1 CRONICAS 16

1Eh re' i loq'laj ru kaxa i QaJaaw Dios ar xkiyeew chupaam i itz'ihy naah paat xuyejaa' i reey David. Eh kik'at taqe i chikop chi kimayiij chuwach i QaJaaw Dios, xkiq'asaj wo' hoq i kimayiij k'amb'al kiib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios. 2Eh noq xukohlaaj i David ruq'ahteesjiik i k'atoj chikop chi mayiij, je' wo' taqe i mayiij k'amb'al kiib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios, xukuxisaj taqe i tinamit parub'ihnaal i QaJaaw Dios. 3Eh chu'nchel i tinamit chi nimaq chi kok' taq xuyeew ju'jun ki suq laj kaxlanwi'k, eh xuyeew wo' ju'jun kikaxlanwi'k korjinaq ruuk' i chiq uuva, eh xuyeew wo' ju'jun t'ohr kib'ahoj tiib'. 4Eh re' David wilik taqe i aj Levíta xupab'aa' chi xkian i rukamaj i QaJaaw Dios chuwach i loq'laj ru kaxa i QaJaaw. Reh chi xkian i pahqanik, i loq'inik, i t'iosinik, chuwach i QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel. 5Re' taqe i aj Levíta xusik' wach, je' wili kib'ihnaal: Re' peet Asaf, re' rukab' Zacarías, re' Matatías, re' Eliab, re' Benaía, re' Obed-edom, re' i Jeiel jinaj chik, wilik taqe kiq'ooj, wilik kok' kiq'ooj k'ahaam wach, wilik kiarpa. Eh re' i Asaf inq'ojinik reh i pulato q'ooj. 6Eh re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij Benaía, Jahaziel kixulinik reh taqe i tuun chuwach i ruloq'laj kaxa i QaJaaw Dios molik wii' i ruk'uhb'aal. 7Chupaam i q'iij re' re' kore' peet xuq'or i David reh i Asaf, je' wo' keh taqe i ruch'ihil chi naa kit'iosem i rotob'il i QaJaaw Dios ruuk' taqe i tz'uuy wili: 8Chat'iosej taq reh i QaJaaw Dios i rotob'il cha q'or taq rib'iral rub'ihnaal. Eh chayeew taq keh chi naab'jik chu'nchel i tinamit taqe rub'anam chaloq. 9Cha a'n taq atz'uuy ye'b'al ruloq'il, chawesaj taq i ruq'orkiil i nimaq wach na'ojb'al rub'anam chaloq. 10Chayeew taq ruloq'il i rusantolaj b'ihnaal. Eh chawuncheelaal taq i hat i ti sik'wik taq reh i QaJaaw Dios suuqb'oq taq ak'ux. 11Chasik' taq i rajaawriik i QaJaaw Dios, juneliik taq cha pahqaaj i rotob'il. 12Mansahchik taq panak'ux i nimaq wach na'ojb'al, taqe i nimaq wach ma' ilooj taj rub'anam. K'oloq taq panak'ux i q'ataj q'orik i rub'an. 13Re' taq i hat, i hat taq riih rumaam i Israel i raj kamanoom i Dios. Hat taq riih rumaam i Jacob i rusik'im taq chawach i QaJaaw Dios. 14Chanab'eej taq chi re' reh i QaJaaw i qaDios. Re' wo' reh wilik chi taaq'anik chinaah chu'nchel i wach ak'al. 15Re' reh wilik paruk'ux chi juneliik i ruq'orom chaloq chi naa rub'anam. Xajarub' pa' ch'iht i k'acharik neenik'ik xama' jaruuj wo' neenik'ik paruk'ux. 16Re' wo' hoq i ruq'orom cho reh pampeet i Abraham, chi naa rub'anam ruuk'. Je' wo' hoq noq xuq'or chee xti korik chi riij i xub'an cho ruuk' i Isaac. 17Eh xuyejaa' wach ruuk' i Jacob, xuyeew rajaawriik chi je' jinaj k'uhb'aal, xuyejaa' wach kuuk' i aj Israel chi naa kianam chi juneliik. 18Re' noq xuq'or cho keh chi je' wili: Re' hin naa taq nuye'em aweh chi akooch i ye'aab' Canaán, naa taq awehchaam chi jumpech, inki. 19Je' re' i xq'orarik keh atoob' ta ma' q'e' ta k'ih taqe, xa je' taqe aj patal ponoq chupaam i ye'aab' re' re'. 20Eh xata wo' jarub' i tinamit ki-ik'ik wii' chi je' pankok' tinamit, chi je' panimaq tinamit. 