1 CRONICAS 12

1Re' taqe wili i winaq xi chalik ruuk' i David chupaam i ye'aab' Siclag noq korukeb'aam riib' ar chuwach i Saúl rak'uun i Cis. Re' taqe i winaq wili kow kiib', re' taqe i xtoob'inik reh chi q'aq'inik. 2Re' taqe re' wilik kuuk' taqe i kutb'al reh i flecha. Eh inkikut wo' ab'aj ruuk' tolo'x, kikutwik ruuk' rusak'aaj kiq'ab' je' wo' ruuk' rutz'eet kiq'ab'. Re' taqe re' ma' tokoom ta taqe ruuk' i Saúl, re' ruuk' taqe i riih rumaam i Benjamín je' wili kib'ihnaal: 3Re' Ahiezer i peet k'amal kib'eeh, re' rukab' re' Joás rak'uun taqe i Semaa aj Gabaa taqe. Re' taqe wili i soldado re' Jeziel, re' Pelet rak'uun taqe i Azmavet, re' Beraca re' Jehú, aj Anatot taqe. 4Re' Ismaías aj Gabaón kow riib' chi kixilak i lajeeb' ru ka'winaq k'amal kib'eeh i soldado. Chi riij i re', re' Jeremías, Jahaziel, Johanán, Jozabad aj Gedera. 5Re' Eluzai, Jerimot, Bealías, Semarías, Sefatías aj harufita. 6Re' Elcana, Isías, Azareel, Joezer, Jasobeam, re' ruuk' taqe i riih rumaam i Coré. 7Re' Joela, re' i Zebadías, re' taqe i rak'uun i Jeroham aj Gedor taqe. 8Eh wilik taqe i riih rumaam i Gad xkian jinaj wach kik'ux ruuk' i reey David noq wilik cho chupaam i paat ko'lemb'al iib' wilik panchiq yuuq'. Eh re' taqe winaq wili kow kiib' chi q'aq'inik. Eh wilik pan kiq'ab' taqe i ko'lemb'al kiib' nimaq pulato ch'ihch', taqe i kiq'as ju' ch'ihch'. Eh xa josq' chik i kiwach xa je' chik wach kaq b'ahlam, xti kichol elik je' rukab' noq kielik i keej pantaq ch'ahn. 9Re' taqe re' je' wili kib'ihnaal: Re' peet Ezer, re' rukab', Obadías, re' roox Eleab. 10Re' rukaaj Mismaná, re' roo' Jeremías, 11Re' ruwaaq, Atai, re' ruwuuq' Eliel. 12Re' ruwahxaaq Johanán, re' rub'eleej Elzabad. 13Re' ru lajeeb' Jeremías, re' rujunlaaj Macbani, 14Re' taqe wili ink'amwik kib'eeh taqe i ki soldado i riih rumaam i Gad. Re' ma' q'e' ta kow riib' xa jinaj siento chi soldado i ruk'am rub'eeh. Eh re' xti kow riib' jinaj miil chi soldado i ruk'am rub'eeh. 15Re' taqe re' xiq'atwik wach i nim ha' Jordán paruq'ijil jab' noq elik i rub'an i ha' chupaam i peet poh reh i haab' re' re'. Eh xkikaaj taqe chu'nchel i wilkeeb' wach k'ixkaab', chi je' wilkeeb' reje pareelb'aal q'iij, chi je' wilkeeb' reje parookb'aal q'iij. 16Eh wili taqe i riih rumaam Benjamín, taqe i riih rumaam i Judá ki a'n jinaj wach kik'ux ruuk' i David wilik chupaam i ye'aab' ko'lemb'al iib'. 17Eh re' reey David xelik cho chi kik'ulariik je' wili xuq'or keh: Wila' suq kiil k'uxliis i nak'am taq cho weh, wila' hat taq to'ool weh xat chalik, neenuk'ulaa' chi neen qa'an jinaj wach qak'ux taq awuuk'. Eh wila' xa re' taq inawaaj chi nee taq kinaq'asaj pan kiq'ab' i ki-ixowanik nuwach, atoob' ta ma' xta numahk. Re' ta naq i Dios inkinimaj chaloq taqe aamaam awati't neen ye'wik taq aweh chutojariik taq amahk, inki. 18Re' Amasai i k'amal kib'eeh i lajeeb' ru ka'winaq chi soldado wilik ruuk' i Santolaj Uxlab'al je' wili i xuq'or: Re' hoj wilkooj awuuk', hoj aweh David hat rak'uun i Isaí. Suuqb'oq ak'ux, suq kiil k'uxliis wih-oq awuuk' i hat suuqb'oq wo' kik'ux i kitoob'inik aweh, ruum re' aaDios xtoob'inik aweh, inki. Eh re' reey David xuk'ul wo' taqe ruuk', xukoj taqe chi kixilak i k'amal kib'eeh soldado. 19Eh wilik taqe i riih rumaam i Manasés xiooj kikoj kiib' pan jinaj wach k'uxliis ruuk' i reey David, noq k'uch'ihil taqe i aj filisteo xooj chi q'aq'inik ruuk' i ru soldado i Saúl, xama' xkitob'eej ta wo' hoq i David ruum re' i ki soldado i aj filisteo ma' nkaaj ta ojik haa' chi q'aq'inik chi riij. Ruum xkikapaaj i keh chinee-oq inkiq'asaj kiib' chi kixilak i ru soldado i Saúl. 20Eh noq ojik i rub'an i reey David ar Siclag, re' taqe i riih rumaam i Manasés xi okik haa' ruuk' je' wili kib'ihnaal: Adnas, Jozabad, Jediael, Micael, Jozabad jinaj chik Eliú, Ziletai re' taqe re' k'amal kib'eeh i nimlaj ch'uq chi ki soldado i riih rumaam i Manasés. 