1 CRONICAS 23

1Ruum chi q'e' chik rijib' i David xupab'aa' i Salomón i rak'uun chi reyil chikinaah i aj Israel chi jilow. 2Eh xumol kiwach chu'nchel i k'amal kib'eeh i aj Israel, je' wo' taqe i k'amal kib'eeh i aj tiij re' ruuk' taqe i aj Levíta. 3Eh xkajlaaj taqe i riih rumaam Leví i wilik keh i lajeeb' ru ka'winaq haab' je' wo' taqe ik'inaq lajeeb' ru ka'winaq haab'. Noq kajlaam chik taqe i re' xi ponik waxaqlaj ru ka'winaq miil chi winaq. 4Eh re' reey David xuq'or chi chi kixilak re' naakeliik i kijib' ru ka'winaq miil chi winaq naa kiyej-aniik reh i rupaat i QaJaaw Dios. Eh chi waqiib' miil chi winaq i naa kokiik chi k'amal kib'eeh, eh chi q'ataj q'orik. 5Eh xuq'or wo' chi waqiib' miil i naakikamaniik panookb'al. Eh re' chik taqe i waqiib' miil naa kokiik chulooq'jiik i QaJaaw Dios ruuk' taqe i q'ooj, rutaq'aam ruyejeb'jiik i reey David. 6Re' David chi ch'uhqaal taqe xuyeew re' q'oreel nik' k'ihaal taqe i riih rumaam xwihik i Leví. Eh ixib' i rak'uun xi wihik je' wili kib'ihnaal: Gersón, Coat, Merari. 7Re' taqe rak'uun i Gersón je' wili kib'ihnaal: Laadán, Simei. 8Re' Laadán ixib' i rak'uun xi wihik: Jehiel, i rub'ihnaal i aasb'ees, re' rukab' Zetam, re' roox Joel. 9Re' Simei ixib' i rak'uun xi wihik, je' wili kib'ihnaal: Selomit, Haziel, Harán. Re' taqe re' i k'amal kib'eeh taqe i riih rumaam Laadán. 10Eh re' Simei kijib' i rak'uun xi wihik je' wili kib'ihnaal: Jahat, Zina, Jeús, Bería. 11Re' Jahat re' aasb'ees, re' rukab' re' i Zina. Re' Jeús ruch'ihil i Bería xama' k'ih taj i kiha'lak'uun xwihik xi ajaljik chi xa jinaj taqe chi patineel. 12Re' Coat kijib' i rak'uun xi wihik je' wili kib'ihnaal: Amram, Izhar, Hebrón, Uziel. 13Re' Amram je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Aarón, Moisés. Re' Aarón, taqe i riih rumaam sik'arik kiwach ruum i Dios chi k'amal kib'eeh i aj tiij chi re' keh xib'anik reh i santo laj kamanik. Eh chuk'atariik i insensia je' wo' hoq i mayiij, eh chi kamanik chuwach i QaJaaw Dios, chupahqaljiik reh i QaJaaw Dios chi xukuxisaj chee tinamit. 14Re' taqe i rak'uun i Moisés i raj kamanoom i Dios xi ajaljik haa' chi kixilak i riih rumaam i Leví. 15Re' i Moisés je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Gersón, Eliezer. 16Eh re' Gersón Sebuel i rub'ihnaal i peet rak'uun, re' xwihik chi k'amal b'eeh. 17Eh re' i Eliezer Rehabías rub'ihnaal i rak'uun, eh re' xwihik chi k'amal b'eeh. Re' Eliezer ma' xwihik ta chik rak'uun rixq'uun. Re' Rehabias reh k'ih taqe i rak'uun rixq'uun xi wihik. 18Re' Izhar Selomit rub'ihnaal i peet rak'uun, re' xi wihik chi k'amal b'eeh. 19Eh re' Hebrón je' wili kib'ihnaal i rak'uun. Re' peet, Jerías, re' rukab', Amarías, re' roox Jahaziel, re' rukaaj Jecamán. 