Ebrœ̂ 12:10

10Osɔ́ŋ gɑ́ bɨ́nɑ́, bé ɑ́ jɑɑ sɨ̂ʼ mɨnɑ́ gɑ́ milʉ̂ ó, njɨ ɨ́ mɑ̂ jɔʼ. Bé ɑ́ si bee embɨɑ lɨ́ esɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ nó. Nó, Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɨɛ, nyě jɑɑ́ sɨ̂ʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ milʉ̂ ó, njɨ lɨ́ esú é nyɔm gɑ́ wɨ́nɑ́. Nyě sɑ́ nó ó, mɨnɑ́ nǿølɑɑ gɑ́ e né, le edi bʉ̂r o dí ci bɑ́ mpʉ nyé dí yɨ́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1214 Languages.

Learn More