AR MATEO 22

1Ar Hesu bi metwa man'ar 'bedeyu̱ ne bi 'ñembabi: 2—Ár ts'u̱t'wi Jö bi 'bu̱ mhets'i, ma ga he̱ju̱ ngu n'ar ndö bi 'yo̱t'wa n'ar ngo ár t'u̱ bi nthöti. 3Bi me̱hna yá 'be̱go ma nda tsi nu'u̱ mi tho̱'mi nda e har ngo, ha nu'u̱ himba ne ba ehe. 4Nep'u̱ nunar ndö bi me̱hna ma'ra ya 'be̱go, ne bi 'ñembabi: Ba xifu̱ nu'u̱ togo di to̱'mhe, xta ñhoje. Xta hohe ya me̱ti ne ya nokaboi. Gatho xi thoki. 'Ñembabihu̱: Ba ehu̱ ar ngo. 5Ha nu'u̱ mi tho̱'mi, himbi japamasu nö'ö bi xipa nuya 'be̱go. N'a bi mada ar 'be̱fi ha yá hwöhi, ha man'a bi ma ba k'önga yá m'a̱ har hnini. 6Ma'ra bi gu̱mpa yá 'be̱go ar ndö, bi fe̱nza ne bi hyo. 7Nu mi 'yo̱ ar ndö gatho nö'ö xki njapa yá 'be̱go, xa bi mbo̱ ár kwe̱. Bi munts'a yá ndogu, ne bi me̱hni ma nda hyonga nuya hyote nda hyo ne nda tsöt'wa yá hnini. 8Nep'u̱ ar ndö bi 'ñemba yá 'be̱go: Xi thoka gatho da ho ar ngo, ne nu'u̱ ndi to̱'mi himba ne ba ehe. Bi nts'okse̱'u̱. 9Jange nupya, di möhu̱ ha ya dö'ñu, ne ba tsihu̱ gatho nu'u̱ gi nthe̱wihu̱. 10Bi ma yá 'be̱go ma ba munts'a gatho nu'u̱ mi nthe̱wi ha ya 'ñu, ya ts'om'u̱i ne ya hogajö'i. Njap'u̱ bi ñuxa nö'ö ar döta ngu habu̱ mi t'o̱t'a ar ngo. 11Nu'mú̱ ar ndö bi yu̱t'a har ngu nda ze̱ngwa nu'u̱ xki zo̱ho̱, ne bi hyanda n'a mi 'bu̱hnu̱ hinxki theta ar hengo. 12Jange bi 'ñembabi: Ha gi o̱de ño̱. Hanja ga ku̱t'wa ne hingi he ar hengo. Nö'ö hinte bi za̱ te bi dödi. 13Nu'mú̱ ar ndö bi 'ñemba yá 'be̱go: Xo̱thwu̱ yá 'ye̱ ne yá wa, ba e̱ñhu̱ nthi har 'be̱xui habu̱ da nzoni ne da guxtyá ts'i. 14Nu mi wa ar Hesu bi metwa nunar 'bedenu̱, bi 'ñenö: 15Nu mi 'yo̱ ya de̱nga'be̱pate njap'u̱, bi nju̱ki bi ma'u̱, ma nda nkohi hanja nda tsa̱ nda hya̱t'a ar Hesu. 16Ba pe̱hna 'ra yá ma̱xte bi me̱wi 'ra yá ñ'owi ar Erode, ma nda 'yo̱t'wa n'ar nt'a̱ni, ne bi 'ñembabi: 17Jange di ne gi xikagihe, hage xiñho ga juthwe ar bojö jot'a ar Sesar, wa hin'ö. 18Ha nunar Hesu mi pötwatho yá ts'omfeni, jange bi 'ñembabi: 19Utkagihu̱ n'ar bojö a̱ ar Sesar. 20Ne ar Hesu bi 'ñembabi'u̱: 21Ha nu'u̱ bi dödi ne bi 'ñenö: 22Nu mi 'yo̱ njap'u̱, xa bi 'yo̱tho, ne bi zohnu̱ ar Hesu bi ma'u̱. 23Nor pa'ö bi zo̱hnu̱ 'ra ya de̱ngamöjö, nu'u̱ hingi ñ'emu̱i da mengi da nte nu'u̱ xi du, ne bi 'ya̱mbabi, 24bi 'ñeñ'u̱: 25Nuje da pöhe yoto mi njödö. Nö'ö ar 'be̱t'o bi nthöti, bi du ne hinte bi zo ar bötsi. Jange nunar 'be̱hñö bi mengi bi nthötwi ár jödöp'u̱'ö. 26Nor ñoho ñ'o̱ho̱ bi du n'ehe, ne ar hñu, ne bi njap'u̱ gatho yoto. 27Ár ngöts'i bi du ar 'be̱hñö n'ehe. 28Nú'mu̱ xta mengi da nte man'agi, togo ár 'be̱hñönu̱ 'mu̱, ngetho bi nthötwi gatho yoto ya ñ'o̱ho̱ mi njödö. 29Nu'mú̱ ar Hesu bi dödi ne bi 'ñembabi: 30Nu xta menga ya jö'i da nte man'agi, hinda ma da nthöti, hinda ma da t'a̱di. Ma da ñhe̱hwi yá e̱nxe̱ Jö bi 'bu̱ mhets'i. 31Nö'ö ha pengi da nte nu'u̱ xi du wa hin'ö, hage hinxka nehu̱ habu̱ enga njawa Jö har T'ofo: 32Nuga ár Jögi ar Abra, ar Isa ne ar Hakob. Jö go ár Jö nu'u̱ te, hinge nu'u̱ xi du. 33Nu mi 'yo̱xa njap'u̱ ya jö'i, xa bi 'yo̱da nö'ö mi ut'ö. 34Nu mi bö ya de̱nga'be̱pate nunar Hesu xki gotwa yá ne ya de̱ngamöjö, bi mhunts'i nda nu te nda me̱'u̱. 35Nep'u̱ n'a nu'u̱ már böt'ofo, bi ma ba o̱t'wa n'ar nt'a̱ni ar Hesu, xömhö nda hya̱t'i, ne bi 'ñembabi: 36—Utate, ndana ar 'be̱pate töte ár nsu hár t'ofo ar Moise. 37Ar Hesu bi 'ñenö: 38Go gehnu̱ ar 'be̱t'o 'be̱pate, ne gehnu̱ töpa ár nsu gatho nu ma'ra. 39Ne nor ñoho ñhe̱hwitho: Gi mö ri mijö'iwi ngu gi mhöse̱. 40Ha nuya 'be̱pateyu̱, ka po̱ngwa gatho yá 'be̱pate ar Moise, ne gatho nö'ö mönga yá m'e̱hni Jö. 41Nú'mu̱ xki mhunts'a ya de̱nga'be̱pate, ar Hesu bi 'yo̱t'wa n'ar nt'a̱ni. 42Ne bi 'ñembabi: 43Nu'mú̱ ar Hesu bi 'ñenö: 44Jö ar Dada bi 'ñemba ma tsi Hmu: Hñu ha ma ñ'e̱i ga huxkwi, to̱'mi ga tsiñ'a nuya ri ñ'u̱ni ga tse̱p'a ha ri wa. 45Nu'mu̱ ar Dabi embabi ár Hmu, hanja ár t'u̱ 'mu̱. 46Ne hinte bi za̱ te bi dödi. Nu ar pa'ö di 'ñe injawa, hinto bi ne bi 'yo̱t'wa ya nt'a̱ni.

will be added

X\