YA NTHANDI 16

1Da o̱ n'ar mhö ndi 'ñe hár ngu Jö, ne bi 'ñemba nuya yoto ya e̱nxe̱: 2Bi ma ar 'be̱t'o e̱nxe̱ ba 'ba̱ñö ár t'e̱ni har ximha̱i. Ne bi ñuxa ya ts'osösi xa mar ñ'u̱ gatho nu'u̱ ya jö'i bi hñömba ár nthixt'i ar ts'ozu'we, ne bi ndömba ar do ndi hñöts'i. 3Ar ñoho ar e̱nxe̱ bi 'ba̱ñö ár t'e̱ni har ñho̱nthe, ne xo̱ge bi nji ngu ár ji n'ar jö'i xi tho, ne gatho nu'u̱ mi ku̱nu̱ bi du'u̱. 4Ar hñu e̱nxe̱ bi 'ba̱ñö ár t'e̱ni ha ya döthe ne ya po̱the, ne gatho yá dehe bi nji n'ehe. 5Ne da o̱de bi 'ñenga nunar e̱nxe̱ mi su ya dehe: 6Xka umba ar ji da zi nu'u̱ togo bi nö'mba ár ji ya gamfi ne nuya ri m'e̱hni. Gehnu̱ ndi 'ñepabi'u̱. 7Ne da o̱ n'ar mhö mi po̱nga har m'o̱xm'o̱ñho̱ mi enö: 8Ar goho e̱nxe̱ bi 'ba̱ñö har hyadi nö'ö mi po hár t'e̱ni, ne ar hyadi bi t'umba ar se̱ki nda tsöt'a ya jö'i. 9Nunar pahyadi bi tsöt'a ya jö'i. Mödi njap'u̱, nuyu̱ himbi 'yo̱t'wa yá ntso̱'mi nda nsunda Jö. Nö'ö bi 'yo̱t'u̱, bi zamba ár thuhu Jö togo pe̱hna nuya u̱giyu̱. 10Ar ku̱t'a e̱nxe̱ bi 'ba̱ñö ár t'e̱ni hár thuxandö ar ts'ozu'we, ne bi tsoxui gatho ár ndö. Nuya jö'i mi tsase̱ yá jöhne mi tho ar u̱gi. 11Bi zambabi'u̱ ár thuhu Jö bi 'bu̱ mhets'i, ngetho xa mi tho ar u̱gi mar ñ'u̱ yá nts'e̱ni, ne himbi 'yo̱t'wa yá ntso̱'mi. 12Ar 'rato e̱nxe̱ ba 'ba̱ñö ár t'e̱ni har döthe Eufrate, ne bi xa̱ ar dehe bi paxt'wa ár 'ñu ya ndö me mahyats'i. 13Ne da handa hñu ya ts'ondöhi ngu ya döta zomfo, bi bo̱nga n'a hár ne ar zothe, man'a hár ne ar ts'ozu'we, man'a hár ne ar kate m'e̱hni. 14Gehyu̱ ya ts'ondöhi o̱t'a ya nt'udi ha yá nthandi ya ndö 'bu̱ har ximha̱i, ne da musyu̱ di ñ'owi gatho yá ndogu, da ñhoki da ntuhna ar pa xi hñuxa Jö, togo hinto da ñhuxkwi ár ts'e̱di. 15Ar tsi Hmu bi 'ñenö: 16Nuya ts'ondöhi ba e̱ gatho ya ndö 'bu̱ hár nxidi ar ximha̱i, ne bi munsa har xe̱ni ár thuhu N'armagedon har hñö ebreo. 17Ar yoto e̱nxe̱ bi 'ba̱ñö ár t'e̱ni har ndöhi, ne da o̱ n'ar mhö ndi 'ñe har thuxandö 'bu̱ har nijö mhets'i, ne mi enö: 18N'a bi nhekitho bi nja ya hwe̱i, ya ñheti, ya ñu̱ni, ne bi nhwönga ar ha̱i. Nunar nhwöninu̱ xa mar nts'e̱di, ar meximha̱i hiñham'u̱ xki hyanda man'a di njap'u̱ ár nts'e̱di. 19Ne nunar döngahnini bi hege hñu xe̱ni, nu ma'ra ya hnini ja har ximha̱i bi yo̱t'u̱ xo̱ge. Ha nunar hnini Mbabilonia bi benga Jö da thi'snu̱ ár kwe̱. 20Nuya xe̱ni ha̱i mi k'öxa har dehe bi yu̱i, ha nuya t'o̱ho̱ bi m'e̱tho. 21Ba ho̱ mhets'i ya ndo ne bi zu̱ ya jö'i, mi tsu̱ ngu madenthebe hwada ár ñhu̱. Ha nuya jö'i bi zamba ár thuhu Jö mi tho'u̱ nunar mfe̱i bi zu̱'u̱, ngetho xa mar nts'e̱di.

will be added

X\