1 CRONICAS 15

1Re' reey David xuyejaa' i rupaat Jerusaleem re' rutinamiit i David. Eh xuyejaa' wo' hoq i ye'aab' re' xuyejaa' wii' jinaj itz'ihy naah paat ye'aab' reh i ruloq'laj kaxa i QaJaaw Dios. 2Re' David je' wili xuq'or: Re' i ruloq'laj kaxa i QaJaaw Dios ma' awach taj i tokoom naa ruk'amwiik cho reh. Xa re' wo' taqe i aj Levíta naakik'amwiik cho reh ruum xa re' wo' keh sik'ooj kiwach ruum i QaJaaw Dios chuk'amariik. Eh chi eliik naa kiwihik parukamaj i Dios, inki. 3Eh re' reey David xumol kiwach chu'nchel i aj Israel ar Jerusaleem, reh chi xi okik haa' chuk'amariik chaloq i loq'laj ru kaxa i QaJaaw Dios chupaam i ye'aab' xuyejaa' i David. 4Eh re' David xumol wo' kiwach i riih rumaam i Aarón, je' wo' taqe i riih rumaam i Leví, je' wili kik'ihaal. 5Re' taqe i riih rumaam i Coat xi ponik jinaj siento ruuk' juninaq chi winaq xa kuuk' kiib'. Eh re' i Uriel i k'amal kib'eeh. 6Eh re' taqe i riih rumaam i Merari xi ponik kiib' siento ruuk' juninaq chi winaq xa kuuk' kiib'. Eh re' i Asaías i k'amal kib'eeh. 7Eh re' taqe i riih rumaam i Gersón xi ponik jinaj siento ruuk' lajeeb' ru ka'winaq chi winaq xa kuuk' kiib'. Eh re' i Joel k'amal kib'eeh. 8Eh re' taqe i riih rumaam i Elizafán, xi ponik kiib' siento chi winaq xa kuuk' kiib'. Eh re' i Semaías i k'amal kib'eeh. 9Eh re' taqe i riih rumaam i Hebrón xi ponik kajwinaq chi winaq xa kuuk' kiib'. Eh re' i Eliel k'amal kib'eeh. 10Eh re' taqe i re' ruuk' i riih rumaam i Uziel xi ponik jinaj siento ruuk' kab'laj chi winaq xa kuuk' kiib'. Eh re' i Aminadab k'amal kib'eeh. 11Chi riij i re', re' David xutaq'aaj kik'amariik taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij aj Levíta je' wili kib'ihnaal Sadoc, Abiatar. Eh je' wo' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij Uriel, Asaías, Joel, Semaías Eliel, Aminadab. 12Je' wili xuq'or keh: Re' taq i hat, i hat taq k'amal kib'eeh taqe i riih rumaam Leví cha santoheej awiib' taq i hat, je' wo' chu'nchel i awach aweh, reh chi nee taq i na a'n cho ruk'amariik i loq'laj ru kaxa i QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel. Reh chi neen wihik chupaam i ye'aab' xnuyejaa'. 13Ruum chi ma' re' ta taq i hat i xat k'amwik cho reh i ru kaxa i QaJaaw Dios pampeet. Re' QaJaaw Dios wilik taqe i xukansaj, ruum chi ma' xqapahqaaj ta reh nik' wach rub'aan naa qa'nam, inki. 14Je' aj re' noq re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij aj Levíta xkisantoheej kiib' reh chi xkian cho ruk'amariik i ruloq'laj kaxa i QaJaaw re' i qaDios i hoj aj Israel. 15Eh re' taqe i riih rumaam i Leví xkik'am wo' chaloq i ruloq'laj kaxa i QaJaaw Dios xkitehlaaj cho naah kitileb' ruuk' i chee' tehlb'al reh je' rukab' i ruq'orom i Dios ruuk' chii' i Moisés. 