AR MATEO 2

1Ar Hesu bi m'u̱hnu̱ Belen har ha̱i Nhudea nú'mu̱ mar ndö ar Erode. Getya payu̱ bi zo̱hnu̱ Herusalen 'ra ya ñ'o̱ho̱ mi het'a ya tso̱ xki 'ñe mahyats'i. 2Ne mi ñ'a̱ni mi eñ'u̱: 3Nu mi 'yo̱ njap'u̱ ar Erode, xa bi ntsu, ne gatho ya me Herusalen bi ntsuwi mahye̱gi. 4Ar Erode dama bi zohna gatho ya ndömöjö ne ya böt'ofo mi 'bu̱hnu̱, ne bi 'ya̱mbabi'u̱ habu̱ nda m'u̱ ar Kristo. 5Ne bi 'ñeñ'u̱: 6Nu'ahu̱ gar menguhu̱ Belen har ha̱i Huda, hinxi the̱k'ase̱hu̱, ngetho xa ma da t'es'a ri nsuhu̱ gi töhu̱ gatho nu ma'ra ya döhni har ha̱i Nhudea; ngetho ma da bo̱mp'u̱ n'ar ndö da suka ma hnini ya me Israel. 7Nu'mú̱ ar Erode bi ñöwise̱ nu'u̱ ya ñ'o̱ho̱ mi het'a ya tso̱, ne 'ramtx'u̱ bi gu̱kwabi'u̱ ham'u̱ xki hyant'u̱ ar tso̱. 8Ne bi 'ñembabi'u̱: 9Nu mi wadi bi 'yo̱xa nö'ö bi mönga ar ndö Erode, bi gu̱ yá 'ñu bi ma'u̱, ne nor tso̱ xki hyanda mahyats'i mi 'be̱t'o mi utwabi'u̱ ar 'ñu. Ha nu mi zo̱nga habu̱ mi 'bu̱ ar bötsi, ka bi m'a̱hnu̱. 10Nu mi hyant'u̱ ar tso̱ man'agi, xa bi njohya. 11Ne bi yu̱t'u̱ har ngu, ka bi hyandnu̱'u̱ ar tsi bötsi mi 'bu̱hwi ar Maria ár nönö, ne bi nda̱ndihmö bi ndöñ'u̱. Ne bi xot'a yá m'e̱ts'i, bi umba ya m'o̱ñho̱: ya k'axt'abo̱jö xi mar mhödi, ya githni ne n'ar hogañu̱ni ár thuhu ar mira. 12Ma nda thota habu̱ xki 'ñehyu̱ nda k'ö'sa ar Erode. Ha Jö bi xipabi nt'i hinge nda manu̱'u̱, jange bi pa̱ta yá 'ñu, bi mengyá ha̱i. 13Nu mi mengyá ha̱i ya jö'i mi het'a ya tso̱, n'ár e̱nxe̱ Jö bi 'ñemba nt'i ar Huse: 14Ne bi nu ar Huse bi gu̱ ar bötsi ne ár nönö, bi ñ'o ar 'ñu bi zixa har ha̱i Ehipto nú'mu̱ mi nxuitho. 15Ne ka ba 'bu̱hnu̱ bi do̱'mi bi du ar Erode. Njap'u̱ nda tho ngu xki mönga ár m'e̱hni Jö nú'mu̱ bi 'ñenö: Da zo ma T'u̱ nda bo̱nga har ha̱i Ehipto. 16Ar Erode xa bi mbo̱ ár kwe̱ nú'mu̱ mi bödi xki ka ya ñ'o̱ho̱ mi het'a ya tso̱. Jange bi japi nda tho gatho ya tsi bötsi hinxki jwat'atho hñu nje̱ye̱, mi 'bu̱hnu̱ Belen ne gatho ár nthet'i, ngu xki gu̱kwa nu'u̱ ya ñ'o̱ho̱'u̱. 17Bi tho njap'u̱ ngu xki mönga ar Heremia ár m'e̱hni Jö nú'mu̱ bi 'ñenö: 18Bi nheki n'ar mhafi núnu̱ har ha̱i Rama ne n'ar döta ts'oni; ar Rakel zont'a yá bötsi, ne himbi ne togo nda hot'i ngetho bi thopabi. 19M'e̱fa mi du ar Erode, Jö bi mengi bi me̱hna n'ár e̱nxe̱ ma ba k'ö'sa ar Huse núnu̱ Ehipto, ne bi 'ñembabi: 20—Nangi, penga ri ha̱i Israel, tsixa ar bötsi ne ár nönö, ngetho nu'u̱ mi honga ar bötsi nda hyohmö, xi du'u̱. 21Nu'mú̱, bi nangi bi zixa ar bötsi ne ár nönö, bi menga har ha̱i Israel. 22Ha nu mi 'yo̱de mar ndö ar Arkelao ár t'u̱ ar Erode har ha̱i Nhudea, bi ntsu nda manu̱. Ne Jö bi zo nt'i, jange bi ma har ha̱i Ngalilea. 23Ne bi m'u̱ har hnini ár thuhu Nasare. Njap'u̱ bi tho ngu xki mönga ár m'e̱hni Jö nú'mu̱ bi 'ñenö: Ma da t'embabi ar me Nasare.

will be added

X\