1 CRONICAS 11

1Re' taqe i aj Israel xkimol reje kiib' chi kunchelaal xiooj Hebrón chi q'orob'jiik i David, je' wili xkiq'or reh: Re' hoj quuk' q'iib' awuuk'. 2Eh jank'anaak noq kore' i Saúl wilik chi reyil chi qanaah xa re' wo' hat ti k'amwik reje kib'eeh qaj q'aq'ineel. Re' wo' chik i hat ti' k'amwik cho keh. Re' i aaWaJaaw aaDios je' wo' wili i ruq'orom aweh: Re' hat naa ak'amwiik kib'eeh i nutinamiit, re' hat naa akahniik chi reyil chinaah, inki. 3Eh je' aj re' noq chu'nchel i k'amal kib'eeh i aj Israel xiooj ruuk' i David ar Hebrón. Eh re' reh wilik i xuyejaa' wach kuuk' chuwach i Dios. Re' keh xkijalk'iij aseite wach naah i xkipab'aa' chi kireey, je' rukab' xq'orarik keh ruum i QaJaaw Dios ruuk' chii' i Samuel. 4Re' David ruch'ihil taqe chu'nchel i aj Israel xooj pan tinamit Jerusaleem, Jebús wo' inkiq'or reh. Eh wilik taqe i aj jebuseo wilkeeb' chi patinik chupaam i ye'aab' re' re'. 5Eh re' taqe i aj jebuseo je' wili xkiq'or reh i reey David: Re' hat ma' naa ta wokiik ayu', inki taqe reh. Xa re' la' re' i David xa xichop wo' naah i ye'aab' Sión, korjinaq chi korik ko'lemb'al riib' re' rutinamiit i David. 6Re' reey David je' wili i ruq'orom pampeet: Awach i neenokik chi peet chub'anariik keh aj jebuseo, neenukoj chi k'amal b'eeh, inki. Eh re' Joab rak'uun i Sarvia xokik chi peet, eh xpa'ab'jik wo' chi k'amal b'eeh. 7Eh re' David xokik chi wihik chupaam i ye'aab' ko'lemb'al iib' korjinaq chi korik ruum aj re' rutinamiit i David i rub'ihnaal xkikoj. 8Re' reey David xuyejaa' wo' chik i tinamit re' re', ar xutoq'aa' reje Milo xponik ruuk' i tz'aq kotimaj wii' riij i tinamit. Eh re' i yejaal re' chik i Joab xyej-anik reh. 9Eh re' i reey David xak'ahchi' rutiqiik naah i rajaawriik ruum re' i QaJaaw Dios wilik ruuk' chi rutoob'jiik. 10Re' taqe i wili i k'amal kib'eeh taqe i ru soldado i David q'e' kow kiib' chi q'aq'inik, re' taqe i xitowik reh noq xwihik chi reyil, eh kuch'ihil taqe chu'nchel i aj Israel noq xkipab'aa' chi reey je' wo' rukab' i xuq'or i QaJaaw Dios keh i aj Israel. 11Re' taqe wili i kib'ihnaal i ru soldado i David q'e' kow kiib': Re' Jasobeam rak'uun i Hacmoni, wilik rajaawriik chikinaah i lajeeb' ru ka'winaq chi soldado Eh re' i Jasobeam ruuk' i ruq'aslaj ch'ihch' xukansaj ixib' siento chi winaq. 12Re' rukab' re' i Eleazar rak'uun Dodo. Re' reh re' ruuk' taqe i awach re' i Ahod. Re' Eleazar re' i jinaj keh ixib' chi k'amal b'eeh kow kiib' chi q'aq'inik. 13Re' Eleazar xwihik ruuk' i David noq xub'an i q'aq'inik kuuk' i aj filisteo ar Pas-damim, re' noq xkimol chi elik i aj Israel. Eh ar naq wilik i junseht chi ye'aab' tikooj sebada chupaam. 14Eh re' i Eleazar ruch'ihil taqe i ru soldado kipab'aa' kiib' chi q'aq'inik chi yejaal i tik re' re', eh ar kian reh taqe i aj filisteo, xi elik korik ruum xitoob'jik ruum i Dios. 15Pan jinaj q'iij ixib' keh i lajeeb' ru ka'winaq k'amal kib'eeh soldado xiooj i wilik wii' i nimlaj ab'aj wilik ma' najt ta ruuk' i paat ab'aj wilik ar Adulam. Eh re' taqe i aj filisteo ar kiyejaam ki-itz'ihy naah paat wach k'ixkaab' Refaim. 16Eh noq re' reey David ar wilik chupaam i ye'aab' ko'lb'al iib' wilik taqe i aj filisteo xi okik chupaam i tinamit Belén. 