16Eh re' i reey i David je' wili i xuq'or keh i k'amal kib'eeh i aj Levíta, chi naa rusik'im wach taqe i aj tz'uuy chi kixilak reh chi naa kianam kitz'uuy chi suq kik'ux ruuk' i kiarpa, ruuk' kikok' k'ahaam wach q'ooj, ruuk' i setesaq q'ooj kitzilininik. 17Re' taqe i aj Levíta je' wili i kib'ihnaal i xkisik' wach: Hemán rak'uun i Joel, Asaf rak'uun i Berequías, ma' tokoom ta wo' ruuk' i Hemán riih rumaam i Merari. Eh xkisik' wo' wach i Etán rak'uun i Cusaías. 18Eh wilik taqe i ma' tokoom ta kuuk' chi xi okik haa' chub'aan i kamanik ma' q'e' ta nim wach, je' wili kib'ihnaal: Zacarías, Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifelehu, Micnías. Eh kisik' wo' wach taqe i kicha'jinik reh i ookb'al, je' wili kib'ihnaal: Obed-edom, Jeiel. 19Eh re' taqe i aj tz'uuy Hemán, Asaf, i Etán re' keh ye'ooj chikinaah chi naa kiq'ojem taqe i pulato q'ooj intz'ilininik re' ruuk' taqe i q'an ch'ihch'. 20Eh re' taqe i kik'amwik rub'eeh ruuk' i ruq'ojiik i kikok' k'ahaam wach q'ooj, re' Zacarías, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías, Benaía. 21Eh re' taqe ink'ulb'ilinik keh chi tz'uuy ruuk' i ruq'ojiik i kiarpa re' i Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed-edom, Jeiel, Azazías. 22Re' Quenanías, i k'amal kib'eeh taqe i aj Levíta kitz'uyinik ruuk' i kiq'ooj, ruum re' reh inchol q'ooj, eh inchol tz'uuy chi korik. 23Eh re' Berequías, ruch'ihil i Elcana kicha'jinik reh i ruloq'laj kaxa i QaJaaw Dios. 24Eh re' taqe i kixulinik reh i tuun i kiooj chi peet b'eeh chuwach i ruloq'laj kaxa i QaJaaw Dios, re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij je' wili kib'ihnaal: Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía, Eliezer. Eh re' Ebed-edom, Jehías cha'jen reh i ruloq'laj kaxa i QaJaaw Dios. 25Eh re' David ruch'ihil taqe i k'amal kib'eeh i aj Israel ruch'ihil taqe i k'amal kib'eeh i ju'jun nimaq ch'uq chi soldado, xiooj chi suq kik'ux parupaat i Obed-edóm chi rehtesjiik i ruloq'laj kaxa i QaJaaw Dios. 26Eh noq xkilow i aj Levíta chi xitoob'jiik ruum i Dios chuk'amariik chaloq i loq'laj kaxa, wuquub' i k'ijool wakax, eh wuquub' i imas tentzun xkiq'asaj chi kimayiij. 27Re' reey David saq i ruso' rukojom, re' ruuk' i holohik itz'ihy lino, rukojom wo' ruso' xama' nim ta rooq, je' wo' taqe i aj Levíta kitehlanik reh i loq'laj kaxa. Eh je' wo' hoq i Quinanías i k'amwik kib'eeh i aj tz'uuy. 28Eh chu'nchel i aj Israel xi k'amwik cho reh i ruloq'laj kaxa i QaJaaw Dios molik wii' i k'uhb'aal, xasuq chik kik'ux xkixulej paam taqe i ruk'aa' kaprax, taqe i tuun, xkiq'ojej taqe i pulato q'ooj, xkiq'ojej taqe i kok' k'ahaam wach q'ooj je' wo' taqe i kiarpa. 29Eh noq re' i ruloq'laj kaxa i QaJaaw Dios molik wii' i ruk'uhb'aal xponik Jerusaleem re' rutinamiit i David. Re' Mical i rixq'uun i Saúl xrilow cho pan ventana chi re' reey David xampisk'anik chik parooq ruum i rusuqkiil ruk'ux, eh ma' k'isiin ta xchalik ruk'aa' chinaah.


Copyright
Learn More

will be added

X\