik wo' taqe i xi okik chi kamanik panookb'al reh i rupaat i Dios. Re' Meselamías rak'uun i Coré, eh re' Coré rak'uun i Asaf. 2Eh re' i Meselamías je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Re' peet rak'uun, re' i Zacarías, re' rukab', re' i Jediael, re' i roox re' i Zebadías, re' rukaaj re' i Jatniel. 3Re' i roo', re' i Elam, re' i ruwaaq re' i Johanán, re' ruwuuq, re' i Elioenai. 4Re' i Obed-edom, je' wili kib'ihnaal i rak'uun. Re' peet rak'uun re' i Semaías, re' rukab' re' i Jozabad, re' i roox re' i Joa, re' i rukaaj re' Sakar, re' i roo' re' i Natanael. 5Re' ruwaaq, re' i Amiel, re' i ruwuuq, re' i Isacar, re' ruwahxaaq, re' i Peultai. Re' Obed-edom kuxesjik cho ruum i Dios ruum aj re' k'ih i rak'uun xwihik. 6Eh re' i Semaías rak'uun wo' i Obed-edom xi wihik wo' taqe rak'uun, re' chik i keh xi k'amwik kib'eeh i awach keh ruum kow kik'ux, eh kow kiib'. 7Eh re' i Semaías je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Otni, Rafael, Obed, Elzabad, Eliú, Samaquías, eh q'e' kow kik'ux. 8Chu'nchel i re' riih rumaam taqe i Obed-edom. Eh kiib' ru kajwinaq chi kiib' taqe rak'uun ruch'ihil taqe i ma' tokoom ta ruuk', kow kik'ux chub'aan i kikamaj. 9Eh re' i Meselemías, ruuk' taqe i rak'uun ruch'ihil taqe i ma' tokoom ta ruuk' waxaqlaj chi kiib' chu'nchel kow kiib'. 10Eh re' i Hosa, riih rumaam Merari xwihik taqe rak'uun jinaj i rak'uun Simri rub'ihnaal. Re' reh xkahnik chi k'amal kib'eeh i ma' tokoom ta ruuk' i rajaaw, re' reh xkanab'jik chi k'amal b'eeh ruum i rajaaw atoob' ta ma' re' reh i peet ak'un. 11Re' rukab' rak'uun i Hosa re' i Hilcías, re' roox re' i Tebalías, re' rukaaj, re' i Zacarías, ruch'ihil taqe i ma' tokoom ta ruuk' i Hosa oxlaj chi kiib' chu'nchel. 12Je' wili kiye'ariik pankamanik xib'aan taqe i xi kamanik chupaam i ookb'al reh i rupaat i Dios. Re' i keh je' wo' taqe i k'amal kib'eeh, je' wo' taqe i xa kamanoom, je' wo' i kuch'ihil re' taqe i xi kamanik chupaam i rupaat i QaJaaw Dios. 13Eh xkisik' chi riij awach i naa kikahniik chi kamanik chupaam i ju'jun chi ookb'al. Je' re' xkian kuuk' i wilik chik kihab'ul chi korik, je' wo' re' i xkian kuuk' i ko k'ijool, re' q'oreel nik' kik'ihaal pankipaat. 14Eh chinaah i Selemías xkahnik chi re' reh naa ru cha'jinik reh, i chii' i ookb'al wilik reje parelb'aal q'iij. Eh re' i Zacarías i rak'uun wilik runa'ojb'al, inkojwik na'ojb'al, chinaah i reh i xkahnik chi re' reh naa rucha'jiniik i chii' i ookb'al wilik reje pantz'eet reh i rookb'aal q'iij. 15Re' Obed-edom xkahnik chi cha'jinik chi chii' i ookb'al wilik reje pansak'aaj reh i rokb'aal i q'iij. Eh re' taqe i rak'uun xi kahnik, chi rucha'jaljiik i molarik wii' i xa chib'ih jariik inkamanik parupaat i Dios. 16Eh re' Supim ruch'ihil i Hosa xi kahnik chi cha'jinik chi chii' i ookb'al wach johtik Salequet wilik reje parookb'aal q'iij. Eh eht'alimaj nik' naakokiik chi kamanik i ju'jun. 17Eh waq taq chi aj Levíta i kiokik chi cha'jinik chi chii' i ookb'al wilik reje parelb'aal q'iij. Eh kajkaj i chi chii' i ookb'al wilik reje pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij, eh kajkaj chi chii' i ookb'al wilik pantz'eet reh i rookb'aal q'iij. Eh ka'kab' i aj cha'joom inokik reh i ju'jun i molarik wii' taqe i xa chib'ih jariik. 