21Re' taqe re' xitoob'inik reh i reey David chi q'aq'inik kuuk' taqe i kiokik chi i leq' chupaam i ye'aab' re' re'. Ruum chu'nchel i xtoob'inik reh re' re', kow kiib' re' keh xi kojarik chi k'amal kib'eeh taqe i soldado. 22Eh eqal eqal imponik i to'ool reh i reey David korehtaal xi ponik chi k'ih laj soldado, eh korik wo' hoq chi xi ponik chi ruk'ihaal soldado. 23Je' wili kik'ihaal taqe i wilik kitz'a'amb'aal taqe i k'amal kib'eeh taqe i kow kiib' chi q'aq'inik xkian jinaj wach kik'ux ruuk' i David ar Hebrón reh chi xkipab'aa' i David chi reey chi jilow i reey Saúl, je' rukab' i ruq'orom i QaJaaw Dios. 24Re' taqe i riih rumaam i Judá waqiib' miil ruuk' waxiqiib' siento chi winaq kow kiib' chi q'aq'inik kiyohq'eem kinimlaj pulato ch'ihch', eh kiyohq'eem kiq'as ju' ch'ihch'. 25Eh re' taqe i riih rumaam i Simeón wuquub' miil ruuk' jinaj siento chi winaq taqe kow kiib', wilik kitz'amb'aal, eh kiyejaam kiib' chi q'aq'inik. 26Eh re' taqe i riih rumaam Leví kijib' miil ruuk' waq'iib' siento chi winaq taqe. 27Eh re' taqe i riih rumaam i Aarón ixib' miil ruuk' wuquub' siento chi winaq taqe. Re' Joiada i k'amal kib'eeh. 28Eh re' Sadoc i komanlik ak'un kow riib' chi q'aq'inik kiib' ru ka'winaq chi winaq i ruch'ihil re' taqe i k'amwik kib'eeh i awach reh i rajaaw. 29Eh re' taqe i riih rumaam i Benjamín ma' tokoom ta wo' taqe ruuk' i Saúl ixib' miil chi winaq taqe. Chupaam i q'iij re' re' kochiriij naq i Saúl wilkeeb'. 30Eh re' taqe i riih rumaam i Efraín juninaq miil ruuk' waxiqiib' siento chi winaq taqe i kow kiib' chi q'aq'inik, eh wilik kib'iral chi wilik kajaawriik chi kixilak i awach keh. 31Eh re' i xi elik cho chi kixilak taqe i yejaal i ch'uq reh i riih rumaam i Manasés waxaqlaj miil chi winaq taqe. Re' keh xsik'arik kiwach chi xooj kipab'aa' i David chi reey. 32Eh re' taqe i riih rumaam i Isacar kiib' siento chi winaq k'amal kib'eeh. Re' ruuk' taqe i wilik kina'ojb'al keht'al chib'ih i naa ki a'nam i kuch aj Israel. Aha' wilik inkiq'or i keh re' wo' inki a'n i kuch kitinamitaal. 33Eh re' taqe i riih rumaam i Zabulón lajeeb' roxk'ahl miil chi winaq taqe kiyejaam kiib' kow kiib' chi q'aq'inik, wilik kitz'amb'aal chi korik. Eh ma' rub'an ta kiib' kik'ux noq kiooj chi q'aq'inik. 34Eh re' taqe i riih rumaam Efraín jinaj miil chi kajaaw soldado, kuch'ihil taqe i wuqlaj ru ka'winaq miil chi soldado wilik kinimaq pulato ch'ihch', wilik kiq'as ju' ch'ihch'. 35Eh re' taqe i riih rumaam i Dan kiyejaam kiib' chi q'aq'inik waxiqiib' ru ka'winaq miil ruuk' waqiib' siento chi winaq taqe. 36Eh re' taqe i riih rumaam i Aser ka'winaq miil chi winaq kiyejaam kiib' chi q'aq'inik. 37Eh chi juntar i nim ha' Jordán xi chalik jinaj siento miil ruuk' juninaq miil chi winaq re' taqe i riih rumaam i Rubén i riih rumaam i Gad, eh haa' taqe i yejaal ch'uq reh i riih rumaam i Manasés, eh k'ih b'uhr wach i tz'a'amb'al reh q'aq'inik wilik kuuk'. 38Chu'nchel i winaq wili kiyejaam kiib' chi q'aq'inik kitusum kiib', eh chu'nchel i kik'ux noq xiooj Hebrón chupa'ab'jiik i David chi reyil chikinaah i aj Israel. Eh xkian jinaj wach kik'ux chu'nchel i aj Israel chupa'ab'jiik i David chi reyil. 39Eh chu'nchel i re' ixib' q'iij xi wihik ar ruuk' i David, ar xkian kiwa' kihaa' ruum re' taqe i kuch tinamitaal xiyej-anik kiwa' kihaa'. 40Eh je' wo' taqe i tinamit ma' najt ta wilik ar, je' wo' taqe i riih rumaam i Isacar, taqe i riih rumaam i Zabulón, taqe i riih rumaam i Efraín xkik'am chaloq i kiwa' kihaa', chikiij taqe b'uurux, taqe cameyo, taqe b'ooyax, taqe i tentzun, taqe imas wakax. Eh xkik'am wo' chaloq arina, i ma' kow ta laj kaxlanwi'k higo korjinaq wii', chiqiij laj uuva, raax uuva k'ih i xkik'am chaloq ruum jinaj runimaal suq kiil k'uxliis ar Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\