YA NTHANDI 1

1Gehnu̱ ar mhö bi 'ñu ar tsi Hmu Hesukristo, xki umba Jö ár Dada nda xipabi yá 'be̱go gatho nö'ö ma nda tho ngut'a, ne ba pe̱hna n'ár e̱nxe̱ bi xipabi ar Xuwa. 2Gehnu̱ da̱majöni yá mhö Jö ngu bi mönga ar tsi Hmu Hesukristo, ne gatho te bi hyant'ö. 3Nza̱tho nu'u̱ togo da nehe ne da 'yo̱xa nunar mhö no̱nga tema da tho m'e̱fa, ne da 'yo̱t'a nuya te möngwa, ngetho 'ba̱p'u̱tho ar pa ma da thogi. 4Nuga dar Xuwa, di pe̱ñ'ahu̱ nunar he̱'minu̱, nu'ahu̱ gar gamfihu̱ gi mhunsu̱ ha ya yoto nijö 'bu̱hnu̱ har ha̱i Asia. Jö mi 'bu̱i, 'bu̱ nuya payu̱, ne hiñham'u̱ da göxa ár m'u̱i, da hwëk'ahu̱ yá ñho ne da 'ra'ahu̱ n'ar hogam'u̱i. Nunar njöpinu̱ go 'ra'ahu̱ Jö, ne nuya yoto ya hñö 'bu̱hnu̱ ñhandwi ár thuxandö, 5ne ar tsi Hmu Hesukristo togo mönga majöni ngu xi nsipabi. Gehnu̱ bi m'e̱t'o bi mengi bi nte bi dö gatho nu'u̱ xi du. Ne gehnu̱ töpa ár ts'e̱di gatho ya ndö 'bu̱ har ximha̱i. Gehnu̱ n'ehe togo bi mökagihu̱, ne bi nö'ma ár ji mi unga ár te, bi gu̱gagihu̱ har ts'oki ndi 'bu̱hu̱. 6Ne bi hñuxkagihu̱ ngu ya ndö ne ya möjö, ne njap'u̱ ga pe̱fu̱ Jö ár Dada. Xa nsunda'ö, ne pe̱'sa ar ts'e̱di hiñham'u̱ da göts'i. Dá njap'u̱. 7'Yo̱hu̱, ar tsi Hmu ma da e ha ya gui, ne gatho ya meximha̱i ma da hyandi. Nu'u̱ togo bi su̱ts'i ma da hyant'u̱ n'ehe. Gatho ya jö'i 'bu̱ hár nxidi ar ximha̱i ma da zont'i. Hö, dá njap'u̱. 8Nuga go da du̱'mi ne di jö'sa xo̱ge, ngu ar ndu̱i ne ar ngöts'i, enga njap'u̱ ar tsi Hmu mi 'bu̱ mam'e̱t'o, 'bu̱pya, ne hiñham'u̱ da göxa ár m'u̱i, gehnu̱ hinter ñhembibi da 'yo̱t'e. 9Nuga dar Xuwa ri kuhu̱, di thohu̱ mahye̱gi ya nt'u̱tsa, di 'bu̱hwihu̱ mahye̱gi hár ts'u̱t'wi ar tsi Hmu Hesukristo, ne di tse̱thu̱ nö'ö bi epkagihu̱. Dá tso̱kawa har xe̱ni ha̱i o har dehe ár thuhu Mpatmo, ngetho di mömba ár mhö Jö, ne di da̱majöni togo ar tsi Hmu Hesukristo. 10Ha n'ár pa ar tsi Hmu, da nthe̱x'be ár Hñö Jö, ne da o̱ mo̱te ma xu̱tha n'a togo mi ñö nts'e̱di, ngu ár ñheti n'ar k'axt'athu̱xi. 11Ne mi enö: 12Da ñegi nga handa togo mi zokagi, ne nu nda 'ba̱t'i da handa n'ar k'axt'abo̱jö mfox'yo. 13Ne madeda nuya yoto ya mfox'yoyu̱, mi nheki n'ár 'ba̱i n'ar ñ'o̱ho̱ ndi hñöxa Nö'ö Togo ba e bi Njö'i. Nunár he mi tso̱nga har ha̱i ár ma, ne xki de̱ka hár tiñö n'ar k'axt'abo̱jö ngu̱t'i. 14Ár ñö ne yá xtö xa mar nt'axi, ngu ar xi'yo ne ar t'axtse̱. Nuyá da̱ mi ñhe̱hwi ya faspi. 15Nuyá wa mi ñhe̱hwi ár nt'axi n'ar xiujö nú'mu̱ o har hwifi xa zo̱. Nu ár mhö mi ñhe̱hwi ár ñheti n'ar döta nzo̱the. 16Mi hö hár ñ'e̱i yoto ya tso̱. Hár ne mi po̱nga n'ar ndo̱jwai xa mi he̱nte gatho yoho yá ñöni. Nunár hminu̱ xa mi yot'i ngu ar hyadi xa pe̱'sa ar ts'e̱di madempa. 17Nda handi, da hwanga ha yá wa, to da 'ñenö xta tu. Nö'ö bi hñuxka ár ñ'e̱i, ne bi 'ñengagi: 18Di te mödi da tu, ha nupya di 'bu̱i, hiñham'u̱ da göxa ma te. Dá njap'u̱. Di hömpa yá nsoki ar ndöte ne ar 'be̱xui. 19Hñuxa har he̱'mi gatho nö'ö xka hyandi, nuya thopya ne nuya ma da tho m'e̱fa. 20Ma ga xi'a tema di bo̱nga nuya yoto ya tso̱ xka hyanda ha ma ñ'e̱i, ne nuya yoto ya k'axt'abo̱jö mfox'yo: nuya yoto ya tso̱, gehyu̱ nuya yoto ya e̱nxe̱ 'bu̱ ha nuya yoto ya nijö. Ha nuya yoto ya mfox'yo xka hyandi, gehyu̱ nuya yoto ya nijö.

will be added

X\