1 CRONICAS 18

1Eh koq'uun chik re' David xub'an wo' chik i q'aq'inik kuuk' i aj filisteo. Eh xusach wach i kajaawriik, xuq'uch keh i tinamit Gat, je' wo' hoq i kok' ye'aab' wilik chi junsuut. 2Eh xub'an wo' keh i aj Moab xi kahnik chi ri'sil i rajaawriik, eh xkitoj chik riij reh i kiye'aab'. 3Re' David xub'an wo' reh i Hadad-ezer kireey i aj Soba re' wilik ar Hamat. Re' noq ojik naq i rub'an Hada-ezer chi ruchopariik naah i ye'aab' wilik wii' i nim ha' Éufrates. 4Re' David xuchop taqe i jinaj miil chi kareta reh q'aq'inik, je' wo' taqe i wuq'uub' miil chi soldado wilkeeb' rij kawáyu, je' wo' taqe i juninaq miil chi soldado ojik inki a'n chi kooq. Eh xutoqib'eej kooq i kawáyu, xa re' chik i kawáyu kiqerinik reh i jinaj siento chi kareta xukanaa'. 5Re' taqe i aj Siria wilkeeb' Damasco xi chalik chi rutoob'jiik i Hadad-ezer kireey i aj Soba, Xa re' la', re' David xub'an keh i aj Siria xukansaj taqe i kiib' ru ka'winaq miil. 6Re' David xukoj taqe i ru soldado chi kicha'jaljiik i aj Siria wilkeeb' Damasco. Re' taqe i aj Siria xi kahnik chi ri'sil i rajaawriik i David, eh inkitoj chik riij i kiye'aab'. Eh xa aha' inooj i David chi q'aq'inik inye'arik q'ab' reh ruum i Dios chi rub'aan keh. 7Re' David xuk'am cho Jerusaleem i kinimaq pulato ch'ihch' oro xuq'uch chaloq, re' inkiko'leej wii' kiib' i ru soldado Hadad-ezer. 8Eh re' taqe tinamit Tibhat, Cun, re' i xi wihik chi ri'sil i rajaawriik i reey Hadad-ezer. Re' reey David ma' k'isiin taqe i q'an ch'ihch' xuk'am chaloq ar. Ruuk' taqe re' xuyejaa' i ye'aab' haa' i reey Salomón, je' wo' taqe i rooq paat, je' wo' taqe i kikamanik chupaam i rupaat i Dios. 9Noq xrib'iraj rib'iral i Toi reey ar Hamat chi re' David xkuxik rub'anam reh i ru soldado i Hadad-ezer kireey i aj Soba. 10Re' i reey Toi xutaq'aaj i Adoram i rak'uun ruuk' i reey David reh chi xooj ruyeew rusuqkiil ruk'ux ruuk' i q'unil xuq'or reh chi ma' xta reet i xub'an. Re' Toi xutaq'aaj reje i chi rukooch i David re' ruuk' taqe i xa chib'ihjariik oro, plata, q'an ch'ihch' korjinaq wii', ruum chi xub'an keh i ru soldado i Hada-ezer, ruum re' reh k'ih pech wo' xub'an i q'aq'inik ruuk'. 11Re' reey David xuq'asaj chuwach i QaJaaw Dios taqe i kooch xye'arik reh ruch'ihil i plata i oro xuq'uch chaloq noq xub'an i q'aq'inik kuuk' i aj Edóm, i aj Moab, i aj Amón, i aj filisteo, i aj Amalec. 12Eh je' wo' hoq i Abisai rak'uun i Sarvia xukansaj taqe i waxaqlaj miil chi aj Edóm wach k'ixkaab' i wilik wii' i aatz'aam. 13Eh re' reey xukoj taqe i ru soldado pan tinamit Edóm. Eh chu'nchel i aj Edom xi kahnik chi ri'sil i rajaawriik i David. Xa aha' inooj i David chi q'aq'inik inye'arik q'ab' reh ruum i Dios chi rub'an keh. 14Re' David xwihik chi reyil chikinaah chu'nchel i aj Israel, eh xub'an i taaq'anik parub'ehel, parukorkiil chikinaah chu'nchel i tinamit. 15Re' xwihik chi k'amal kib'eeh i soldado re' i Joab rak'uun i Sarvia. Re' xwihik chi raj tz'ihb' i reey, re' i Josafat rak'uun i Ahilud. 16Re' taqe xi wihik chi k'amal kib'eeh i aj tiij re' Sadoc, rak'uun i Ahitob, re' Ahimelec rak'uun i Abiatar, eh re' i Savsa i xwihik chi aj tz'ihb' 17Re' i Benaía, rak'uun i Joiada xwihik chi k'amal b'eeh chi kixilak i aj Cereteo, taqe i Peleteo. Eh re' taqe i rak'uun i David xi wihik chi nimaq wach k'amal b'eeh chi kixilak.


Copyright
Learn More

will be added

X\