18Eh chupaam i ye'aab' i molarik wii' taqe i xa chib'ih jariik inkamanik parupaat i Dios kijib' i aj cha'joom inokik ar, eh pamb'eeh, chupaam i koq i ye'aab' ki'ib' i aj cha'joom inokik. 19Je' aj re' noq xich'aqarik chi kamanik taqe i aj cha'jen taqe reh i ookb'al, re' taqe i riih rumaam Coré, i Merari. 20Eh re' i Ahías re' ruuk' taqe riih rumaam Leví incha'jinik reh i molarik wii' taqe k'ih taq tz'aaq xa chib'ih jariik inkamanik chupaam i rupaat i Dios, je' wo' hoq i xa chib'ih jariik. 21Re' taqe i rak'uun i Laadán re' keh k'amal kib'eeh i ju'junch'uq chi patineel. Eh Laadán rak'uun i Gersón. Eh re' Gersón rumaam rati't chaloq taqe i rak'uun Jehieli. 22Eh re' Jehieli, Zetam b'ih i rak'uun, eh Joel i b'ih i jinaj. Re' keh xicha'jinik reh xa chib'ih jariik wilkeeb' parupaat i Dios. 23Eh xkiyeew wo' rukamaj taqe i riih rumaam i Amram, je' wo' taqe i riih rumaam i Izhar, je' wo' taqe i riih rumaam i Hebrón, je' wo' taqe i riih rumaam i Uziel. 24Re' Sebuel rak'uun i Gersón, eh riih i Moisés ink'amwik b'eeh chi rucha'jaljiik taqe xa chib'ih jariik i k'ih taq tz'aaq. 25Re' Eliezer ruchaaq' i Gersón je' wili kib'ihnaal i ma' tokoom ta ruuk'. Re' rak'uun i Eliezer, re' i Jesaías, re' rak'uun i Jesaías re' i Joram, re' rak'uun i Joram, re' i Zicri, re' rak'uun i Zicri, re' i Selomit. 26Eh re' Selomit ruch'ihil taqe i ruchaaq' xicha'jinik reh taqe i ye'aab' reh i xa chib'ih jariik q'e' looq'. Re' taqe i kiq'asam reh i QaJaaw Dios i reey David, taqe i k'amal kib'eeh i ju'jun chi patineel, taqe i k'amal kib'eeh i nimlaj ch'uq chi soldado, taqe i nimaq kiwach rajaaw soldado. 27Re' taqe i xkiq'asaj re' re' panq'aq'inik xkiq'uch chaloq. Xkiq'asaj reh chi xkamanik chi yejemb'al reh i rupaat i Dios. 28Eh wilik wo' ar i xuq'asaj parukamaj i Dios i Samuel i jalal ruq'oral, i Saúl, rak'uun i Cis i Abner, rak'uun i Ner, i Joab, rak'uun i Sarvia. Chu'nchel i xa chib'ih jariik xkiq'asaj re' re', re' Selomit, ruch'ihil taqe i ruchaaq' xcha'jinik reh. 29Eh chi kixilak taqe i riih rumaam i Izhar, re' Quenanías, re' taqe i rak'uun i xi kahnik chi k'amal kib'eeh i tinamit Israel, eh re' keh kib'anik i q'ataj q'orik. 30Eh chi kixilak i riih rumaam Hebrón Hasabías, ruch'ihil taqe i ma' tokoom ta ruuk' xi kahnik chi k'amal kib'eeh i aj Israel wilkeeb' parelb'aal reje i q'iij, chi juntar i nim ha' Jordán. Re' taqe i k'amal b'eeh re' re' q'e' kow kiib' xi kamanik parukamaj i Dios, eh parukamaj i reey. Eh re' taqe re' jinaj miil ruuk' wuquub' siento chi kiib'. 31Eh chi kixilak i riih rumaam Hebrón, re' Jerías, i k'amal kib'eeh, re' q'oreel nik' kik'ihaal i xtz'ihb'jik kib'ihnaal chi kich'uhqaal. Eh noq ka'winaq chik haab' rokiik chi reyil i David ar Israel, xi okik chi rajaljiik jarub' i tz'ihb'amaj kib'ihnaal. Eh xkikoj rehtaal chi k'ih taqe i winaq q'e' kow kiib' wilkeeb' chi kixilak i aj Jazer wilik Galaad. 32Re' David xusik' kiwach i kiib' miil ruuk' wuquub' siento chi winaq kow kiib'. Eh re' keh xi kahnik chi k'amal kib'eeh i ju'jun chi patineel xkikoj taqe chi k'amal kib'eeh taqe i riih rumaam Rubén, taqe i riih rumaam Galaad, chi k'amal kib'eeh taqe i yejaal ch'uq chi riih rumaam i Manasés. Re' taqe re' xi kamanik chuwach i Dios, eh xi kamanik wo' chuwach i reey David.


Copyright
Learn More

will be added

X\