AR MARKO 8

1Nuya pa'u̱ xki wat'a ra nze̱ye̱ ya jö'i man'agi, ne hinte mi pe̱'sa te nda zi. Ar Hesu bi zohna yá ma̱xte ne bi 'ñembabi: 2—Di hwëka nuya jö'i, ngetho pe̱'sa hñupa di ñ'ohu̱, ne hinte hö te da ziyu̱. 3Ha nu'mu̱ ga pe̱hna yá ngu hinte xi zi, yo ma da went'a har 'ñu, 'ra xpa e yap'u̱. 4Nuyá ma̱xte bi 'ñembabi: 5Ha nö'ö bi 'ya̱mbabi'u̱: 6Ar Hesu bi 'be̱pa ya jö'i nda hñu har ha̱i 'mu̱. Bi gu̱xa nuya yoto ya thuhme, bi umba njamödi Jö. Bi heke ne bi hyemba yá ma̱xte, ha nuyá ma̱xte bi mo̱kwa ya jö'i. 7Mi pe̱s'u̱ n'ehe 'ra ya tsi hwö. Bi jöp'ö n'ehe, ne bi me̱hna nda m'o̱kwa ya jö'i. 8Bi ñuñ'u̱ ne xa bi niñö. Bi njo nuya xe̱ni xki bongi, ne bi ñuxa yoto m'o̱ts'e. 9Mi tsu̱ ngu yon'a̱tenthebe nu'u̱ bi ñuni, ne ar Hesu bi 'ñedi bi me̱hni bi ma'u̱. 10M'e̱fa bi bo̱xkwi yá ma̱xte har motsa, ne bi ma'u̱ har ha̱i Dalmanuta. 11Ba e 'mu̱ ya de̱nga'be̱pate nda ntsa̱hñökiwi, ne mi a̱pa nda uta n'ar nt'udi ndi 'ñe mhets'i, ne njap'u̱ nda tsa̱ti. 12Ar Hesu bi 'ye̱nts'a n'ar ngöts'i dumu̱i, ne bi 'ñenö: 13Bi zop'u̱'u̱, ne bi mengi bi yu̱t'a har motsa, bi 'raxa 'randi ar ngwani. 14Yá ma̱xte bi pumhni nda hñöxa ya thuhme, ne ho̱nse̱ n'a mi hö'u̱ har motsa. 15Har Hesu bi 'ñembabi'u̱: 16Mi ñöxhnatho n'a ngu n'a mi eñ'u̱: 17Mi böta ar Hesu, bi 'ñembabi'u̱: 18Ha hingi zo̱ ri da̱hu̱, wa hingi xo ri guhu̱, ne xka pumhnihu̱. 19Nú'mu̱ nda hemba ku̱t'a thuhme ngu̱dminthebe ya jö'i, hangu m'o̱ts'e ya xe̱ni ga ñu'su̱. 20—Ne nú'mu̱ nda hemba yoto thuhme yon'a̱tenthebe ya jö'i, hangu m'o̱ts'e ya xe̱ni ga ñu'su̱ n'ehe. 21Ar Hesu bi 'ñembabi'u̱ 'mu̱: 22M'e̱fa ar Hesu ba e Betsaida, ne ka ba ts'impanu̱ n'ar goda̱, ne mi t'a̱pa ar möte nda hñu'spa ár 'ye̱. 23Bi mipa ár 'ye̱ ar goda̱ 'mu̱, ne bi gu̱ka nthi ar hnini. Bi zospa ár da̱, bi hñu'spa ár 'ye̱, ne bi 'ya̱mbabi ha mi handa n'a tsi tu̱i. 24Nö'ö mi wadi bi hyandi bi 'ñenö: 25Ne bi hñu'spa ár 'ye̱ man'agi hár da̱, bi japi bi hyandi. Ne bi ho yá da̱, bi hyanda yap'u̱, ne bi hyanda gatho xiñho. 26Ar Hesu bi me̱hna ár ngu, ne bi hñu'mba ár mu̱i bi 'ñembabi: 27Ar Hesu bi bo̱ngwi yá ma̱xte, bi ma ha ya t'u̱lo hnini har ha̱i Nsesarea Filipo. Ne nú'mu̱ mi ne ar 'ñu, bi 'ya̱mbabi yá ma̱xte: 28Bi dö'u̱ njawa: 29Nu'mú̱ nö'ö bi 'ñembabi: 30Ar Hesu bi 'ñembabi hinto nda xipabi'u̱. 31Ne bi ndu̱i bi uti mi mahyoni nda tho nze̱ye̱ ya thogi Nö'ö Togo ba e bi Njö'i. Ne nda u̱tsa ya dönziandö, ya ndömöjö ne ya böt'ofo. Nda tho, ne ár hñupa nda mengi nda nte man'agi. 32Mi ot'wa ar 'ñu xiñho. Nu'mú̱ ar Pedro bi gu̱ki ne bi ndu̱i bi hñu'mba ár mu̱i hinge nda jap'u̱. 33Nunar Hesu bi ñhanda habu̱ mi 'ba̱ yá ma̱xte, ne bi zu̱ ar Pedro bi 'ñembabi: 34Bi zohna ya jö'i ne yá ma̱xte, bi 'ñembabi: 35Ngetho nö'ö togo ne da japi da k'ont'a ár te, ma da 'be̱di. Ha nö'ö togo e̱nt'i da unga ár te da de̱ngagi ne da mönga ar hoga mhö, ma da dinga ar te hiñham'u̱ da göts'i. 36Ngetho tema ñho da gu̱kwa n'ar jö'i, da dö gatho nö'ö te jawa har ximha̱i ne da 'be̱ ár pa. 37Tema tsa̱ da unga n'ar jö'i da da̱nga ár pa. 38Ngetho nö'ö togo da ntsa̱ da da̱tka majöni ha yá nthandi nuya ts'ojö'i 'bu̱ nuya payu̱, ne da ntsa̱ da mömga ma mhö, Nö'ö Togo ba e bi Njö'i ma da ntsa̱ n'ehe xta ehe di hömpa ár nsunda ár Dada, ne di ñ'owi ya hoga e̱nxe̱.

will be added

X\