AR MATEO 8

1Nu mi gö ar Hesu har t'o̱ho̱, ba köhwi nze̱ye̱ ya jö'i mi te̱ni. 2N'a mbi nthe̱witho n'ar jö'i mi tsit'a ár ndo'yo, ba e bi nda̱ndihmö hár wa ar Hesu ne bi 'ñembabi: 3Ar Hesu bi maka ár 'ye̱, bi hñu'spabi ne bi 'ñembi: 4Nu'mú̱ ar Hesu bi 'ñembabi: 5N'agi ar Hesu mi yu̱t'a har hnini Nkapernaum, ba e bi zu̱di n'ar döndogu me Nroma, mi a̱pa ar möte. 6Ne bi 'ñembabi: 7Nu'mú̱ ar Hesu bi 'ñenö: 8Nunar ndö'ö bi dödi ne bi 'ñenö: 9Ngetho nuga 'bu̱ togo 'be̱pkagi, ha di pe̱'sa ya ndogu di 'be̱pabi n'ehe. Nu'mu̱ ga emba n'a, di manu̱, da ma. Ha nu'mu̱ ga emba man'a, ba ehe, da ehe. Nu'mu̱ ga emba ma 'be̱go: 'Yo̱t'a nunar 'be̱finu̱, da 'yo̱t'e. 10Nu mi 'yo̱xa njap'u̱ ar Hesu xa bi 'yo̱tho, ne bi 'ñemba ya jö'i mi te̱ni: 11Ne di xi'ahu̱, ma da e nze̱ye̱ xo̱ge ár nxidi ar ximha̱i da yu̱t'a mhets'i da hñuxkwi ar Abra, ar Isa ne ar Hakob hár ts'u̱t'wi Jö. 12Ha nu'u̱ ndi 'ñepahmö nda 'yu̱t'a mhets'i hár ts'u̱t'wi Jö, hinda ma da t'umba ar se̱ki. Ma da t'e̱nga nthi, da t'et'a har 'be̱xui habu̱ ma da nzoni ne da guxt'a yá ts'i di tho ya u̱gi. 13Nep'u̱ ar Hesu bi 'ñemba ar döndogu: 14N'agi ar Hesu bi ma hár ngu ar Pedro, ka bi dinbabinu̱ ár to mi the̱ ar mpat'i. 15Ar Hesu bi mipa ár 'ye̱, ne dama bi hye̱ ar mpat'i mi the̱. Bi nanga nunar 'be̱hñönu̱, ne bi umbabi te nda zi'u̱. 16Mi taknxui ba ts'impa ar Hesu nze̱ye̱ xki nthe̱xkwi ya ts'ondöhi, ha nö'ö n'adar mhö nda 'be̱pabiyu̱, dama nda bo̱ni, ne bi o̱the gatho ya da̱thi. 17Njap'u̱ bi tho ngu xki mönga ar m'e̱hni Isaia nú'mu̱ bi 'ñenö: Gese̱'ö bi hñögagihu̱ ma hñenihu̱, ne bi hñöska ma u̱gihu̱. 18N'agi mi hyanda ar Hesu xki got'atho ya jö'i, bi 'ñemba yá ma̱xte: 19N'a mba ep'u̱tho n'ar böt'ofo, ne bi 'ñemba ar Hesu: 20Ne bi dötwabi ar Hesu: 21Man'a nu'u̱ mi te̱ni bi 'ñembabi: 22Ar Hesu bi döti ne bi 'ñembabi: 23Mi bo̱xa ar Hesu har motsa, nuyá ma̱xte bi de̱ni n'ehe. 24Nú'mu̱ mi ku̱ har dehe, bi ñ'o n'ar 'yomndöhi. Yá mfe̱ts'i ar dehe mi hexta ar motsa, har Hesu mi ötho. 25Nuyá ma̱xte bi ma ba 'ya̱, ne bi 'ñembabi: 26Ne nö'ö bi 'ñembabi: 27Nu'mú̱ nuyá ma̱xte xa bi 'yo̱tho ne mi eñ'u̱: 28Nu mi zo̱ngwi ar Hesu yá ma̱xte 'randi ar dehe har ha̱i Gadara, ba e yoho ya ñ'o̱ho̱ bi zu̱di xki nthe̱xkwi ya ts'ondöhi, ba po̱nga ha ya t'a̱gi, xa ma ya nts'o, hinto mi tsa̱ nda tho har 'ñu habu̱ mi 'bu̱'u̱. 29Nuya ñ'o̱ho̱yu̱ bi ñö nts'e̱di ne bi 'ñemba ar Hesu: 30Mi 'yonu̱ yap'u̱ n'a mut'i ya ts'u̱di mi ñuni. 31Nuya ts'ondöhi bi 'ya̱pa ar möte ar Hesu ne bi 'ñembabi: 32Nu'mú̱ ar Hesu bi 'ñembabi: 33Nu'u̱ mi su ya ts'u̱di xa bi ntsu bi nixt'i, ma ba ku̱t'a har hnini. Nu mi zo̱ñ'u̱, dama bi xipa ya jö'i nö'ö tema xki ja nuya ñ'o̱ho̱ mi nthe̱xkwi ya ts'ondöhi. 34Gatho ya mengu nor hnini'ö bi bo̱ñ'u̱ ma ba tsu̱ ar Hesu, ne mi hyant'u̱, bi 'ya̱pa ar möte nda bo̱ni nda zokwabinu̱ yá ha̱i.

will be added

X\