AR MARKO 7

1Nuya de̱nga'be̱pate ne 'ra ya böt'ofo xki 'ñe Herusalen, ba e bi wat'a habu̱ mi 'bu̱ ar Hesu. 2Ne mi hyant'u̱ 'ra yá ma̱xte ar Hesu hinge mi xu̱'ye̱ nda ñuni, ne mi theñ'u̱. 3Ngetho nuya de̱nga'be̱pate ne gatho ya xodyo xa mi te̱nga nunar nt'umbi xki zokwa yá pale, hinge nda ñuni nu'mu̱ hinge nda nxu̱'ye̱ xiñho. 4Ne nú'mu̱ nda menga har ta̱i, m'e̱t'o nda nxu̱'ye̱, ne ja nda ñuni. Hinge ho̱nse̱nu̱, bi gu̱ ma'ra ya nt'umbi nda me̱fi, ngu ar su̱t'at'e̱ni, ar su̱t'bada, ar su̱t'at'e̱nibo̱jö, ne nda menga yá fidi. 5Bi 'ya̱mbabi 'mu̱ ya de̱nga'be̱pate ne ya böt'ofo: 6Ar Hesu bi dötwabi'u̱ ne bi 'ñembabi: 7Ter ñho'ö eska ma nsu, embabi ar hoga nt'uti nö'ö xi bense̱'u̱. 8Ngetho xka hye̱hu̱ ár 'be̱pate Jö, ne xa gi ne gi te̱mfu̱ yá nt'umbi ya meximha̱i, ngu ar nsu̱t'at'e̱ni, ar nsu̱t'bada, ne gatho nu ma'ra gi pe̱hu̱ njap'u̱tho. 9Mi embabi'u̱ n'ehe: 10Ngetho ar Moise bi 'ñenö: 'Ñe'spa ár nsu ri dada ne ri nönö. Ne enö: Nö'ö togo da zanga ár dada wa ár nönö, hinda k'ont'i da tho. 11Ha nu'ahu̱ gi eñhu̱ xiñho togo da 'ñemba ár dada wa ár nönö: Hingi tsa̱ ga fa̱x'i, ngetho nö'ö nga 'ra'ahmö, gehnu̱ ar Korban (po̱ni da 'ñenö ár m'o̱ñho̱ Jö). 12Ne njap'u̱ hingi he̱hu̱ da ma̱xa ár dada ne ár nönö. 13Hinte gi nuthu̱ ár mhö Jö, gi hokse̱ ri nt'umbihu̱, ne nze̱ye̱ ma'ra ya 'be̱fi nguyu̱ gi o̱thu̱. 14Ne bi zo gatho nu'u̱ mi 'bu̱hnu̱, bi 'ñembabi'u̱: 15Hiñ'otho te da yu̱t'a hár mu̱i ar jö'i ne da ts'okwabi. Nö'ö bi po̱nga mbo hö, go ts'ok'ö. 16Nö'ö togo tu ár gu da 'yo̱de, dá 'yo̱xa nö'ö te di mö. 17Nú'mu̱ mi zop'u̱ ya jö'i, bi yu̱t'a har ngu, nuyá ma̱xte bi 'ya̱mbabi tema ndi bo̱nga nö'ö xki mö. 18Ne ar Hesu bi 'ñembabi'u̱: 19Ngetho hingi tsinga hár mfeni, ho̱nse̱ tho hár mu̱i, ne da 'ye̱i xta ñ'e̱xjo. 20Ne mi enö: 21Ngetho ka bi ehnu̱ ya ts'omfeni, ya ts'inga nthöti, ya m'e̱ngwi jö'i, ar ntho, 22ar mfë, ar nhem'e̱ts'i, ya ts'om'u̱i, ar nhemhñö, ar nhe'be̱hñö, ar hyo̱ke, ne da 'yomba ar 'bede ma'ra, ar ñ'ets'i, ne ar k'at'amfeni. 23Gatho nuya ts'okiyu̱, di bo̱nga mbo, ne ts'oka ya jö'i. 24Bi nangu̱nu̱ bi ma har ha̱i Tiro ne Sidon. Mi zo̱ni bi yu̱t'a ha n'ar ngu, hinto mi ne nda bödi mi 'bu̱hnu̱, ho̱nse̱ himbi tsa̱ bi ñ'öni. 25Ngut'a bi zo ár gu n'ar 'be̱hñö mi 'ñe n'ár t'inxu xki nthe̱xkwi n'ar ts'ondöhi. Mi bödi mi 'bu̱hnu̱, dama ba e bi nda̱ndihmö hár wa. 26Nunar 'be̱hñönu̱ himar me Israel, xki m'u̱ har ha̱i Sirofenisia. Ne mi a̱pa ar möte ar Hesu nda 'ye̱mba ar ts'ondöhi ár t'inxu. 27Har Hesu bi 'ñembabi: 28Nunar 'be̱hñö bi dödi ne bi 'ñenö: 29Nu'mú̱ ar Hesu bi 'ñembabi: 30Ne nu mi zo̱nga ár ngu, bi dinga ár t'inxu mi 'be̱nga har fidi, xki hye̱ ar ts'ondöhi. 31Bi bo̱nga ar Hesu har ha̱i Tiro, bi thota har ha̱i Sidon, ndi ma har ñho̱nthe Ngalilea, bi 'raxt'a ar ha̱i Dekapoli. 32Ne ba ts'impanu̱ n'ar ñ'o̱ho̱ mi gogu ne mar köne, bi t'a̱pa ar möte nda hñu'spa ár 'ye̱. 33Nö'ö bi 'wekase̱, ne bi dint'wa yá xa̱ ha yá gu'ö. Bi zoxa ár 'ye̱ ne bi da̱mba ár jöhne. 34Bi gu̱xa ár da̱ mhets'i, bi ngöts'i ne bi 'ñembabi: 35Ne dama bi xo ár gu, ne bi tuka ár jöhne, bi ñö xiñho. 36Ar Hesu bi hñu'mba yá mu̱i hinto nda xipabi'u̱. Ha nú'mu̱ mi xipabi'u̱ hinte nda mö, xa mi pe'u̱. 37Ne xa mi 'yo̱'u̱ ne mi eñ'u̱:

will be added

X\