20Re' Uziel kiib' taqe i rak'uun je' wili kib'ihnaal, re' peet Macaía, re' rukab' Isías. 21Re' Merari je' wili kib'ihnaal i rak'uun, Mahli, Musi. Eh re' Mahli je' wili kib'ihnaal i rak'uun: Eleazar, Cis. 22Re' Eleazar xkimik reje chi ma' xwihik ta jino'q rak'uun, xarixq'uun taqe i xi wihik, re' xkian kaxáro kuuk' taqe i rak'uun i Cis ma' tokoom ta kuuk'. 23Eh re' Musi ixib' i rak'uun xwihik je' wili kib'ihnaal: Mahli, Edar, Jeremot. 24Re' taqe i rak'uun i riih rumaam Leví, nik' k'ihaal i kak'uun pankipaat i xiajlajiik. Re' taqe re' i k'amal b'eeh chi kixilak. Re' taqe re' i wilik keh i juninaq haab', eh ik'inaq taqe juninaq haab'. Chu'nchel i re' xi kamanik chupaam i rupaat i Dios. 25Re' reey David je' wo' wili i ruq'orom: Re' qaDios i hoj, hoj aj Israel xoj ruyeew chi wihik pansuqkiil k'uxliis. Eh ayu' wo' Jerusaleem naa ruwihiik ruye'aab' chi juneliik. 26Chi je' re', re' taqe i aj Levíta, ma' ruman ta chik chi k'ul naa kojiik kuum itz'ihy naah paat inlooq'jik wii' i QaJaaw Dios, je' wo' taqe i xa chib'ih jariik inkamanik chupaam i rulooq'jiik i Dios. 27Eh re' xuq'or i David noq xukohlaaj i rukamaj xb'aan wo' hoq, xi ajaljik wo' taqe chu'nchel i riih rumaam Leví wilik keh i juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab'. 28Re' taqe re' xi kahnik chi' ri'sil i kajaawriik i riih rumaam i Aarón chi kito'arik chub'anariik i kamanik chupaam i rupaat i Dios. Eh i wilik i xi kamanik chi muuj i rupaat i Dios, wilik i xi kamanik chi rusaqb'eesjiik kiwach i xa chi b'ihjarik wilik kisantohiil. Eh xkian chu'nchel i kamanik chupaam i rupaat i Dios. 29Re' wo' keh i xi ilwik reh i kaxlanwi'k inye'arik nah mexa, inye'arik chi mayiij, je' wo' hoq i kaxlanwi'k ma' inkojarik ta ch'amb'eesb'al reh, je' wo' hoq i suq laj kaxlanwi'k. Re' wo' keh xi ilwik reh i mayiij ink'iljik wach pan xartiin, je' wo' hoq i pajb'al reh i mayiij xye'arik parupaat i Dios. 30Eh rajlaal wahq'eq, rajlaal xq'eq kiwihik chupaam i rupaat i Dios chi loq'inik, chi t'iosinik chuwach i Dios. 31Re' wo' keh kik'atwik chikop chuwach i QaJaaw Dios pantaq hi'limb'al q'iij, inye'arik noq i ninq'ijik i ak' poh, je' wo' hoq inye'arik chupaam taqe i nimaq wach ninq'iij tokoom chik. Re' q'oreel jarub' chi kiib', eh chib'ih i kamanik xkian rajlaal i q'iij chuwach i QaJaaw Dios, inki. 32Re' taqe riih rumaam Leví re' re', re' wo' keh xi-ilwik reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', je' wo' hoq i santo laj itz'ihy naah paat i Dios. Eh noq xkian i kamanik chupaam i rupaat i Dios chi ri'sil i kajaawriik taqe i riih rumaam i Aarón.


Copyright
Learn More

will be added

X\