17Re' David xchalik ruchiqiik chii' je' wili xuq'or: Awach ta naq jino'q neenk'amwik cho nuhaa' chupaam i jul ha' wilik panookb'al reh i tinamit Belén, inki. 18Re' taqe ixib' chi winaq kow kiib' xponik kimin kiib' chupaam i ye'aab' wilkeeb' wii' i aj filisteo. Eh xkilik i ha' chupaam i jul ha' wilik panookb'al reh i Belén xkik'am cho reh i David. Xa re' la' re' David xama' xuk'ej ta wo' hoq xujalk'iij wach ak'al chi jilow rumayiij chuwach i QaJaaw Dios. 19Eh je' wili xuq'or: Re' ta naq i Dios neentoob'inik weh chi ma' nee tan wuk'ej i ha' wili ruum wixwuk'ej je' naa re' i kikik'eel i winaq wili i neen wuk'ej, ruum re' keh xkiyeew kiib' pankimik noq xponik kik'am i ha' wili, inki. Re' David xama' xuk'ej ta wo' hoq i ha'. Re' taqe wili xkian ixib' chi soldado kow kiib'. 20Eh re' i Abisai ruchaaq' i Joab i k'amal kib'eeh i lajeeb' ru ka'winaq kow kiib', eh xukansaj taqe ixib' siento chi soldado, ruuk' i ruq'as ju' ch'ihch'. Ruuk' i re' xelik rib'iral chi wilik rajaawriik xureq chi je' kikab' ixib' chi soldado kow kiib'. 21Re' i Abisai naab'imaj wach chi kixilak i lajeeb' ru ka'winaq, eh xkahnik chi k'amal kib'eeh, xa re' la' re' rajaawriik ma' xureq ta chi je' rukab' i kajaawriik ixib' q'e' kow kiib'. 22Eh re' Benaía rak'uun i Joida inchalik ar Cabseel, eht'alimaj wach, ma' k'isiin i nimaq wach na'ojb'al xub'an. Re' i reh xkansanik keh i kiib' chi rak'uun i Ariel aj Moab. Eh pan jinaj q'iij noq k'ahchi' chi qajik i saq suutz', re' Benaía xqajik chupaam jinaj i jul ar xukansaj jinaj i kaq b'ahlam. 23Eh xukansaj wo' hoq jinaj i qaman winaq aj Egipto kiib' b'ara ruuk' yejaal i b'ara runajtiil i rooq wilik ruq'as ju' ch'ihch' pan q'ab' je' ruwii' i chee' reh keem. Re' i Benaías xuchop jinaj i chee' xtohq'ik ruk'ulb'ilem korehtaal xuq'uch reh i ruq'as ju' ch'ihch'. Eh ruuk' i q'as ju' ch'ihch' re' re' xukansaj i aj Egipto. 24Eh ruuk' taqe i xub'an re' re' i Benaía rak'uun i Joiada xwihik i rajaawriik chi kixilak taqe i lajeeb' ru ka'winaq chi kow kiib'. 25Eh xye'arik rajaawriik chi kixilak i lajeeb' ru ka'winaq chi soldado, xa re' la' ma' xureq ta chi je' rukab' i ixib' chi kiib' wilik kajaawriik. Re' reey David xukoj i Benaía chi k'amal kib'eeh i soldado incha'jinik ree reh. 26Re' taqe i soldado q'e' kow kiib' je' wili i kib'ihnaal: Asael ruchaaq i Joab, Elhanan rak'uun i Dodo aj Belén. 27Re' i Samot aj ar Harod Heles aj ar Pelón. 28Re' Ira, rak'uun Ikes aj ar Tecoa, Abiazer aj ar Anatot. 29Re' Sibecai aj ar Husat, Ilai aj ar Ahod. 30Re' Maharai, Heleb rak'uun i Baana aj ar Netofa. 31Re' Itai rak'uun i Ribai aj ar Gabaa. Re' ruuk' taqe i riih rumaam i Benjamín. Re' i Benaía aj ar Piratón. 32Re' Hurai inchalik chi rooq i nim ha' wilik Gaza, re' Abiel aj ar Arabá. 33Re' Azmavet, aj ar Behurim, re' Eliaba, aj ar Saalbón. 34Re' taqe rak'uun i Hasem, aj ar gizonita, re' Jonatán rak'uun i Sage aj ar Arar. 35Re' Ahíam, rak'uun i Sakar, aj ar Arar, re' Elifal rak'uun i Ur. 36Re' Hefer, aj ar Meker, re' Ahías aj pan tinamit Pelón. 37Re' Hezro aj ar Carmel, re' Naarai rak'uun i Ezbai. 38Re' Joel ruchaaq' i Natán, re' Mibhar rak'uun i Hagrai. 39Re' Selec aj ar Amón, re' Naharai aj ar Beerot. Re' i Naharai re' re' ink'amwik reh i ch'ihch' inkamanik reh panq'aq'inik, rak'uun i Sarvia. 40Re' Ira, Gareb aj ar Itra taqe, 41Re' Urías, heteo, Zabad rak'uun i Ahlai. 42Re' Adina rak'uun i Siza re' ruuk' taqe i riih rumaam i Rubén. Eh re' Adina ink'amwik kib'eeh taqe i riih rumaam i Rubén. Eh k'amal wo' kib'eeh i lajeeb' ru ka'winaq chi soldado 43Re' Hanán rak'uun i Maaca, Josafat aj ar Mitán. 44Re' Uzías aj ar Astarot, re' Sama, re' Jehiel rak'uun taqe i Hotán aj ar Aroer. 45Re' Jediael rak'uun i Simri, Joha ruchaaq' i Tizita. 46Re' Eliel, aj ar Mahan, re' Jerebai, re' Josavía rak'uun taqe Elnaam, re' Itma aj ar Moab. 47Re' Eliel, re' Obed, eh re' Jaasiel aj ar Mesoba taqe.


Copyright
Learn More

will be added

X\