21Re' Dios ma' xuyeew ta q'ab' chi awach ta xb'anik ti' k'axik keh xuq'il la' taqe i reey je' wili xuq'or keh: 22Ma'an taq ti' k'axik keh i wak'uun wixq'uun nusik'im cho kiwach. Eh ma' chih wo' awuchej taqe ijalal nuq'oral, inki. 23Eh chawunchelaal taq i hat i wilkaat taq ayu' wach ak'al cha tz'uyej taq wach i QaJaaw Dios. Eh rajlaal i q'iij taq cha q'or rib'iral chi re' reh aj ko'loom. 24Chaq'or wo' taq rib'iral ruloq'il keh chu'nchel i tinamit, Je' wo' hoq i nimaq kiwach ma' ilooj taj i rub'an. 25Re' QaJaaw Dios xiik' naah nimaal wach, ruum aj re' i ruk'ul chi naaqaye'em ruloq'il. Eh xa re' wo' reh nim rajaawriik chikiwach taqe i tiyoox. 26Re' i ki dios i tokoom tinamit xa tiyoox taqe, ma' xta kajaawriik. Raaj i qaDios i hoj re' reh xyej-anik reh i taxaaj. 27Ma' k'isiin ta saqumaal chii' wach i QaJaaw Dios. Eh xiik' naah nimaal i rajaawriik, je' wo' hoq i ruloq'il ink'ularik chupaam i rusantolaj paat. 28Eh chawunchelaal taq i hat tinamit wilkaat taq ayu' wach ak'al, chayeew taq rajaawriik, ruloq'il i QaJaaw Dios. 29Chayeew taq ruloq'il i QaJaaw Dios ruum xa re' wo' reh i ruk'ul chi naa taq aloq'em. Eh chaxuk'aa' taq awiib' chuwach chak'am taq chaloq aamayiij chupaam i ru santo laj paat. 30Chu'nchel ta naq i tinamit neekiyohlinik reh, ruum re' reh xye'wik reh panruye'aab' i wach ak'al reh chi ma' awach ta neenk'uyu'sanik reh. 31Neeta naq insuuqb'ik ruk'ux i taxaaj, je' wo' wach ak'al. Eh cha q'or taq keh chu'nchel i tinamit chi re' i QaJaaw Dios xti manlik reey. 32Neeta naq ink'uyu'jik i palaw, je' wo' i wilkeeb' chupaam. Eh nee ta naq insuuqb'ik ruk'ux i wach ak'al, je' wo' taqe i wilkeeb' chupaam. 33Neeta naq insuuqb'ik kik'ux chuwach i QaJaaw Dios taqe i chee' wilkeeb' pantaq ch'ahn, ruum re' reh xchalik chi q'ataj q'orik chinaah i wach ak'al. 34Chat'iosej taq reh i Dios, ruum re' reh q'e' atoob' juneliik wilik ketelinik wachiis ruuk'. 35Eh je' taq wili i cha q'or reh: QaJaaw Dios qoh ako'leej tii ruum xa re' wo' hat ti ko'linik qeh. Neeta tii qoh awesaj chi kixilak i tokoom tinamit. Reh chi neenqaq'or rib'iral asantolaj b'ihnaal, reh chi suq qak'ux noq neetiqaloq'eej. 36Neeta naq inye'arik ruloq'il i qaDios i hoj, hoj aj Israel, je' ta naq re' i neenb'aan reh chi juneliik, inki David. Eh je' ta naq re' inki taqe chu'nchel i tinamit, eh xkiloq'ej i QaJaaw Dios. 37Eh re' reey David xukanaa' i Asaf, ruch'ihil taqe i ma' tokoom ta ruuk' aha' wilik wii' i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw. Reh chi xkian i kamanik rajlaal q'iij re' i ajwaal wach chi b'anarik. 38Eh xukanaa' wo' ar i Abed-edom ruch'ihil taqe i waxiqiib' ru ka'winaq chi winaq ma' tokoom ta ruuk'. Eh re' Obed-edom, rak'uun i Jedutún, ruch'ihil i Hosa xi kahnik chi kamanik panookb'al. 39Eh re' i Sadoc ruch'ihil taqe i ruch aj tiij xipa'ab'jik chuk'amariik rub'eeh i loq'inik i chupaam i rusanto laj itz'ihy naah paat i QaJaaw Dios ar Gabaón chinaah inajt naah ye'aab'. 40Reh chi re' taqe i keh xik'atwik reh i mayiij rajlaal wahq'eq, rajlaal xq'eq chinaah i artaal chuwach i QaJaaw Dios. Reh chi xkian nik' wach i tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios, je' rukab' i xuq'or keh i aj Israel. 41Eh xkahnik wo' kuuk' i Hemán, ruch'ihil i Jedutún chi kitoob'jiik i xsik'arik kiwach ruuk' i rulooq'jiik i QaJaaw Dios ruum re' reh juneliik wilik ketelinik wachiis ruuk'. 42Eh re' i Hemán, re' i Jedutún kixulinik reh taqe tuun, re' wo' keh kiq'ojinik reh i pulato q'ooj, eh inkik'ulb'ilej taqe inkik'er kichii' chi tz'uuyjik wach i QaJaaw Dios. Re' taqe i rak'uun i Jedutún kikamanik panookb'al. 43Chi riij i re', chu'nchel i tinamit xi sutinik reje pankipaat. Eh re' reey David xsutinik wo' reje parupaat, reh chi xponik rukuxisaj taqe i awach reh.


Copyright
Learn More

will be added

X\